Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. maturitní otázka

 překlady

Dante – Božská komedie
Goethe – Faust
Shakespeare
Bayern
Shelley
Poe


Julius Zeyer
 narodil se v Praze v patricijské rodině
 byl vychován k citlivosti
 na studiích byl neúspěšný
 odmítl převzít rodinný dřevařský závod, protože se chtěl věnovat literatuře
 2krát odešel do Ruska pracovat jako vychovatel a společník ve šlechtických rodinách
 cestoval do Německa, Švédska, Itálie, Turecka, Tunisu, Řecka
 žil střídavě v Praze a ve Vodňanech
 dílo:

12. maturitní otázka

 Poezie
A) EPIKA
- čerpá ze starých bájí a pověstí
- usiluje o zobrazení dávné minulosti

Vyšehrad
- epický cyklus
- čerpá z českého dávnověku

Čechův příchod

Karolínská epopeja


 Próza
- novoromantismus

Ondřej Černyšev
- román

- jeho romány se dají označit jako „ Obnovené obrazy“

Román o věrném přátelství Amise a Amila

Jan Maria Plojhar
- psychologický román s autobiografickými prvky

Dům U tonoucí hvězdy
- román

 drama
Bratři

Libušin hněv
Neklan

Radúz a Mahulena
- divadelní hra, která ho proslavila

12. maturitní otázka

České znělky
- obsahují vlasteneckou lyriku

České písně
- obrana národní svobody

V zimním slunci
Za soumraku
Nové selské písně
Léthé a jiné básně
= básnické sbírky
= reflexní lyrika

 poezie pro děti
- moderní
Skřivánčí píseň
Zlatý máj
Zvony a zvonky


Jaroslav Vrchlický
 vlastním jménem Emil Frída
 narodil se v Lounech
 otec byl kupec
 většinu života strávil u strýce v Ovčárech u Kolína
 po maturitě a půl roce studia bohosloví, nastoupil na filosofickou fakultu
 rok působil jako vychovatel ve šlechtické rodině v Itálii
 po návratu působil jako tajemník Českého učení technického

 přítel Sofie Podlipské, oženil se s její dcerou
 manželství prošlo velkou krizí, která se odrazila v jeho tvorbě
 stal se profesorem srovnávacích dějin literatury na universitě
 byl uznáván doma i ve světě

 v 90. letech se setkává s ostrou kritikou F. X. Šaldy, který mu vyčítal pesimistickou náladu a malé
vlastenectví
 to bylo pro něj velkým zklamáním
 poslední roky života strávil v živoření a nakonec se pomátl
 dílo:

12. maturitní otázka

 Lyrika

Z hlubin
- básníkova prvotina
- vyšla r. 1875
- melancholické ladění
- napsána pod vlivem Nerudova Hřbitovního kvítí

Sny o štěstí
Epické básně
Eklogy a písně
- sbírky s milostnou lyrikou

Dojmy a rozmary
Poutí k Eldorádu
Co život dal
Dni a noci
= sbírky inspirovány láskou k mladé ženě

Hudba v duši
Moje sonáta
Sonety samotáře
Poslední sonety samotáře
= obsahují rozmanité básnické formy

Okna v bouři
- pesimistická sbírka

Písně poutníka
- vlastenecká poezie

Strom života
- přírodní lyrika

Meč Damoklův
- sbírka vydána posmrtně r. 1913

12. maturitní otázka

 Epika

Zlomky epopeje
- 1878-1906
- cyklus inspirovaný V. Hugem ( Legenda věků)
- vstupní kniha: Duch a svět
- báseň: Spartakus


Selské balady
- obsahuje sociální balady s vlasteneckou a sociální tématikou
př. Lorecký ze Lkouše
Balada vánoční

Nové zlomky epopeje

Bar Kochba

 drama

Hippodámie
- trilogie
- čerpá z řecké mytologie
- díly: Námluvy Pelopovy
Smír Tantalův
Smrt Hippodámie

Noc na Karlštejně
- veselohra

Drahomíra
- drama čerpající z českých dějin

12. maturitní otázka

2. LUMÍROVCI
 označovali se jako „ škola kosmopolitní“
 seskupili se kolem časopisu Lumír, r. 1877
 obraceli pozornost k západním literaturám
 chtěli povznést českou literaturu na světovou úroveň
 požadovali uměleckou svobodu, nové formy
 hlavní představitelé:
Josef Václav Sládek
Jaroslav Vrchlický
Julius Zeyer


Josef Václav Sládek
 narodil se ve Zbiroze v rodině zednického mistra
 studoval přírodní vědy
 odjel do Ameriky, kde působil jako učitel, vychovatel a redaktor krajských novin
 v Americe žil ve velmi chudých poměrech, pracoval jako dělník na stavbě železnice
 po návratu pracoval jako redaktor Národních listů
 působil jako učitel angličtiny na OA a filosofické fakultě
 z počátku se řadil k Ruchovcům, pak přešel k Lumírovcům
 působil jako redaktor časopisu Lumír
 ke konci života byl postižen nervovou nemocí
 jeho pohřeb se stal národní manifestací
 překládal ruskou a polskou literaturu i angloamerické literatury
 přeložil a přebásnil 33 Shakespearovských dramat
 dílo:
Básně
- 1875
- kniha veršů, která má pesimistické ladění
- obsahuje převážně intimní lyriku
- př. Na hrobech indiánských

Jiskry na moři
- 1880
- sbírka intimní, vlastenecké a politické poezie

12. maturitní otázka

Světlou stopou
- 1881
- sbírka epických básní, sociální tématika
- př. Točič

Na prahu ráje
- básnická sbírka, která je inspirovaná rodným krajem

Ze života
- sbírka vlastenecké lyriky
- př. Hlavy vzhůru

Sluncem a stínem

Selské písně a české znělky
- 1889
- inspiruje se hlavně venkovem
- rolník je člověk, který se dokáže vyrovnat se svým osudem což Sládek považuje za jednu z nejvyšších mravních hodnot
- mají 2 části:
Selské písně
- obsahují přírodní lyriku

12. maturitní otázka

B) ALEGORICKÉ (JINOTAJNÉ) BÁSNĚ

Evropa
- báseň inspirovaná pařížskou komunou
- Evropa = alegorické pojmenování lodě, která veze revolucionáře do vyhnanství, v závěru se potápí kvůli sporu mezi anarchisty a demokratickými revolucionáři
- autor neodmítá revoluci, ale nevěří v její dobrý konec, je pesimistický

Slavie
- báseň propagující myšlenku slovanské vzájemnosti


C) VENKOVSKÁ TÉMATIKA
Ve stínu lípy
- idylický epos na oslavu českého venkova
- obsahuje 7 veršovaných příběhů, veselých i smutných, které si vyprávějí lidé na návsi u lípy

Sekáči
- sbírka vyprávějící o životě dělníků na vesnici

Lešetínský kovář
- báseň
- idealizace života na venkově
- vypráví o kováři, který se brání nátlaku něm. podnikatelů a jejich snaze kupovat český majetek


D) SATIRA
Hanuman
- zvířecí epos, alegorická skladba
- Hanuman je opičí král, který stojí v čele státu a chce ho polidštit

Petrklíč
Šotek

Pravda
- nejostřejší satirická skladba

12. maturitní otázka

 Lyrika
- obsahuje básně politické a vlastenecké
- vyzdvihují lásku k vlasti

Jitřní písně
Nové písně
= básnické sbírky

Píseň otroka
- lyrickoepická skladba, politická lyrika, alegorická skladba
- otrok je symbolem nesvobodného člověka i národa
- obsahuje:
a) lyrické verše
b) epické jádro
c) část obsahující autorovy myšlenky a úvahu o budoucnosti


 Próza
Ikaros
Kandidát nesmrtelnosti

Jestřáb kontra Hrdlička
- novela

BROUČKIÁDY:
= satiry
= název podle hl. postavy pana Broučka

Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
- ostrá kritika českého maloměšťáctví

12. maturitní otázka

Význam Svatopluka Čecha:
 navázal na dědictví Jana Kollára v myšlence slovanské vzájemnosti
 významným způsobem obnovil tradici satiry v české literatuře
 snažil se o povzbuzení národního sebevědomí


Eliška Krásnohorská
 vlastním jménem Alžběta Pechová
 liberalistka – přepracovala dílo K. Světlé Hubička
 literární kritička – kritizovala Lumírovce
 dílo:
Z máje žití
- básnická sbírka obsahující intimní a přírodní lyriku ze Šumavy

K slovanskému jihu
- sbírka, ve které se vyznala z lásky k balkánským národům

O Svéhlavičce
- cyklus příběhů pro dívky

12. maturitní otázka

70. A 80. LÉTA 19. STOLETÍ
 generace narozená mezi léty 1845 – 1855
 přestavitele pocházeli ze zámožných rodin
 neprožívají trpký pocit revoluce
 literární tvůrci se rozdělili do 2 velkých skupin


1. RUCHOVCI
 označovali se jako „ škola národní“
 seskupili se kolem Almanachu Ruch, který vdali r. 1868 na oslavu položení základního kamene k ND
 prosazovali vlastenectví, myšlenku slovanské vzájemnosti
 prosazovali domácí ( vlasteneckou) tématiku
 na rozdíl od Májovců překládali z cizích literatur ( především slovanských)
 zaměřují se i na historickou tématiku, čerpali ze života na venkově, uchylovali se k idealizaci života
 hlavní představitelé:
Svatopluk Čech
Eliška Krásnohorská
Josef Václav Sládek ( na začátku)
Ladislav Guis

12. maturitní otázka

Svatopluk Čech
1846 - 1908
 narodil se v Ostředku u Benešova v rodině venkovského úředníka
 s rodiči se často stěhoval, ale pouze v oblasti středočeského kraje
 studoval na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze, vystudoval práva
 zařídil si advokátní praxi
 nakonec se rozhodl pro literární dráhu
 neoženil se
 stal se redaktorem časopisu Květy
 navštívil Dánsko, Kavkaz
 dílo:
 Epika

A) HUSITSKÁ TÉMATIKA

Husita na Baltu
- básnická prvotina uveřejněná v Almanachu Ruch 1868


Adamité
- veršovaný epopej
- popisuje vyhnání Adamitů (= nejrevolučnější Husité) z Tábora

Václav z Michalovic
- umělecky nejvyspělejší dílo
- osudy malého jinoch, kterého se v dětství zmocní Jezuité

11. maturitní otázka

Rudolf Mayer
 dílo:
V poledne
- romance otištěna a zveřejněna v almanachu Máj
- vyjadřuje zklamání proletáře, který by se chtěl odprostit od bídy, nechce ale sáhnout k revolučnímu činu, protože by byl osamocen


Adolf Heyduk
 přítel Jana Nerudy
 dílo:
Básně
- písňový cyklus
- sbírka obsahuje Cigánské melodie

Václav Šolc
 dílo:
Prvosenky
- básnická sbírka

11. maturitní otázka

Poslední paní Hlohovská
- zachycuje historii Josefínské doby

 život se nesnažila zobrazovat realisticky
 snažila se o co nejidealističtější zobrazení
 její tvorba se často označuje jako Ještědské povídky
 vznikají se 2 etapách:
 v 1.etapě vznikají většinou povídky, které se vztahují k určité události nebo osobě s osobitými názory a jedinečnými osudy, hrdinkami jsou většinou dívky

Skalák
Lesní panna

 povídky 2.etapy nemají hrdinky, jde o zaměření na prokreslení charakterů venkovských lidí

Kresby z Ještěd
Hubička

 největší úspěch měly Ještědské romány
 představuje je 5 románů
 příběhy 5 žen, které prožívají konflikt mezi láskou a mravní povinností
 většinou zvítězí mravní zodpovědnost
 tyto romány jsou ovlivněny její vlastní zkušeností
 vrchol její tvorby

Vesnický román
- příběh nešťastného Antoše Jírovce, který přišel na statek jako čeledín a oženil se s ovdovělou rychtářkou

Kříž u potoka
- několikagenerační román
- hl. hrdinka Evička zbaví prokletí rod Potockých tím, že popře svou lásku k bratrovi svého manžela

Kantůrčice

Frantina

Nemodlenec
- vypráví o životě náboženských sekt v severních Čechách

11. maturitní otázka

Jakub Arbes
1840-1914
 narodil se na Smíchově
 studoval reálné gymnázium, vysokou školu technickou nedokončil
 rozhodl se stát se spisovatelem
 r. 1868 se stal redaktorem časopisu Hlas, později Národních listů
 z pozice byl vyhozen, často vyšetřován, pronásledován a také vězněn
 až do konce života se živil jako spisovatel na volné noze
 nejhodnotnější částí Arbesovy tvorby jsou romaneta
romaneta=románová skladba menšího rozsahu
 dílo:
Ďábel na skřipci
Ukřižovaná
Zázračná madona
Sivooký démon
Svatý Xaverius
Newtonův mozek
= romaneta
= charakteristickým rysem jeho romanet je autobiografičnost, radikální sociální názor a racionalismus

Kandidáti existence
- sociální román ovlivněn utopickým socialismem

Moderní upíři
- román o vykořisťování jedné vrstvy druhou

Štrajchpudlíci
- román, který se nechávat inspirovat r. 1848

Mesiáš
- velký román, označován jako „román ztracené existence“

Anděl míru
- poslední román z vesnického prostředí

 psal také črty
črty=literární útvar na pomezí publicistického a uměleckého stylu
 zobrazoval v nich životy umělců
Z duševní dílny básníků
Záhadné povahy
Nesmrtelní pijáci

11. maturitní otázka

 drama
 napsal 6 veršovaných tragédií, ve kterých se inspiroval českými a cizími dějinami

Záviš z Falkenštějna
Král VukašínKarolína Světlá
1830-1899
 vlastním jménem Jahanna Rottová
 pocházela se zámožné pražské rodiny
 dostalo se jí německé výchovy
 do svých 14 ti let se nesetkala s vlasteneckým cítěním v rodině
 měla svého učitele Petra Mužáka
 seznamoval jí s národním životem i s českou literaturou
 nakonec se za něj provdala
 osobně se seznámila s B. Němcovu
 zapůsobilo na ní dílo George Sandové
 literární tvorbu podmínila smutná událost, když na začátku manželství ztratila malou dceru
 dílo:
Dvojí probuzení
- povídka uveřejněna v almanachu Máj

První Češka
- povídka
- vypráví o mladé hrdince Jitce, která se vzepře bohatému prostředí, ve kterém vyrůstá, rodiče jí pošlou na venkov, kde se setkává s čeledínem Vojtěchem, kterého si vezme

Černý Petříček
- povídka

Zvonečková královna
- románová prvotina

11. maturitní otázka

 poezie
Alfréd
- básnická prvotina napsaná pod vlivem Máchy
- líčí tragický příběh

Večerní písně
- 1859
- sbírka lyrických básní písňové formy
- inspirované Hálkovou láskou, klidným spokojeným životem na venkově

Pohádky z naší vesnice
- 1874
- epická sbírka básní inspirovaná Erbenem
- líčí osudy lidí na venkově

V přírodě
- 1872-1874
- sbírka osobní a přírodní lyriky

 próza
 vytvořil nový typ románu – společenský román

Komediant
- společenský román, který neuspěl
- doba nebyla připravena na rozsáhlý společenský román

Muzikantská Liduška
- povídka
-smutný příběh dívky, která je donucena rodiči k nešťastnému sňatku pro peníze, nakonec se pomate na rozumu

Na statku a v chaloupce
- novela

Pod dutým stromem
- povídka

Pod pustým kopcem
- povídka
- příběh sedláka, který má syna jež pochází z bohaté rodiny a přesto se staví po bok poddaných

Na vejminku
- povídka
- vyjadřuje vztah rodičů a dětí, rodiče jsou posláni na vejminek a v dětech se probouzí bezcitnost ke svým starým rodičům

Poldík Rumař
- jedna z nejlepších povídek
- čerpá z městského prostředí

11. maturitní otázka

Různí lidéVÝZNAM JANA NERUDY:
 po Máchovi pět velký básník
 autor sociální balady
 skvělý fejetonista
 vynikající prozaik
 v jeho dílech se hodnotilo : vypravěčské umění, schopnost charakterizovat postavy, realisticky zobrazený život nižších vrstev v městském prostředí, rozmanitost forem
Vítězslav Hálek
1835-1874
 básník, prozaik, dramatik
 narodil se v Dolínku u Mělníka
 mládí prožil na venkově
 studoval s Nerudou na gymnáziu v Praze, studium filozofie nedokončil
 začal se věnovat literatuře
 svou literární činnost začal jako novinář
 řídil časopis Lumír, přispíval do časopisu Květy
 působil jako redaktor Národních listů
 oženil se s bohatou dívkou, byl finančně zajištěn
 dílo:

11. maturitní otázka

Prosté motivy
- 1883
- sbírka psaná v době jeho zamilovanosti ( Anna Tichá)
- poslední Nerudova láska, která rozjasnila jeho samotu, vzbudila v něm naděje, takže se mu zdálo, že omládl
- sbírka je rozdělená na 4 části, což symbolizuje sepětí přírodního rytmu s lidským životem
- části: Jarní
Letní
Podzimní
Zimní
- obsahuje přírodní, ale i intimní lyriku
- naznačuje ( popisuje) svůj citový život

Zpěvy páteční
- 1896
- vydána posmrtně
- utřídil a vydal Jaroslav Vrchlický. který seřadil básně tak, že první a poslední básně
vyjadřovali optimismus a víru v lepší časy( budoucnost), básně prostřední vyjadřovali utrpení národa
- 1. báseň Moje barva červená a bílá
- poslední báseň Jen dál!
- sbírka obsahuje národní a vlasteneckou lyriku
- název sbírky je symbolický křesťanskému svátku „ Velký pátek“ = den utrpení národa

11. maturitní otázka

 próza
 psal hlavně povídky
 znakem jeho tvorby byla objektivnost
 prózu začal psát v 50. letech

Arabesky
- soubor próz
- zachycuje postavy z Prahy a jejich osudy, které byly většinou tragické

Trhani
- 1872
- popisuje život dělníků na stavbě železnic
- tragické osudy

Povídky malostranské
- vydány 1878
- vrcholný soubor 13 próz
- popisuje příběhy lidí z Malé Strany z dob jeho mládí
- zaměřuje se na charakteristiku určitých postav, které mají přezdívky
- na začátku se setkáváme s popisem prostředí a vysvětlení přezdívek v dané próze
- nejdelší povídkou je Týden v tichém domě
- obsahuje také novely:
Doktor Kazisvět
Hastrman
- jedna část povídek je psaná formou dopisů = Psáno o letošních dušičkách
- poslední próza Figurky je napsaná formou zápisníku
- většina povídek má překvapivý závěr

11. maturitní otázka

 drama
 nebyl úspěšný
 psal životopisy herců
 divadlu se věnoval jako teoretik, referent a kritik
Ženich z hladu
Prodaná láska
- divadelní hry
- nechtěl, aby byly uváděny na divadelních scénách

 novinářská činnost
 Jan Neruda psal fejetony, které vydával v celých knížkách
 napsal jich 2000
 shrnul je do několika souborů
 v novinách pracoval od r. 1860
 redaktor Národních listů

Žerty hravé i dravé
- soubor věnovaný ženám

Obrazy z ciziny
- popisuje své cesty

11. maturitní otázka

Knihy veršů
- 1868
a) Kniha veršů výpravných
- obsahuje převážně epické skladby a balady
- Neruda vytvořil novou Sociální baladu, ve které je líčen boj mezi člověkem a společností
- př. básní Dědova mísa
Před fortnou milosrdných

b) Kniha veršů lyrických a epických
- obsahuje cykly:
Otci
Matičce
Anně

c) Kniha veršů časových a příležitých
- když celá sbírka vyšla po druhé byly přidány dvě básně:
Vším jsem byl rád
- je autorovým vyznáním, že spojil svůj život s údělem básníka, který podřídil celý život společnosti, národu
Našel jsem se
- vyslovuje touhu po rodinném štěstíPísně kosmické
- 1878
- sbírka přenesla největší úspěch
- vyjadřuje víru v perspektivu lidstva
- porovnává život na zemi ve společnosti a život ve vesmíru
- věřil, že ve společnosti dojde k určitému řádu jako je ve vesmíru
- používá personifikaci = zosobnění vesmíru
- př. básně Letní ty noci zářivá
Vzhůru již hlavu, národe!

11. maturitní otázka

Balady a romance
- 1883
- sbírka byla vydána v Edici Poetické besedy, kterou Neruda založil r. 1883, v této edici měla vycházet všechna díla Májovců, Ruchovců a Lumírovců
- ve sbírce píše balady i romance
romance=lyrickoepická báseň s oslavným a humorným charakterem, líčí boj člověka s přírodou
- motto: „Volím slovo prosté, chci tu báji vypravovat, z úst jak lidu roste.“
- sbírka byla vrcholem lidové tvořivosti
- náměty sbírky:
 lidské vztahy a tragické osudy lidí
př. Balada dětská
Balada horská

 tématika národního charakteru
př. Balada česká
Romance o Karlu lV.
Romance o jaře 1848

 náměty biblické a legendární
př. Romance štědrovečerní
Balada májová

11. maturitní otázka

politická situace
 po porážce revoluce r. 1848 nastává období Bachova absolutismu
 docházelo k policejním opatřením, pronásledování, věznění a emigrace významných osobností NO

literární vývoj
 v českých zemích ustává rozvoj národního života
 nástup mladé generace, která chtěla probojovat modernější chápání literatury, nebyl snadný
 česky psané literatury vycházelo málo, většina novin a časopisů zanikla
 známí spisovatelé se odmlčeli, někteří umírají ( Kollár, Čelakovský)
 r. 1853 vychází Erbenova Kytice
 r. 1855 Němcové Babička
= uzavírají Národní obrození

 jediným vycházejícím časopisem 50. let byl Lumír= vydavatel Ferdinand Mikovec
 spojoval starší generaci s mladými
 vydáván pouze v době života F. Mikovce
 mladá generace chtěla projevit veřejně vůli po svobodném životě, prvním činem mělo být vydání:
almanachu Lada Niola –vydala ho r. 1855 skupina spisovatelů v čele s J. V. Fričem

 almanach Máj
- vydán r. 1858
- projevoval se v něm odpor proti současnosti
- obdiv myšlenek roku 1848
- na almanachu se podíleli : Jan Neruda, V. Hálek, Karolína Světlá, Adolf Heyduk, Václav
Šolc, Rudolf Mayer, J. V. Frič, Jakub Arbes, ze starší generace přispěli K. Sabina, K. J.
Erben, B. Němcová

11. maturitní otázka

 koncem 50. let přivodily politické a hospodářské nesnáze pád Bachova absolutismu
 rakouská vláda r. 1860 vyhlásila Říjnový diplom, kterým byla přislíbena národní svoboda Čechům a Slovákům
 byla zde složitá situace
 měšťanstvo ovlivňuje politické vedení národa
 od 60. let se začínají projevovat dva odlišné tábory:
 Staročeši
- konzervativní, uznávali staré uspořádání společnosti
- opírali se a hájili zájmy velkostatkářů a šlechty
- mluvčí byl F. L. Rieger, Palacký

 Mladočeši
- revolučnější, liberální
- opírali se o mladou průmyslovou buržoasii
- měli sympatie mezi studenty a inteligencí
- čele byl Karel Sladkovský a bratři Eduard a Julius Grígrové

kultura
 vznik Sokola, pěveckého spolku Hlahol a Umělecké besedy (centrum umělců)
 r. 1862 otevřeno Prozatímní divadlo
 r. 1862 položen základní kámen k Národnímu divadlu (viz. mat. otázka č. 8)

11. maturitní otázka

GENERACE MÁJOVCŮ
• Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá, Adolf Heyduk, Rudolf Mayer
• pochopili a ocenili K. H. Máchu
• mění se úloha literatury, zdůrazňuje se poznávací funkce a klade se dokonce nad funkci estetickou
• literární program se řídí heslem: „ Od minulosti k přítomnosti.“
• svojí literaturou bojovali proti národnostnímu a sociálnímu utlačování
• rysem jejich tvorby je lidovost, aktuálnost a pravdivost
• chtějí se přestat inspirovat historií a chtějí zobrazit soudobý život ve společnosti
• úsilí povznést českou literaturu na světovou úroveň
• uplatňovali realistické postupy
• chtěli navázat na tradice starších autorů – Němcovou, Erbena a Máchu
• představitelé:

Jan Neruda
1834-1891
 básník, prozaik, novinář, neúspěšný dramatik
 narodil se v Praze na Malé Straně v rodině vojenského vysloužilce, který později pracoval jako kantýnský ve vojenských kasárnách
 matka byla obsluhovačkou vědce Jáchyma Baranda, velice ovlivnila Nerudův život
 později se rodiče přestěhovali na Malou Stranu do Ostrouhové ulice ( dnešní Nerudova) v Praze, žil v domě U dvou sluncí
 ve svých 14. letech prožil v Praze revoluční rok 1848
 studoval na gymnázium, práva na universitě nedokončil a zanechal i studia filozofie
 na gymnáziu se seznámil s řadou začínajících spisovatelů, především s V. Hálkem
 poznal zde také svou prví lásku Annu Holinovou, v její rodině se seznámil s Erbenem a Němcovou
 pracoval jako úředník ve vojenské účtárně, později jako soukromý učitel
 práce zanechal a rozhodl se pro dráhu spisovatele
 své první práce uveřejňoval v německém časopise Tagebote aus Böhmen
 později se stal redaktorem časopisů Obrazy se života a Rodinná kronika

11. maturitní otázka

 své příspěvky posílal do časopisu Hlas, který splynul r. 1865 s Národními listy
 v redakci Národních listů zůstal až do smrti
 nikdy se neoženil
 psal si milostné dopisy s Karolínou Světlou
 celý život prožil na Malé Straně
 navštívil Německo, Itálii, Francii a Egypt
 dílo:
 poezie
Hřbitovní kvítí
- 1858
- básnická sbírka napsaná v době Bachovského absolutismu pod dojmem této doby
- autor verši protestuje proti nespravedlivému uspořádání světa, majetku bohatých lidí
- hřbitov je pro autora symbolické místo, kde i po smrti jsou vidět rozdíly mezi bohatými
a chudými lidmi
- sbírka byla často porovnávána s tvorbou V. Hálka, jehož dílo Večerní písně bylo
protikladem
- sbírka nebyla dobře přijata, kritizována
- byla napsaná pod dojmem smrti Antonína Tollmana, kterému byla věnována
- pesimistická a chmurná

10. maturitní otázka

 skladby nebyly za jeho života vydány, putovaly pouze v ručních opisech
Satira = původně báseň zesměšňující lidské nedostatky, dnes je satira každé literární dílo, které za účelem společenské kritiky využívá komična, přesto však úplně navrhuje realizaci společenských ideálůBožena Němcová
 vlastním jménem Barbora Panková
 narodila se ve Vídni
 otec byl Němec, matka Češka
 většinu dětství strávila v Ratibořicích u České Skalice
 rodiče sloužili na zámku vévodkyně Zaháňské
 její dětství ovlivnila nejvíce její babička Magdaléna Novotná
 na nátlak matky se v 17 letech provdala za finančního úředníka Josefa Němce
 zpočátku nebyla v manželství šťastná
 J. Němec byl často překládán, pořád se stěhovali
 r. 1842-1845 se jim podařilo zůstat 3 roky v Praze, kde se Němcová setkává s vlasteneckou uměleckou společností
 přátelila se s lékařem Čejkou a básníkem Nebeským
 r. 1845 byl J. Němec přeložen na Chodsko do Domažlic
 zde poznává život měšťáků i vesničanů, zabývala se studiem lidí v této oblasti
 odjíždí do Prahy, pro aktivní účast v revolučním hnutí byli Němcovi pronásledováni policií
 J. Němce přeložili na Slovensko a nakonec byl zbaven služby
 Němcová byla nešťastná, projevoval se veliký věkový rozdíl a nakonec ztrácí svého jediného syna Hynka
 opustí manžela a v těžké životní situaci píše Babičku
 v lednu 1862 těžce nemocná umírá
 dílo:
Národní báchorky a pověsti
- pohádky, pověsti, legendy

Obrazy z okolí domažlického
- národopisné studie

Slovanské pohádky a pověsti
- zachovány v původní podobě

Babička
- podtitul Obrazy z venkovského života
- novela
- popis dětství, lidových zvyků

Pohorská vesnice
Chýše pod horami
V zámku v podzámčí
= novela
Karla
Divá Bára
Pan učitel
Dobrý člověk
- povídky

10. maturitní otázka

Josef Kajetán Tyl
 narodil se v Kutné hoře
 dramatik, herec, spisovatel a novinář
 usiloval o výchovu národní společnosti
 během studia na gymnáziu v Hradci Králové byl ovlivněn svým profesorem V. K. Klicperou, začal se věnovat především divadlu
 redaktor časopisu Květy a Pražský posel
 vstoupil do kočovné divadelní společnosti
 krátce řídil česká představení Stavovského divadla
 revoluce 1848 se účastnil jako novinář
 za svou činnost byl pronásledován, některé jeho hry se nesměly hrát, proto se vrátil ke Kočovnému divadlu
 zemřel v Plzni
 dílo:
 hry ze současného života
Pražský flamendr
Paličova dcera

Fidlovačka
- zachycuje život pražských lidových vrstev
- v této hře poprvé zazněla naše národní hymna

 historické hry
Jan Hus
Jan Žižka z Trocnova
Kutnohorští havíři

 dramatické báchorky
Strakonický dudák
Jiříkovo vidění

 povídky
Rozina Ruthardova
Dekret kutnohorský
Chudí lidé
Rozervanec
Poslední Čech

9. maturitní otázka

POLSKO
- představitelé:
Adam Mickiewicz
 dílo:
Pan Tadeáš
- epos

Balady a romance
- sbírka poezie

Kanrad Wallenrod
- básnická povídka

Julius Slowacki
 dílo:
Anhelli
ČESKÝ ROMANTISMUS

 30. léta 19. století
 hlavní úkol literatury byla výchova k vlastenectví
 rozvoj romantismu byl pomalý
 představitelé:

Karel Hynek Mácha
 nejvýznamnější a nejdůslednější básník českého romantismu
 narodil se v Praze na Malé Straně
 matka pocházela z měšťanské rodiny, otec se do města přistěhoval z venkova
 studoval na gymnáziu, pak filosofii a nakonec právnickou fakultu
 velký zájem měl o divadlo, působil jako ochotník v kajetánském divadle na Malé Straně, kde se seznámil s Eleonorou Šomkovou( Lori), která se stala jeho osudovou láskou, ale brzy zjistil, že nesplňuje jeho ideály ( nešťastná láska romantického hrdiny)
 rád cestoval, pěšky došel až do Benátek
 pracoval jako právník v Litoměřicích
 nebyl moc úspěšný, žili v bídě, Lori čekala dítě
 Mácha však těžce onemocněl a ve 26 letech zemřel
 psal poezii i prózu
 dílo:
Máj
- vyšel v dubnu 1836
- lyrickoepická báseň
- skládá se ze 4 zpěvů a 2 intermezz
- inspirován krajinou kolem hradu Bezděz
- kritici toto dílo nepřijali, vyčítali mu nedostatek vlastenectví a pesimismus

Obrazy ze života mého
- soubor povídek
př. Večer na Bezdězu
Marinka

Cikáni
- román

Kat
- románová skladba
- měla 4 díly: Křivoklát
Valdek
Vyšehrad
Karlůj Tejn

10. maturitní otázka

 realismus u nás začíná kolem 40. let 19. století
 jeho nástup je pozvolný
 roste kritika současné společnosti
 rozvíjí se věda a technika
 nejvhodnější formou protestu se stala satira a epigram
 představitelé:

Karel Havlíček Borovský
 narodil se v Borové u Přibyslavi v zámožné kupecké rodině
 novinář, politik a aktivní účastník revoluce 1848, básník, satirik, kritik
 studoval na gymnázium v Německém ( Havlíčkově) Brodě, potom filozofii v Praze
 vstoupil do kněžského semináře, protože chtěl jako kněz výchovně působit na lid, nelíbil se mu kasárenský život a nakonec byl ze semináře vyloučen
 na doporučení Šafaříka odešel do Ruska jako vychovatel, brzy se vrátil, protože se mu tam nelíbilo
 vyjadřoval se také k záležitosti slovanské vzájemnosti
 po návratu z Ruska začal pracovat jako redaktor Pražských novin, začal v nich zveřejňovat kritické zprávy o vládě, zavedl rubriku zahraničních zpráv, vystoupil zde s kritikou slovanské vzájemnosti
 v dubnu 1848 založil Národní noviny, 1850 vládou zastaveno vydáván
 r. 1850 začal vydávat politickou revue Slovan, 1851 zakázáno vydávání
 žil pod policejním dohledem
 r. 1851 byl poslán do vyhnanství do Brixenu, kde napsal vrcholné satirické skladby
 r. 1855 se vrátil do Čech, kde zjistil, že jeho manželka zemřela a on sám r. 1856 zemřel
 dílo:
Obrazy z Rus
- soubor novinových článků kritizujících vládu Cara

Tyrolské elegie
- satirická skladba, ve které vylíčil svůj transport do Brixenu

Král Lávra
- satirická skladba, inspirace v irské pohádce

Křest sv. Vladimíra
- satirická skladba, nedokončena
- podle Nestorova letopisu

9. maturitní otázka

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS

NĚMECKO
- velký odpor ke klasicismu a osvícenství
- obdiv náboženské literatury
- představitelé:
Novalis
 básník
 dílo:
Hymny noci

Heinrich von Offterdingen
- nedokončený román

Bratři Grimmové
- vydavatelé proslulého souboru německých lidových pohádek

ANGLIE
- představitelé:
George Gordon Byron
 pocházel ze staré anglické aristokratické rodiny
 je tvůrcem lyrickoepické povídky, básnických balad
 dílo:
Childe Haroldova pouť
- rozsáhlý epos s autobiografickými

Džaur
Lara
Korzár
= básnické povídky

Kain
Manfred
= dramatické básně

9. maturitní otázka

Percy Bysshe Shelley
 dílo:
Odpoutaný Prométheus
- lyrické drama

Walter Scott
 sběratel skotských lidových balad
 zakladatel historické povídky a historického románu
 dílo:
Waverly
- 1. historický román

Ivanhoe
- román, se skutečným historickým pozadím

Pirát
Talisman
Panna jezerní
- romány

9. maturitní otázka

FRANCIE
- má dvě odlišné podoby:
a) zpátečnický romantismus Chateaubriandův
• zaměřený k minulosti a oslavě středověkého křesťanství
b) revoluční romantismus
• obracející se s protestem proti současnosti

- představitelé:
Victor Hugo
 patří k největším franc. Básníkům 19. století
 dílo:
Cromwel
- manifest romantismu ve Francii

Legenda věku
- cyklus básní

Chrám Matky Boží v Paříži
- román

Ubožáci
- románovitá skladba, nejslavnější román

Dělníci moře
Devadesát tři
- romány

Stendhal
 stoupenec revoluce
 dílo:
Červený a černý
- psychologicky pronikavý román
- červená barva je symbolem revoluce, černá představuje tmářství a despotismus

Kartouza Parmská
- román

Alfred de Musset
 nejsubjektivnější autor franc. romantismu
 dílo:
Zpověď dítěte svého věku
- román

Noc květinová
Noc prosincová
Noc říjnová
= lyrika

9. maturitní otázka

RUSKO
- prolínání romantismu a realismu
- představitelé:
Alexander Sergejevič Puškin
 dílo:
Evžen Oněgin
- veršovaný román

Piková dáma
- novela

Kapitánská dcerka
- historická próza

Kavkazský zajatec
Bachčisarajská fontána
Cikáni
= drobnější lyrickoepické skladby

Boris Godunov
- historické drama

Michail Jurjevič Lermontov
 dílo:
Démon
- básnická poema

Hrdina naší doby
- román

9. maturitní otázka

 1.polovina 19. století
 umělecký směr, který vznikl v období mezi dvěma revolucemi ( Velká buržoasní revoluce 1789 ve Francii a revoluce 1848 v Evropě)
 lid hlásal heslo : svoboda – rovnost – bratrství
 naděje na nové společenské uspořádání nebyly splněny, a proto byly lidé nespokojeni ( lidé si mysleli, že po revoluci se bohatí dohodnou s chudými)
 po skončení feudalismu nastoupil kapitalismus

romantický hrdina
 člověk, který je plný ideálů, ale žije ve společnosti, která mu nedovolí je zrealizovat
 samotář, nehledal přátele, osamělý
 východisko hledal v milostném vztahu, ale jeho láska byla nešťastná, což on předpovídal ( zamilovával se do vdaných žen)
 romantická žena byla spoutána konvencemi, odmítala vášnivou lásku, nerozbourávala vtah
 chtěl rozbourat společenské konvence

romantismus v literatuře
 vznikají lyrickoepické útvary, eposy, dramatizované básně
 autor nezobrazuje skutečnost celou, vybírá z ní jen jevy, které jsou mu blízké
 základní znaky: důraz na city a fantazii, touha po svobodě, individualita, obdiv k minulosti

hudba: Weber, Schubert, Schumann, Rossini, Chopin, Beethoven

malířství: Delacroix, Gova, Kosárek, Navrátil

8. maturitní otázka

Josef Zítek – návrh, v čele architekta, řídil práce na budově
Josef Schulz – architekt, pověřen stavbou po požáru
Josef Václav Myslbek – sochař, socha Alegorie hudby
Bohuslav Schnirch – sochař, Koňské trojspřeží - triga
Mikoláš Aleš - malíř
František Ženíšek – malíř, autor stropu ND
Vojtěch Hynais – malíř, opona
Josef Mánes – malíř a ilustrátor
Václav Brožík –malíř
Julius Mařák - krajinář
 nejvýznamnějšími hudebníky této doby byli Bedřich Smetana ( Libuše, Prodaná nevěsta, Hubička, Má
vlast) a Antonín Dvořák ( Rusalka, Symfonie z Nového světa, Čert a Káča)

 ND bylo r. 1881 dostavěno, otevřeno, ale vypukl požár a vyhořelo
 nově bylo otevřeno r. 1883, provoz zahájen operou Libuše

8. maturitní otázka

4. KRITICKÝ REALISMUS V DRAMATU

 realistické drama jen postupně pronikalo do našich divadel ze zahraničí
 na české jeviště se dostávají Ibsenovy hry, které získaly velkou popularitu v době, kdy činohru ND vedl Jaroslav Kvapil
 představitelé:

Alois Jirásek
 prozaik, dramatik, kritický realista
 vystudoval historii na filozofické fakultě v Praze
 17 let středoškolský profesor historie v Litomyšli, později učil na gymnáziu v Praze
 jeho přítel Mikoláš Aleš, první ilustrátor Jiráskova díla
 dílo:
 historická dramata
Jan Hus
Jan Žižka
Jan Roháč( z Dubé)

 pohádková dramata
Lucerna

 dramata ze současnosti
Otec
Vojnarka


Ladislav Stroupežnický
 1. dramaturg Národního divadla
 dílo:
Zvíkovský rarášek
- veselohra

Paní Mincmistrová

Naši furianti
- komedie ze současnosti
- odehrává se v jihočeském městečku Milevsku, hlavní zápletkou je spor o místo ponocného mezi vysloužilým vojákem a
krejčím, spor rozdělí město do dvou skupin, kritika nejbohatšího sedláka Dubského – furiantství

Gabriela Preissová
 dílo:
Její pastorkyňa
Gazdina roba
- divadelní hry

Alois a Vilém Mrštíkovi
 dílo:
Maryša
- tragédie

8. maturitní otázka

Václav Thám
 hlavním činitelem divadelní společnosti
 organizátor vlasteneckého života
 překládal z němčiny
 dílo:
Vlasta a Šárka
Břetislav a Jitka
- hry

Básně v řeči vázané
- slovník, almanachKarel Ignác Thám
 překladatel
 jeho zásluhou byly uvedeny Shakespearovy hry

Václav Kliment Klicpera
 psal především frašky
 ve svých hrách kritizuje negativní lidské vlastnosti
 dílo:
Rohovín Čtverrohý
Divotvorný klobouk
Každý něco pro vlast
Točník
Hadrián z Římsu
- hry

8. maturitní otázka

Prokop Šedivý
 dílo:
Masné krámy
Pražské sedláci
- hry

Jan Nepomuk Štěpánek
 spoluředitel Stavovského divadla
 dílo:
Břetislav první
Čech a Němec
- hry


2. DIVADLO VE 30.LETECH
Josef Kajetán Tyl
 narodil se v Kutné hoře
 dramatik, herec, spisovatel a novinář
 usiloval o výchovu národní společnosti
 během studia na gymnáziu v Hradci Králové byl ovlivněn svým profesorem V. K. Klicperou, začal se věnovat především divadlu
 redaktor časopisu Květy a Pražský posel
 vstoupil do kočovné divadelní společnosti
 krátce řídil česká představení Stavovského divadla
 revoluce 1848 se účastnil jako novinář
 za svou činnost byl pronásledován, některé jeho hry se nesměly hrát, proto se vrátil ke Kočovnému
divadlu
 zemřel v Plzni
 dílo:
 hry ze současného života
Pražský flamendr
Paličova dcera
Chudý kejklíř
- hry


Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka
- velmi populární hra
- zachycuje život pražských lidových vrstev
- pražská slavnost( pouť) ševců, hodně písní, tanců, veselí), fidlátko bylo obuvnické dřevo na hlazení kůží
- v této hře poprvé zazněla naše budoucí národní hymna ( nápěv složil F. Škroup), tato píseň také zazněla při Tylově pohřbu

8. maturitní otázka

 historické hry
Jan Hus
Jan Žižka z Trocnova
Kutnohorští havíři

 próza
Rozina Ruthardova
Dekret Kutnohorský

Rozervanec
- zesměšnění K. H. Máchy

Poslední Čech
- kritika K. H. Borovského

 dramatické báchorky
Strakonický dudák
- hlavní postavou dudák Švanda, který odchází do světa, aby si vydělal peníze a mohl se oženit s dívkou Dorotkou

Jiříkovo vidění3. NÁRODNÍ DIVADLO

60. LÉTA 19. STOLETÍ
 rozvíjí se národní politický život
 došlo ke sporu mezi mladočechy(požadovali stavbu ND) a staročechy(Prozatímní divadlo)
 v 60. letech bylo rozhodnuto, že není dost českých her a českého obecenstva,proto bylo otevřeno menší divadlo

PROZATÍMNÍ DIVADLO
 1862 zahájen provoz
 otevřeno na počest Shakespeara, jako první se zde hrály jeho hry

NÁRODNÍ DIVADLO
 1868 položen základní kámen
 postaveno bylo z národní sbírky, proto je v divadle nápis: „ Národ sobě.“
 novorenesanční stavba
 vznikla Generace ND, kterou tvořili umělci podílející se na stavbě a výzdobě ND

7. maturitní otázka

Audience
- 1976
- zakázáno
- autostylizace, on je hl. postava, děj se odehrává v pivovaře, vystupují zde 2 osoby, vedou dialog- Vaněk ( Havel) a sládek, který je případ obyčejného člověka

Vernisáž
- zakázaná hra

Žebrácká opera
- zakázáno

Ztížená možnost dorozumění

SATIRA V 2.POL.20.STOLETÍ
Josef Škvorecký
Tankový prapor
Milan Kundera
Žert
Miroslav Švandrlík
Černí Baroni
Vladislav Škutina
Prezidentův vězeň
Miroslav Horníček
Dobře utajené housle
Ota Pavel
Smrt krásných srnců

8. maturitní otázka

1.DIVADLO V DOBĚ NO

70.LÉTA 18.STOLETÍ - 1848
 divadlo se rozvíjelo v 1. fázi Národního obrození
 z důvodu kolektivního vnímání mělo velký vliv na utváření národního vědomí

cílem:
 zajistit pravidelná česká představení
 vychovávat české herce
 vytvořit české hry
 působit na národní kulturu

 rozvíjí se loutkové divadlo, které založil Matěj Kopecký, objížděl české venkovy
 v Praze v této době byla již 2 divadla, ve kterých se hrálo německy:

DIVADLO V KOTCÍCH
 1738 – 1789 v Praze
 činohra s operou

STAVOVSKÉ DIVADLO
 1783
 výjimečně se hrálo česky

 zásluhou české divadelní společnosti v čele s bratry Thámovými bylo roku 1786 otevřeno:

VLASTENECKÉ DIVADLO = BOUDA
 1786 - 1789
 dřevěná budova na Václavském náměstí

7. maturitní otázka

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
- satirický román psaný v letech 1920 -1923
- 4 díly: V zázemí
Na frontě
Slavný výprask
Pokračování slavného výprasku
- poslední díl dopsal pouze do poloviny, druhou polovinu dopsal jeho přítel Karel Vaněk
- hl. postavou je Josef Švejk, který doslova plnil všechny příkazy a tím ukazoval na jejich nesmyslnost
- román původně vycházel časopisecky s ilustracemi Josefa Lady, protože byl oblíbený došlo ke knižnímu vydání
- román je psán formou vyprávění, které je velmi často přerušováno různými epizodami, autor epizod i vyprávění je Švejk
- jazyk je lidový, někdy používá vulgarismů, chtěl záměrně přiblížit jazyk lidí z hospod, vojáků
- byl 3 krát zfilmován ( Saša Rašilo, Rudolf Hrušinský v roli Švejka)
- přeložen do několika jazyků
- Hašek je mnohdy srovnáván se Švejkem, ale on byl naprostým opakem
Karel Čapek
 dílo:
Povídky z jedné kapsy
Povídky z druhé kapsy
= původně vydávány časopisecky
= téma čerpal z černé kroniky
= líčil příběhy se zápletkou, na první pohled nevyřešitelné, nakonec je záhada logicky vyřešena
Karel Poláček
 dílo:
Muži v ofsajdu
- humoristický román s fotbalovou tématikou

Hostinec U kamenného stolu
- humoristický román z měšťáckého prostředí

Michelup a motocykl
- humoristický román

 po r. 1945 je satira postupně zakazována, v oficiální literatuře se jí objevovalo jen málo
 začíná se měnit v černý humor

7. maturitní otázka

Bohumil Hrabal
 dílo:
Obsluhoval jsem anglického krále

Divadlo 20. století
- viz. mat. otázka č. 24
Václav Havel
1936
 narodil se v pražské bohaté rodině
 chemický laborant
 pracoval jako jevištní technik v divadle ABC
 dálkově studoval DAMU
 později dělník v pivovaru
 politicky pronásledován, vězněn
 mluvčí Charty 77
 ve všech hrách prvky absurdního dramatu( ztráta komunikace, kritika morálky)
 inspirace zcela triviálními každodenními situacemi, konversace se skládá z banalit
 jazyk je deformován, slovní zásoba lidí je hrůzná, komická, nejsou schopni se domluvit, řeč je obrázkem odcizení společnosti
 dílo:
Zahradní slavnost
- 1963
- povolená hra
- hl. postava Hugo Plůdek vidí život a svět jako šachovou hru

Vyrozumění
- 1965
- povolená hra
- boj proti komunismu, lidé se mezi sebou nedomluvili a tak zavedli umělou řeč - nedorozumění

7. maturitní otázka

Petrklíč
Šotek

Pravda
- nejostřejší satirická skladba

BROUČKIÁDY:
= satiry
= název podle hl. postavy pana Broučka
Pravý výlet pana Broučka do Měsíce
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV. století
- ostrá kritika českého maloměšťáctví

Josef Svatopluk Machar
 organizátor České moderny
 dílo:
Satiricon

Viktor Dyk
 dílo:
Satiry a sarkasmy

7. maturitní otázka

SATIRA V 1.POL.20.STOLETÍ

 programové užívání humoru a satiry jako 1 z nejvýraznějších prostředků
 v poezii bylo satiry minimálně, více se objevovala v próze

Jaroslav Hašek
 narodil se v Praze
 byl synem středoškolského profesora
 vzdělání získal na Obchodní akademii
 začal pracovat v bance Slávie
 žil bohémský a tulácký život
 s kamarády cestoval pěšky po Evropě, nebo byl v pražských hospůdkách
 stal se redaktorem časopisu Svět zvířat
 měl obchod se psy
 rozhodl se založit novou politickou stranu : „Strana mírného pokroku v mezích zákona “
 zesměšňoval tehdejší politiku
 po vypuknutí války byl na frontě, přeběhl k ruským legiím a vstoupil do Rudé armády
 v r. 1920 se vrací do Československa k bohémskému životu
 začíná psát Švejka
 stěhuje se do Lipnice, kde žije se svou druhou manželkou
 nemocný r. 1923 umírá
 dílo:
Črty, povídky a humoresky z cest
- soubor povídek

Trampoty pana Tenkráta
- soubor povídek

Můj obchod se psy a jiné povídky
- soubor povídek

7. maturitní otázka

a) Měšťanská satira
Hradecký rukopis
- autor je neznámý
- kolem r. 1340
- doklad Laicizace literatury
- má tři části:
• Satiry o řemeslnících a konšelích
- kritika nepoctivosti a okrádání, výhružka peklem

• Desatero kázánie božie
- veršované kázání, útok na hříšníky

• Bajka o lišce a džbánu
- krátké veršované vyprávění s poučením

Smil Flaška z Pardubic
 příslušník vysoké šlechty
 dílo:
Nová rada
- alegorie(=skrytý význam)
- zvířata radí lvovi jak má dobře vládnout


Satiry Smilovy školy
- dialogy, šlo o pobavení

7. maturitní otázka

b) studentská satira
Píseň veselé chudiny
- báseň o bídě, vtip a ironie

Podkoní a žák
- skladba je psána formou sporu
- podkoní a žák se hádají komu se žije lépe, nakonec z hádky vyplyne, že se mají oba stejně špatně

Svár vody s vínem
- alegorie
- voda a víno se dohadují o svojí hodnosti

O ženě zlobivé
- dialog, ve kterém se muži radí jak má jeden z nich naučit ženu zlobivou, aby na něj byla hodná


SATIRA V 19.STOLETÍ

Karel Havlíček Borovský
 narodil se v Borové u Přibyslavi v zámožné kupecké rodině
 novinář, politik a aktivní účastník revoluce 1848, básník, satirik, kritik
 studoval na gymnázium v Německém ( Havlíčkově) Brodě, potom filozofii v Praze
 vstoupil do kněžského semináře, protože chtěl jako kněz výchovně působit na lid, nelíbil se mu kasárenský život a nakonec byl ze semináře vyloučen
 na doporučení Šafaříka odešel do Ruska jako vychovatel, brzy se vrátil, protože se mu tam nelíbilo
 vyjadřoval se také k záležitosti slovanské vzájemnosti
 po návratu z Ruska začal pracovat jako redaktor Pražských novin, začal v nich zveřejňovat kritické zprávy o vládě, zavedl rubriku zahraničních zpráv, vystoupil zde s kritikou slovanské vzájemnosti
 v dubnu 1848 založil Národní noviny, 1850 vládou zastaveno vydáván
 r. 1850 začal vydávat politickou revue Slovan, 1851 zakázáno vydávání
 žil pod policejním dohledem
 r. 1851 byl poslán do vyhnanství do Brixenu, kde napsal vrcholné satirické skladby
 r. 1855 se vrátil do Čech, kde zjistil, že jeho manželka zemřela a on sám r. 1856 zemřel
 dílo:
Obrazy z Rus
- soubor novinových článků kritizujících vládu Cara

Tyrolské elegie
- satirická skladba, ve které vylíčil svůj transport do Brixenu

Král Lávra
- satirická skladba, inspirace v irské pohádce
Křest sv. Vladimíra
- satirická skladba, nedokončena
- podle Nestorova letopisu

 skladby nebyly za jeho života vydány, putovaly pouze v ručních opisech

7. maturitní otázka

Epigramy
- krátké vtipné satirické básně zakončené pintou
- můžeme je rozdělit do 5 oddílů:
Církvi
Králi
Vlasti
Múzám
Světu

Jan Neruda
 v jeho díle se prolíná ironie a satirický tón
 dílo:
Žerty hravé i dravé
- fejetony
Svatopluk Čech
 narodil se v Ostředku u Benešova v rodině venkovského úředníka
 s rodiči se často stěhoval, ale pouze v oblasti středočeského kraje
 studoval na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze, vystudoval práva
 zařídil si advokátní praxi
 nakonec se rozhodl pro literární dráhu
 stal se redaktorem časopisu Květy
 navštívil Dánsko, Kavkaz
 dílo:
Hanuman
- zvířecí epos, alegorická skladba
- Hanuman je opičí král, který stojí v čele státu a chce ho polidštit

6. maturitní otázka

 Spisy pedagogické
- psal latinsky

Velká didaktika
- základy moderní pedagogiky, výchovy a vzdělání
- do školy mají chodit všichni chlapci i dívky, bohatí i chudí, vzdělání má být zdarma, v mateřském jazyce, postupovat od
jednoduchého ke složitému, odstranění tělesných trestů, důraz na tělesnou výchovu, lásku k přírodě

Informatorium školy mateřské
- spis určen předškolní výchově

Svět v obrazech
- Orbis pictus
- 1. obrázková učebnice

Dveře jazyků otevřené
- učebnice o výuce jazyka
- zdůrazňoval učit se cizí jazyky

Škola hrou


 Spisy encyklopedické
- chtěl shrnout výsledky dosavadní vědecké práce do encyklopedie
- vytvořil plán, ale dílo zůstalo nedokončeno
Plán vševědy
- 1. část, dílo mělo mít 7 dílů

Anděl míru
- věřil, že když budou lidé vzdělaní, nebudou usilovat o válečný konflikt

7. maturitní otázka

Základní pojmy:
satira= původně báseň zesměšňující lidské nedostatky, dnes je satira literární dílo odsuzující
výsměchem, ironií, sarkasmem a vtipem záporné vlastnosti a jevy společnosti, snaží se
vyvolat odpor a přimět k nápravě

ironie= posměšné využití slov v opačném významu

sarkasmus= zesílená ironie

vtip= krátké ( často ústní) humorné příběhy sloužící k zesměšnění osoby

epigram= krátká satirická skladba, která má vtipný konec


 satira se v naší literatuře objevuje jako nový literární žánr již ve 14. století, v době vlády
Karla IV.
 vyskytuje se zejména v žákovské a měšťácké poezii jako sociální satira kritizující ze stanoviska nižších vrstev

6. maturitní otázka

ČESKÁ POBĚLOHORSKÁ LITERATURA
• došlo k utužení němčiny, násilná germanizace
• žánry – životopisy svatých, legendy, náboženská lyrika

1. Domácí literatura

a) Oficiální literatura
= jezuitská
- hrdinou je, stejně jako se středověku, světec
- sloužila ke katolizace země
- vydána Svatováclavská bible
 nauková

Bohuslav Balbín
 jezuita
 dílo:
Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého
- latinský spis, ve kterém vyjadřuj právo národa na vlastní jazyk

 duchovní lyrika

Bedřich Bridel
 básník
 dílo:
Co Bůh? Člověk?
- poema

Adam Michna z Otradovic
 dílo:
Česká marianská muzika
- kancionál obsahující ukolébavky, milostné písně, vánoční koledy...

 Historie

Antonín Koniáš
 autorem seznamu zakázaných knih, které byly páleny
 jezuita

6. maturitní otázka

b) Pololidová tvorba
- tvořila přechod mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností
- rozvíjí se Kramářská, jarmareční píseň
- vznikají interludia= fraška z lidového života pro drobné měšťanstvo, často se vysmívá sedlákovi,
užívá kritiku i vulgarismy
- představitelé:

Václav František Kocmánek
 autor 7 interludií
 dílo:
Selský otčenáš

František Jan Vavák
 psal Písmácké paměti


c) Ústní lidová slovesnost
- byla vyprávěná, recitovaná nebo zpívaná jedincem nebo skupinou před posluchači
- nositelkou českého jazyka
- má bohatou tématickou členitost
- vyjadřuje vztah lidí k otázkám života a smrti, k přírodě, práci, rodině...
- inspiračním zdrojem bylo zvláště období NO
- pohádky, písně, lidové balady( Osiřelo dítě), pověsti (O praotci Čechovi) , loutkové hry

6. maturitní otázka

2. Emigrantská literatura
 vzdělanci odcházeli do nejbližších zemí
 Polsko – J. A. Komenský
 Německo – Pavel Skála ze Zhoře, Pavel Stránský
 hlavní představitel:

Jan Amos Komenský
 největší osobnost doby pobělohorské
 pedagog, filozof, historik, překladatel, spisovatel, básník
 narodil se pravděpodobně v Nivnici na Moravě
 pocházel z českobratrské rodiny
 poslední biskup Jednoty bratrské
 vzdělání získal na bratrských školách, pak na studiích v Německu, kde poznal jak pokročilo vědecké
bádání jiných národů
 rozhodl se, že věnuje úsilí snaze o vytvoření české národní vědy
 po návratu do vlasti se stal učitelem v Přerově a ve Fulneku
 snaha o reformu výchovy a vyučování
 po bitvě na BH musel uprchnout se svou ženou a dvěma dětmi z Fulneku
 ztratil část rukopisu a celou knihovnu
 za moru v Přerově mu zemřela žena
 pobýval na různých místech
 r. 1628 po vydání ostrých nařízení proti nekatolíkům opustil vlast a usadil se v polském Lešně
 pozván anglickým parlamentem, aby vybudoval Akademii věd, která by šířila vzdělání jediným jazykem
 navštívil Švédsko, Prusko
 stále doufal, že se bude moci vrátit do Čech, ale Vestfálský mír, kterým skončila 30- letá válka, mu
vzal naději na návrat
 Lešno zachvátil požár a ztratil nenahraditelný materiál k slovníku : Poklad jazyka českého
 po odchodu z Lešna našel vlídné přijetí u holandských přátel v Amsterodamu
 dosáhl světové proslulosti
 umírá jako stařec, který na sobě pocítil tíhu odloučení od vlasti, ztrátu blízkých osob a zklamání
 pochován v Nardenu
 dílo:

6. maturitní otázka

 Náboženské a filozofické spisy

Kšaft umírající matky jednoty bratrské

Labyrint světa a ráj srdce
- alegorický spis
- děj se odehrává ve středověkém městě, hl. postava je sám autor v roli poutníka putující světem
- doprovází ho Všudybud, který mu ukazuje nedostatky a kritizuje svět a Mámil, který mu nasazuje růžové brýle mámení, svět vidí
zkresleně, bez nedostatků
- se světem je nespokojený, uchyluje se do ráje svého srdce a východisko hledá u Boha
- použití bohatého jazyka a srozumitelného stylu

Listové do nebe
- dopisy, které píší chudí lidé Kristovi

Divadlo světa
- latinská encyklopedie

O poezii české
- napsáno česky

Poklad jazyka českého
- nedokončený slovník, který shořel v Lešně

6. maturitní otázka

EVROPSKÁ LITERATURA
• aktualizace světových žánrů – traktáty, legendy, kroniky, duchovní písně
• představitelé:

ITÁLIE
Torquato Tasso
 dílo:
Osvobozený Jeruzalém
- nábožensko – hrdinská epopej

ŠPANĚLSKO
Pedro Calderón de la Barca
 dílo:
Život je sen

ANGLIE
John Milton
 dílo:
Ztracený ráj
- duchovní epos na biblické téma

NĚMECKO
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
 dílo:
Dobrodružný Simlicius Simpliciccimus
- román

5. maturitní otázka

3.FÁZE NO
• vyvrcholení obrozeneckých snah
• v české literatuře se projevoval romantismus
• 3. generace nemá problém s jazykem ani s vědou, ale s kvalitou, soustřeďuje se pouze na liter. tvorbu
• r. 1830 došlo v Polsku k povstání- česká veřejnost se rozdělila na 2 tábory:
starší generace – tvořili jí Jungmannovi žáci
nová generace – Mácha, Borovský považovala povstání jako podmět pro převrat u nás
• Metternichův režim, v řadě evropských zemích došlo k revolucím
• dochází také ke sporu o romantismus – čeští vlastenci nechtějí romantismus, berou ho jako cizí
• Mácha, Tyl a Borovský chtěli literaturu změnit
• r. 1936 vydal Mácha Máj – vlna odporu
Mácha viz. mat. otázka č. 9
Tyl viz. mat. otázka č. 10


Karel Jaromír Erben
 narodil se v Mitelíně
 vystudoval filozofii a práva
 spolupracoval s Palackým
 krátce působil jako soudní úředník, později se stal sekretářem Českého muzea
 navázal na práci F. L. Čelakovského
 sbíral lidovou slovesnost, především písně, pohádky, říkadla nejen české, ale i slovanské
 dílo:
Kytice
- básnická sbírka

Písně národní v Čechách
Prostonárodní české písně a říkadla
- sběratelské sbírky

6. maturitní otázka

17.století
 období válek ( 30-ti letá válka 1618-1648) a nejistot
 dochází k nerovnoměrnému rozvoji evropských zemí
 u člověka se objevují vlastnosti marnosti a pomíjivosti lidského života
 rozpory ve společnosti
 lidé hledají útočiště u Boha – rozkvět náboženství

znaky:
 nedůvěra v rozum
 dochází k odvratu od přírody a zaměření na vlastní nitro
 literatura a umění si neklade za cíl bezprostřední poznání skutečnosti
 na 1. místě je víra = absolutizace víry
 zásada kontrastu ( dobro x zlo, pravda x lež)
 vzniká barokní umění, které chce člověka ohromovat = velká monumentalita (mohutné stavby, robustní postavy)

Architektura
 mohutnost a velkolepost staveb, vynikající akustika
 stavby: kostel v Klokotech
Kryštof a Kilián Dienzenhoferové – Chrám sv. Mikuláše v Praze, Pražská Loreta

Malířství
 technika šerosvitu
 vrcholu dosáhlo v Holandsku
Rembrant – obraz Noční hlídka
Titus
Rubens
Karel Škréta – obraz Rodina brusiče drahokamů

Sochařství
 sochy znázorňující pohyb, napětí
Matyáš Braun – sochy pro Karlův most
Ferdinand Brokoff

Hudba
 chrámové skladby, varhaní hra
J. S. Bach
Jakub Jan Ryba – Půlnoční mše

5. maturitní otázka

Pavel Josef Šafařík
 narodil se na Slovensku
 dostal se do Prahy, kde zastával funkci universitního knihovníka
 dostal nabídky pracovat na světových universitách v Moskvě, Polsku, ale odmítl z vlasteneckých
důvodů, přestože neměl dostatek peněz
 proslavil se ve slavistice
 studoval slovanskou jazykovědu, ale i literaturu slovanských národů
 dílo:
Slovanské starožitnosti
- dějiny slovanských národů, které byly napsány do konce r. 1000

Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích


c) umělecká literatura
- představitelé:

Jan Kollár
 narodil se v Mošovcích na Slovensku
 studoval v Kremnici, Bánské Bystrici a doplňoval si vzdělání v Sasské Jeně, vše přes zákaz otce
 zamiloval se do německé dívky Vellemíny Schmidtové ( Mína)
 byl převážně básník
 odešel do Budapešti, kde působil jako kněz pro slovanskou menšinu
 po 16 letech sem odvedl i svou Mínu
 potácel se mezi láskou k člověku a láskou k vlasti
 dílo:
Básně
- sbírka básní
- na radu Jungmanna nezařadil nejpokrokovější básně, které by neprošly cenzurou
- i milostná lyrika

Slávy dcera
- druhé rozšířené vydání Básní
- poprvé vyšla v r. 1894, podruhé 1832
- procházka Slovanskými národy
- Mína je zosobnění slovanstva
- části sbírky: Předzpěv, Sála, Labe, Dunaj, v rozšířené verzi Léthé, Acheron

O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
- spis
- uznává jen 4 slovanské jazyky
- vysvětluje hlavní myšlenku Slávy dcery

5. maturitní otázka

Rukopisy
 český národ cítil nedostatek hrdinských eposů ( jako např. v Rusku a Německu), proto obrozenci považovali za nutnost doplnit hrdinské eposy
 vznikaly padělky
 v. r. 1717 a 1718 se objevily dva proslulé rukopisy – Rukopis královédvorský a Rukopis zelenohorský

Rukopis královédvorský
- objeven r. 1817
- nazván podle místa nálezu ve Dvoře Králové
- datován do 13.st.
- J. Dobrovský zpočátku věřil v jeho pravost
- obsahoval 6 epických, 2 lyrickoepické a 6 lyrických skladeb
- epické čerpají z mytologických českých dějin i ze skutečné historie
- lyrické mají milostný obsah


Rukopis zelenohorský
- nazván podle Zelené hory v jihozápadních Čechách
- objeven v r. 1818
- datován do 9. století
- nebyl tak dobře zpracovaný jako Královédvorský
- vzbudil podezření, protože líčil české dějiny velmi zidealizované

 vedli se neustále spory zda jsou oba rukopisy pravé
 r. 1980 skupina vědců začala posuzovat pravost rukopisů
 skupinu tvořili: T. G. Masaryk, Jar. Gebauer, Jar. Goll, Ot. Hostinský, Jar. Vlček
 posuzovali je po stránce obsahové, jazykové, historické
 největší nedostatky byly shledány v jazyce a převážně díky tomu byla dokázána jejich nepravost
 vznik rukopisů měl vliv na sebevědomí českého lidu, chtěli dokázat, že česká literatura je na stejné úrovni jako světová
 skupině vědců se také podařilo odhalit pravděpodobné autory rukopisů
Václav Hanka
- Rukopis Zelenohorský
Josef Linda
- Rukopis Královédvorský

5. maturitní otázka

František Ladislav Čelakovský
 narodil se ve Strakonicích
 studoval v Praze, pak filozofii v Českých Budějovicích, ze studií byl vyloučen za čtení Husovi Postily
 vydavatelem Pražských novin, profesor slavistiky v Polsku
 ke konci života se vrátil do Prahy
 sbíral veškeré české památky, lidovou slovesnost
 nejen sbíral, ale i tvořil, začal psát ohlasy na tuto poezii
 dílo:
Slovanské národní písně
- sebraná poezie slovanských národů

Mudrosloví národu slovanského v příslovích
- sebrané pověsti a přísloví

Ohlas písní ruských
- vydány r. 1829
- čerpal z ruské literatury (tzv. bylin)
- obsahuje epické i lyrické básně
- hl. postavami jsou ruští hrdinové

Ohlas písní českých
- vznikl r. 1839
- popsal situaci v Čechách na konci 30tých let
- př. balada Toman a lesní panna

5. maturitní otázka

2. FÁZE NO
• ofenzivní
• vliv napoleonských válek
• objevuje se nový umělecký směr preromantismus
• vypracován 1. novodobý český národní program
• rozšíření slovní zásoby, velká tvůrčí aktivita, rozvoj historie, pokusy o zavedení časomíry

a) vědecká literatura
- představitelé:

Josef Jungmann
 narodil se v Hudlicích u Berouna
 studoval na filozofické fakultě
 působil jako gymnazijní profesor v Litoměřicích a Praze
 pro 1. generaci NO byl vlastencem ten, který mluvil česky, ale pro Jungmanna byl vlastencem ten kdo
mluvil česky i česky cítil
 psal do časopisů krátké statě o zamyšlení nad českým jazykem
 dílo:
1. stať
Rozmlouvání o jazyku českém
- poukazuje na nutnost užívání českého jazyka nejen v běžném životě, ale i ve společnosti a literatuře

5. maturitní otázka

2. stať
O halsičnosti literatury a důležitosti její

Historie literatury české
- knihopis - seznam
- vychází z práce J. Dobrovského
- zařadil sem dosavadní literární památky
- pokusil se nastínit postupný vývoj české literatury

Slovesnost
-učebnice teorie literatury a zároveň čítanka

Slovník česko - německý
- 5 dílů, obsahoval 120 000 slov
- ke každému slovu přiřadil význam, který buď existoval nebo ho vymyslel

Zápisky
- názory na svět, společnost, literaturu

5. maturitní otázka

b) historická literatura
- představitelé:

František Palacký
 narodil se v Hodslavicích na Moravě
 vystudoval a přišel do Prahy, kde se výhodně oženil, dostal se do vyšší společnosti
 v Praze se seznámil s Dobrovským
 organizátorem založení časopisu Společnosti vlasteneckého muzeum v Čechách
 zasloužil se o rozvoj českého dějepisectví
 proslavil se také jako politik, stoupenec austroslavismu = žádali zachování rakouské říše jako obrany menším státům
 založil Matici Českou, kde se vydávaly české knihy
 dílo:
Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě
- sleduje dobu od počátku našich dějin, nejvíce si cenil nejstarších dob
- 5 dílů
- původně napsané německy, později česky

Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie
- zpočátku tento spis vyšel anonymně r. 1818
- prosazoval časomíru v českém básnictví
- napsal ho společně se svým přítelem Šafaříkem

5. maturitní otázka

Kultura a literatura:
 moc byla v rukou nejvyšších vrstev, které vytvářeli literaturu
 češtině hrozí zánik
 vzdělanci jsou v nucené emigraci
 po r. 1620 byly páleny české knížky
 nové knihy vůbec nevycházeli
 úřední jazyk je němčina, ale lidé chtějí prosadit češtinu, aby si literaturu mohli přečíst i nejnižší vrstvy
 rozvíjelo se divadlo, které sloužilo k vzdělávání nižších vrstev, mluvili v něm spisovnou češtinou
 vlivem osvícenství se začíná rozvíjet věda, vzniká Královská česká společnost nauk ( v dnešní době Akademie věd ČR)
 literatura navazuje na ústní lidovou slovesnost
 vznikají tzv. Obrany, poprvé tiskem vydána Obrana českého jazyka – Bohuslav Balbín
 prosazoval používání češtiny jako úředního jazyka
 čeština neměla velkou slovní zásobu, a tak vznikaly slova překladem němčiny
 projevuje se zvýšený zájem o češtinu jako spisovný jazyk, vychází množství jazykovědných prací( mluvnice, slovníky)


Hlavní úkoly NO:
 vytvořit český jazyk
 seznámit národ s jeho historií
 myšlenka slovanské vzájemnosti ( sjednocení slovanských národů a jejich kultur na obranu)
 proniknout do národního sebevědomí

Fáze NO:
1. Obranná – konec 18. st. – poč. 19.st.
2. Ofenzivní – poč. 19.st. – 20.léta 19. st.
3. Vrchol obrozeneckých snah – 30. – 40. léta 19.st.

5. maturitní otázka

1. FÁZE NO
• obranná
• cílem bylo čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk
• rozvíjela se jazykověda, vydavatelství, noviny, divadlo a poezie


a) jazykověda
- představitelé:

Josef Dobrovský
 narodil se v Maďarsku v Ďarmotech u Rábu
 vystudoval teologii
 působil jako ředitel kněžského semináře
 byl vychovatelem ve šlechtických rodinách
 jazykovědec, první kritik rukopisů
 zabýval se studiem dějin českého a slovenského národa
 byl propagátor a novátor českého jazyka
 dílo:
Dějiny českého jazyka a literatury
- zachytil vývoj jazyka a popsal dějiny literatury

Zevrubná mluvnice jazyka českého
- 1. mluvnice českého jazyka
- nastínil celý jazykový systém
- za základ si vzal jazyk z doby veleslavínské, ale ten nebyl dostačující pro odbornou sféru, protože neobsahoval nová slova, termíny

 zakladatel slavistiky
Základy jazyka staroslověnského
- psáno latinsky, vědecká mluvnice staroslověnštiny na základě dochovaných památek

b) novinářství
- psaly se příběhy, povídky, kratší literární útvary, které vycházeli v novinách
- představitelé:

5. maturitní otázka

Václav Matěj Kramerius
 založil Českou expedici
 první nakladatelství
 vydával Schönfeldské pražské noviny
 změny názvu, poslední Krameriovi c. k. vlastenecké noviny

Josef Linda
 redaktorem Krameriových c. k. vlasteneckých novin po Krameriovi
 noviny měli přílohu Pražský posel

F. L. Čelakovský
 noviny se jmenovaly už jen Pražské noviny
 příloha Česká včela

K. H. Borovský
 Národní noviny
 nejznámější časopis od r. 1835 : Jindy a nyní
České květy
Květy


c) divadlo
-viz. maturitní otázka č. 8


d) poezie
- na původní tvorbu se soustředilo 5 almanachů
- představitelé:

Antonín Jaroslav Puchmajer
 vytvořil 1. novočeskou básnickou školu
 dílo:
Sebrání básní a zpěvů
- almanach
- nové básně napsané v době NO

5. maturitní otázka

 70. léta 18.století – 40. let 19.st.
 NO bylo společenské hnutí, které usilovalo o rozvoj českého jazyka, literatury, kultury a o samostatnost českého národa, revoluce roku 1848

Charakteristika doby:
 NO navazuje na dobu pobělohorskou
 lidé si uvědomují, že je třeba změnit společnost
 nejnižší vrstvy vytvářejí změny
 r. 1781 zrušeno nevolnictví
 lidé nemuseli pracovat
 mohli se volně stěhovat
 děti mohli jít studovat
 z vesnic se dostával lid do měst
 změny společensko- ekonomické, rozvoj průmyslu, podnikání
 r. 1781 byl vydán Toleranční patent = svoboda náboženství
 Marie Terezie vydala reformu školství
 povinná školní docházka
 školy zpřístupněny všem, odebrány církvi
 učilo se ale německy
 na vesnicích se mluvilo česky
 od 70. let 18.st. se znovu začíná rozvíjet český národní život