Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Výchovná funkce rodiny

Výchovná funkce rodiny
Rodina je významným prostředím výchovy především v předškolním věku dítěte a v období dospívání. Plnění této funkce předpokládá určité podmínky. Musí mít základní materiální podmínky, ale to musí mít i pro plnění ostatních funkcí. Ovšem ne vždy je výchovná úroveň závislá na ekonomickém zabezpečení rodiny, jednotlivé funkce rodiny mohou být zabezpečeny i v ne zcela optimálních materiálních podmínkách. Ke své existenci (podmínky pro život, hru, učení …) ale základní materiální podmínky musí mít (např. střechu nad hlavou).
Rodina je institucí ochrany dítěte. Ví se, že když přichází dítě z rodinného prostředí, kde jsou napjaté vztahy mezi otcem a matkou, mívá problémy s učením a celkovou adaptací ve škole. Takže důležitým činitelem, který má vliv na výchovu dětí, je vzájemné spolužití rodičů. Velký vliv mají i vzájemné vztahy mezi sourozenci. Ovšem i ty se odvíjí z velké části od vztahu rodičů navzájem. Na tom, jaké jsou vztahy mezi sourozenci, závisí schopnost dětí přizpůsobit se nárokům a očekávání druhých.
Ale znovu připomeňme, že výchovný proces se odvíjí především od vzájemného vztahu rodičů a dětí. Ne vždy se mezi dítětem a rodiči utvoří harmonický vztah. Rodiče někdy nejsou schopni navázat s dítětem vztah lásky, něžnosti, někdy dítě odmítají. Anebo vzniká vztah přílišné lásky s patologickými projevy. Rodinný život lze třídit do různých typů, na tomto místě uvedeme některé z velkého množství typologie rodiny z pohledu její výchovné funkce:

Žádné komentáře:

Okomentovat