Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Politologie

Polis = městský stát, Logos = věda => = společenská věda o politice
- počátek spadá do období antiky (Řecko – Sokrates, Platon, Aristoteles), sofisté >bylo pro ně důležité, aby přesvědčili ostatní, že mají pravdu (sofisté)
- další rozkvět -> v době renesance ( N. Machiavelli (dílo: „Vladař“), J. Bodin (právník), J. Locke

Předmět politologie
- zabývá se:
1. fungováním státu
2. politickými systémy
3. institucemi
4. vztahy nadřazenosti a podřízenosti
5. politickým chováním lidí
6. autoritou
7. vztahy mezi státy

Disciplíny politologie
1. politické teorie
2. politické instituce (státní správa,…)
3. politické systémy (demokracie, …)
4. politická sociologie (teorie moci, politické strany,…)
5. politická ekonomie
6. mezinárodní vztahy