Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

2.Literatura Fantasy

J.R.R. Tolkien
Byl magickým protikladem konzumní společnosti a uspěchaného světa
PÁN PRSTENU-trilogie
HOBIT-zápas dobra a zla,fantastický svět starodávných,šťastných a mírumilovných lidí žijících ve Středozemsku,čaroděj Gandalf,hobit Bilbo

Rowlingová
HARRY POTER-příběhy a dobrodružství mladého čarodějnického učně3.Literatura Totalitní moci

Georgie Orwell
ZVÍŘECÍ STATEK-alegorická bajka,obraz totalitní společnosti,despotismu a násilí,jeden druh zvířat terorizuje jiné
1984-román o zničení člověka státní mašinérií dovedenou až do absolutní dokonalosti,vliv zatajovaných krutostí Rusku,varování

1.Literatura Katastrofická

Ray Bradbury
Autor,který ve svých prózách překonal pojetí sci-fi jako pouhé popularizace technického pokroku
MARŤANSKÁ KRONIKA
451 STUPŇU FAHRENHEITA-obraz technicky vyspělé,ale nekulturní civilizace,nemožnost vzepřít se
SLUNCE A STÍN
-jeho díla varují před přílišnou technizací světa

Artur Hailey
PENĚZOMĚNCI-román profesní a katastrofický
LETIŠTĚ,HOTEL,KONEČNÁ DIAGNÓZA-dokonalá profesní znalost jednotlivých prostředí

Karel Čapek

Karel Čapek
-patří k zakladatelům české science-fiction
-rozvinul svébytnou formu utopií,v nichž nejsilnější zájem soustřeďuje na člověka, jeho pravou podstatu, vůli žít
R.U.R.-kritický vztah k přeceňování techniky,úzkost nad budoucností lidstva (vynález umělého člověka-robota ohrozí existenci lidstva),řešení konfliktu-ve dvojici robotů Heleny a Primuse se probudí nová,lidská vlastnost,cit,lidstvo je zachráněno
KRAKATIT-o vynálezu nekonečně účinné třaskaviny schopné zničit celý svět,hlavní postava inženýr Prokop ovlivněn poznáním venkovské idyly i světa vládců i teroristů dochází ke zdůraznění každodenní drobné užitečné práce pro lidstvo
TOVÁRNA NA ABSOLUTNO-vynález zvláštního karburátoru,který rozbíjí atomy a s tím uvolňuje Absolutno,nebezpečné pro lidi,poněvadž je mění a překračuje jejich možnosti,konflikty-válka a ničení
VÁLKA S MLOKY-je výstražným románem před rozpínavostí fašismu,alegorická utopie

Josef Nesvadba
-patří k významným poválečným reprezentantům sci-fi
TARZANOVA SMRT,EINSTEINUV MOZEK-obava zda překotný rozvoj techniky neohrozí harmonii citové a rozumové složky lidské osobnosti

Vladimír Páral

Vladimír Páral
POKUŠENÍ A-ZZ-varovný román,lidstvo v 21.století,luxusní život za cenu zrady nabízený mimozemskou civilizací
ROMEO A JULIE 2300
ZEMĚ ŽEN-politickoideologická alegorie o násilí v totalitní společnosti
VÁLKA S MNOHOZVÍŘETEM

Ondřej Neff
-patří mezi nejvýznamnější představitele mladé generace

Athur C. Clarke
Jeden z humoristů sci-fi
VESMÍRNÁ ODYSSEA
SVĚTLO ZEMĚ
SETKÁNÍ S RÁMOU-tetralogie

Robert Merle
PLANETA OPIC-kniha, kam až může vést zneužití inteligence opic

Po druhé světové válce se začíná prosazovat barevný film

-roku 1947 získal režisér K.Steklý Zlatého lva (mez.filmový festival v Benátkách) za film Siréna
-začátkem 50.let se začíná rozvíjet kreslený a loutkový film (Karel Zeman, Jiří Trnka)
-koncem 50.let a začátkem 60.let dochází k dalšímu rozvoji filmové tvorby
-Čs. Filmy slavily úspěch v zahraničí -Ostře sledované vlaky –J.Menzel –Oskar
-Obchod na korze –E.Klos a J. Kádár
-V 70.letech se u nás začíná prosazovat barevný film
-k předním tvůrcům v oblasti české kinematografie patří svými 90 filmy Martin Frič
-k významným režisérským osobnostem patří E.Schorm, J.Herz (Spalovač mrtvol,Petrolejové lampy)
-Jiří Menzel proslul kromě Oskarem oceněných Ostře sledovaných vlaků i jako tvůrce filmu Rozmarné léto, Postřižiny, Slavnosti sněženek, jeho film Vesničko má středisková byl v nominaci na Oskara
-moderní řežiséři-Věra Chytilová (Hra o jablko)
-z nejmladších režisérů je nejúspěšnější Jan Svěrák, který získal tzv. studentského Oskara za film Ropáci a dvakrát byly jeho filmy (Obecná škola, Akumulátor) nominovány na Oscara
další jeho díla:Jízda,Tmavomodrý svět
-J.Svěrák-získal Oskara za film Kolja
-J.Hřebejk-Pelíšky

25.Ovlivňování umělecké literatury vědou a technikou

-Vědeckofantastická literatura se vyvinula po 2.světové válce
-Sci-fi-obraz fiktivní budoucnosti společnosti,člověka,vědy,vědeckofantastická próza,osud člověka v nepříznivém prostředí,stinné stránky technického pokroku
-Fantasy literatura-s bájnou a pohádkovou atmosférou
-Otřesné vize totalitní společnosti
-náměty jsou zpracovány zajímavě, nejčastějšími žánry jsou povídka,novela,román,pohádka,western,
horor

Jules Verne
-lze ho pokládat za přímého předchůdce vědeckofantastické literatury
TAJUPLNÝ OSTROV,DVACET TISÍC MIL POD MOŘEM

-Živnou půdou pro rozvoj této literatury jsou objevy vědy a techniky 20.století,nové vědní obory např. jaderná fyzika nebo biochemie.
-V této situaci se autoři ještě více obracejí k varování před zneužitím vědy a techniky.

Herbert Georg Wells
STROJ ČASU,VÁLKA SVĚTU-příběhy zasazuje do minulosti i budoucnosti,mají i rysy sociální

24.Česká a světová kinematografie a televizní tvorba

-film je druh syntetického umění-skloubení různých žánrů
-dělí se na -umělecký (hraný a animovaný)
-publicistický
-zakladateli filmu jsou bratři Lumiérové, kteří v prosinci 1895 otevřeli první kino na světě –Cinematographe Lumiére
-zprvu se rozvíjel němý film (mimika,gesta,doprovod hudby)-Ch.Chaplin
-roku 1896 proběhla první filmová projekce u nás v Karlových Varech
-roku 1907 první stále kino u nás
-roku 1927 založen Klub za nový film –K.Teige, J.Honzl, J.Frejka, E.F.Burian, V.Nezval
-roku 1933 zahájen provoz na Barrandově a vzniká Filmové studio
-z období 30.let pocházejí veselohry V.Buriana (např.C.K.polní maršálek,To neznáte Hadimršku), které režíroval Karel Lamač
-Voskovec a Werich (Pudr a benzin,Peníze,životopis V+W)-režie J.Honzl
(Hej rup,Svět patří nám)-režie M.Frič
-Za okupace Němci omezovali výrobu českých filmů, většina tvůrců nuceně nepracovala, ať už odešli do zahraničí (Haas,Voskovec,Werich), nebo nesměli tvořit (Honzl,E.F.Burian).
-mezi oceňované filmy poválečné doby patří Krakatit O.Vávry

Ivan Klíma *1931

- židovského původu,náměty většinou z vlastní zkušenosti, v 70. a 80. letech nemohl publikovat, ale neemigroval
prvotiny: MILENCI NA JEDNU NOC-subjektivní monology mladých lidí
SOUDCE Z MILOSTI–vyšel v exilu – v Londýně –hlavní hrdina má silné autobiografické rysy – vzpomínky na dětství (hlavně na koncentrační tábor), úvahy
MILOSTNÉ LÉTO – líčí vztah muže a ženy v nejrůznějších formách

Milan Kundera *1929
byl to komunista – ČLOVĚK ZAHRADA ŠIRÁ – sbírka,budovatelské, tendenční básně
POSLEDNÍ MÁJ – poema o Fučíkovi
v 60.letech se „vzpamatoval“ z komunistického okouzlení:
MONOLOGY–sbírka básní-o intimních věcech člověka, o vztazích mezi muži a ženami,verš je jen zčásti rýmovaný – až prozaizace verše
SMĚŠNÉ LÁSKY–soubor povídek,líčí tu trapnost-nejznámější povídka – FALEŠNÝ AUTOSTOP
ŽERT–složitá kompozice – několik osob vypráví děj, každá z jiného úhlu,prolínají se tu různé časové roviny,hl. postava – Ludvík John – má jisté autobiografické rysy
VALČÍK NA ROZLOUČENOU – román francouzsky (v roce 1974 odešel totiž do Francie):
KNIHA SMÍCHU A ZAPOMNĚNÍ-přeloženo do češtiny – vydal je Škvorecký ve svém nakladatelství v Americe – sem se to ale nedostalo
90.léta: NESMRTELNOST–má velice složitou kompozici,objevuje se tam realita i fikce,o tom, čím se člověk (v jeho případě spisovatel) může stát nesmrtelným
téměř v každé knize má filosoficko-historické úvahy

Václav Havel

Václav Havel
Obecně se řadí do kategorie absurdních dramat
ZAHRADNÍ SLAVNOST-banální životní situace v detailech,obraz života a světa jako nedohraná šachová partie,postavy jsou figurkami na šachovnici mocenských zájmů
VYROZUMNĚNÍ-proti komunistické byrokracii
AUDIENCE-spisovatel Vaněk,disident pracující v pivovaře,vede dialog s nadřízeným sládkem,závěr-návrat k výchozí situaci,nesmyslný bludný kruh
VERNISÁŽ,PROTEST,ASANACE

po r.1989:
všechna nakladatelství se sloučila,1995 – utichl (ustal) hlad po knihách, které nemohly dříve vyjít

Michal Viewegh *1962
původem učitel češtiny
BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA-rodinná kronika z doby normalizace,autobiografický příběh vlastního dospívání,ladění satirické a humorné
- napsán tak, aby tomu rozuměl každý
VÝCHOVA DÍVEK V ČECHÁCH-označen autorem jako velký český postmoderní pedagogický román
NÁZORY NA VRAŽDU-obraz českého maloměsta,pokus dobrat se pravdy
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
ZAPISOVATELÉ OTCOVSKÉ LÁSKY

SOUKROMÁ VICHŘICE

-pohled na skupinu 8 pracovníků chem. Závodu,měšťáctví,zautomatizovaný život,lidé jsou jako loutky – vzájemně záměnní, nedělají nic tvůrčího, jen vegetují
KATAPULT-vzpoura proti nudě manželského života
MILENCI A VRAZI-nejznámější kniha a nejvyspělejší barevná symbolika
-červení: mladí, nastupující chemici a inženýři,chudí, mají svou ctižádost,suterén, přízemí, špatné hygienické podmínky,dobyvatelé
-modří: lidé středního věku,mají svá místa, peníze, auta, zahr. Dovolená,pracují v chemickém závodě
děj románu se prolíná s úvahami autora,objevují se tu i novinářské články,vnitřní monology hrdinů
MLADÝ MUŽ A BÍLÁ VELRYBA-hlavní hrdina Břeťa –čte BÍLOU VELRYBU – hledá svoji „Bílou velrybu“ = štěstí, něco hezkého, středoškolák, optimistický, spokojený, ctižádostivý
chodí s dívkou, ale zamiluje se do mladé atraktivní ženy – postupně se i ona do něj zamiluje,zemře v laboratoři – poslední myšlenky – nalezl svou „Bílou velrybu“ (lásku, dosáhl i úspěchu v práci)
MUKA OBRAZNOSTI-autobiografické prvky,ironie místo kritiky,inženýr chemik ztroskotává na pracovišti,touží stát se spisovatelem
sci-fi:ZEMĚ ŽEN-ženy si podrobí muže, začnou jim ale chybět,ženy nemůžou žít bez mužů ani muži bez žen
POKUŠENÍ A-ZZ-luxusní život za cenu zrady nabízený mimozemskou civilizací
90. léta: PLAYGIRLS I.,II.-erotická tematika,otevřenost výpovědi,degradace lásky

Samizdatová literatura

-vycházela zde díla,která později vyšla třeba v exilu nebo po určitých úpravách i oficiálně,u zrodu stál Ludvík Vaculík

Exilová literatura-literatura nejen exilových,ale i domácích autorů

Nakladatelství-Sixty-Eight Publisher-1971 v Torontu-Josef Škvorecký s manželkou (Seifert,Kundera, Hrabal)
Rozmluvy-1982 v Londýně-Alexander Tomský (Havel,Bělohradský,Klíma)
Poezie mimo domov-v 70.letech v Mnichově-D.Strož (Havel,Foglar,Třešňák,Kryl)

Eva Kantůrková *1930
PŘÍTELKYNĚ Z DOMU SMUTKU–próza o autorčině pobytu v ruzyňské věznici,každá povídka je o jedné vězeňkyni
SMUTEČNÍ SLAVNOST

Bohumil Hrabal (1914-1997)

styl: střídá básnické metafory s lascivními výrazy, místo souvislého děje mozaika nejrůznějších situací, proud představ, používá dlouhých souřadných souvětí, řadí vedle sebe banální věci i zásadní problémy, často užívá nadsázky
pohyboval se na tenkém ledě mezi oficiálním vydáváním a samizdatem
PERLIČKA NA DNĚ–z kladenských hutí,on se tehdy pohyboval mezi prostými lidmi – dělníky a v nich hledal tu „perličku na dně“ – oni mají v sobě něco krásného, jen se to musí hledat
PÁBITELÉ-vyprávění s úžasnou fantazií, bez hranic – volný tok řeči
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY–proslavila se po celém světě ve filmovém zpracování, režie: Jiří Menzel (1967 Oskar),hlavní hrdina – Miloš Hrma (22let) – vypráví to
POSTŘIŽINY – zfilmováno (režie Jiří Menzel),ich forma – očima mladé ženy (Hrabalovy maminky),děj se odehrává v nymburském pivovaru před narozením Bohumila Hrabala,strýc Pepin – typický vábitel,
časté vulgarismy vedle krásných metafor
Vladimír Páral *1932
povoláním chemický inženýr,svá díla píše stylem laboratorních zpráv,chtěl naznačit stereotyp života
ČERNÁ PENTALOGIE –kritika zmechanizovaného moderního života v konzumní společnosti
VELETRH SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ-o vedoucím chemické laboratoře,vrostl do stereotypu

Jan Drda

Vstup do literatury za války,po válce soubor povídek
NĚMÁ BARIKÁDA-obraz boje s fašismem,nepatetické hrdinství obyčejných lidí nebo dětí v mezních situacích-Pepík Hošek (pancéřová pěst)
MĚSTEČKO NA DLANI-vyprávění,historky a anekdotické příběhy obyvatel městečka Rukapáně
DALSKABÁTY HŘÍŠNÁ VES,HRÁTKY S ČERTEM-pohádkové motivy

Josef Kainar
Člen skupiny 42,halasovská linie
NOVÉ MÝTY,OSUDY-tragická osudovost,po roce 1948 dobová oslavná poezie
LAZAR A PÍSEŇ-oba póly života,klady i zápory,nově využití nové češtiny
MOJE BLUES-obhajoba života a lásky,životní bilance,otevřenost

Oldřich Mikulášek
Poezie myslitelská ,reflexivní
ŠOKOVANÁ RUŽE-vychází po invazi ruských vojsk,rozhořčený nesouhlas
AGOGH-vyšla v exilu,básník vypočítává nestrašnější hrůzy moderní civilizace,mezi nimiž dominují sex,násilí a alkohol
PULSY,ORTELY A MILOSTI

Jan Skácel

KOLIK PŘÍLEŽITOSTÍ MÁ RUŽE-osobitý výraz,hodnoty člověka,domova,téma pozemské reality
CO ZBYLO Z ANDĚLA-promyšlená kompozice,oslava lidskosti a prostoty,klidu a moudrosti
SMUTÉNKA,METLIČKY
V 60.letech zákaz publikovat,poezie vychází v exilu

Václav Hrabě
Inspirován beatnickou vlnou,jeho básnická tvorba s hudebními impulsy vyšla až posmrtně
BLUES PRO BLÁZNIVOU HOLKU-básně inspirovány beatnickou vlnou,upřímná výpověď citů a názorů mladého člověka,touha po plném životě a svobodě x politické deformace,vliv na Karla Kryla,Jaromíra Nohavicu 23.Cesty české literatury posledních 30 let

1968-1989:
období normalizace – vojska varšavské smlouvy,literární útlum,zrušeny všechny umělecké svazy,1972 – založen nový Svaz československých spisovatelů – nebyli tam ti, kteří se „nehodili“,lit. se zase rozdělila na oficiální, samizdatovou a exilovou
na rozhraní – Hrabal, Seifert

Arnošt Lustig *1926

židovského původu – přežil koncentrační tábor i transport smrti,v roce 1968 emigroval do Izraele
DÉMANTY NOCI–mravní podstata člověka v mezní situaci
MODLITBA PRO KATEŘINU HOROWITZOVOU –vzpoura mladé polské Židvoky (zastřelí v umývárně před plynovou komorou německého důstojníka) x pasivita ostatních vězňů,částečně podle faktu, děj se odehrává v Osvětimi
DITA SAXOVÁ-návrat židovské dívky z války,ale zklamání,nesplněná očekávání
NEMILOVANÁ

Bohumil Hrabal
Publikoval částečně oficiálně,částečně v samizdatu nebo cizině,navázal na vypravěčské umění Haškovo,
Záliba v groteskních situacích,povahách,šokujících nápadech,jeho knihy přeloženy do 28 jazyků
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE-hrdinou je malý dětinský číšník,trpící silnými komplexy kvůli svému vzrůstu
SLAVNOSTI SNĚŽENEK-povídkový soubor čerpající ze života obyvatel chatové oblasti Kersko
PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA-monolog starého baliče odpadového papíru Haňti
POSTŘIŽINY,PROLUKY
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY-odehrává se v železniční stanici ke konci 2.sv. války,projevy okupace

Julius Fučík (REPORTÁŽ PSANÁ NA OPRÁTCE)

1949-1956:
budovatelské schematické romány, psané v duchu tzv. sociálního realismu – čistý popisný realismus

1956-1968:
šťastný věk české lit. – vstoupili jsme do svět. lit.,polyfonní próza – různorodá
svoji kvalitou bývají tato léta srovnávána s 30.léty,od r. 1959 měsíčník Plamen,pro mladou lit. čas. Tvář, Sešity,od r. 1967 není cenzura (celou dobu normalizace také není)

Budovatelský román-próza poznamenaná režimem,navazuje na předválečný městský a venkovský román,černobílé postavy,záporní hrdinové-podnikatelé,špioni

Václav Řezáč
NÁSTUP A BITVA-osídlování pohraničí a vývoj k únorovému převratu
SVĚDEK,ZEMĚ DOKOŘÁN,NAD NÁMI SVÍTÁ-vzor sovětské literatury,stereotyp v ideové a opoziční stavbě

Jan Otčenášek

OBČAN BRYCH-osobní rozhodování váhajícího intelektuála,zda přijmout nebo odmítnout poúnorový režim,závěrečný souhlas se socialismem
ROMEO,JULIE A TMA-příběh lásky studenta Pavla a Židovkou Ester na pozadí hrůz fašismu
KULHAVÝ ORFEUS-autobiografický román o válečných zážitcích totálně nasazených mladých lidí,kteří vytvoří rádoby odbojovou skupinu Orfeus,jejíž konec je tragický

Josef Škvorecký *1924
v roce 1969 emigroval a usadil se v Torontu se svou manželkou– založili tam nakladatelství 68 – vyšlo tam mnoho českých knih (dostávali se k nám velmi ztíženě) - přednášel v Torontu i na univerzitě
psal i knihy s detektivními zápletkami
ZBABĚLEC–román–kritiky to odsoudily – nevystihl tu ten pravý obraz Rudé armády, jaký si představovali,jiný obraz květnového povstání – 4.-11.5.1945 v Kostelci (Náchod),ich forma, obecná čeština, vulgarismy, vynikající dialogy, slang,ovlivněné jazzem,hlavní postava Danny Smiřický
PRIMA SEZÓNA – povídky spojené hlavní postavou Dannyho
SEDMIRAMENNÝ SVÍCEN – povídky, rámcová povídka
TANKOVÝ PRAPOR – o vojenské službě,omezenost důstojníků x jejich neomezená absolutní moc
- podobnost s ŠVEJK, ČERNÍ BARONI
PŘÍBĚH INŽENÝRA LIDSKÝCH DUŠÍ - Danny

Arnošt Lustig *1926

židovského původu – přežil koncentrační tábor i transport smrti,v roce 1968 emigroval do Izraele
MODLITBA PRO KATEŘINU HOROWITZOVOU–částečně podle faktu, děj se odehrává v Osvětimi,
hlavní hrdina pan Cohen, pan Brenske (Němec) a Kateřina
NOC A NADĚJE,DÉMANTY NOCI-povídky čerpající z osudů lidí v koncentračních táborech či z transportů smrti
DITA SAXOVÁ-příběh židovské dívky,která přežila koncentrák,tato zkušenost ji vzala veškeré iluze o životě,ukončí své trápení dobrovolným pádem z ledovce ve Švýcarsku
Bohumil Hrabal (1914-1997)
pohyboval se na tenkém ledě mezi oficiálním vydáváním a samizdatem,navázal na Haškovo vypravěčské umění-hospodské povídačky
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY–dějová linie se odehrává v železniční stanici ke konci 2.světové války,kdy mladík Miloš Hrma se setkává s projevy okupace,je psáno v ich formě (vypráví to)
POSTŘIŽINY-kritika maloměstského způsobu života
SLAVNOSTI SNĚŽENEK-povídky,vyznání lásky k životu,přírodě,lidem
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE,PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA,

Ota Pavel, Ota Popper (1930-1973)

židovského původu,jako nejmladší nemusel nastoupit do transportu – jeho bratři a otec ano, ale vrátili se
sportovní novinář a reportér
na zimní olympiádě v Insbrucku duševně onemocněl – tehdy začal psát autobiografické povídky:
- hlavní hrdina často tatínek – obchodní cestující,líčí tu své dětství – okolí Berounky
SMRT KRÁSNÝCH SRNCŮ
JAK JSEM POTKAL RYBY
FIALOVÝ POUSTEVNÍK
nejvíce se proslavil v 70. letech – po své smrti – svými povídkami – realistické, apolitické, hezké čtení

22. Odraz společenských a politických směrů v české poválečné literatuře

1945-1948:
hlavně ohlasy na dobu okupace – opojení poválečnou svobodou – optimistické knihy (nejvíc poezie)
naprostý realismus, žádné experimenty

Jaroslav Hašek (1883-1923)

účastnil se různých anarchistických demonstrací – od mládí měl odpor k autoritám
v době 1. svět. války byl odveden – byl na východní frontě, přeběhl ale na ruskou stranu – působil v čs. legiích
OSUDY DOBRÉHO VOJÁHA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY-geniální satira na rakouský militarismus,světový humoristický román o válce,legrace z vojenské mašinérie,hovorový jazyk – někdy až obecný, užívá vulgarismů,ironie, sarkasmus, satira, nadsázka (hyperbola), groteska, parodie
časté odbočky od děje (i Hrabal)
Postava Švejka vznikla už před válkou-původně pitomec u kumpanie,dobrák,horlivý loajální český voják v rakouské uniformě,pak během války proměna-buřič,protirakouský postoj
Legionářská literatura-zobrazení války jako historické události,tematika zahraničního odboje,působení našich vojáků jako zajatců v Rusku na straně odpůrců říjnové revoluce,autoři byli většinou účastníky bojů,oddíly dobrovolníků,kteří přebíhali na druhou stranu (Rusko,Anglie)
Joseph Heller (1923-1999)
účastnil se 2. svět. Války
HLAVA XXII – válečný román-válka pojata ironicky, výsměch, satira, nadsázka, černý humor, absurdita – kritikou nebyl přijat,název – zákon, paragraf,antimilitaristické,výsměch vojenské a válečné mašinérii

Michail Šolochov

Nobelova cena
TICHÝ DON-o životě kozáků v 1.sv. válce a po ní
ROZRUŠENÁ ZEMĚ-o kolektivizaci po říjnové revoluci
OSUD ČLOVĚKA–rámcový příběh – odehrává se to po válce – dva muži si vypráví – pak v ich formě
Jan Drda
NĚMÁ BARIKÁDA-obraz boje s fašismem,nepatetické hrdinství obyčejných lidí nebo dětí v mezních situacích
Josef Škvorecký *1924
v roce 1969 emigroval a usadil se v Torontu se svou manželkou– založili tam nakladatelství 68 – vyšlo tam mnoho českých knih (dostávali se k nám velmi ztíženě),přednášel v Torontu i na univerzitě
ZBABĚLCI-román-o posledních dnech války v Náchodě,vypravěč Danny Smiřický a jeho přátelé z džezové kapely,kritiky to odsoudily – nevystihl tu ten pravý obraz Rudé armády, jaký si představovali,
jiný obraz květnového povstání,ich forma, obecná čeština, vulgarismy, vynikající dialogy, slang
TANKOVÝ PRAPOR–o vojenské službě v 50.letech,omezenost důstojníků,ale jejich absolutní moc x prostí vojáci,podobnost s ŠVEJK, ČERNÍ BARONI
PRIMA SEZÓNA–soubor příběhů z období války,septimán Danny a jeho lásky
MIRÁKL,KONEC NYLONOVÉHO VĚKU,PŘÍBĚH INŽENÝRA LIDSKÝCH DUŠÍ

POHYBLIVÝ SVÁTEK– deníková próza

I SLUNCE VYCHÁZÍ – FIESTA - líčí tu pocity ztracené generace (1926)
SBOHEM ARMÁDO-hlavní hrdina řidič sanitky – autobiografické – vlastní zážitky a vzpomínky z fronty
KOMU ZVONÍ HRANA-nejmenší míra autenticity,španělská občanská válka – mottem upozorňoval na lhostejnost lidí o ni, šlo tam vlastně o celou Evropu
příběh am. dobrovolníka – 3 dny – Robert Jordan – nalézá tu smysl svého života – láska ke španělské dívce, přijde bojovat do Španělska na straně republikánů, dostane za úkol vyhodit v týlu nepřítele strategicky důležitý most - zemře Hemingwayův styl:
-v podtextu (čtenář už od začátku tuší, jak to dopadne) zachycena atmosféra situace, charaktery hrdinů
-bez upozornění přechází z vyprávění ve 3. osobě do ich formy a vnitřního monologu (a úvah)
-prakticky neužívá básnických výrazů a metafor, píše hovorovým jazykem
-časté dialogy
Fráňa Šrámek
Vězněn za antimilitaristické postoje,v 1.sv. válce na frontě v Itálii,Haliči a Rumunsku
Sbírka:MODRÝ A RUDÝ-anarchistický útok na společnost,na rakouský militarismus
Sbírka:RÁNY,RUŽE-verše z doby konce 1.republiky a okupace-vlastenectví,odpor k fašismu
ŽASNOUCÍ VOJÁK-o tragédiích vojáků,nesmyslnosti války

UMĚNÍ ROMÁNU – esej o teorii románu

-postmoderní román:NESMRTELNOST-má velice složitou kompozici,objevuje se tam realita i fikce
o tom, čím se člověk (v jeho případě spisovatel) může stát nesmrtelným
-téměř v každé knize má filosoficko-historické úvahy
divadelní hry: MAJITELÉ KLÍČŮ – vrací se tu k době okupace
21. Vliv 1.a2. sv. války na naši a světovou literární tvorbu

Romain Rolland (1866-1944)
mezi dvěma válkami byl významnou kulturní osobností,Nobelova cena
životopisné romány – v duchu realismu:
JAN KRYŠTOF–10dílný cyklus na motivy Beethovenova života
OKOUZLENÁ DUŠE – z dělnického prostředí Francie
novela: PETR A LUCIE-odehrává se to v Paříži – 1918 od ledna do Velikonoc,válka sblížila dva mladé lidi (z různých vrstev) – vzájemná starost, válku jakoby nevnímají,založena na kontrastu :hrůzy války x vysněný svět dvojice milenců,tragický konec-společná smrt v kostele při náletu

Erich Maria Remarque (1898-1970)

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID-o osudech studentů,kteří prožili válku na západní frontě,ztrácejí všechny životní iluze,protestují,snaží se přežít,vyjadřuje tu i pocity ztracené generace,srovnáván s Barbussovým Ohněm
CESTA ZPÁTKY-osudy lidí zničeny válkou,návrat domů a konec frontových přátelství
TŘI KAMARÁDI – román – odehrává se po válce
ČAS ŽÍT, ČAS UMÍRAT
JISKRA ŽIVOTA – román – vylíčeno tu prostředí koncentračního tábora
Henri Barbusse (1873-1935)
účastnil se 1. svět. války – byl na frontě:
OHEŇ–román-otřesný deník vojenské čety (pohled zdola),vlastní zážitky z fronty,naturalisticky popisuje válku,mnoho úvah o (ne)smyslu války a zabíjení – brzy byl tou válkou totiž znechucen
Ernest Hemingway (1899-1961)
celý život rád popisoval věci okolo nebezpečí, kde se hrdinové pohybovali na hranici života a smrti
ke konci 1. svět. války se stal dobrovolníkem a bojoval na italské frontě (řidič sanitky)
Nobelova cena, ve 30. letech se jako válečný dopisovatel účastnil občanské války ve Španělsku
koncem 50. let se ocital často v osobních životních krizích –neměl inspiraci, ale cítil se zavázán slávou, zároveň věděl, že mu to nejde – vnitřní rozpolcenost

Italský prozaik,univerzitní profesor, humanitní vzdělání

-román:JMÉNO RŮŽE-považován za postmodernismus v beletrii,7 kapitol,každý den smrt,stejně jako 7 ran ve zjevení sv.Jana (Apokalypsa),zfilmován,14. stol. v klášteře, filosofické disputace církevních hodnostářů, vyšetřování záhadných úmrtí, příběh Adsa (láska), příjezd inkvizice,ironický přístup k minulosti
-román:FOUCAULTOVO KYVADLO
Milan Kundera *1929
pochází z kulturní rodiny – jeho tatínek byl muzikolog,byl to komunista
-sbírka:ČLOVĚK ZAHRADA ŠIRÁ-budovatelské, tendenční básně
POSLEDNÍ MÁJ – poema o Fučíkovi
-v 60.letech se „vzpamatoval“ z komunistického okouzlení:
-sbírka básní:MONOLOGY-obrovský úspěch – o intimních věcech člověka, o vztazích mezi muži a ženami,verš je jen zčásti rýmovaný – až prozaizace verše,pozvolna přecházel k próze
-soubor povídek:SMĚŠNÉ LÁSKY-líčí tu trapnost,nejznámější povídka – FALEŠNÝ AUTOSTOP
-román:ŽERT-zfilmováno,složitá kompozice – několik osob vypráví děj, každá z jiného úhlu,prolínají se tu různé časové roviny,hl. postava – Ludvík John – má jisté autobiografické rysy,obrovský ohlas v zahraničí – překlady,po roce 1968 téměř nepublikoval, přežíval tady
-román:VALČÍK NA ROZLOUČENOU
-KNIHA SMÍCHU A ZAPOMNĚNÍ-přeloženo do češtiny – vydal je Škvorecký ve svém nakladatelství v Americe – sem se to ale nedostalo

Allen Ginsberg (1926 – 1997)

-navštívil také Československo – KRÁL MAJÁLES – báseň (recitoval své verše ve Viole, stal se známým),žil neuspořádaným životem – pořád na drogách,kladl veliký důraz na spontánnost,užívá často vulgarismy, sprostá slova
-KVÍLENÍ – sbírka, báseň,vstřebává v sobě židovství, křesťanství a buddhismus – z toho si vytváří svoji filosofii
neorealismus – 40./50. léta
-znamenalo to původně soc. zaměření – o chudých, proti válce a italskému fašismu,realistické líčení života chudých a války,potom se to posunulo směrem k intelektuálnímu prostředí – líčili bezvýchodnost intelektuálů, odcizení mezi lidmi

Alberto Moravia, (1907-1990)
-do toho neorealismu pronikl až později – zpočátku psal poezii, ale velice krátce
LHOSTEJNÍ – čistě psychologický román,nemá s neorealismem nic společného – spíš s dekadencí,podrobně tu líčí psychologický rozklad stárnoucí ženy
-romány:ŘÍMANKA
HORALKA-také svým způsobem válečný román,děj se odehrává koncem 2. svět. války v Itálii,
Vyprávění římské vdovy,která se svou dospívající dcerou utíká před válečnými útrapami do chudého horského kraje

Absurdní drama

–člověk zachycen v situaci úzkosti,nepřítomnost souvislého děje,neexistuje psychologická motivace jednání postav,devalvace jazyka,která ztrácí svou sdělovací funkci

Samuel Beckett (1906-1989)
-po 2. svět. válce emigroval do Francie a jeho nejznámější dramata jsou francouzsky,1969 – Nobelova cena

-hry: ČEKÁNÍ NA GODOTA-dialog – dva tuláci se setkávají na opuštěném místě a oba čekají na Gorota,který by mohl změnit jejich další životní osudy,Godot se někdy vykládá jako Bůh
ŠŤASTNÉ DNY


Eugene Ionesco (1912-1989)
-původem Rumun, ale dostal se taky do Francie a psal francouzsky

-hry:ŽIDLE,PLEŠATÁ ZPĚVAČKA

NOSOROŽEC - problém komunikace mezi lidmi a stereotypnosti
Postmodernismus-přirozená reakce proti modernismu,který se již vyčerpal a neměl již člověku co říci,negativní postoj k dosavadním tendencím,prolínání tradice a experimentu,hledačství pravdy
Umberto Eco *1932


Článek podporuje:
židle, stoly, lamelové polohovací rošty, matrace

20.trendy světové literatury po 2. sv. válce

Znaky:odraz války-protest proti její krutosti,patetická oslava hrdinství
angažovaná próza-nespokojenost s nedostatky doby,krize mezilidských vztahů
experimentální próza-absurdní literatura,drama,francouzský nový román
magický realismus-návrat k starým mýtům,legendám
Existencialismus-je uznávána jen a jen existence jedince,nevíra v boha,chtějí vyjádřit beznaděj,bezmocnost,lidé se prý odcizují sami sobě
Albert Camus (1913-1960)
-psal povídky, novely a div. Hry,1957 – Nobelova cena
-romány:CIZINEC-děj se odehrává v Alžírsku,kde vypravěč Mersault zastřelí na pláži Araba,aniž by k tomu měl důvod,následuje zatčení a odsouzení na smrt,nevěří v Boha, osudem odevzdaný, svého činu nelituje, vždy pravdomluvný – připomíná to stoicismus – nedal na sobě znát city, nepřetvařoval se
-MÝTUS O SISYFOVI-převádí to do současnosti – zda život je marný nebo ne,Sisyfos je vlastně šťastný člověk,vždyť pokaždé najde sílu k novému pokusu,a to s vědomím,že příště může vyhrát a že žádné zoufalství není nad jeho síly
-Porovnání Kafka-Camus:zatímco Kafka viděl člověka jedině odsouzeného,Caus odsouzení vnímá,ale přesto hodlá podstoupit boj

Jean Paul Sartre (1905-1980)

-spíš filosof než spis.,1964 Nobelovu cenu odmítl
-román:HNUS-hlavní hrdina má silné autobiografické rysy – vnitřní monology, úvahy – vyjádřil tu zásady existencialismu,východisko v prac. činnosti
SLOVA – kniha esejů
S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI – div. hra, absurdní drama
BYTÍ A NICOTA-o smyslu lidské existence,svobodě člověka
beat generation
-cítili se zbiti, uraženi, vyřazeni ze spol.,emocionální uvolnění, drogy,psali ze svých zkušeností, o sobě, žádná fabulace (výmysl) – psychoterapie (vypsali se ze svých problémů),sklon k východním filosofiím – buddhismus, zenbuddhismus, ale všichni se cítili křesťany (vyžaduje to přísný režim, kázeň – chvílemi to dodržovali, ale moc ne),na ně navazuje hnutí hippies,chtěli Ameriku šokovat – nelíbil se jim tamější systém

Jack Kerouac (1922-1969)
Americký prozaik,tulák
-NA CESTĚ-stal se generačním románem (kultovní román) - ovlivnil spousty mladých lidí,revolta proti zavedenému způsobu života (konzumní), měšťáckému způsobu života („kult dolaru“ – všichni chtějí vydělávat),cesta z NY do San Francisca – popisují se tu jednotlivá místa (spíš nejchudší čtvrti),obecný jazyk, vulgarismy ani ne,chtěli asi uniknout nějakým problémům – ale ani ta cesta nám naše problémy nemůže vyřešit
-PODZEMNÍCI – jeho vztah k nějaké černošské dívce
-DHARMOVÍ TULÁCI-popisuje tu jejich věčné mejdany,nádherné popisy přírody – meditace v lesích
MAG – spíš povídka

IV. období –30.léta

-stěžejní dílo románová noetická trilogie (noetika – filozofický termín označující teorii poznání)
-společnou filozofií těchto románů je relativismus – to je snaha vidět skutečnost z více pohledů, více pravd
-Hordubal-je to příběh slovenského sedláka, který se po letech práce v Americe vrací domů,zjišťuje, že se manželka Polana a dcera Hafie odcizily, že jeho místo zaujal čeledín Kruba,Hordubal je zavražděn – policie zatkne jeho ženu a čeledína jako pachatele, i když se ukáže, že Hordubal zemřel o pár minut dříve, než mu jehla propíchla srdce
-Povětroň- e to příběh umírajícího letce, který je v nemocnici a nic se o něm neví,u jeho lůžka stojí jeptiška, jasnovidec a básník a každý si jeho osud představuje po svém – všichni v něm vidí člověka, bratra
-Obyčejný život-je vyprávěn obyč. člověkem, železničářem, který po sobě zanechal životopis, kde rekapituluje svůj život
-psal také články proti fašismu ve Španělsku (reakce na bombardování šp. města Lévidy)
V. období-konec 30.let
- vorba tohoto posledního tvůrčího období je ovlivněna předzvěstí 2. svět. války a nástupem fašismu (díla jsou výrazně společensky angažované)

Hovor s T. G. M

.- e to 3 dílný cyklus,jsou to memoáry
-Válka s mloky-je to alegorický román, psaný novinářskou formou reportáže,2 novináři Golombek a Valenta – oni byli opravdoví spolupracovníci K. Čapka v Lidových novinách,námořník českého původu van Toch objeví v Tichomoří učenlivé mloky, které začnou lidé využívat pro své potřeby,mloci se vzbouří proti lidem a začnou je ohrožovat, zabírají území jedné země za druhou (objeví se i typ Nadmloka, který chce světovládu,to je reakce na fašismus v Německu)- e to důrazné varování před hrozícím fašismem
-román-První parta- e zasazen do hornického prostředí,měl ukázat, že i v době hrozícího fašismu se je možno postavit,je to příběh mladého chlapce, který díky tragédii dospívá v muže
-dramata-Bílá nemoc- e symbolem rozšiřující se nákazy fašismu, která zachvátí celý národ,doktor Galén, který jediný zná lék na bílou nemoc, vydá ho jen s podmínkou zastavení,válek (léčí jen chudé)
Matka-je to reakce na občanskou válku ve Španělsku,děj se odehrává mezi 4 stěnami, matka promlouvá s duchy svých synů,ona odmítá poslat nejmladšího Toniho do boje,když ale zaslechne, že nepřátelská letadla bombardovala nemocnice a školy,kde umírají bezbranné děti, sama dává Tonimu do ruky pušku a posílá ho do války
-Čapek pochytil nebezpečí, která hrozila lidstvu v jeho době, ale i v době následující

Román Továrna na absolutno

- kazuje, jak objev zvláštního karburátoru na spalování hmoty (obraz atomové energie) uvolňuje zároveň z hmoty duchovní ABSOLUTNO – tajemnou sílu, která negativně ovlivňuje lidi - yvolává v nich fanatismus vedoucí k válce
-román Krakatit-název je zřejmě podle indonéské sopky na ostrově Krakatoa ,ukazuje na problém odpovědnosti vědce vůči vynálezům, které mohou ohrozit svět,Ing. Prokop objeví třaskavinu krakatit, která mu je ukradena během své snové cesty poznává, že všichni chtějí jeho vynálezu využít jen k získání moci nad ostatními,v pohádkově symbolickém závěru došel Prokop k humanistickému krédu, že smysl života je v drobné užitečné práci pro lidi a to je právě Čapkovská filozofie
III. přelom 20. a 30.let-v tomto období píše hlavně soubory próz pro noviny (fejetony, sloupce, cestopisy)
-cestopisy-Italské listy, Anglické listy-doplňuje do nich obrázky, zapisuje ang. Džentlmena, lpí na tradicích
-fejetony-Zahradníkův rok (vtipné glosy zahrádkářské aktivity)
Kniha apogryfů (vyšla až posmrtně v r. 1945)- ato kniha netradičně ukazuje známé příběhy z historie a literatury, jak by eventuálně dopadnout
apogryf- iblické texty, nepravé, církev je neuznala za autentické (Romeo a Julie, Hamlet, princ dánský, Pilátovo krédo ….)

-povídkové soubory-Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
Devatero pohádek-Doktorská,Vodnická

19.Karel Čapek

-nejvýraznější postavou a kandidátem na Nobelovu cenu byl KAREL ČAPEK (1890 – 1938)
-pocházel z kulturního prostředí rodiny venkovského lékaře,vystudoval filozofii v Praze, zakončil ji doktorátem ,pracoval v řadě novin a časopisů, hlavně v Lidových novinách,několik let byl dramaturgem vinohradského divadla
-jako novinář vytvořil útvar SLOUPEK (kratší text v pravém sloupci 1. strany novin, je aktuální a vtipně zpracován a tištěn kurzívou)
-byl vyznavačem filosof. směru PRAGMATISMUS (měřítko pravdy je v užitečnosti díla,konaného s dobrým úmyslem)
-zemřel na zápal plic 25. 12. 1938
-byl také vyčerpán prací a štvanicemi ze strany českých fašistů po Mnichově
I. období – do roku 1921
-prvním samostatným dílem byla kniha povídek Boží muka a Trapné povídky - zabývá se zde záhadami a tajemstvími lid. života,je nemožné vše poznat racionálně (rozumově)
-Francouzská poezie nové doby-překlady moderních francouzských básníků
-hra Loupežník-je to oslava mládí, které je bouřlivácké,chce si vzít i své štěstí třeba násilím,loupežníkem je student, který se chce sblížit s profesorovou dcerou Mimi, vnikne proto do vily, kde je dívka sama a nechce vpustit dovnitř její rodiče

II. období –do pol. 20.let

-v tomto období tvoří dramatické a románové utopie
-Čapek zde upozorňuje na možnost zneužití techniky a varuje před možnou katastrofou,což je zkáza lidstva
-drama R. U. R. (Rossum´s Universal Robots)-je to továrna na výrobu robotů,slovo vymyslel Josef Čapek a bylo rozšířeno do všech jazyků,děj spočívá v tom, že umělí lidé – roboti, se vzbouří proti lidstvu,
konstruktér Alquist má obnovit recept na výrobu robotů,situace vypadá beznadějně,Alquist provádí pitvy a v závěru hry se objeví u dvojice robotů Prima a Heleny něco, jako cit lásky, což je naděje, že se život opět obnoví (ohromný úspěch po celém světě)
-hra Ze života hmyzu- sou to obrazy ze života hmyzu, které zachycují záporné vlastnosti lidí (nenávist, závist, chamtivost ..),touto hrou provází tulák, mluvčí autorů a „lidstva“,3. jednání – Motýlové (přelétavost), Chrobáci (chamtivost, netečnost),Mravenci (sobeckost kolektivu – narážka na národy – fašistické, které berou právo na svobodu menším národům)
-hra Věc Makropulos- oto drama řeší problém života bez hranic (nesmrtelnost),podle autorovy fantazie to umožnil řecký lékař Rudolfa II. jménem Makropulos elixír užívá jeho dcera, zpěvačka Elina Makropulos, která žije už asi 300 let, prožila vše možné už je životem znuděna a nakonec vítá smrt jako spásu své osoby hl. význam hry je ten, že lidský život má své přirozené hranice a pokud jsou narušeny, tak se narušuje lidskost a řád (což je úspěch, štěstí, láska – jevy pomíjivé)

Karel Poláček

-žurnalista,humorista a prozaik židovského původu,1943 odvlečen transportem přes Terezín do Osvětimi,kde zahynul v plynové komoře
-v redakci Lidových novin psal soudničky a sloupky-vtipně glosoval události
román:MUŽI V OFSAJDU-o osudech otce a syna Habáskových (stoupence žižkovské Viktorky) a pana Nečeradce,majitele obchodu (přívržence Slavie),psychologie a vášnivost klubových fanoušků
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU-humoristická próza o venkovských lázních,letních hostech
DŮM NA PŘEDMĚSTÍ-společenská kritika a satira o majiteli činžovního domu a nájemnících
románová trilogie:OKRESNÍ MĚSTO,HRDINOVÉ TÁHNOU DO BOJE,PODZEMNÍ MĚSTO,VYPRODÁNO,5.díl je nezvěstný-obraz provinciálního města před 1.světovou válkou,Poláčkovo rodiště,maloměstský svět,bez ústředního hrdiny,forma-publicistické prvky,stereotypní opakování slov,formulí,komika s tragikou
próza:BYLO NÁS PĚT-popisuje svět svého mládí viděný dětskýma očima,jedná se o vyprávění epizod pětičlenné klukovské party,vypravěčem je Petr Bajza (autor),syn místního obchodníka,situační komika (dobrodružství,vynálezy,klukovské boje),slovní humor

Eduard Bass

novinář,prozaik,humorista,dramatik kabaretiér (kabaret Červená sedma)
KLABZUBOVA JEDENÁCTKA-moderní pohádka pro mládež o světoznámé fotbalové jedenáctce,kterou tvoří 11synů českého chalupníka-touha získat svět poctivostí a důvtipem
CIRKUS HUMBERTO-ústřední postava Vašek,syn jihočeského zedníka,jde všemi stupni výcviku v manéži a díky své schopnosti a ctižádosti dělá rychlou kariéru,sňatek s dcerou ředitele cirkusu,pak ředitelem cirkusu,autorova zasvěcená znalost prostředí
LIDÉ Z MARINGOTEK-satirický dekameron,deset milostných příběhů,které si jedné noci vypráví deset artistů,rámcová próza

Jaroslav Durych (1886-1962)
ortodoxní katolík,obdivoval dobu baroka,také napadal masarykovské vedení a Židy – unikl ale pak odsouzení a ani nebyl ve vězení
BLOUDĚNÍ – obsáhlý historický román,děj se odehrává v době 30ti leté války v Evropě,v duchu realismu,osudy českého protestanta Jiříka a španělské katoličky Anděly,kontrastnost,dramatický spád,jazyková dokonalost
REKVIEM-jedná se o tři epizody dokreslující osud Albrechta z Valdštejna,a to po jeho smrti,barvitý obraz doby,metaforičnost,dějová sevřenost
SEDMIKRÁSKA-milostný příběh s prvky symbolismu,oslava chudoby jako zdroje čistoty,prostoty,něžnosti,prolíná se pozemské a nadpozemské (věčná láska)

Vladislav Vančura

-inspiroval se renesancí,důraz kladen na jazyk,byl zakládajícím členem devětsilu
-za okupace v ilegálním odboji,v době heydrichiády zatčen a popraven
ve 20.letech:román PEKAŘ JAN MARHOUL-tragický osud zchudlého benešovského pekaře
novela-ROZMARNÉ LÉTO-příběh 3 přátel z plovárny v Krokových Varech,obraz poklidného radostného života,klid narušen příjezdem kouzelníka Arnoštka s krásnou Annou
román:MARKÉTA LAZAROVÁ-z doby loupeživého středověku,není to ale hist. román, protože se děj neváže k žádní hist. události, je to vymyšlený příběh,příběh lidských vášní, tragedie, baladický příběh,
zfilmováno – režie František Vláčil
povídky:LUK KRÁLOVNY DOROTKY
román:KONEC STARÝCH ČASŮ-děj se odehrává ve Vančurově současnosti,z jihočeského statku na počátku 20.let,zfilmováno
za okupace:OBRAZY Z DĚJIN NÁRODA ČESKÉHO-význam národní minulosti (poučení,posila sebevědomí),pohled na počátky národní historie
pro děti:KUBULA a KUBA KUBIKULA

Marie Pujmanová

-meziválečná sociální a psychologická próza
povídka:PACIENTKA DOKTORA HEGLA-proti maloměšťácké morálce,za práva svobodné matky
románová trilogie:LIDÉ NA KŘIŽOVATCE,HRA S OHŇĚM,ŽIVOT PROTI SMRTI-obraz dvojího prostředí (dělnické v Úlech a intelektuální v Praze-pokroková inteligence),1.díl-promyšlená kompozice,vnitřní svět a vývoj postav,2.díl-lipský proces,obd. Od nástupu fašismu do okupace ČSSR,3.díl-domácí odboj české inteligence a zahraniční odboj
novela:SESTRA ALENA-z lékařského prostředí

Marie Majerová
Představitelka meziválečné sociální prózy a socialistického realismu,levicově orientovaná
povídky:PANENSTVÍ-individuální osudy žen
NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚT-obraz politických událostí 20.let
román:SIRÉNA-kronika několika generací dělnické rodiny Hudců,důvěrná znalost hornického a hutnického prostředí,obraz přeměny zemědělského Kladenska v průmyslovou oblast,různé žánrové postupy (kronikářský záznam,dopis,deník,novinářské zprávy),jazyk (kladenské nářečí,rčení a přísloví)
vrchol tvorby:HAVÍŘSKÁ BALADA-příběh Rudy Hudce,pracuje jako horník v cizině,obraz hornické bídy-baladická stylizace dějově sevřené novely

Michail Bulgakov (1891-1940)

představitel experimentální prózy,psal povídky, romány, drama,původním povoláním lékař
BÍLÁ GARDA – autobiografický román
MISTR A MARKÉTKA – mnohovrstevnatý román,magický realismus – nadpřirozenost (takto označeno až zpětně),„román v románu“ – mistr píše román o Pilátu Ponském (někdy vydáno samostatně)
Boris Pasternak
1958 Nobelova cena,básník a prozaik
sbírka:DRUHÉ NAROZENÍ
román:DOKTOR ŽIVAGO-zfilmováno v USA,kritický obraz stalinismu,budování socialismu,
pronásledování nepohodlných lidí,děj líčen bez příkras a v plné nahotě,hrdinové Lara a Jurij Živago

18.Česká próza mezi světovými válkami

-pokračují realisté,naturalisté,vrchol impresionismu
-ve 20.letech převaha menších prozaických žánrů,próza lyrická,utopická a reportážní
-v 30.letech dominantní postavení prózy,zvl. Románu společenského,psychologického a historického

Ivan Olbracht, Kamil Zeman (1882-1952)
novinář a spisovatel,psal povídky a romány – pořád se vyvíjel
povídka:O ZLÝCH SAMOTÁŘÍCH – ze dna spol.,vyděděnci
psychologická próza:ŽALÁŘ NEJTEMNĚJŠÍ-o chorobné žárlivosti a sobectví slepce
román:ANNA PROLETÁŘKA – román soc. realismu,obraz politické situace,schematický,srozumitelné i pro dělníky
30. léta: navštívil Podkarpatskou Rus – krajina ho zcela okouzlila, lidé taky, pobýval tam docela dlouho baladický román:NIKOLA ŠUHAJ LOUPEŽNÍK-z konce světové války a poválečných let,prolíná se tu legenda a skutečnost,postupy reportážní i prvky lidové slovesnosti,nádherná líčení přírody,zachycena psychika tamějších lidí a jejich primitivnost (věřili v legendy),básnický jazyk – zvláštní slovní spojení („tma tvrdá jako kamení“), úspornost výrazu, obrazný jazyk i archaické a knižní prostředky,
GOLET V ÚDOLÍ – 3 povídky
ZE STARÝCH LETOPISŮ – staré české kroniky
Pro mládež:BIBLICKÉ PŘÍBĚHY-převyprávění příběhů Starého zákona

Romain Rolland (1866-1944)

mezi dvěma válkami byl významnou kulturní osobností
životopisné romány – v duchu realismu:
JAN KRYŠTOF – na motivy Beethovenova života
OKOUZLENÁ DUŠE – z dělnického prostředí Francie,psychologický román
novela: PETR A LUCIE- odehrává se to v Paříži – 1918 od ledna do Velikonoc,válka sblížila dva mladé lidi (z různých vrstev) – vzájemná starost, válku jakoby nevnímají,srovnává se s novelou Otčenáška: Romeo, Julie a tma (tato je ale o 2. svět. válce),inspirace bombardováním Paříže 1918
životopisy:Beethovena,Gándhího,Michelangela
Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)
za 2. svět. války byl letec,sestřelen nad středozemním mořem
MALÝ PRINC – pohádka pro dospělé,malý princ hledá smysl života: „Správně vidíš jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné!“
ZEMĚ LIDÍ,VÁLEČNÝ ZAJATEC

Bernard Georg Shaw

1925 Nobelova cena
v dramatech pranýřoval veškeré špatné lidské vlastnosti-pokrytectví,hloupost,falešnost,..
dramata:SVATÁ JANA,CAESAR A KLEOPATRA
PYGMALION-komediální ladění celé hry vyplývá nejen z dialogů,ale především z životnosti postav.Vede útok proti lidským slabostem a společenským předsudkům,hra je o emancipaci ženy.Podle tohoto díla vznikl muzikál My Fair Lady
částečně podle báje – na Keltu se jeden sochař zamiloval do svojí sochy, Afrodita mu ji oživila
Mr. Higgins, Lisa
Maxim Gorkij (1868-1936)
pocházel z naprosto chudých poměrů,psal povídky o spodině spol. – bosácká spol. (bezdomovci)
Jen díky přátelství s Leninem zůstával nedotknutelnou osobou,po jeho smrti zavražděn Stalinem
NA DNĚ – div. Hra, název – „dno spol.“ – „člověk – to zní hrdě!“
MATKA – román – soc. realismus
Autobiografická trilogie:DĚTSVÍ,DO SVĚTA?MIJE UNIVERZITY

V podtextu:

(čtenář už od začátku tuší, jak to dopadne) zachycena atmosféra situace, charaktery hrdinů
bez upozornění přechází z vyprávění ve 3. osobě vnitřního monologu (a úvah)
prakticky neužívá básnických výrazů a metafor, píše hovorovým jazykem
OSTROVY UPROSTŘED PROUDU – silně autobiografický román
STAŘEC A MOŘE – novela, obraz zápasu s přírodou a zlem do posledních chvil, oslava lidské aktivity a nezdolnosti,kubánský stařec Santiago
POHYBLIVÝ SVÁTEK – deníková próza
vzpomínky na Paříž 20. let, jednotlivé příběhy – vydáno posmrtně
John Steinbeck (1902-1968)
moc nestudoval – často fyzicky pracoval – odráželo se to v jeho dílech,1962 Nobelova cena
zobrazuje osudy kalifornských drobných farmářů v době hosp. krize – hlavně o chudých lidech – sociální témata
novely: PLÁŇ TORTILA,NA PLECHÁRNĚ
O MYŠÍCH A LIDECH – zdramatizováno,novela je sociálně laděná,osudové zlo je ztělesněno žádostivou ženou
romány: HROZNY HNĚVU – sociální román
NA VÝCHOD OD RÁJE

Marcel Proust (1871-1922)

představitel experimentální prózy,zastánce fr. filosofa Henri Bergsona – každá skutečnost je poznatelná pouze intuicí, ne rozumem – ovlivnilo to jeho dílo
tvrdil, že smysl života se nám objeví ve vzpomínkách a v návratu do minulosti – vzpomínky na své myšlenky, ne na události
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO ČASU – 7mi dílná epopej, vnitřní monology, prolínání časových rovin
lyrizace prózy, rozsáhlá souvětí, metody proudu vědomí,líčení nálad a vzpomínek
James Joyce (1882-1941)
narodil se v Dublinu – toto „poznamenání“ si nesl po celý život – Irsko měl rád a zároveň ho nenáviděl
také představitel experimentální prózy, modernista,uměl psát a hovořit 19 jazyky
DUBLIŇANÉ – soubor realistických povídek, experimentální próza
ODYSSEUS – román,parafráze na Odysseu,experimentální románironie, sarkasmus, slovní hříčky, vnitřní monology,popis necelých 24 hodin – Leopold Bloom
děj se odehrává v Dublinu – narážky na vztah Irska a Anglie

Ernest Hemingway (1899-1961)

od mládí měl rád lov, box, býčí zápasy,1954 Nobelova cena
celý život rád popisoval věci okolo nebezpečí, kde se hrdinové pohybovali na hranici života a smrti
ke konci 1. svět. války se stal dobrovolníkem a bojoval na italské frontě (řidič sanitky)
poznal Evropu - ve 20. letech pobýval v Paříži (veliký vliv)
- ve 30. letech se jako válečný dopisovatel účastnil občanské války ve Španělsku
koncem 50. let se ocital často v osobních životních krizích – neměl inspiraci, ale cítil se zavázán slávou, zároveň věděl, že mu to nejde – vnitřní rozpolcenost
SBOHEM ARMÁDO
- hlavní hrdina řidič sanitky – autobiografické – vlastní zážitky a vzpomínky z fronty
KOMU ZVONÍ HRANA
španělská občanská válka – mottem upozorňoval na lhostejnost lidí, šlo tam vlastně o celou Evropu,je
příběhem dobrovolníka – odehrává se 3 dny – Robert Jordan – nalézá tu smysl svého života – láska ke španělské dívce, přijde bojovat do Španělska na straně republikánů, dostane za úkol vyhodit v týlu nepřítele strategicky důležitý most - zemře Hemingwayův styl:

17.Velké postavy světové literatury 1.pol. 20.stol.,varování před fašismem

Charakteristika:rozvoj techniky a civilizace,ubývá dějovosti,literatura se stává subjektivnější,nejde o zobrazení vnější reality(je to konfrontace vnitřního světa s okolím),objevují se prvky absurdity,experimentuje se s jazykem
Franz Kafka (1883-1924)
absurdní, pesimistická díla – odráží se tu jeho vztah k otci, jeho pocity (osamocený, vyhoštěný,..), nijak zvláštní jazyk, žádná obrazná vyjádření,jednoduchý jazyk / hrůzný obsah
v socialistickém Československu jeho filosofie „nepasovala“, až v 60. letech se u nás jeho díla začala vydávat
povídky – vydány už za jeho života:
PROMĚNA – Řehoř Samsa se probudí jako brouk
V KÁRNÉM TÁBOŘE
ORTEL – jeho vztah k otci
romány – vydány posmrtně:
PROCES-skládá se z 10 samostatných kapitol,prokurista velké banky se probudí a ke svému překvapení zjistí,že dva neznámí muži vnikli do jeho bytu,aby jej zatkli,protože je obžalován pro neznámé provinění před záhadným soudem.
ZÁMEK
AMERIKA - nedokončená, zfilmovaná

Futurismus

-do umění přítomnosti a budoucnosti proniká moderní život,obraz světa v pohybu,který je zachycen do časově následných fází

Kubismus-úsilí postihnout podstatu věcí,rozklad skutečnosti na jednotlivé prvky

Dadaismus-vyjadřuje odpor k válce,pocit nesmyslnosti života,zdůrazňuje uměleckou absurditu

Poetismus-výlučně český avantgardní směr,využití obraznosti,fantazie,kompoziční metoda volné asociace představ

Surrealismus-využití obraznosti,fantazie,psychický automatismus,vliv Fredovy psychoanalýzy,vyjádření bezprostředních subjektivních dojmů,fantazie a snu

Jiří Wolker (1900-1924)

-nejdůležitější představitel proletářské poezie,zemřel na TBC,v mládí měl optimistické názory, důvěra v lidi:
HOST DO DOMU – sbírka,poezie prostých věcí, báseň POŠTOVNÍ SCHRÁNKA,závěr báseň Svatý Kopeček
TĚŽKÁ HODINA – sbírka soc. balad,proletářská poezie
Sociální balady-epická šíře,sociální tematika,dramatičnost
div. hry: NEMOCNICE,HROB,NEJVYŠŠÍ OBĚŤ

Jaroslav Seifert (1901-1986)
1984 Nobelova cena za literaturu,prozaik,novinář,překladatel
proletářská poezie: SAMÁ LÁSKA
MĚSTO V SLZÁCH
poetismus: NA VLNÁCH TSF
SLAVÍIK ZPÍVÁ ŠPATNĚ
30.léta:Zhasněte světla-reakce na Mnichovskou zradu,posila národa
po válce:Přilba hlíny-3 cykly (inspirace úmrtím TGM 1937)
Maminka-vzpomínky na domov,dětství
Šel malíř chudě do světa-v 50.letech utíká od komunistů do přírody,k rodině
60.léta:nemoc-bojí se smrti,nemelodická poezie-bilancování
70. a 80.léta:Morový sloup,Býti básníkem,všecky krásy světa

Vítězslav Nezval (1900-1958)

nejvíc psal sonety a villonské balady, ale psal i divadelní hry, romány, reportáže a povídky – všechny žánry
proletářská poezie:PODIVUHODNÝ KOUZELNÍK,NEZNÁMÁ ZE SEINY
EDISON – poetismus i surrealismus, 5 zpěvů,do děje vstupuje básník – lyrický hrdina – motiv Edisona – něco vymyslel, oslava tvůrčí práce – stvořit něco hodnotného pro svět – změna pohledu na svět
30. léta:politická a surrealistická tvorba:ŽENA V MNOŽNÉM ČÍSLE,SBOHEM A ŠÁTEČEK
ABSOLUTNÍ HROBAŘ
konec 30. let: MATKA NADĚJE-vztah k matce,rodné zemi,domovu
HISTORICKÝ OBRAZ-verše z doby Mnichova,okupace a osvobození
MANON LESCAUT – divadelní hra - villonské balady, lyrika,původní autor Antoine Prévost
Poválečná tvorba-Zpěv míru-budovatelské nadšení,touha po míru

František Hrubín (1910-1971)
30. léta :typický lyrik – ZPÍVÁNO Z DÁLKY
obraz války a osvobození:triptych Chléb s ocelí-občanská poezie
poválečná tvorba:Hirošima-varování,hrozba atomové smrti
tvorba od 60.let:Až do konce lásky,Černá denice
drama:zájem o vnitřní svět člověka
Srpnová neděle-obraz mezilidských vztahů,kritika sobectví
Křišťálová noc-prostředí vesnice,tematika vztahu k práci a majetku,životní odpovědnosti člověka
Tvorba pro děti:Špalíček pohádek,pohádky z tisíce a jedné noci

16.Umělecká avantgarda 20.stol. a její projevy v literatuře

Anarchističtí buřiči:
heslo: „Úplným osvobozením jedince ke svobodné společnosti.“
psali úplně jednoduché zpěvné verše,prosazovali individualitu každého,
odpor ke spol., pesimismus – buřičství – bohémský život,do básní nastoupila absolutní jednoduchost,šokovali svým chováním měšťáckou spol.

Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)
básník, prozaik, publicista, překladatel, politik
spolupracoval s čas. Moderní revue (dekadence, symbolismus)
básnické sbírky (vyšly v 90. letech):
SATANOVA SLÁVA MEZI NÁMI – volný verš
úplný opak Březiny – ten touží po nějaké vyšší bytosti, ke které ve svých verších vzhlíží – S.K.N. to shazuje na úroveň Satana – nemá rád, když mu někdo rozkazuje – autority - dekadence
SEN O ZÁSTUPU ZOUFAJÍCÍCH
na zač. 20. stol. začal spolupracovat s anarchistickým čas. Nový kult
1904 – krize anarchismu – změnil svůj život – obrátil se k přírodě:
KNIHA LESŮ, VOD A STRÁNÍ – sbírka milostné a přírodní lyriky
RUDÉ ZPĚVY – sborník proletářské poezie
Nové zpěvy-oslava civilizace

Petr Bezruč (1867-1958)

dostal tuberkulózu – myslel si, že zemře – začal psát,psal básně a anonymně je posílal do čas. Čas – redigoval ho Jan Herben – chtěl se dopídit, kdo mu to posílá, Bezruč za to nechtěl žádné peníze – prý psal „za svůj lid (kmen)“
kritizoval poměry na severní Moravě – národnostní a soc. útisk - bylo mu to blízké, protože tam vyrůstal,považoval se za „barda slezského lidu“ – věštec, mluvčí, vůdce
Dílo:SLEZSKÉ PÍSNĚ-obraz sociálního a národnostního útisku na Ostravsku
soc. balady – pravidelným veršem, např. MARYČKA MAGDONOVA
symbolistické lyrické básně – v nich se stylizuje do toho barda slezského lidu, volným veršem, např. báseň JÁ

Devětsil: 1920
Avantgarda,původně program proletářských básníků

Proletářská poezie:znaky-optimismus-víra v lepší společnost
revolučnost-vybojujeme
srozumitelnost
-přiblížení dělnictvu,boj proti sociálnímu útlaku a válce,sny o revoluci,kolektivnost

Jaroslav Vrchlický, Emil Frída (1853-1912)

- poezie-asi 4000 básní,80 básnických sbírek
- obdivoval antickou kulturu a vzdělanost – poznal Itálii
- v 90.letech prošel tvůrčí i osobní krizí – mladí spis. ho velmi kritizovali (Machar, Šalda) za nepůvodnost (prý napodobuje cizí vzory) a že nepíše pouze pod tlakem inspirace, ale pro peníze
prvotiny: Z HLUBIN – milostná, přírodní a reflexivní lyrika
ROK NA JIHU – o pobytu v Itálii
POUTÍ K ELDORÁDU – šťastná intimní lyrika z prvních let manželství
- v 90. letech se i v jeho lyrice objevila krize: OKNA V BOUŘI
- chtěl zobrazit dějiny lidstva ve verších: ZLOMKY EPOPEJE
drama: HIPPODAMIE
veselohra: NOC NA KARLŠTEJNĚ
překlady: - hlavně z francouzštiny (zejména Prokleté básníky), italštiny – BOŽSKÁ KOMEDIE, angličtiny – E.A.Poea, němčiny - FAUST
- šířily se pesimistické a katastrofické nálady – dekadentní (úpadkové)
Symbolismus-každé slovo (symbol) může mít i nějaké jiné významy,důraz na hudebnost verše, volný verš-Prokletí básníci, Březina, Sova, Hlaváček
Impresionismus-vyjádření prchavého dojmu, potlačení rozumové částiRenoir (malíř), Gaugin, Monet, Manet – malíři
Expresionismus-vypjatá citovost – vyjádření duševních pocitů

Antonín Sova (1864-1928)

- jeho dílo se pohybuje na pomezí impresionismu a symbolismu
impresionismus: REALISTICKÉ SLOKY
KVĚTY INTIMNÍCH NÁLAD, báseň U ŘEK
Z MÉHO KRAJE
- hudebnost verše, subjektivní pocity
symbolismus: JEŠTĚ JEDNOU SE VRÁTÍME, báseň KDO VÁM TAK ZCUCHAL TMAVÉ VLASY
intimní lyrika, někdy volný verš
ZPĚVY DOMOVA – vlastenecká sbírka
IVŮV ROMÁN – román
Otokar Březina (1868-1929)
- náš nejznámější symbolista,představitel volného verše u nás,kladl důraz na hudebnost verše
TAJEMNÉ DÁLKY – prvotina
- básně MOJE MATKA (pravidelný verš – výjimka, inspirováno matčinou smrtí),
MRTVÉ MLÁDÍ,SVÍTÁNÍ NA ZÁPADĚ,VĚTRY OD PÓLŮ,RUCE
HUDBA PRAMENŮ – soubor esejů z konce jeho tvorby

Ruchovci:

- almanach Ruch, čas. Osvěta – 1868
program: 1. zdůrazňovat českou historii a vlastenectví
2. psát v duchu realismu
Svatopluk Čech (1846-1908)
- vliv tatínka, který měl velice rád českou historii
POEZIE: používal patetického (nadměrný cit) a rétorického (mnohomluvný, nic neříkající) verše
epika: VE STÍNU LÍPY,LEŠETÍNSKÝ KOVÁŘ(venkovský kovář s dcerou brání svůj majetek proti německému kapitálu)
satiry-HANUMAN-zvířecí epos
básnické sbírky: NOVÉ PÍSNĚ
JITŘNÍ PÍSNĚ
PÍSNĚ OTROKA(alegorická skladba,kde otrokem je český národ,1892)
PRÓZA:VÝLET PANA BROUČKA DO MĚSÍCE
NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA TENTOKRÁTE DO XV.STOLETÍ
- Matěj Brouček – měšťák
- chtěl tu ukázat malost českého národa, kontrast povahy českého měšťáka a husity
- navazuje tu na obrození – idealizuje si český národ (husité)

Lumírovci:

- čas. Lumír, Světozor
program: 1. rozhled pro evropské a světové lit.
2. překlady
3. snaha vyrovnat se evropským lit.
Josef Václav Sládek (1845-1912)
- je považován za zakladatele české poezie pro děti,celý život redigoval časopis Lumír
- přeložil takřka všechna Shakespearova dramata,používá pravidelného zpěvného verše (jako Hálek),svoje verše věnoval dětem a rolníkům (prý jsou rolníci základem spol.)
básnické sbírky: BÁSNĚ
JISKRY NA MOŘI
SLUNCEM A STÍNEM
SVĚTLOU STOPOU
SELSKÉ PÍSNĚ A ČESKÉ ZNĚLKY
- „český rolník je základ českého národa“
- připomíná to lid. písničku Vítězslava Hálka
poezie pro děti: ZLATÝ MÁJ
ZVONY A ZVONKY

Karolína Světlá, Johanka Rottová (1830-1899)

- pocházela z bohaté měšťanské rodiny
- byla vychovávána v němčině, ale chtěla se učit česky – rodiče jí tedy najali soukromého učitele, kterého si později vzala
- pokračovala ve snaze o emancipaci žen (navazovala na B.Němcovou ) –
ČERNÝ PETŘÍČEK – delší próza z pražského prostředí
KŘÍŽ U POTOKA – hlavní hrdinka Evička se obětovala, aby sňala kletbu z rodiny Potockých
FRANTINA
Jakub Arbes (1840-1914)
- novinář a spisovatel, psal i lit. Studie,psal často o dělnících – byli mu blízcí (vyrůstal mezi nimi)
- proslavil se hlavně romanetem – kratší než román, povídka s fantastickými prvky a různými nadpřirozenými úkazy, ale v závěru se vše racionálně vysvětlí:
ĎÁBEL NA SKŘIPCI
ZÁZRAČNÁ MADONA
NEWTONŮV MOZEK
- je považován za zakladatele naší české sci-fi lit.

BALADY A ROMANCE – sbírka humorných básní

ZPĚVY PÁTEČNÍ – vyšla posmrtně
- k vydání ji připravil Vrchlický
- hodně vlasteneckých básní, náboženská symbolika
např. MOJE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ, LVÍ STOPOU, JEN DÁL (cituje se, když je českému národu nejhůř)
próza: psal povídky – vydával je ve sbornících
ARABESKY
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ – realistický popis života na Malé Straně
TRHANI
Vítězslav Hálek (1835-1874)
poezie: sbírky básní
VEČERNÍ PÍSNĚ – prvotina
- přírodní, milostná lyrika
- proslavil se tím – jednoduché, každý to pochopil
- často srovnávány s Nerudovým Hřbitovním kvítím
V PŘÍRODĚ – převládá přírodní lyrika
POHÁDKY Z NAŠÍ VESNICE – zveršované krátké příběhy z venkova
próza: povídky hlavně z venkovského prostředí, patří k regionalistům (střední Čechy)
- často popisoval vztahy mezi rodiči a dětmi, jeho povídky většinou končí dobře (K.V.Rais také popisoval vztahy mezi rodiči a dětmi, ale víc realisticky, většinou to končilo špatně)
MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA – jediná povídka, která končí smutně, nejznámější, zfilmovaná
NA STATKU A V CHALOUPCE,POD PUSTÝM KOPCEM

Divadlo Járy Cimrmana

-divadelní soubor,který se stal v oblasti inteligentní mystifikace již celonárodní legendou.Založeno roku 1967 J.Šebánkem,Z.Svěrákem,
L.Smoljakem,K.Velebným

Divadlo na provázku-brněnská scéna,vznikající roku 1967
-Herci B.Polívka,M.Donutil,J.Pecha,I.Bittová
-Hry-Balada pro banditu,Pohádka máje,Šašek a královna

Studio Y-soubor vzniklý roku 1963,od roku 1978 působící v Praze,výraznou osobností režisér J.Schmid

Sklep-divadlo,které se představilo na konci 70.let
-M.Šteindler,D.Vávra,T.Vorel,T.Hanák

Václav Havel-jeho hry byli inspirovány každodenními situacemi,v nichž se člověk představuje jako bytost,která ztratila základní jistoty
-Hry-Vernisáž,Žebrácká opera,Asanace,Zahradní slavnost
-Zahradní slavnost-prvotina,prim hraje mladý Hugo Pludek,o jehož uplatnění v životě mají rodiče velké pochybnosti
-Audience-jednoaktovka,hrdinou je zakázaný spisovatel,který pracuje v pivovaru a je sledován svým nadřízeným,který podává zprávy tajné policii.

15.Básnické školy v novodobé české literatuře do konce 19.stol.

Májovci:
1858 – almanach Máj: sbírka od různých autorů
- název - vyšel na jaře,podle Máchy – májovci – hlásili se k Máchovi, navazovali na jeho dílo
- organizátoři – Jan Neruda, Vítězslav Hálek
program: 1. přiblížit českou lit. k evropské (a překládat z cizích lit.)
2. zobrazovat realisticky život a to hlavně současnost, nezabývat se už tolik minulostí
Jan Neruda (1834-1891)
– přispíval do různých novin a čas., až se ustálil v redakci Národních listů,proslavil se hlavně svými fejetony,žil „malým českým bohémským“ životem,autor Malostranských povídek
poezie: básnické sbírky: (většinou pravidelné verše)
HŘBITOVNÍ KVÍTÍ – prvotina
- velmi pesimistická – nálady z návštěv hřbitovů,satira, ironie, sarkasmus
PÍSNĚ KOSMICKÉ – proslavil se tím
- vesmír zlidšťuje, optimistické básně, vyjadřuje tu víru v pokoru lidstva, i vlastenecké básně např. JAK LVOVÉ BIJEM O MŘÍŽE

14.Nové směry v českém divadle-20.stol.

Osvobozené divadlo-stalo se dramatickou sekcí uměleckého sdružení Devětsilu,od roku 1927 zde vystupují J.Ježek,J.Voskovec a J.Werich,později ještě M.Horníček
-Hry-Vest Pocket revue,Rub a líc,Balada z hadrů,Těžká Barbora
Kořeny úspěchu dvojice V+W lze hledat v tom,že se jim dařilo uskutečňovat humor,nad nímž se člověk skutečně bez zábran směje.Schopnost parodovat,zesměšňovat,dělat hlouposti,vše s mírou vkusu a inteligence.
-Písničky J.Ježka-Babička Mary,Svět patří nám,David a Goliáš
-Filmy V+W-Hej rup,Pudr a benzín

D34-založil na konci roku 1933 E.F.Burian-toto divadlo se soustředilo především na originální adaptace klasických her

Divadlo na zábradlí-u zrodu stáli hlavní tvůrci J.Suchý a I.Vyskočil,povídky,písničky

Semafor-hudebně zábavné pražské divadlo,založeno roku 1959 J.Suchým (název vznikl z pojmenování sedm malých forem)repertoár-hudební komedie,jazzové koncerty,pantomima
-Působily zde J.Suchý,J.Šlitr,J.Grossmann,M.Šimek,P.Nárožný,M.Horníček

Próza: vlastenecké povídky:

POSLEDNÍ ČECH – vlastenecká, má v sobě i prvky romantismu, výchovná funkce, velmi ostře kritizován Borovským za sentimentalismus a povrchnost
ROZERVANEC – kritizuje Máchu a jeho přístup k životu (Mácha nebyl moc vlastenec a prý vnesl do života svým Májem rozervanost – to se Tylovi nelíbilo)
divadelní hry: báchorky: smyšlené vyprávění, reálné i pohádkové prvky, něco mezi realitou a pohádkovostí
STRAKONICKÝ DUDÁK
LESNÍ PANNA
hry ze současnosti: PALIČOVA DCERA
FIDLOVAČKA ANEB ŽÁDNÝ HNĚV A ŽÁDNÁ RVAČKA – naše hymna
historické divadelní hry: historické jen svými tématy, vyjadřují ideály let 1847-1848
JAN HUS
KUTNOHORŠTÍ HAVÍŘI

V.K.Klicpera
Autor veseloher-Divotvorný klobouk,Zlý jelen
Realistické drama
Ladislav Stroupežnický
Veselohra-Naši furianti-z jihočeské vesnice,spor o to kdo má být ponocným

Gabriela Preissová

Otřesné tragédie ze slovácké vesnice-Gazdina roba,Její pastorkyňa-stará mlynářka se dopustila zločinu,aby zachránila štěstí nevlastní dcery

Vilém Mrštík (1863-1912)
- propagátor francouzského naturalismu a díla Zoly – překládal to
- popisuje krásně přírodu v okolí Brna
POHÁDKA MÁJE – román
- nemá to žádný dějový spád, krásně popsána příroda okolí Brna, dialogy naivní
SANTA LUCIA – název podle italské písně
Alois Mrštík (1861-1925)
ROK NA VSI – románová kronika
Vilém a Alois Mrštíkové: MARYŠA – realistické drama z vesnického prostředí

Zobrazení 1. svět. války:

Jaroslav Hašek (1883-1923)
- účastnil se různých anarchistických demonstrací – od mládí měl odpor k autoritám
- hodně cestoval – pěšky
- v době 1. svět. války byl odveden – byl na východní frontě, přeběhl ale na ruskou stranu – působil v čs. legiích
povídky: MŮJ OBCHOD SE PSY A JINÉ HUMORESKY
TRAMPOTY PANA TENKRÁTA
OSUDY DOBRÉHO VOJÁHA ŠVEJKA ZA SVĚTOVÉ VÁLKY
- kompozice nejednotná – roztříštěná, jsou to jednotlivé příběhy (psal to pro sešitová vydání)
- legrace z vojenské mašinérie
- hovorový jazyk – někdy až obecný, užívá vulgarismů
- ironie, sarkasmus, satira, nadsázka (hyperbola), groteska, parodie
- časté odbočky od děje (i Hrabal)

13.Vývoj českého divadla od jeho počátků do konce 19.stol.

12.st.-hraje se v kostele,náboženská tematika
14.st.-světská tematika,hraje se před kostelem nebo v krčmě-Mastičkář
16.st.-J.A.Komenský,Schola Ludus-hry pro výuku dětí ve škole
Národní obrození-Bouda (1.české divadlo)-Václav Thám
-repertoár Boudy-překlady klasiků,veselohry,vlastenecké hry
Stavovské divadlo-hrabě Nostic,klasicismus (hraje se německy)
1862-Prozatimní divadlo
1868-83-Národní divadlo
1888-Otevřeno Smetanovo divadlo (státní opera)
1907-Otevřeno Vinohradské divadlo
Josef Kajetán Tyl (1808-1856)
- proslul především jako autor divadelních her – tvůrce českého realistického dramatu,už v mládí vedl kočovnou divadelní spol. - úspěchy
- psal také povídky, byl i novinářem a lit. kritikem
- založil čas. Květy, přispíval do Pražských novin, do čas. Česká včela, aj.
- aktivně se účastnil revolučního roku 1848 a po porážce revoluce, měl zakázanou Prahu – byl donucen znovu kočovat, už ale neměl úspěch

Svatopluk Čech (1846-1908)

- vliv tatínka, který měl velice rád českou historii
POEZIE: používal patetického (nadměrný cit) a rétorického (mnohomluvný, nic neříkající) verše
eposy: historické: HUSITÉ NA BALTU
ADAMITÉ
alegorické: EVROPA
SLAVIE
idylický: VE STÍNU LÍPY
básnické sbírky: NOVÉ PÍSNĚ
JITŘNÍ PÍSNĚ
PÍSNĚ OTROKA
PRÓZA:
VÝLET PANA BROUČKA DO MĚSÍCE
NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA TENTOKRÁTE DO XV.STOLETÍ
- Matěj Brouček – měšťák
- chtěl tu ukázat malost českého národa, kontrast povahy českého měšťáka a husity
- navazuje tu na obrození – idealizuje si český národ (husité)

Jan Neruda (1834-1891)

– přispíval do různých novin a čas., až se ustálil v redakci Národních listů
- proslavil se hlavně svými fejetony,žil „malým českým bohémským“ životem
- velmi dobrý básník, novinář, měl velký význam jako autor Malostranských povídek
poezie: básnické sbírky: (většinou pravidelné verše)
HŘBITOVNÍ KVÍTÍ – prvotina
- velmi pesimistická – nálady z návštěv hřbitovů
- satira, ironie, sarkasmus
- často srovnávána s Hálkovými Večerními písněmi (sbírka milostné a přírodní lyriky, žádny pesimismus) – kritikou nebyla vůbec přijata, Hálek slaven jako „Národní básník“
KNIHY VERŠŮ – různé cykly básní
PÍSNĚ KOSMICKÉ – proslavil se tím
- vesmír zlidšťuje, optimistické básně, vyjadřuje tu víru v pokoru lidstva, i vlastenecké básně
např. JAK LVOVÉ BIJEM O MŘÍŽE

BALADY A ROMANCE – sbírka humorných básní

- zaměňuje tu pojmy balady a romance – ne vždy
např. ROMANCE O KARLU IV., BALADA RAJSKÁ (zaměněno), BALADA MÁJOVÁ
PROSTÉ MOTIVY – osobní lyrika
- rozděleno na motivy podle ročních dob
ZPĚVY PÁTEČNÍ – vyšla posmrtně
- k vydání ji připravil Vrchlický
- hodně vlasteneckých básní, náboženská symbolika
např. MOJE BARVA ČERVENÁ A BÍLÁ, LVÍ STOPOU, JEN DÁL (cituje se, když je českému národu nejhůř)
próza: psal povídky – vydával je ve sbornících
ARABESKY,POVÍDKY MALOSTRANSKÉ – realistický popis života na Malé Straně
TRHANI – nejrozsáhlejší jeho souvislá próza
- o dělnících na železnicích
- sociální motivy – o chudobě, o chudých
sborníky fejetonů: KAM S NÍM
OBRÁZKY Z CIZINY

Josef Svatopluk Machar (1864-1942)

- liší se od ostatních spisovatelů České moderny – jednoduchost a pravidelnost verše – měl rád antiku (idealizoval si ji) a pevný řád
- satirik (navazoval na Havlíčka a Nerudu), realista – epické básně, kritik církve
básnické sbírky: CONFITEOR – prvotina, „zpovídám se, vyznávámse“
- mladistvá subjektivní, velmi skeptická lyrika – provokativní otevřenost
TRISTIUM VINDOBONA – „žalozpěvy z Vídně“
- psal to v době, kdy žil ve Vídni a stýskalo se mu po Čechách
- inspiroval ho Ovidius
sonety: ČTYŘI KNIHY SONETŮ
ZDE BY MĚLY KVÉST RŮŽE – LYRICKÁ DRAMATA
MAGDALENA – epos ve verších
SATIRICON
S VĚDOMÍM VĚKŮ – chtěl zobrazit dějiny lidstva ve verších
- navazoval na Huga, Vrchlického

KAPITOLA O KRITICE:

- byl pro kvalitu lit., ať je česká nebo ne
- prý je těžké kritizovat něco, co je české (vlastenectví)
- kritika je pro dobro spisovatele – napsat kritiku není snadné (kritika = posouzení)
- zastánce realismu
TYROLSKÉ ELEGIE: rozsáhlé básně, básnické skladby (elegie = žalozpěv, smutná báseň – satira)
- psal to ve vyhnanství v Brixenu a popisuje tu jeho cestu tam
- kritika policejního systému, pokrytectví, opovržení rakouskou vládou, zatýkání jako ironický vtip
- sarkasmus, ironie, hyperbola (=nadsázka), humor
KRÁL LÁVRA: na motivy legendy O králi Midasovi – podle irské legendy, pohádka
- záměr – narážky na dobovou situaci
KŘEST SV. VLADIMÍRA: nejostřejší báseň
- napodobenina Nestorovy legendy z 12/13.stol.
- o přijetí křesťanství na Rusi – v 10.stol za cara Vladimíra
- zesměšňuje tu církev – travestie (parodie)
psal také epigramy ( za Řecka – nápis na hrob, darovací nápis
za Havlíčka – satirická humorná krátká báseň, na konci má pointu
OBRAZY Z RUSKA: próza – reportáže, povídky
- realisticky popisuje život v Rusku, kritika carské samovlády

Antal Stašek, Antonín Zeman (1843-1931)

- otec Ivana Olbrachta (vlastním jménem Kamil Zeman)
- popisuje život v Podkrkonoší
BLOUZNIVCI NAŠICH HOR – 9 povídek
- o různých členech jedné sekty (duchověrectví – spiritismus) v Podkrkonoší – ukazuje tu tamější chudý život a poukazuje na národnostní rozpory (Němci)
- hledání spravedlivosti a štěstí
Karel Klostermann (1848-1923)
- popisuje Šumavu
romány: MLHY NA BLATECH, V RÁJI ŠUMAVSKÉM
Alois Jirásek
-profesor dějepisu v Litoměřicích
a)Próza-Staré pověsti české-o Žižkovi,Kosinovi,Jánošíkovi
Husitství-Mezi proudy,Bratrstvo
Proti všem-rozmach a vrchol husitství po bitvu na Vítkově hoře
Národní obrození-F.L.Věk-obraz počátků národního obrození,divadlo,básnictví
Doba pobělohorská-Temno-obraz protireformace,působení jezuitů a cizí katolické šlechty
-Psohlavci-povstání Chodů proti Lammingerovi,Kozina
b)Drama-historická-Jan Hus,Jan Žižka
-pohádková-Lucerna
Přínos:výchovný význam,tvůrce realistického románu,nejucelenější umělecký obraz českých dějin,Jiráskův jazyk(prostý,srozumitelný)

12.Humor a satira v české umělecké tvorbě

Karel Havlíček Borovský (1821-1856)
- překladatel, básník, satirik, epigramatik,studoval na gymnáziu v Německém Brodě a později filozofii v Praze,vstoupil do kněžského semináře – vyloučen (moc kritický)
- odjel jako vychovatel do Ruska (poznal tamější život a absolutismus) – celou dobu si Rusko idealizoval – zklamán
- po návratu do Čech se stal novinářem v Pražských novinách – později redaktorem – známý ostrý kritik
- kolem r. 1848 začal vydávat vlastní noviny – Národní noviny – pokrokové, proti Rusku – po r. 1848 zakázány a on začal být pronásledován (byl i proti vídeňské vládě)
- 1851 odvezen do vyhnanství v Brixenu – tam vznikly jeho satiry
- po návratu do Čech žil v Havlíčkově Brodě – pol. životem zklamán
- jeho pohřeb se stal protirakouskou manifestací – Božena Němcová mu položila na rakev trnovou korunu (byl mučedníkem českého národa)
- satirik, ve své době byl velmi populární
- jeho básně vyšly až po jeho smrti – za jeho života se šířily v opisech
- průkopník realismu u nás

Vítězslav Hálek (1835-1874)

- psal prózu – hlavně z venkovského prostředí (ze středních Čech) = regionalistická lit. - regionalisté,často popisoval vztahy mezi rodiči a dětmi, v jeho povídkách vždy všechno končilo dobře
POLDÍK RUMAŘ – povídka z městského prostředí (výjimka) – z Prahy
MIZIKANTSKÁ LIDUŠKA – jediná povídka, která končí smutně, nejznámější, zfilmovaná
další povídky: NA STATKU A V CHALUPĚ, POD PUSTÝM KOPCEM
Karolina Světlá, Johanka Rottová (1830-1899)
- pocházela z bohaté měšťanské rodiny,byla vychovávána v němčině, ale chtěla se učit česky – rodiče jí tedy najali soukromého učitele – později si ho vzala
- psala výhradně prózu s romantickými motivy (např. motiv kletby), ale její popis života na venkově je realistický
- pokračovala ve snaze o emancipaci žen / paradoxně se ale v jejích románech ženy často obětují nějakému muži, byly však morálně výše než muži, byly charakternější, více četly
- navazovala na Boženu Němcovou
- děj jejích románů se odehrává většinou v Podještědí, ale někdy i v Praze
ČERNÝ PETŘÍČEK – delší próza z pražského prostředí

Romány z Podještědí:

KŘÍŽ U POTOKA – Evička se obětovala pro to, aby sňala kletbu z rodiny Potockých
VESNICKÝ ROMÁN,KANTŮRČICE
FRANTINA – hlavní hrdinka se snaží filosofovat, pochybuje v Boha, vypráví to její čeledín
Jakub Arbes (1840-1914)
- pocházel ze Smíchova – rychle se rozvíjející prům.čtvrť a z dosti chudých poměrů
- novinář a spisovatel, psal i lit. studie
- psal často o dělnících – byli mu blízcí (vyrůstal mezi nimi)
- proslavil se hlavně romanetem – kratší než román, povídka s fantastickými prvky a různými nadpřirozenými úkazy, ale v závěru se vše racionálně vysvětlí:
ĎÁBEL NA SKŘIPCI, ZÁZRAČNÁ MADONA,NEWTONŮV MOZEK
- je považován za zakladatele naší české sci-fi lit.
- viděl svůj vzor v E.A. Poeovi
- psal ale také soc. romány: KANDIDÁTI EXISTENCE,ŠTRAJCHPUDLÍCI
Karel Václav Rais (1859-1926)
- jeho dílo je spojené s Podkrkonoším a Českomoravskou vrchovinou – zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy,psychologická kresba postav,idylismus i naturalismus

Soubory povídek:

VÝMINKÁŘI – velmi realisticky tu popisuje vztahy mezi rodiči a dětmi
POTMĚCHUŤ
romány: ZÁPAD
KALIBŮV ZLOČIN – kritický pohled na skutečnost, až naturalistický obraz
ZAPADLÍ VLASTENCI – hist. román
PANTÁTA BEZOUŠEK – kontrast – venkovský / pražský život, část díla je kriticky realistická, naturalistické prvky
Tereza Nováková (1853-1912)
- ve svých dílech zachycuje východní Čechy – národopisné studie z východních Čech – vliv na beletristickou tvorbu, pokračovatelka Karoliny Světlé
MALOMĚSTSKÝ ROMÁN – příběh dcery K.H. Borovského
monografické realistické romány:
DRAŠAR (ROMÁN KNĚZE- BUDITELE) – hist. román z venkovského prostředí
- životní pesimismus, vlastenectví – z doby národního obrození
- „všechno veliké (nadprůměrné) je předem odsouzeno k zániku“
- nejtragičtější, nejpesimističtější

CHUDÍ LIDÉ – román v dopisech

BÍLÉ NOCI – poetická novela
ZÁPISKY Z MRTVÉHO DOMU – autobiografický román
- napsal to po návratu z nucených prací na Sibiři – román pojednává právě o těch nucených pracích
ZLOČIN A TREST – realistický filosofický román
- jedno z hesel: „Pokoř se, hrdý člověče!“ – člověk má trpět a tím se stává lepším – pak se pokořit
- studie o lidském svědomí
- hlavní hrdina – chudý petrohradský student Raskolnikov pro peníze zabil starou lichvářku a její sestru, po těžkém vnitřním boji se přiznal (úvaha – zda silný jedinec má právo zabít člověka, i když je to bezcenný ničema), vnitřní monology (výčitky, úvahy)
IDIOT – román
- autor rozděluje své názory do několika postav – Dostojevskij jako člověk byl velice rozporuplný
HRÁČ – novela o muži, který zcela propadl hře o peníze
BRATŘI KARAMAZOVI – filosofický román – nedokončen
- román idejí – každý má svoji filosofii
- otcovražda a hledání viníka mezi třemi syny
BĚSI

11.Klasikové české prózy 2.poloviny 19.století

česká lit. byla trochu na nižší úrovni:
- psychologie postav – není tu psychologický román
- ne moc složitý děj
- zobrazoval se život nižších vrstev = „próza se soc. motivy“
- 1848 –česká lit. rozprášena(Havlíček, Tyl do vyhnanství,Palacký doma, ale nesměl psát
Frič, Sabina ve vězení)
Jan Neruda (1834-1891)
- pocházel z chudých poměrů,přispíval do různých novin a časopisů, až se ustálil v redakci Národních listů,proslavil se hlavně svými fejetony,žil „malým českým bohémským životem“
realismus:
POVÍDKY MALOSTRANSKÉ
- detailní realistický popis, objevují se tu ale i prvky romantismu a líčení
- povídky např.: TÝDEN V TICHÉM DOMĚ – nemá jednotný děj, netypická
JAK SI PAN VOREL NAKOUŘIL PĚNOVKU
O MĚKKÉM SRDCI PANÍ RUSKY
HASTRMAN
DOKTOR KAZISVĚT
U TŘÍ LILIÍ
TRHANI – nejrozsáhlejší jeho souvislá próza
- o dělnících na železnicích, kteří trhají dynamitem skály
- realisticky vylíčena jeho práce a život
- soc. motivy – o chudobě

VOJNA A MÍR

– 4dílná románová epopej, typický realistický román
- zachycuje dobu 1805-1820 – napoleonské války
- vystupují tu i hist. osoby – Napoleon, Kutuzov
- popis dvou hist. událostí – bitva u Slavkova a bitva u Borodina
- je tu vylíčeno Napoleonovo tažení do Ruska
- bohatá galerie postav ze všech vrstev spol.
- hlavní postavy: Pierre Bezuchov – názory autorovy (hledá smysl života) / šlechtic Andrej Bolkonský, Nataša Rostová
SEVASTOPOLSKÉ POVÍDKY – zobrazuje tu Krymskou válku (1853-1855) – zúčastnil se jí – realisticky popsaná válka očima prostého vojáka
ANNA KARENINA – psychologický román
- dva milostné rodinné osudy, hluboká analýza citových a duševních stavů člověka, psychologie lásky
VZKŘÍŠENÍ – realistický román - popisuje tu Rusko 19.stol. a všechny tehdejší pol. a spol. vlivy

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

- psal filosofické romány a romány idejí – časté vnitřní monology
- musel pořád psát – romány na pokračování
- nepovažoval se za šlechtice, i když jím po otci byl
- jeho tvorbu poznamenal tragický život - účastnil se práce v ilegálním kroužku – proti carovi – odsouzen k smrti – omilostněn – život ve vězení, sibiřské vyhnanství – zájem o nejubožejší trpící lidi ve městě
- filosofie pokory, soucitu a odpuštění
- mistrná psychologie postav – hojné vnitřní dialogy i monology, dopodrobna popisuje psychologii postav – často jsou poznamenané, nějak trpí
- v jeho románech se moc neobjevuje líčení přírody – výhradně popisuje město
- je považován za předchůdce moderní lit., protože se zabývá psychologií postav (jejich duševním světem)
- téměř nemá vnější popisy postav
- časté autobiografické prvky – strach před smrtí, hráčská vášeň
- motiv trestu
- hlásili se k němu slavní autoři 20.stol. – Franz Kafka (ponoření se do svého nitra, nenormální situace), francouzský autor Albert Camus – zdramatizoval jeho romány
- děj se odehrává většinou v Petrohradě
- často srovnáván s Tolstým – ten zase popisuje každé prostředí (nejen město), lidi z různých soc. vrstev

Dramata:

VIŠŇOVÝ SAD
TŘI SESTRY
IVANOV
RACEK
povídky: VAŇKA
SPÁT, SPÁT...

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
- vysoký šlechtic – od mládí měl výčitky svědomí, že je bohatý – jeho život pln rozporů
- bojoval na Kavkaze
- jeho romány se odehrávají ve městě i na venkově, jsou v nich krásná líčení přírody, popisuje dobře psychologii postav, neobjevují se tu žádné detektivní zápletky jako u Dickense, ze znalosti věci popisoval vztahy ve šlechtických rodinách
KAVKAZSKÝ ZAJATEC – krátká povídka
KOZÁCI – o bojích
HADŽI MURAT – povídka z Kavkazu
KREUTZEROVA SONÁTA – rámcová povídka
- začal tvrdit, že umění je hříšné a že hudba navozuje hříšné myšlenky – hlásal zdrženlivost, ale on se tak prý moc nechoval (snažil se, aby to nebylo znát)

Anglie:

Charles Dickens (1812-1870)
- pocházel z dost chudých poměrů – rodina se dostala do vězení pro dlužníky, už jako malý musel pracovat – inspirace pro jeho romány
- píše často o dětech – chudých, z chudobince
- kritizuje soc. nespravedlnost
- stal se novinářem a později spisovatelem
- v jeho románech jsou časté až detektivní zápletky
- vidí v Anglii i něco kladného
- zastánce kritického realismu, někdy inklinuje i k romantismu
KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU – jeho prvotina, jediný humoristický román
- nemá jednotný děj – Pickwick (organizátor) cestuje se svým klubem po Anglii a poznává tak život na různých místech – kritika (jemná, shovívavá) tehdejšího života v Anglii
- sluha Samuel Weller – representuje lidový život, mluví hovorovým jazykem, zaručil Dickensovi vstup do lit., autorem jemně ironizovaný
DAVID COPPERFIELD – nejautobiografičtější román
NADĚJNÉ VYHLÍDKY – vývojový román viktoriánské doby, hl. hrdina sirotek
OLIVER TWIST – román s romantickými prvky (končí šťastně)
MALÁ DORRITKA – děj se odehrává ve vězení pro dlužníky

William Makepeace Thackeray (1811-1863)

- jeho obraz tehdejší anglické spol. je oproti Dickensovi naprosto záporný, nejsou tu skoro vůbec kladné postavy, výsměšnější pohled na spol.
- používá i sarkasmus, ironii, nadsázku a satiru
JARMARK MARNOSTI – román z viktoriánské doby
- ironie, sarkasmus, satira
VZNEŠENÁ BÍDA – povídka


Thomas Hardy (1840-1928)
- zachycoval venkovské prostředí
STAROSTA CASTERBRIDGESKÝ – špatný skutek se hlavnímu hrdinovi pořád vrací, on bojuje o postavení ve spol.

Rusko:
Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852)
- objevují se u něj i romantické prvky
REVIZOR – divadelní hra - komedie
- kritika ruských úředníků, úplatkářství, podlézavosti, omezenosti, pokrytectví
PETROHRADSKÉ POVÍDKY – mají fantastické prvky, někdy až nesmyslné
MRTVÉ DUŠE – román
- realisticky zobrazuje venkovskou šlechtu
- silně realistický, pesimistický
- bez jediné kladné postavy – všichni neschopní „duše“
- otřesné svědectví o nevolnickém Rusku, o statkářích
TARAS BULBA – někdy až romantické prvky

Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)

- psal prózu – povídky a romány
- žil dlouhou dobu ve Francii a propagoval tam ruskou kulturu
LOVCOVY ZÁPISKY – povídky, prvotina
- rámcové postavy
- hezky vylíčena příroda středního Ruska a dojmy z lovu
- realistické vylíčení života prostých lidí
- kritika nevolnictví
OTCOVÉ A DĚTI – román ze šlechtického prostředí
- děj se odehrává v pol. 19.stol.
- řeší se tu generační spor, střetnutí dvou generací
lyrické novely: PRVNÍ LÁSKA
JARNÍ VODY
ASJA

Anton Pavlovič Čechov (1860-1904)
- psal dramata a povídky
- nebyl šlechtického původu
- ve světě se proslavil svými dramaty a je zakladatelem tzv.“lyrického dramatu“ - je tu potlačen děj, autor se věnuje vykreslení psychologie postav, kritika ruské spol.
- je považován za předchůdce tzv.“absurdního dramatu“ – bezmocnost, bezvýchodnost člověka v různých situacích ve 20.stol., každý člověk mluví sám za sebe, a ne s někým

Gustav Flaubert (1821-1880)

- mistr zobrazování lidských vášní a citových vztahů
- měl po rodičích rentu – nemusel se starat o peníze (hmotně zajištěn), měl hodně času – svá díla pečlivě propracovával (i psychologii postav)
PANÍ BOVARYOVÁ – psychologický román
- rozsáhlé popisné pasáže
- prolínání realismu a naturalismu: přišla z chudého prostředí – vyzdvihla se ve spol. – pád (umírá)– dcera putuje po příbuzných
- „Paní Bovaryová jsem já“ – chtěl se úplně vcítit do duše hlavní hrdinky
- Ema Bovaryová – trpí v zajetí nudného měšťáckého života, touží po přepychu a romantice, hledá smysl života
- proces vzniku, růstu a ztráty iluzí
- závěr je silně naturalistický – popis její smrti – determinovanost člověka (člověk se nemůže vymanit z prostředí, kam patří)
CITOVÁ VÝCHOVA – autobiografický román
- proces vzniku, růstu a ztráty iluzí
SALAMBO – hist.román

Emil Zola (1840-1902)

- představitel a zakladatel naturalismu (teoretik i tvůrce)
- v jeho dílech se objevuje filosofický směr positivismus – kladl důraz na fakta (A.Comte) nehodnotil je, jen je řadil (kladl vedle sebe) – „živočichopis“ všechno objasní věda
- z jeho románu je znát absolutní pesimismus
- narozdíl od Balzaca, který popisuje spíš prostředí a vzhled člověka, rozebírá různé charakteristiky postav
EXPERIMENTÁLNÍ ROMÁN – nemá děj, shrnul tu teorii naturalismu
ROUGON MACQUARTOVÉ – románový cyklus – napodobil Balzaca
- různě se tu opakují postavy
- „živočichopis“ – strohé popisování fakt
- výsledek vlivu prostředí a dědičnosti
např.: TEREZA RACQUINOVÁ – hrdinka je hříčkou vlastních sklonů a vrozených chyb, zbavena vlastní svobodné vůle
ZABIJÁK
NANA
GERMINAL

Francie:

Honoré de Balzac (1799-1850)
- zakladatel realismu
- pocházel z venkova
- psal tzv.„černé romány“ – aby si vydělal, ale neuplatnil se tím – byl nucen psát (blížil se Dostojevskému)
- stal se úspěšným spis., ale stejně žil pořád v dluzích
LIDSKÁ KOMEDIE – románový cyklus (narážel na Božskou komedii)
- zobrazoval tu všechny vrstvy spol. – důkladný popis
- romány na sebe dějově nenavazují, ale postavy přechází z jednoho románu do druhého
- většinou líčil záporné typy lidí – přehnaná ctižádost (touha po moci a zisku), kariérismus (dělat kariéru za všechno na světě, na nic a na nikoho se při tom neohlížet) city potlačovat, pokrytectví
- rozsáhlé popisné pasáže
- rozvětvená dějová linie
- chronologická kompozice
základ tvoří tři romány: OTEC GORIOT
LESK A BÍDA KURTIZÁN
ZTRACENÉ ILUZE
GOBSECK
EVŽENIE GRANDETOVÁ – jedna z mála kladných postav

MÁJ:

- lyrickoepická báseň
- vrchol tvorby, základní dílo moderní české poezie
- dějiště – krajina v údolí Doks pod Bezdězem
- MOTTO: „Dalekaď cesta má, marné zvolání“
- 3 zpěvy a 2 intermezza
- východisko k filosofickým úvahám o smyslu života – ostrá kritika tehdejší spol. (rozvrácená rodina, citová lhostejnost, mechanické chápání nespravedlnosti
- 3 tragédie – Jarmilina, Vilémova, obecně lidská
- slova Vilémova (autorova) - obžaloba spol.
- obraz májové přírody, motiv lásky
- Vilém zavraždí svůdce své milenky (je mu nevěrná), ale netuší, že zabil svého otce – Jarmila spáchá sebevraždu, Vilém vržen do vězení a popraven
- úvahy, vnitřní monology – Vilém se necítí vinen, zamýšlí se nad tím, co bude po smrti – dochází k tomu, že nebude nic
- po pár letech básník (poutník) u místa popravy – ztotožňuje se s hlavním hrdinou (zvolání: “Hynku, Viléme, Jarmilo!“ – úvaha nad tragikou lidského osudu
- dnes aktuální - vztahy mezi lidmi, základní otázky lidské existence – co bude po smrti
- dramatický vzestup – vrchol (Vilémova poprava) – sestup

Kritický ohlas MÁJE:

dobová kritika zdrcující (i od Tyla) – potlačena významová stránka obsahu, zdůrazněna zvuková krása, subjektivní poezie se zdála nebezpečná, domněnka, že odvádí od vlasteneckých a národních zájmů
- Karel Sabina se za Máchu postavil a napsal studii – ÚVOD POVAHOPISNÝ
- hlásila se k němu další generace básníků – májovci (1858 – Almanach Máj)
- k jeho odkazu se vrátili i autoři 20.let – Nezval, Halas,
Šalda – MÁCHA SNÍLEK A BUŘIČ
- i moderní básníci se k němu vracejí:
Josef Hora: MÁCHOVSKÁ VARIACE
Vítězslav Nezval: ÓDA NA NÁVRAT KARLA HYNKA MÁCHY
próza: CIKÁNI – román – dějově nepřehledné, složité lidské vztahy, záhadné, mýtické
OBRAZY ZE ŽIVOTA MÉHO – povídky,např. VEČER NA BEZDĚZU
- autobiografické dílo MARINKA
POUŤ KRKONOŠSKÁ – básnická próza
chtěl napsat několikadílný hist. román – KAT (názvy jednotlivých dílů měly být podle českých hradů), napsal ale jen jeden díl – KŘIVOKLAD

10.Přehled světové realistické literatury v 19. st.

- přesně a pravdivě se zobrazuje spol., pravdivý obraz spol.(bez idealizace) – přesné a všestranné studium života spol. a nitra člověka
- objektivní přístup ke spol., kritika nedostatků ve spol., román je analýzou spol.
- náměty si autoři vybírají z domácích, známých látek
- vliv rozvoje přírodních a technických věd, filosofie (positivismus – August Comte – skutečné je to, co lze dokázat smysly)
- časté rozsáhlé popisné pasáže
- nové výrazové prostředky – hovorová řeč, nářečí, archaismy
- hlavně próza – román – objevuje se tu už psychologický román – duše hrdiny ze všech možných úhlů a stran
hlavní hrdina: pro spol. typický, ničím se nevymyká = typizace
- vyvíjí se
naturalismus: krajní směr realismu – realismus do důsledků
- člověk je determinován prostředím a rodinou – biologická předurčenost (nelze ji zvrátit)
- časté zobrazování dosti nechutných stránek života

Čechy:

Karel Hynek Mácha (1810-1836)
- nejdůležitější a nejdůslednější básník českého romantismu
- přátelil se s Erbenem
- zajímal se o divadlo – působil v Kajetánském divadle jako ochotník
- po dokončení práv (v Praze) odešel do Litoměřic – působil v advokátní kanceláři
- ve své době moc známý nebyl
- rád cestoval
- nikdy se neoženil, ale měl syna
- zemřel na následky nemoci a vyčerpání
- psal poezii, prózu i drama
poezie: svoje prvotiny psal v dobách gymnázia německy:
TĚŽKOMYSLNOST
NOC
V SVĚT JSEM VSTOUPIL
(odpor k poměrům doby, zklamání, sen/ skutečnost, pocit osamělosti a pesimismu, krása/ ošklivost, život/ smrt, touha po lepším životě)

NA OBZORU PLACHTA BÍLÁ – pesimistická báseň

poemy: DÉMON – romantická básnická povídka s filosofickou úvahou o dobru a zlu
- odehrává se to v Gruzii
- Démon – nositel zla, pohrdání a nenávisti, ale zároveň duch poznání a svobody, kněžna Tamara
NOVIC – muž, který se připravuje v klášteře, aby se stal mnichem
- starý mnich vzpomíná na mládí – byl šťasten, že jednou utekl z kláštera – opěvuje svobodu
HRDINA NAŠÍ DOBY – „člověk, kterého zvolila doba“, psychologický román
- nejsložitější kompozice z celého romantismu – různí vypravěči, kteří se zaměřují na jednoho hlavního hrdinu – Pečorin (šlechtic)
- skládá se z pěti novel – každá z nich osvětluje z jiného hlediska povahu hlavního hrdiny
- děj se odehrává většinou na Kavkaze
MAŠKARÁDA – drama

Amerika:
- často se tu prolíná i symbolismus

Edgar Allan Poe (1809-1849)

- novinář, básník a autor povídek
- žil bohémským životem – alkoholik
- neuznával moc své povídky – upnul se k básním (za jeho života o ně ale nebyl zájem)
- je považován za zakladatele hororu a detektivní lit., předchůdce symbolismu (pod určitými znaky si můžeme představit všechno možné)
HAVRAN – nejznámější báseň
- otázka života a smrti – havran – symbol smrti, beznaděje, až deprese
- krása a láska / úzkost ze života a smrti
- vzpomínka na milovanou Lenoru
MASKA ČERVENÉ SMRTI – povídka
hrůzostrašný děj: JÁMA AKYVADLO – počátky hororu, zfilmováno – režisér Alfred Hithcock
VRAŽDA V ULICI MORGUE – detektivní povídka, také zfilmováno
- v Evropě se stal známým v 2.pol. 19.stol. – překládal ho do francouzštiny Charles Baudelaire (také symbolista)

EVŽEN ONĚGIN – román ve verších

- opera – P.I. Čajkovskij
- hlavní hrdina Oněgin – šlechtic plný předsevzetí a úmyslů, ale neschopen je uskutečnit, má ve svých vlastnostech autobiografické rysy, zhnusený, znuděný společností – tzv. „zbytečný člověk“, dále – Taťána, Olga, Oněginův přítel Lenskij
poemy (- lyrickoepické básně): BACHČISARAJSKÁ FONTÁNA
CIKÁNI – rozsáhlá báseň
divadelní hry: BORIS GODUNOV – hist.
próza: BĚLKYNOVY POVÍDKY – největší stopy realismu
KAPITÁNSKÁ DCERKA – hist. román (milostný příběh na pozadí hist. událostí)
PIKOVÁ DÁMA – povídka (opera – Čajkovskij)

Michail Jerjevič Lermontov (1814-1841)
- básník, prozaik, dramatik
- pocházel ze šlechtické rodiny
- jeho život je spjat s Kavkazem – měl ho velmi rád
- po smrti Puškina napsal báseň NA SMRT BÁSNÍKA – obvinil carské kruhy z jeho smrti – vzbudila velikou pozornost, šířila se v opisech – do vyhnanství na Kavkaz
- byl zabit v souboji
- stejně jako u Puškina se v mnohých jeho dílech vyskytuje postava tzv. „zbytečného člověka“
- celý život psal lyrické verše – měl velmi rád Byrona – báseň NE NEJSEM BYRON

Byronismus

– spor hrdiny se světem, osamocený boj za svobodu proti tyranům
CHILDE HAROLDOVA POUŤ – moderní epos
- Childe má Byronovi autobiografické rysy a putuje také po zemích „zašlé slávy“
MÁ DUŠE TEMNÁ JE – lyrická básnická sbírka
- východisko ze špatné nálady vidí v písni – vypsat se z toho
básnické povídky: DŽAUR
KORZÁR LARA

Walter Scott (1771-1832)
- pocházel ze Skotska
- sbíral skotské balady
IVANHOE – hist. román – Richard Lví Srdce, princ Jan
KENILWORTH – hist. román

Percy Bysshe Shelley (1792-1822)
- přítel Byrona – stejně jako on měl rád země antiky
- psal lyrické a lyrickoepické básně
- žil v Itálii

ODPOUTANÝ PROMETHEUS – rozsáhlá báseň

- autor nemá rád autoritu (typické pro romantismus) – vzbouření proti bohům – rozdíl od báje, kde se Prométheus musel podřídit vůli bohů

Francie:
Victor Hugo (1802-1885)
- básník, prozaik, dramatik
- romantik, ale objevují se u něj i dost realistické prvky (rozsáhlé popisné pasáže)
LEGENDA VĚKŮ – chtěl zobrazit dějiny světa ve verších – navazují na něj někteří čeští spisovatelé (Vrchlický, J.S.Machar)
- ve světové lit. je znám svými romány:
BÍDNÍCI (UBOŽÁCI) – Jean Valjean, Javert
CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI – Quasimodo (kontrast – navenek ošklivý, uvnitř krásný) a Esmeralda (cikánka), hist. román – 15.stol., dramatický dějový spád
DEVADESÁT TŘI – hist. román
DĚLNÍCI MOŘE

Stendhal, Henri Beyle (1783-1842)

ČERVENÝ A ČERNÝ – psychologický román
- červený – symbol vojenského sukna, černý – symbol církve, kněze
- Julián Sorel (typický romantický hrdina) – velmi inteligentní a ctižádostivý (obdivuje Napoleona) – vymaňuje se ze spol., vnitřně rozpolcený – vnitřní monology
- Vladimír Páral: MUKA OBRAZNOSTI – promítání pasáží z tohoto románu
KARTOUZA PARMSKÁ – román

Rusko:
Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)
- básník, prozaik, dramatik
- jeho dílo je na pomezí romantismu a realismu
- měl bohatý romantický život – šlechtic
- psal verše zaměřené proti carovi – do vyhnanství
- zemřel při souboji
- celý život psal také lyrické verše
- je považován za zakladatele novodobé ruské lit.

Urychleno osvícenskými reformami Marie Terezie a Josefa II. :

- 1773 – zrušení jezuitského řádu
- 1774 – povinná školní docházka – tlak proti negramotnosti
- 1777 – zrušení nevolnictví
- 1781 – toleranční patent (=povolení i jiného náb. než katolického)


9.Romantismus ve světové a české literatuře

- klade se důraz na city a fantazii (/ osvícenství, klasicismus – rozum)
- autor vyjadřuje subjektivní pocity (i v renesanci – Villon)
- autor často vyjadřuje pocity smutku a beznaděje
- časté téma – nešťastná láska
- nové estetické hodnoty a subjektivní vztah ke skutečnosti
- obliba poezie – zvláště lyrické, epické básně (balady), veršované povídky, romány, dramatické básně, hist. povídka, román
- romantický hrdina: často totožný s autorem
- žije na pokraji spol.
- výjimečný, rozervaný (= rozpolcený – v jeho duši několik názorů), osamělý
- neschopnost a nezájem se přizpůsobit

Německo:

Novalis, Fridrich Hardenberg (1772-1801)
HYMNY NOCI – básnická sbírka
HEINRICH Z OFTERDINGENU – román
- hlavní hrdina hledá „Modrý květ“ – něco romantického, krásného, symbol pravé poezie a života – nenalézá ho - spisovatelé Modrého květu

Heinrich Heine (1797-1856)
- představitel romantismu a částečně i realismu
- psal fejetony – publikoval je v různých novinách – užíval tu i sarkasmu a ironie (to romantici moc nedělají) – Jan Neruda na něj v některých dílech navazoval
KNIHA PÍSNÍ – romantická, lyrická sbírka
- subjektivní prožitky, nešťastná láska, ironie, elegická píseň, balada, romance

Anglie:
George Gordon Byron (1788-1854)
- nežil celý život v Anglii – cestoval po Evropě, hlavně po zemích „zašlé slávy“ (Itálie, Řecko)