Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Lešení 2

4.) Technologický postup :

Na upravený a zhutněný povrch terénu se uloží podkladní prahy v osách řad sloupů . Za prahy budou sloužit fošny . Vzhledem k tomu , že terén kolem objektu bud upraven do vodorovné roviny , budou prahy kladeny rovnoběžně se stěnou budovy . Na fošny se rozmístí nánožky po 2 m a přibijí se k fošnám . První svislý nosný rám se vytvoří tak , že na se fošny položí rovnoběžně tři dvoumetrové trubky ve vzdálenosti rovné výšce patra ( 2 m ) . Kolmo přes ně se položí trubka 6 m dlouhá a ve vzdálenosti šířky lešení ( 1,2 m ) rovnoběžně s ní se položí druhá trubka , která bude 4 m dlouhá . v místech křížení se trubky spojí upínacími spojkami , které se utáhnou klíčem , čímž vznikne žebřík . Poté se sestaví ještě další dva žebříky . Pak se na hořejší příčku prvního žebříku se přichytí upínací spojkou trubka 6 m dlouhá , která bude při vztyčení žebříku sloužit jako dočasná vzpěra . Vedle něho se na další nánožky postaví druhý a třetí žebřík . Všechny se pak spojí podélníky na vnitřní straně sloupků . Připevní se upínacími spojkami co nejtěsněji pod příčníky . Příčníky se připevňují k jedné straně sloupků . Při použití podlážek se osazují podélníky nad příčníky . Poté se olovnicí a vodováhou překontroluje svislost sloupků , vodorovnost příčníků a podélníků , dotáhnou se spojky a zabezpečí se tak tuhost křižování . K patám prvního a třetího sloupku a k dalším styčníkům konstrukce se připevní trubky křížového zavětrování . K takto založené konstrukci lešení se přistaví další sloupky , podélníky a příčníky , vždy převazované v různých polích . Úhlopříčné podélné ztužení konstrukce lešení se upevní po celé ploše lešení .

Trubky , které budou tvořit toto ztužení , budou probíhat úhlopříčně v obou směrech od nánožek až ke styčníkům nejvyšší podlahy . Budou začínat u patek krajních sloupků . Vzdálenost úhlopříček v jednom směru nesmí překročit délku čtyř polí . Příčné ztužení bude zřízeno v každém patře lešení . Upínací spojky se nasadí šikmo a do háku se bude navlékat přečnívající konec příčníku . Spojky se budou nasazovat tak , aby síly , vyvolané tahem úhlopříčné trubky působily směrem dovnitř háku spojek . Stabilita lešení bude pojištěna kotvením do objektu pomocí hmoždinek ve zdivu , kotev ( šroub opatřený řádným okem ) a rádlovacího drátu přivázanému se sloupku . Zakotveny budou všechny krajní sloupky a každý druhý sloupek . Kotvení bude provedeno v místech křížení úhlopříček podélného ztužení a na dalších místech tak , aby vzdálenost jednotlivých kotvících bodů nebyla větší než 4 m po výšce a 5 m po délce lešení . Jako podlahy lešení bude použito dřevěných podlážek 1,5 x 0,5 m . Každá podlážka bude přichycena k nosnému podélníku tak pevně , aby se nemohla ze své polohy vysunout nebo vysmeknout . Proto se použije zarážek , které jsou součástí podlážek . Na lešení bude zřízeno zábradlí ve dvou úrovních . První úroveň bude ve výšce 0,55 m nad úrovní podlážkami a druhá úroveň bude ve výšce 1,1 m nad podlážkami . U podlážek bude pevně osazena zarážka ( záklopka ) . Pro překonávání výškových úrovní jednotlivých podlaží lešení budou zřízeny žebříkové schody v maximálním sklonu 1 : 3 . Výstupy budou umístěny ve středním pásu podlahy jednotlivých pater lešení a nesmí být umístěny nad sebou . Žebříky budou dole opřeny o pevně přibitý hranolek a horní podlahu budou přesahovat o 1,1 m . Lešení musí být uzemněno proti zásahu blesku .
Při demontáži lešení se bude postupovat obráceným postupem než při montáži , to znamená odshora dolů . Demontované součásti se budou na zem spouštět po lanech , skluzem nebo v nádobách . Demontované součásti se nesmí hromadit na lešení a shazovat dolů volným pádem .

5.) Doprava a skladování materiálů :

Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna :
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 - doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm
rozměr korby 6,9 x 2,29 m
pohotovostní hmotnost 17 000 kg
Sada trubkového lešení . . . 1 x Tatra
Podlážky . . . 1 x Tatra
Trubkový materiál pro stavbu lešení bude na staveništi skladován na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše , která byla určená pro skladování prefabrikátů a výztuže , trubky budou uskladněny odděleně podle délek do stojanů . Trubky se musí udržovat čisté , nepoškozené , nezkřivené a s plnou tloušťkou stěny . Příslušenství trubkového lešení a podlážky budou na stavbě skladovány v krytém , plechovém a uzamykatelném skladu , který byl určen jako sklad bednění a řeziva . Spojky se budou skladovat v bednách po 50 kusech . Šrouby spojek se musí udržovat čisté a podle potřeby mazat olejem .

Více na:
Jak vybrat podlahu - co potřebujete vědět pro správnou volbu podlahy (1. díl)
Jak vybrat podlahu - jaké jsou druhy podlah (2. díl)

Lešení 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety :

Manipulace s trubkovým materiálem a podlážkami : pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 :
nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení 20 – 10,5 m
výška zdvihu : 32 – 44 m
rychlost zdvihu : 1 ( 0,42 ) m/s
do nosnosti : 2 100 ( 5 000 ) kg
prodloužený výložník - nosnost 2 900 – 4 500 kg
vyložení 25 – 14 m
výška zdvihu 33,4 – 47,3 m
doba zdvihu výložníku : 105 s
rychlost otáčení : 1 l/m
rozchod kolejí : 4,6 m
kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 , S 49
Sestavení lešení : sada nářadí pro spojování dílců , hlavně momentový klíč , montážní závěs pro přepravu
dílců , ocelová škrabka , závaží , vodováha , olovnice , rukavice , kladiva , žebříky , metr , pilka , hřebíky , kleště , lano odměřovací latě .

Doprava materiálu pro stavbu lešení : 1 řidič


Složení materiálu pro stavbu lešení : 1 strojník , 4 pracovníci

Stavba lešení : 1 vyučený tesař , 1 zedník , 3 pomocníci , stavbyvedoucí


7.) Jakost a kontrola kvality :

Za kvalitu provedené práce a přesné dodržení pracovních postupů zodpovídá stavbyvedoucí . Před započetím výstavby lešení je nutno zkontrolovat kvalitu lešenářského materiálu . Při stavbě lešení se bude kontrolovat svislost a vodorovnost jednotlivých prvků , prostorová tuhost konstrukce , kvalita ukotvení , pevnost podlahy a poloha umístění doplňujících konstrukcí lešení jako je například žebříkové schodiště . po dokončení stavby lešení se provede zápis do stavebního deníku o kvalitě zhotovené konstrukce . Při demontáži je třeba klást zvýšené nároky na bezpečnost prací a přemísťování jednotlivých součástí lešení z vyšších úrovní .

Lešení 2

4.) Technologický postup :

Na upravený a zhutněný povrch terénu se uloží podkladní prahy v osách řad sloupů . Za prahy budou sloužit fošny . Vzhledem k tomu , že terén kolem objektu bud upraven do vodorovné roviny , budou prahy kladeny rovnoběžně se stěnou budovy . Na fošny se rozmístí nánožky po 2 m a přibijí se k fošnám . První svislý nosný rám se vytvoří tak , že na se fošny položí rovnoběžně tři dvoumetrové trubky ve vzdálenosti rovné výšce patra ( 2 m ) . Kolmo přes ně se položí trubka 6 m dlouhá a ve vzdálenosti šířky lešení ( 1,2 m ) rovnoběžně s ní se položí druhá trubka , která bude 4 m dlouhá . v místech křížení se trubky spojí upínacími spojkami , které se utáhnou klíčem , čímž vznikne žebřík . Poté se sestaví ještě další dva žebříky . Pak se na hořejší příčku prvního žebříku se přichytí upínací spojkou trubka 6 m dlouhá , která bude při vztyčení žebříku sloužit jako dočasná vzpěra . Vedle něho se na další nánožky postaví druhý a třetí žebřík . Všechny se pak spojí podélníky na vnitřní straně sloupků . Připevní se upínacími spojkami co nejtěsněji pod příčníky . Příčníky se připevňují k jedné straně sloupků . Při použití podlážek se osazují podélníky nad příčníky . Poté se olovnicí a vodováhou překontroluje svislost sloupků , vodorovnost příčníků a podélníků , dotáhnou se spojky a zabezpečí se tak tuhost křižování . K patám prvního a třetího sloupku a k dalším styčníkům konstrukce se připevní trubky křížového zavětrování . K takto založené konstrukci lešení se přistaví další sloupky , podélníky a příčníky , vždy převazované v různých polích . Úhlopříčné podélné ztužení konstrukce lešení se upevní po celé ploše lešení .

Trubky , které budou tvořit toto ztužení , budou probíhat úhlopříčně v obou směrech od nánožek až ke styčníkům nejvyšší podlahy . Budou začínat u patek krajních sloupků . Vzdálenost úhlopříček v jednom směru nesmí překročit délku čtyř polí . Příčné ztužení bude zřízeno v každém patře lešení . Upínací spojky se nasadí šikmo a do háku se bude navlékat přečnívající konec příčníku . Spojky se budou nasazovat tak , aby síly , vyvolané tahem úhlopříčné trubky působily směrem dovnitř háku spojek . Stabilita lešení bude pojištěna kotvením do objektu pomocí hmoždinek ve zdivu , kotev ( šroub opatřený řádným okem ) a rádlovacího drátu přivázanému se sloupku . Zakotveny budou všechny krajní sloupky a každý druhý sloupek . Kotvení bude provedeno v místech křížení úhlopříček podélného ztužení a na dalších místech tak , aby vzdálenost jednotlivých kotvících bodů nebyla větší než 4 m po výšce a 5 m po délce lešení . Jako podlahy lešení bude použito dřevěných podlážek 1,5 x 0,5 m . Každá podlážka bude přichycena k nosnému podélníku tak pevně , aby se nemohla ze své polohy vysunout nebo vysmeknout . Proto se použije zarážek , které jsou součástí podlážek . Na lešení bude zřízeno zábradlí ve dvou úrovních . První úroveň bude ve výšce 0,55 m nad úrovní podlážkami a druhá úroveň bude ve výšce 1,1 m nad podlážkami . U podlážek bude pevně osazena zarážka ( záklopka ) . Pro překonávání výškových úrovní jednotlivých podlaží lešení budou zřízeny žebříkové schody v maximálním sklonu 1 : 3 . Výstupy budou umístěny ve středním pásu podlahy jednotlivých pater lešení a nesmí být umístěny nad sebou . Žebříky budou dole opřeny o pevně přibitý hranolek a horní podlahu budou přesahovat o 1,1 m . Lešení musí být uzemněno proti zásahu blesku .
Při demontáži lešení se bude postupovat obráceným postupem než při montáži , to znamená odshora dolů . Demontované součásti se budou na zem spouštět po lanech , skluzem nebo v nádobách . Demontované součásti se nesmí hromadit na lešení a shazovat dolů volným pádem .

5.) Doprava a skladování materiálů :

Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna :
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 - doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm
rozměr korby 6,9 x 2,29 m
pohotovostní hmotnost 17 000 kg
Sada trubkového lešení . . . 1 x Tatra
Podlážky . . . 1 x Tatra
Trubkový materiál pro stavbu lešení bude na staveništi skladován na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše , která byla určená pro skladování prefabrikátů a výztuže , trubky budou uskladněny odděleně podle délek do stojanů . Trubky se musí udržovat čisté , nepoškozené , nezkřivené a s plnou tloušťkou stěny . Příslušenství trubkového lešení a podlážky budou na stavbě skladovány v krytém , plechovém a uzamykatelném skladu , který byl určen jako sklad bednění a řeziva . Spojky se budou skladovat v bednách po 50 kusech . Šrouby spojek se musí udržovat čisté a podle potřeby mazat olejem .

Lešení 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety :

Manipulace s trubkovým materiálem a podlážkami : pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 :
nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení 20 – 10,5 m
výška zdvihu : 32 – 44 m
rychlost zdvihu : 1 ( 0,42 ) m/s
do nosnosti : 2 100 ( 5 000 ) kg
prodloužený výložník - nosnost 2 900 – 4 500 kg
vyložení 25 – 14 m
výška zdvihu 33,4 – 47,3 m
doba zdvihu výložníku : 105 s
rychlost otáčení : 1 l/m
rozchod kolejí : 4,6 m
kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 , S 49
Sestavení lešení : sada nářadí pro spojování dílců , hlavně momentový klíč , montážní závěs pro přepravu
dílců , ocelová škrabka , závaží , vodováha , olovnice , rukavice , kladiva , žebříky , metr , pilka , hřebíky , kleště , lano odměřovací latě .

Doprava materiálu pro stavbu lešení : 1 řidič


Složení materiálu pro stavbu lešení : 1 strojník , 4 pracovníci

Stavba lešení : 1 vyučený tesař , 1 zedník , 3 pomocníci , stavbyvedoucí


7.) Jakost a kontrola kvality :

Za kvalitu provedené práce a přesné dodržení pracovních postupů zodpovídá stavbyvedoucí . Před započetím výstavby lešení je nutno zkontrolovat kvalitu lešenářského materiálu . Při stavbě lešení se bude kontrolovat svislost a vodorovnost jednotlivých prvků , prostorová tuhost konstrukce , kvalita ukotvení , pevnost podlahy a poloha umístění doplňujících konstrukcí lešení jako je například žebříkové schodiště . po dokončení stavby lešení se provede zápis do stavebního deníku o kvalitě zhotovené konstrukce . Při demontáži je třeba klást zvýšené nároky na bezpečnost prací a přemísťování jednotlivých součástí lešení z vyšších úrovní .

Více na:
Jak vybrat podlahu - co potřebujete vědět pro správnou volbu podlahy (1. díl)
Jak vybrat podlahu - jaké jsou druhy podlah (2. díl)

Lešení 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován návrh a technologický předpis pro stavbu lešení pro provádění vnějších omítek na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Konstrukční výška 1. NP je 3000 mm . Bude – li vnější omítky provádět zhotovitel , který prováděl předcházející stavební práce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitel pro vnější omítky jiný než zhotovitel předcházejících stavebních prací , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku . Svislé obvodové konstrukce jsou provedeny z tvarovek POROTHERM , stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM ( nosníky POT , keramické vložky MIAKO , VĚNCOVKY ) .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé a vodorovné nosné konstrukce , konstrukce krovu a střešního pláště , osazené okenní a dveřní otvory , provedené veškeré instalace na vnějším obvodu budovy . Veškeré výkony se budou provádět ve vnějším prostředí objektu , kam bude dopravován materiál , s kterým budou dělníci manipulovat a zpracovávat jej . Před započetím sestavování lešení bude demontován stavební výtah , veškerá komunikace v objektu mezi jednotlivými úrovněmi podlaží bude prováděna po již zhotoveném schodišti . Provádění lešení a vnějších omítek bude prováděno za vnější teploty prostředí nad 5 °C . Úroveň terénu po obvodu budovy v pásu 2 m a jeho případné nerovnosti budou srovnány do požadované roviny dle prováděcího projektu . Pro konstrukci lešení bude použito klasického trubkového lešení . Všechny trubky nají stejný průměr 48,4 / 41,8 mm , tloušťka stěny je 3,3 mm a hmotnost trubky je 3,6 kg / m. Hmotnost jedné sady lešení je asi 6,9 t a lze z ní pořídit asi 350 m² řadového lešení .


3.) Výpočet kubatur :

Trubkový materiál - trubka 6 m - 77 kusů
trubka 4 m - 36 kusů
trubka 2 m - 51 kusů
Příslušenství lešení - upínací spojka - 340 kusů žebříky délky 3,5 m - 4 kusy
nastavovací spojka - 60 kusů kotevní souprava - 12 kusů
nánožka - 26 kusů podkladní fošna - 50 m
Podlážky - 144 kusů

Lešení 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován návrh a technologický předpis pro stavbu lešení pro provádění vnějších omítek na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Konstrukční výška 1. NP je 3000 mm . Bude – li vnější omítky provádět zhotovitel , který prováděl předcházející stavební práce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitel pro vnější omítky jiný než zhotovitel předcházejících stavebních prací , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku . Svislé obvodové konstrukce jsou provedeny z tvarovek POROTHERM , stropní konstrukce je provedena ze systému POROTHERM ( nosníky POT , keramické vložky MIAKO , VĚNCOVKY ) .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé a vodorovné nosné konstrukce , konstrukce krovu a střešního pláště , osazené okenní a dveřní otvory , provedené veškeré instalace na vnějším obvodu budovy . Veškeré výkony se budou provádět ve vnějším prostředí objektu , kam bude dopravován materiál , s kterým budou dělníci manipulovat a zpracovávat jej . Před započetím sestavování lešení bude demontován stavební výtah , veškerá komunikace v objektu mezi jednotlivými úrovněmi podlaží bude prováděna po již zhotoveném schodišti . Provádění lešení a vnějších omítek bude prováděno za vnější teploty prostředí nad 5 °C . Úroveň terénu po obvodu budovy v pásu 2 m a jeho případné nerovnosti budou srovnány do požadované roviny dle prováděcího projektu . Pro konstrukci lešení bude použito klasického trubkového lešení . Všechny trubky nají stejný průměr 48,4 / 41,8 mm , tloušťka stěny je 3,3 mm a hmotnost trubky je 3,6 kg / m. Hmotnost jedné sady lešení je asi 6,9 t a lze z ní pořídit asi 350 m² řadového lešení .


3.) Výpočet kubatur :

Trubkový materiál - trubka 6 m - 77 kusů
trubka 4 m - 36 kusů
trubka 2 m - 51 kusů
Příslušenství lešení - upínací spojka - 340 kusů žebříky délky 3,5 m - 4 kusy
nastavovací spojka - 60 kusů kotevní souprava - 12 kusů
nánožka - 26 kusů podkladní fošna - 50 m
Podlážky - 144 kusů

Systémové bednění 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety , postup prací :

Manipulace s bednícím materiálem , armaturou a betonovou směsí :
pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 :
nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení 20 – 10,5 m
výška zdvihu : 32 – 44 m
rychlost zdvihu : 1 ( 0,42 ) m/s
do nosnosti : 2 100 ( 5 000 ) kg
prodloužený výložník - nosnost 2 900 – 4 500 kg
vyložení 25 – 14 m
výška zdvihu 33,4 – 47,3 m
doba zdvihu výložníku : 105 s
rychlost otáčení : 1 l/m
rozchod kolejí : 4,6 m
kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 , S 49
koš na betonovou směs KB 750.2 - užitečný objem nádoby : 0,75 m³
ponorný vibrátor

Sestavení bednění : sada nářadí pro spojování dílců , lehké přemístitelné lešení , přepravní palety , montážní
závěs pro přepravu dílců , čistička povrchu bednění Festo , ocelová škrabka , ruční tlakovzdušný agregát na separační olej , vodováha , olovnice , rukavice , kladiva , kleště , hřebíky , přímočará pila

Položení výztuže : pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků , drát , pákové kleště , kleště , metr ,
bednění

Betonáž : rukavice , lopaty , šufan , lžíce , vodováha , lať na stahování délky 2 m ,
pojízdný věžový jeřáb MB 80 / 100
koš na betonovou směs KB 750.2 - užitečný objem nádoby : 0,75 m³
autodomíchávač AM 330.1

Sestavení bednění stropu a věnce : 3 pracovníci se znalostí systému BEST , kteří ovládají čtení stavebních
výkresů , 3 pomocných pracovníků s nezbytným profesionálním zaškolením ,
1 tesař

Položení výztuže : 3 svářeči , 2 pomocníci

Betonáž stropní desky : 9 zedníků , 3 pomocníci , 1 strojník

Odbedňování konstrukcí : 1 pracovník se znalostí systému BEST , 5 pomocníků

Sestavení systémového bednění stropu : plocha stropních desek - 223,26 m²
doba sestavení bednění - 223,26 m² * 0,25 Nhod / m² = 55,815 hod
sestavení systémového bednění stropních desek = 56 hod
Sestavení systémového bednění věnců : plocha obvodů věnců - 66,54 m²
doba sestavení bednění - 66,54 m² * 0,25 Nhod / m² = 16,635 hod
sestavení systémového bednění věnců = 17 hod
Sestavení podpůrné dřevěné konstrukce : obvod vzepřených stěn - 221,8 m
doba sestavení podpůrné konstrukce - 221,8 m * 0,15 Nhod / m = 33,27 hod
sestavení podpůrné dřevěné konstrukce = 33 hod
Položení výztuže stropních desek a ztužujících věnců : hmotnost výztuže 10 335 J - 4,51165 t
doba položení výztuže - 4,51165 t * 27,7 Nhod / t = 124,97 hod
položení výztuže = 125 hod
Betonáž stropních desek : objem betonáže - 54,136 m³
doba betonáže - 54,136 m³ * 0,99 Nhod / m³ = 53,595 hod
doba betonáže stropních desek = 54 hod
Betonáž ztužujících věnců : objem betonáže - 8,644 m³
doba betonáže - 8,644 m³ * 1,47 Nhod / m³ = 12,71 hod
doba betonáže ztužujících věnců = 13 hod


Doprava betonové směsi : 2 autodomíchávače
objem bubnu - 3 m³
plnící čas - 20 s / m³ * 3 m³ = 60 s = 1 min , cesta na staveniště - 450 s = 7,5 min
vyprazdňování bubnu + přeprava a vysypání koše - 4 * 210 s = 840 s = 14 min
jedno otočení autodomíchávače na stavbu - 30 min
počet otočení - 66 m³ / 3 m³ = 22 domíchávačů , 1 každých 20 minut
doprava betonové směsi - 2 autodomíchávače = 7,5 hod

Odstranění systémového a podpůrného bednění : plocha bednění - 289,8 m²
doba rozebírání - 289,8 m² * 0,15 Nhod / m² = 43,47 hod
rozebírání systémového a podpůrného bednění = 44 hod


7.) Jakost a kontrola kvality :

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů , bezpečnost práce , kvalitu provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí . Je třeba kontrolovat kvalitu použitých bednících prvků , pevnost podpůrné konstrukce , těsnost jednotlivých spojení prvků a celkovou tuhost konstrukce . Dále se kontroluje svislost a vodorovnost ( ± 20 mm na 10 m délky ) konstrukce . Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce , aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu . Správnost polohy a kladení výztuže musí být podle platné ČSN . Před provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce , která se zabetonuje . Před započetím betonáže a po ukončení zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního deníku .

Systémové bednění 3

6.) Pracovní pomůcky , složení pracovní čety , postup prací :

Manipulace s bednícím materiálem , armaturou a betonovou směsí :
pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 :
nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení 20 – 10,5 m
výška zdvihu : 32 – 44 m
rychlost zdvihu : 1 ( 0,42 ) m/s
do nosnosti : 2 100 ( 5 000 ) kg
prodloužený výložník - nosnost 2 900 – 4 500 kg
vyložení 25 – 14 m
výška zdvihu 33,4 – 47,3 m
doba zdvihu výložníku : 105 s
rychlost otáčení : 1 l/m
rozchod kolejí : 4,6 m
kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 , S 49
koš na betonovou směs KB 750.2 - užitečný objem nádoby : 0,75 m³
ponorný vibrátor

Sestavení bednění : sada nářadí pro spojování dílců , lehké přemístitelné lešení , přepravní palety , montážní
závěs pro přepravu dílců , čistička povrchu bednění Festo , ocelová škrabka , ruční tlakovzdušný agregát na separační olej , vodováha , olovnice , rukavice , kladiva , kleště , hřebíky , přímočará pila

Položení výztuže : pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků , drát , pákové kleště , kleště , metr ,
bednění

Betonáž : rukavice , lopaty , šufan , lžíce , vodováha , lať na stahování délky 2 m ,
pojízdný věžový jeřáb MB 80 / 100
koš na betonovou směs KB 750.2 - užitečný objem nádoby : 0,75 m³
autodomíchávač AM 330.1

Sestavení bednění stropu a věnce : 3 pracovníci se znalostí systému BEST , kteří ovládají čtení stavebních
výkresů , 3 pomocných pracovníků s nezbytným profesionálním zaškolením ,
1 tesař

Položení výztuže : 3 svářeči , 2 pomocníci

Betonáž stropní desky : 9 zedníků , 3 pomocníci , 1 strojník

Odbedňování konstrukcí : 1 pracovník se znalostí systému BEST , 5 pomocníků

Sestavení systémového bednění stropu : plocha stropních desek - 223,26 m²
doba sestavení bednění - 223,26 m² * 0,25 Nhod / m² = 55,815 hod
sestavení systémového bednění stropních desek = 56 hod
Sestavení systémového bednění věnců : plocha obvodů věnců - 66,54 m²
doba sestavení bednění - 66,54 m² * 0,25 Nhod / m² = 16,635 hod
sestavení systémového bednění věnců = 17 hod
Sestavení podpůrné dřevěné konstrukce : obvod vzepřených stěn - 221,8 m
doba sestavení podpůrné konstrukce - 221,8 m * 0,15 Nhod / m = 33,27 hod
sestavení podpůrné dřevěné konstrukce = 33 hod
Položení výztuže stropních desek a ztužujících věnců : hmotnost výztuže 10 335 J - 4,51165 t
doba položení výztuže - 4,51165 t * 27,7 Nhod / t = 124,97 hod
položení výztuže = 125 hod
Betonáž stropních desek : objem betonáže - 54,136 m³
doba betonáže - 54,136 m³ * 0,99 Nhod / m³ = 53,595 hod
doba betonáže stropních desek = 54 hod
Betonáž ztužujících věnců : objem betonáže - 8,644 m³
doba betonáže - 8,644 m³ * 1,47 Nhod / m³ = 12,71 hod
doba betonáže ztužujících věnců = 13 hod


Doprava betonové směsi : 2 autodomíchávače
objem bubnu - 3 m³
plnící čas - 20 s / m³ * 3 m³ = 60 s = 1 min , cesta na staveniště - 450 s = 7,5 min
vyprazdňování bubnu + přeprava a vysypání koše - 4 * 210 s = 840 s = 14 min
jedno otočení autodomíchávače na stavbu - 30 min
počet otočení - 66 m³ / 3 m³ = 22 domíchávačů , 1 každých 20 minut
doprava betonové směsi - 2 autodomíchávače = 7,5 hod

Odstranění systémového a podpůrného bednění : plocha bednění - 289,8 m²
doba rozebírání - 289,8 m² * 0,15 Nhod / m² = 43,47 hod
rozebírání systémového a podpůrného bednění = 44 hod


7.) Jakost a kontrola kvality :

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů , bezpečnost práce , kvalitu provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí . Je třeba kontrolovat kvalitu použitých bednících prvků , pevnost podpůrné konstrukce , těsnost jednotlivých spojení prvků a celkovou tuhost konstrukce . Dále se kontroluje svislost a vodorovnost ( ± 20 mm na 10 m délky ) konstrukce . Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce , aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu . Správnost polohy a kladení výztuže musí být podle platné ČSN . Před provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce , která se zabetonuje . Před započetím betonáže a po ukončení zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního deníku .

Systémové bednění 2

4.) Technologický postup :

Způsob montáže a demontáže bednění LS – BEST stropní desky je zásadně po jednotlivých deskách a ostatních prvcích . Bednění je vytvořeno pro ruční manipulaci . Padací hlavice se přišroubují šrouby M 16 ( 18 ) k přírubám vnitřních trubek teleskopických stojek PS – B . První stojky při zakládání bednění se ustaví do svislé polohy a opatří se stativy . Jejich funkce v systému je pouze pro montáž bednění . Na trny padací hlavice , zaaretované v horní poloze , se zavěšují trámy . Padací hlavice spojená s další stojkou se nasadí do opačného konce trámku a svisle ustaví . Mezi vytvořené dvě řady trámků a stojek se zaklápí bednící desky stropního bednění . Bednící desky jsou fixovány do ozubů trámů , aby nedošlo k jejich vodorovnému posunu . Desky se vzájemně spojí pojistnými čepy . Délkové vyrovnání trámků na potřebný rozměr zabednění pracovního záběru se provádí dvojicí vyrovnávacích nosníků , které se přišroubují k trámku z boku minimálně dvěma šrouby M 16 x 20 . Délkové vyrovnání trámků je možné provést uprostřed řady stojek nebo na okraji vytvořené konzoly . Stojky je třeba od zdiva odsadit , aby při rektifikaci a odbedňování bylo možno otáčet maticí teleskopické stojky . Na závěr se provede výšková rektifikace podpěrných stojek a celkové ustavení stropního bednění do vodorovné polohy . Bednění je nutné zajistit proti působení vodorovných sil ve fázi betonáže . Z toho důvodu se provede zavětrování stojek . Po provedení bednění stropní roviny se provede napojení na bednění ztužujícího věnce , které bude provedeno z bednících desek , vnitřních rohů , rohových úhelníků a dřevěných desek . Spojení jednotlivých navzájem kolmých prvků bude provedeno pomocí spojovacích úhelníků a konzolek .

Bednění věnců bude podepřeno teleskopickými stojkami a zabezpečeno proti vybočení šikmými vzpěrami . Zabezpečení vnějších čel stropních desek a ztužujících věnců se provede pomocí dřevěných příložek a konstrukce z dřevěných hranolků 100 / 100 . Bednící desky ztužujícího věnce budou ještě zajištěny spínacími tyčemi stáhnutými spínací podložkou a spínací maticí .
Po provedení bednící plochy bude položena výztuž stropní a věncové konstrukce a provede se betonáž . Pro ukládání výztuže a betonování konstrukcí do bednění u systému BEST platí obecně stejná pravidla jako při jiných typech bednění . Bednění umožňuje ukládání jak hotových koster výztuže a rohoží svázaných nebo svařovaných ve výrobnách tak i ukládání jednotlivých prvků výztuže a jejich svazování do koster přímo v bednění nebo vedle něho . S ohledem na hořlavost polypropylenových desek je zakázáno svařování výztuže v jejich blízkosti a na ploše bednění . Výztuž se musí uložit v projektem předepsané poloze a zajistit tak , aby během betonování byla zabezpečena její trvalá poloha . Potřebná krytí výztuže betonu se zajistí vložením odpovídajících distančních prvků . Před započetím betonářských prací musí být bednění a jeho části kontrolovány . Bednění má být zhotovené tak , aby betonáž mohla být zahájena těsně po jeho dokončení a uložení výztuže . Kontroluje se zejména rozměry , tvar a provedení bednění , dále těsnost dílů bednění , spojení s hotovým betonem i čistota bednění a výztuže . Potřeba odbedňovacích nátěrů není podmínkou , protože cement na propylenové hmotě příliš neulpívá . Přesto se doporučuje používat odbedňovací nátěry běžné u ostatních typů bednění . Pro separaci bednících desek best je vhodná směs Lukosanu S , Lukocilu E 35 a vody .
Výroba betonové směsi bude zajištěna v centrální výrobně betonu vzdálené 5 km od místa stavby . Betonová směs pro stropní konstrukce bude třídy B 20 - směs vlhká a jeho výroba bude dle technologického postupu a zkoušek . Přeprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem AM 330.1 . Na staveništi bude betonová směs přepravována pomocí věžového jeřábu a koše na betonovou směs KB 750.2 . Z koše bude betonová směs vysypávána přímo na plochu bednění . Betonovou směs není vhodné vysypávat z přepravníků na stropní bednění z velké výšky a lokálně přetěžovat hromadou ukládané betonové směsi . K vibrování se bude používat jen ponorný vibrátor s navlečenými ochrannými gumovými obaly . Vibrátor se nesmí při vibrování dotýkat zabedněných desek . Během betonáže se musí bednění a jeho stabilita kontrolovat a zjištěné závady ihned odstranit .
Po skončení betonáže stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu a chránit ho proti povětrnostním vlivům až do zatvrdnutí . Po technologické pauze , která potrvá 28 dní , bude provedeno odstranění bednění .
Při odbedňování stropní konstrukce se postupně vyrazí klíny z padacích hlavic a uvolní se závity teleskopických stojek , umístěných v řadě u nosných stěn . Pojistné čepy , které spojují desky se odstraní . Mezi bedněním a vybetonovaným stropem se vytvoří prostor pro ruční demontáž bednících desek . Po odstranění desek se z padacích hlavic vyjmou trámky a odmontují vyrovnávající nosníky . Železobetonovou konstrukci stropu dále podpírají stojky až do doby , kdy vybetonovaná konstrukce nabude stanovené odbedňovací pevnosti .


5.) Doprava skladování materiálů :

Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna :
autodomíchávač AM 330.1 : podvozek Škoda 706 MTSch 24
užitečný objem bubnu - 3 m³
užitečná hmotnost - 6 900 kg
celková hmotnost - 15 800 kg
plnící / vyprazdňovací čas - 15 - 20 / 35 - 50 s / m³
maximální přepravní rychlost se směsí - 60 km / hod
průměrná rychlost se směsí ve městě - 40 km / hod
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 - doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm
rozměr korby 6,9 x 2,29 m
pohotovostní hmotnost 17 000 kg
Bednící materiál a řezivo budou na staveniště dopraveny nákladním vozem Tatra a budou na skladovány ve skladu bednících dílců a řeziva ( viz. Zařízení staveniště ) . Výztuž bude na staveniště dopravena nákladním vozem Tatra a bude složena na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše . Betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů .

Systémové bednění 2

4.) Technologický postup :

Způsob montáže a demontáže bednění LS – BEST stropní desky je zásadně po jednotlivých deskách a ostatních prvcích . Bednění je vytvořeno pro ruční manipulaci . Padací hlavice se přišroubují šrouby M 16 ( 18 ) k přírubám vnitřních trubek teleskopických stojek PS – B . První stojky při zakládání bednění se ustaví do svislé polohy a opatří se stativy . Jejich funkce v systému je pouze pro montáž bednění . Na trny padací hlavice , zaaretované v horní poloze , se zavěšují trámy . Padací hlavice spojená s další stojkou se nasadí do opačného konce trámku a svisle ustaví . Mezi vytvořené dvě řady trámků a stojek se zaklápí bednící desky stropního bednění . Bednící desky jsou fixovány do ozubů trámů , aby nedošlo k jejich vodorovnému posunu . Desky se vzájemně spojí pojistnými čepy . Délkové vyrovnání trámků na potřebný rozměr zabednění pracovního záběru se provádí dvojicí vyrovnávacích nosníků , které se přišroubují k trámku z boku minimálně dvěma šrouby M 16 x 20 . Délkové vyrovnání trámků je možné provést uprostřed řady stojek nebo na okraji vytvořené konzoly . Stojky je třeba od zdiva odsadit , aby při rektifikaci a odbedňování bylo možno otáčet maticí teleskopické stojky . Na závěr se provede výšková rektifikace podpěrných stojek a celkové ustavení stropního bednění do vodorovné polohy . Bednění je nutné zajistit proti působení vodorovných sil ve fázi betonáže . Z toho důvodu se provede zavětrování stojek . Po provedení bednění stropní roviny se provede napojení na bednění ztužujícího věnce , které bude provedeno z bednících desek , vnitřních rohů , rohových úhelníků a dřevěných desek . Spojení jednotlivých navzájem kolmých prvků bude provedeno pomocí spojovacích úhelníků a konzolek .

Bednění věnců bude podepřeno teleskopickými stojkami a zabezpečeno proti vybočení šikmými vzpěrami . Zabezpečení vnějších čel stropních desek a ztužujících věnců se provede pomocí dřevěných příložek a konstrukce z dřevěných hranolků 100 / 100 . Bednící desky ztužujícího věnce budou ještě zajištěny spínacími tyčemi stáhnutými spínací podložkou a spínací maticí .
Po provedení bednící plochy bude položena výztuž stropní a věncové konstrukce a provede se betonáž . Pro ukládání výztuže a betonování konstrukcí do bednění u systému BEST platí obecně stejná pravidla jako při jiných typech bednění . Bednění umožňuje ukládání jak hotových koster výztuže a rohoží svázaných nebo svařovaných ve výrobnách tak i ukládání jednotlivých prvků výztuže a jejich svazování do koster přímo v bednění nebo vedle něho . S ohledem na hořlavost polypropylenových desek je zakázáno svařování výztuže v jejich blízkosti a na ploše bednění . Výztuž se musí uložit v projektem předepsané poloze a zajistit tak , aby během betonování byla zabezpečena její trvalá poloha . Potřebná krytí výztuže betonu se zajistí vložením odpovídajících distančních prvků . Před započetím betonářských prací musí být bednění a jeho části kontrolovány . Bednění má být zhotovené tak , aby betonáž mohla být zahájena těsně po jeho dokončení a uložení výztuže . Kontroluje se zejména rozměry , tvar a provedení bednění , dále těsnost dílů bednění , spojení s hotovým betonem i čistota bednění a výztuže . Potřeba odbedňovacích nátěrů není podmínkou , protože cement na propylenové hmotě příliš neulpívá . Přesto se doporučuje používat odbedňovací nátěry běžné u ostatních typů bednění . Pro separaci bednících desek best je vhodná směs Lukosanu S , Lukocilu E 35 a vody .
Výroba betonové směsi bude zajištěna v centrální výrobně betonu vzdálené 5 km od místa stavby . Betonová směs pro stropní konstrukce bude třídy B 20 - směs vlhká a jeho výroba bude dle technologického postupu a zkoušek . Přeprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem AM 330.1 . Na staveništi bude betonová směs přepravována pomocí věžového jeřábu a koše na betonovou směs KB 750.2 . Z koše bude betonová směs vysypávána přímo na plochu bednění . Betonovou směs není vhodné vysypávat z přepravníků na stropní bednění z velké výšky a lokálně přetěžovat hromadou ukládané betonové směsi . K vibrování se bude používat jen ponorný vibrátor s navlečenými ochrannými gumovými obaly . Vibrátor se nesmí při vibrování dotýkat zabedněných desek . Během betonáže se musí bednění a jeho stabilita kontrolovat a zjištěné závady ihned odstranit .
Po skončení betonáže stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu a chránit ho proti povětrnostním vlivům až do zatvrdnutí . Po technologické pauze , která potrvá 28 dní , bude provedeno odstranění bednění .
Při odbedňování stropní konstrukce se postupně vyrazí klíny z padacích hlavic a uvolní se závity teleskopických stojek , umístěných v řadě u nosných stěn . Pojistné čepy , které spojují desky se odstraní . Mezi bedněním a vybetonovaným stropem se vytvoří prostor pro ruční demontáž bednících desek . Po odstranění desek se z padacích hlavic vyjmou trámky a odmontují vyrovnávající nosníky . Železobetonovou konstrukci stropu dále podpírají stojky až do doby , kdy vybetonovaná konstrukce nabude stanovené odbedňovací pevnosti .


5.) Doprava skladování materiálů :

Doprava materiálů na staveniště bude zajištěna :
autodomíchávač AM 330.1 : podvozek Škoda 706 MTSch 24
užitečný objem bubnu - 3 m³
užitečná hmotnost - 6 900 kg
celková hmotnost - 15 800 kg
plnící / vyprazdňovací čas - 15 - 20 / 35 - 50 s / m³
maximální přepravní rychlost se směsí - 60 km / hod
průměrná rychlost se směsí ve městě - 40 km / hod
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 - doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm
rozměr korby 6,9 x 2,29 m
pohotovostní hmotnost 17 000 kg
Bednící materiál a řezivo budou na staveniště dopraveny nákladním vozem Tatra a budou na skladovány ve skladu bednících dílců a řeziva ( viz. Zařízení staveniště ) . Výztuž bude na staveniště dopravena nákladním vozem Tatra a bude složena na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše . Betonová směs bude na staveniště dopravována pomocí autodomíchávačů .

Systémové bednění 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění systémového bednění , armování a betonáž monolitického stropu nad 1. nadzemním podlažím zadaného objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Bude – li bednící a betonářské práce provádět zhotovitel , který prováděl svislé konstrukce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitelem pro bednící a betonářské práce jiný než zhotovitel svislých konstrukcí , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude sepsán protokol o převzetí a bude proveden zápis do stavebního deníku . Stropní konstrukce bude prováděna jako monolitická železobetonová deska uložená železobetonovém věnci , který bude zároveň tvořit překlady nad okenními otvory . Stropní deska bude tloušťky 200 mm , beton bude třídy B 20 , betonářská výztuž J 10 335 .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí a postaveného stavebního výtahu . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé nosné konstrukce postavené do požadované výškové úrovně s dodrženými přesnými rozměry . Materiál určený pro tyto konstrukce bude skladován na určených skladovacích plochách . Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 °C . Předpokládá se , že stropní konstrukce se budou provádět v období , kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu , a proto nebudou uvažovány žádné opatření na ochranu proti mrazu . Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobně , bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu , správnost sestavení bednění , spotřebu materiálu , správnost položení výztuže , dodržení technologického a bezpečnostního předpisu . Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací , použitém stavebním a konstrukčním materiálu . Všichni pracovníci , kteří budou mít přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZ .


3.) Výpočet kubatur :

Výpočet kubatur železobetonového stropu a věnců : viz. výkresová příloha
Betonová směs B 20 : 62,78 m³
Ocel 10 335 J : 4 511,65 kg
Lignopor ( 2000 x 500 x 50 ) mm : 35 kusů
Vázací drát ø 3 mm : 1200 m

Systémové bednění 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění systémového bednění , armování a betonáž monolitického stropu nad 1. nadzemním podlažím zadaného objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Bude – li bednící a betonářské práce provádět zhotovitel , který prováděl svislé konstrukce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitelem pro bednící a betonářské práce jiný než zhotovitel svislých konstrukcí , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude sepsán protokol o převzetí a bude proveden zápis do stavebního deníku . Stropní konstrukce bude prováděna jako monolitická železobetonová deska uložená železobetonovém věnci , který bude zároveň tvořit překlady nad okenními otvory . Stropní deska bude tloušťky 200 mm , beton bude třídy B 20 , betonářská výztuž J 10 335 .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí a postaveného stavebního výtahu . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé nosné konstrukce postavené do požadované výškové úrovně s dodrženými přesnými rozměry . Materiál určený pro tyto konstrukce bude skladován na určených skladovacích plochách . Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 °C . Předpokládá se , že stropní konstrukce se budou provádět v období , kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu , a proto nebudou uvažovány žádné opatření na ochranu proti mrazu . Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobně , bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu , správnost sestavení bednění , spotřebu materiálu , správnost položení výztuže , dodržení technologického a bezpečnostního předpisu . Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací , použitém stavebním a konstrukčním materiálu . Všichni pracovníci , kteří budou mít přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZ .


3.) Výpočet kubatur :

Výpočet kubatur železobetonového stropu a věnců : viz. výkresová příloha
Betonová směs B 20 : 62,78 m³
Ocel 10 335 J : 4 511,65 kg
Lignopor ( 2000 x 500 x 50 ) mm : 35 kusů
Vázací drát ø 3 mm : 1200 m

Hydroizolace 4

2.) Pracovní pomůcky , časové rozvržení prací a složení pracovní čety :

Provedení penetračního nátěru : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej , elektrická vrtačka s vřetenovým
nádstavcem pro rozmíchání nátěrové hmoty , sada štětců , metr , lékárnička

Položení asfaltových pásů : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej metr , sada špachtlí , nůž pro řezání
pásů , propanbutanový hořák na natavování asfaltových pásů , sirky , lékárnička

Provedení betonové mazaniny : spádová míchačka SM 150 : užitečný objem mísícího bubnu : 0,15 m³
jmenovitý výkon míchačky při obsluze :
- jedním pracovníkem - beton / malta 2,57 / 1,70 m³/hod
- dvěma pracovníky - beton / malta 3,42 / 2,05 m³/hod
mísící cyklus při obsluze : jedním pracovníkem - beton / malta 190 / 280 s
dvěma pracovníky - beton / malta 140 / 240 s
mísící čas - beton / malta 50 / 140 s
napěťová soustava : 380 / 50 V/Hz
hmotnost míchačky : 153 kg
rukavice , kolečka , lopaty , šufan , lžíce , kbelíky , vodováha , lať na stahování délky 2 m , metr

Položení výztuže betonové mazaniny : pákové kleště , drát , kleště , metr

Provedení penetračního nátěru : 1 izolatér ( proškolený )

Položení asfaltových pásů : 2 izolatéři ( proškolení ) + 1 pomocníci , plocha : 3 izolatéři + 2 pomocníci

Provedení betonové mazaniny : 8 zedníků + 3 pomocníci ( 1 míchací centrum , 2 doprava betonové směsi )

Položení výztuže : 1 zedník + 2 pomocníci

Provedení penetračního nátěru pod nosnými zdmi : plocha nátěru - 124,2 m²
doba natírání - 124,2 m² * 0,015 Nhod / m² = 1,86 hod
provedení penetračního nátěru = 2 hod

Položení asfaltových pásu pod nosnými zdmi : plocha pásů - 228,2 m²
doba pokládání - 228,2 m² * 0,22 Nhod / m² = 50,204 hod
položení a natavení asfaltových pásů = 50 hod

Provedení penetračního nátěru na ploše : plocha nátěru - 160,6 m²
doba natírání - 160,6 m² * 0,015 Nhod / m² = 2,409 hod
provedení penetračního nátěru + očištění ploch = 4 hod

Položení asfaltových pásu na ploše mezi zdmi : plocha pásů - 479,35 m²
doba pokládání - 479,35 m² * 0,22 Nhod / m² = 105,457 hod
položení a natavení asfaltových pásů = 106 hod

Provedení betonové mazaniny : objem betonáže - 19,0 m³
doba betonáže - 19,0 m³ * 3,21 Nhod / m³ = 60,99 hod
provedení betonové mazaniny = 61 hod

Příprava betonové směsi : jmenovitý výkon míchačky při obsluze jedním pracovníkem - beton - 2,57 m³ / hod
doba přípravy betonové směsi - 19,0 m³ / 2,57 m³ / hod = 7,39 hod
doba betonáže = 7,5 hod

Položení výztuže betonové mazaniny : váha svařovaných sítí - 1,5168 t
doba položení výztuže - 1,5168 t * 15,23 Nhod / t = 23,1 hod
položení výztuže betonové mazaniny = 23 hod3.) Jakost a kontrola kvality :

Povrch podkladního betonu nesmí být znečištěn prachem , smetím , zbytky malt a podobně . Izolační vrstva musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva , než bude zakryta další , řádně převzatá . Kontroluje se pracovní prostředí , podklad , jednotlivé vrstvy , přelepování vložek a kvalita ochranné vrstvy . Zjištěné vady musí být bezprostředně odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku . Kontrolu , převzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo jím pověřeným zástupcem . Výsledky se zaznamenají do stavebního deníku .

Hydroizolace 4

2.) Pracovní pomůcky , časové rozvržení prací a složení pracovní čety :

Provedení penetračního nátěru : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej , elektrická vrtačka s vřetenovým
nádstavcem pro rozmíchání nátěrové hmoty , sada štětců , metr , lékárnička

Položení asfaltových pásů : ochranné rukavice , ochranný kryt na obličej metr , sada špachtlí , nůž pro řezání
pásů , propanbutanový hořák na natavování asfaltových pásů , sirky , lékárnička

Provedení betonové mazaniny : spádová míchačka SM 150 : užitečný objem mísícího bubnu : 0,15 m³
jmenovitý výkon míchačky při obsluze :
- jedním pracovníkem - beton / malta 2,57 / 1,70 m³/hod
- dvěma pracovníky - beton / malta 3,42 / 2,05 m³/hod
mísící cyklus při obsluze : jedním pracovníkem - beton / malta 190 / 280 s
dvěma pracovníky - beton / malta 140 / 240 s
mísící čas - beton / malta 50 / 140 s
napěťová soustava : 380 / 50 V/Hz
hmotnost míchačky : 153 kg
rukavice , kolečka , lopaty , šufan , lžíce , kbelíky , vodováha , lať na stahování délky 2 m , metr

Položení výztuže betonové mazaniny : pákové kleště , drát , kleště , metr

Provedení penetračního nátěru : 1 izolatér ( proškolený )

Položení asfaltových pásů : 2 izolatéři ( proškolení ) + 1 pomocníci , plocha : 3 izolatéři + 2 pomocníci

Provedení betonové mazaniny : 8 zedníků + 3 pomocníci ( 1 míchací centrum , 2 doprava betonové směsi )

Položení výztuže : 1 zedník + 2 pomocníci

Provedení penetračního nátěru pod nosnými zdmi : plocha nátěru - 124,2 m²
doba natírání - 124,2 m² * 0,015 Nhod / m² = 1,86 hod
provedení penetračního nátěru = 2 hod

Položení asfaltových pásu pod nosnými zdmi : plocha pásů - 228,2 m²
doba pokládání - 228,2 m² * 0,22 Nhod / m² = 50,204 hod
položení a natavení asfaltových pásů = 50 hod

Provedení penetračního nátěru na ploše : plocha nátěru - 160,6 m²
doba natírání - 160,6 m² * 0,015 Nhod / m² = 2,409 hod
provedení penetračního nátěru + očištění ploch = 4 hod

Položení asfaltových pásu na ploše mezi zdmi : plocha pásů - 479,35 m²
doba pokládání - 479,35 m² * 0,22 Nhod / m² = 105,457 hod
položení a natavení asfaltových pásů = 106 hod

Provedení betonové mazaniny : objem betonáže - 19,0 m³
doba betonáže - 19,0 m³ * 3,21 Nhod / m³ = 60,99 hod
provedení betonové mazaniny = 61 hod

Příprava betonové směsi : jmenovitý výkon míchačky při obsluze jedním pracovníkem - beton - 2,57 m³ / hod
doba přípravy betonové směsi - 19,0 m³ / 2,57 m³ / hod = 7,39 hod
doba betonáže = 7,5 hod

Položení výztuže betonové mazaniny : váha svařovaných sítí - 1,5168 t
doba položení výztuže - 1,5168 t * 15,23 Nhod / t = 23,1 hod
položení výztuže betonové mazaniny = 23 hod3.) Jakost a kontrola kvality :

Povrch podkladního betonu nesmí být znečištěn prachem , smetím , zbytky malt a podobně . Izolační vrstva musí být celistvá, bez puchýřů a prasklin. Při kontrole provádění prací musí být každá vrstva , než bude zakryta další , řádně převzatá . Kontroluje se pracovní prostředí , podklad , jednotlivé vrstvy , přelepování vložek a kvalita ochranné vrstvy . Zjištěné vady musí být bezprostředně odstraněny a všechny podstatné okolnosti zapsány do stavebního deníku . Kontrolu , převzetí a vlastní hodnocení provádí stavbyvedoucí za účasti investora nebo jím pověřeným zástupcem . Výsledky se zaznamenají do stavebního deníku .

Hydroizolace 3

1.) Doprava a skladování materiálů :

Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna :
nákladním vozem Avia A 31,1 A - doplněným hydraulickou rukou HR 3 001
přeprava břemene 1200 kg / 4 500 mm , užitečná hmotnost 3 295 kg
nákladním sklápěcím vozem Avia A 30 A - užitečná hmotnost 2 880 kg

asfaltový nátěr PENETRA - 10 balení po 9 kg + asfaltové pásy BITAGIT S - 71 rolí . . . 1 x Avia A 31,1 A
cement . . . 2 x Avia A 31,1 A - ( 60 , 60 ) pytlů - 1 paleta = 20 pytlů = 1 000 kg
kamenivo drobné těžené . . . 6 x Avia A 30 A - frakce 0 - 4 mm - 6 x po 1,7 m³ = 2 700 kg
kamenivo hrubé těžené . . . 4 x Avia A 30 A - frakce 4 - 8 mm - 4 x po 1,6 m³ = 2 600 kg
kamenivo hrubé drcené . . . 2 x Avia A 30 A - frakce 8 - 16 mm - 2 x po 1,3 m³ = 2 100 kg
svařované sítě KARI . . . 1 x Avia A 31,1 A - 20 kusů = 75,84 kg / kus * 20 kusů = 1 516,8 kg

Penetrační nátěr bude dodán v plechových nádobách , asfaltové pásy budou dodány v rolích 1 m širokých o délce 10 m . Role se přepravují i skladují ve svislé poloze . Při přepravě na staveniště musí být materiál řádně zabezpečen proti překlopení . Na staveništi budou penetrační nátěr a asfaltové pásy skladovány společně v kryté , plechovém , uzamykatelném skladu stavebního materiálu , role se skladují ve svislé poloze . Penetrační nátěr a asfaltové role nesmí být vystaveny slunci ani mrazu , nesmí přijít do styku s agresivními látkami ani jejich výpary . Cement bude skladován v krytém , plechovém , uzamykatelném skladu ve stohu maximální výšky 1,5 m . Kamenivo pro výrobu betonové směsi bude skladováno na volné skládce na rovném upraveném terénu ve figurách maximálně 3 m vysoké , které budou podle výkresu Zařízení staveniště umístěny vedle míchacího centra . Svařované sítě budou na staveništi skladovány na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše .

Hydroizolace 3

1.) Doprava a skladování materiálů :

Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna :
nákladním vozem Avia A 31,1 A - doplněným hydraulickou rukou HR 3 001
přeprava břemene 1200 kg / 4 500 mm , užitečná hmotnost 3 295 kg
nákladním sklápěcím vozem Avia A 30 A - užitečná hmotnost 2 880 kg

asfaltový nátěr PENETRA - 10 balení po 9 kg + asfaltové pásy BITAGIT S - 71 rolí . . . 1 x Avia A 31,1 A
cement . . . 2 x Avia A 31,1 A - ( 60 , 60 ) pytlů - 1 paleta = 20 pytlů = 1 000 kg
kamenivo drobné těžené . . . 6 x Avia A 30 A - frakce 0 - 4 mm - 6 x po 1,7 m³ = 2 700 kg
kamenivo hrubé těžené . . . 4 x Avia A 30 A - frakce 4 - 8 mm - 4 x po 1,6 m³ = 2 600 kg
kamenivo hrubé drcené . . . 2 x Avia A 30 A - frakce 8 - 16 mm - 2 x po 1,3 m³ = 2 100 kg
svařované sítě KARI . . . 1 x Avia A 31,1 A - 20 kusů = 75,84 kg / kus * 20 kusů = 1 516,8 kg

Penetrační nátěr bude dodán v plechových nádobách , asfaltové pásy budou dodány v rolích 1 m širokých o délce 10 m . Role se přepravují i skladují ve svislé poloze . Při přepravě na staveniště musí být materiál řádně zabezpečen proti překlopení . Na staveništi budou penetrační nátěr a asfaltové pásy skladovány společně v kryté , plechovém , uzamykatelném skladu stavebního materiálu , role se skladují ve svislé poloze . Penetrační nátěr a asfaltové role nesmí být vystaveny slunci ani mrazu , nesmí přijít do styku s agresivními látkami ani jejich výpary . Cement bude skladován v krytém , plechovém , uzamykatelném skladu ve stohu maximální výšky 1,5 m . Kamenivo pro výrobu betonové směsi bude skladováno na volné skládce na rovném upraveném terénu ve figurách maximálně 3 m vysoké , které budou podle výkresu Zařízení staveniště umístěny vedle míchacího centra . Svařované sítě budou na staveništi skladovány na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše .

Hydroizolace 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění hydroizolací proti zemní vlhkosti na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Předpokládá se , že hydroizolace bude provádět tentýž zhotovitel , který bude provádět i svislé konstrukce , proto bude možno provést hydroizolace ve dvou fázích . Bude – li hydroizolace provádět zhotovitel , který prováděl základové konstrukce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitel pro hydroizolace jiný než zhotovitel základových konstrukcí , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude sepsán protokol o převzetí a bude proveden zápis do stavebního deníku . Hydroizolace budou provedeny z asfaltovaných pásů BITAGIT S tloušťky 4 mm . Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 2,5 m od výškové úrovně 0,000 , proto nebude potřeba provádět hydroizolace proti podzemní vodě tlakové . Před započetím stavebních prací je třeba stavbu zajistit materiálově .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené podle projektu Zařízení staveniště , budou provedeny přípojky sítí na staveništi , bude postavena panelová komunikace , bude zde již postaven věžový jeřáb , sociální zařízení , sklady nářadí , stavebního materiálu a sklady bednění a řeziva . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené základové konstrukce , provedené veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou včetně vyvedení napojení pro svislá vedení . Před zahájením stavebních prací musí být pracoviště vyklizeno od zbytečného materiálu . Povrch pod izolacemi musí být rovný , pevný , čistý ( zbavený nečistot a prachu ) a suchý , nerovnosti se vyrovnají , dilatační spáry betonových ploch nesmí vyčnívat nad rovinu základové desky . Struktura povrchu musí být jemně drsná , k opravám podkladu se nesmí použít malty vápenné ani vápenocementové , ale cementové . Plynulé plošné zakřivení je přípustné v rámci tolerancí dle ČSN 73 02 20 . Všechny hrany , kouty a rohy musí být zaobleny v poloměru minimálně 20 mm . Maximální nerovnost podkladu na délce 2 m je ± 5 mm . Podkladní nátěr , hydroizolace a její ochrana se nesmí provádět za deště , sněhu nebo mrazu ( při teplotách nižších než 5 °C ) . Taktéž za slunečného a hodně teplého počasí je nutno chránit izolaci , aby nedošlo k vytvoření puchýřů .

Hydroizolace 2

3.) Výpočet kubatur :

Plocha základové desky : 22,6 * 12,6 = 284,76 = 285 m²
Asfaltový nátěr penetrační - PENETRA - 0,3 kg / m² * 285 m² = 85,5 kg = 10 balení po 9 kg
Délka pásů pod nosnými zdmi : 2 + 2 * 12,6 + 3 * 21,4 + 4 * 5,4 = 113 m
Šířka pásů pod nosnými zdmi : 1 m
Celkové množství délky pásů pod nosné zdi : 2 * 113 * 1,01 = 228,2 m = 23 rolí délky 10 m
Plocha desky mezi nosnými stěnami : 5,65 * ( 2 * 8,55 + 3,9 + 2 * 5,75 + 9,5 ) = 237,3 m²
Celkové množství plochy hydroizolace pro plochy mezi nosnými stěnami : 2 * 237,3 * 1,01 =479,35 m²
Celkové množství pásů hydroizolace pro plochy mezi nosnými stěnami : 479.35 m² = 48 rolí délky 10 m
Asfaltované pásy s vložkou ze skleněné rohože - AP/SR - BITAGIT S - 1 x 10 m , tloušťka 4 mm = 71 rolí
Ochrana hydroizolace betonovou mazaninou tloušťky 80 mm : 237,3 m² * 0,08 m = 18,984 = 19 m³
Betonová směs málo měkká I - složení : kamenivo drobné těžené 0 - 4 mm 0,536 m³ / m³ = 10,2 m³
kamenivo hrubé těžené 4 - 8 mm 0,336 m³ / m³ = 6,4 m³
kamenivo hrubé drcené 8 - 16 mm 0,138 m³ / m³ = 2,6 m³
cement struskoportlandský 250 315 kg / m³ = 6 000kg
6 000 kg = 120 pytlů ā 50 kg
voda 0,161 m³ / m³ = 3,1 m³
Výztuž ochranné betonové mazaniny - svařované sítě - KARI - KY 14 - 8,00 / 150 x 150 - 2400 x 6000
237,3 m² * 1,2 = 284,8 m² / ( 2,4 x 6,0 ) m = 19,78 = 20 kusů4.) Technologický postup :

Na dostatečně zatvrdlou , upravenou a očištěnou základovou desku se vyznačí hrany nosných zdí a provede se penetrační nátěr v jedné vrstvě pod těmito nosnými zdmi v šířce 1200 mm . Asfaltový penetrační nátěr se před použitím musí dokonale promíchat pomocí nádstavce na elektrickou vrtačku . Na suchý a čistý podklad bude nanášen za studena štětcem . Na rovný a penetrací napuštěný podklad se natavují asfaltové pásy a to k sobě navzájem . Pásy BITAGIT S mají na spodní natavovací straně lehko tavitelnou polyethylenovou fólii . Před kladením se pásy rozloží , aby se narovnaly . Provede se položení pásů pod nosnými zdmi . Čelní přesahy na vazbu jsou minimálně 100 mm . Spoje pásů se zašpachtlují , aby byl spoj zacelený . V rozích a spojích zdí se pásy překládají na vazbu a spoje se opět zašpachtlují . Po provedení první vrstvy se hydroizolace překontroluje a případné závady se neprodleně odstraní . První vrstva bude pevně natavená k podkladnímu betonu . Potom se provede druhá vrstva přímo nad první . Spoje pásů druhé vrstvy nebudou přímo nad spoji pásů první vrstvy , ale minimálně o 1 m posunuty ( nejlépe v prostředku mezi spoji první vrstvy ) . Jednotlivé spoje budou opět za tepla zašpachtlovány . Druhá vrstva se nebude celá natavovat k první vrstvě , ale od hran pásů , kde dojde k napojení hydroizolace , která nebude pod nosnými zdmi , se nechá pruh asi 350 mm volně položený pro možnost dodatečného napojení . Ostatní část pásu bude natavena k první vrstvě . Po provedení druhé vrstvy bude hydroizolace znovu překontrolována a provede se zápis do stavebního deníku . Potom se provede vyzdění svislých nosných konstrukcí a provede se stropní konstrukce . Po odstranění podpůrné konstrukce pro montáž stropů se vnitřní prostory objektu vyklidí , podklad pro zbývající hydroizolace se očistí od zbytků malt a zamete se . Provede se penetrační nátěr zbývající betonové plochy . Po provedení penetračního nátěru se provede první vrstva hydroizolace , která se spojí s první vrstvou hydroizolace pod nosnými zdmi . Jednotlivé pásy budou přesahovat minimálně 100 mm a spoje se přešpachtlují . Po provedení první vrstvy se provede kontrola kvality hydroizolace a případné závady se odstraní . Potom se provede druhá vrstva hydroizolace , která se bude natavovat k první vrstvě . Ve druhé vrstvě se budou pásy klást ve stejném směru jako v první vrstvě , ale budou vzájemně provázány o polovinu šířky pásu . Po dokončení hydroizolací bude práce překontrolována a provede se zápis do stavebního deníku . Následně se provede ochranná vrstva z betonové mazaniny tloušťky 80 mm , která se vyztuží svařovanou sítí KARI - KY 14 . Betonová směs bude vyráběna přímo na staveništi a přeprava bude zajištěna pomocí koleček . Betonová směs se bude zhutňovat při pokládání ručně . Po provedení ochranné vrstvy hydroizolace musí být dodržena technologická přestávka 5 dní před pokračováním dalších stavebních prací . Po dobu technologické pauzy nemusí být beton zvlášť ošetřován , protože proti vysušování slunkečním zářením bude chráněn již hotovou stropní konstrukcí a svislými zdmi . Pouze v případě vysokých teplot se doporučuje kropení .

Hydroizolace 1

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění hydroizolací proti zemní vlhkosti na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Předpokládá se , že hydroizolace bude provádět tentýž zhotovitel , který bude provádět i svislé konstrukce , proto bude možno provést hydroizolace ve dvou fázích . Bude – li hydroizolace provádět zhotovitel , který prováděl základové konstrukce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitel pro hydroizolace jiný než zhotovitel základových konstrukcí , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude sepsán protokol o převzetí a bude proveden zápis do stavebního deníku . Hydroizolace budou provedeny z asfaltovaných pásů BITAGIT S tloušťky 4 mm . Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 2,5 m od výškové úrovně 0,000 , proto nebude potřeba provádět hydroizolace proti podzemní vodě tlakové . Před započetím stavebních prací je třeba stavbu zajistit materiálově .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené podle projektu Zařízení staveniště , budou provedeny přípojky sítí na staveništi , bude postavena panelová komunikace , bude zde již postaven věžový jeřáb , sociální zařízení , sklady nářadí , stavebního materiálu a sklady bednění a řeziva . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené základové konstrukce , provedené veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou včetně vyvedení napojení pro svislá vedení . Před zahájením stavebních prací musí být pracoviště vyklizeno od zbytečného materiálu . Povrch pod izolacemi musí být rovný , pevný , čistý ( zbavený nečistot a prachu ) a suchý , nerovnosti se vyrovnají , dilatační spáry betonových ploch nesmí vyčnívat nad rovinu základové desky . Struktura povrchu musí být jemně drsná , k opravám podkladu se nesmí použít malty vápenné ani vápenocementové , ale cementové . Plynulé plošné zakřivení je přípustné v rámci tolerancí dle ČSN 73 02 20 . Všechny hrany , kouty a rohy musí být zaobleny v poloměru minimálně 20 mm . Maximální nerovnost podkladu na délce 2 m je ± 5 mm . Podkladní nátěr , hydroizolace a její ochrana se nesmí provádět za deště , sněhu nebo mrazu ( při teplotách nižších než 5 °C ) . Taktéž za slunečného a hodně teplého počasí je nutno chránit izolaci , aby nedošlo k vytvoření puchýřů .

Hydroizolace 2

3.) Výpočet kubatur :

Plocha základové desky : 22,6 * 12,6 = 284,76 = 285 m²
Asfaltový nátěr penetrační - PENETRA - 0,3 kg / m² * 285 m² = 85,5 kg = 10 balení po 9 kg
Délka pásů pod nosnými zdmi : 2 + 2 * 12,6 + 3 * 21,4 + 4 * 5,4 = 113 m
Šířka pásů pod nosnými zdmi : 1 m
Celkové množství délky pásů pod nosné zdi : 2 * 113 * 1,01 = 228,2 m = 23 rolí délky 10 m
Plocha desky mezi nosnými stěnami : 5,65 * ( 2 * 8,55 + 3,9 + 2 * 5,75 + 9,5 ) = 237,3 m²
Celkové množství plochy hydroizolace pro plochy mezi nosnými stěnami : 2 * 237,3 * 1,01 =479,35 m²
Celkové množství pásů hydroizolace pro plochy mezi nosnými stěnami : 479.35 m² = 48 rolí délky 10 m
Asfaltované pásy s vložkou ze skleněné rohože - AP/SR - BITAGIT S - 1 x 10 m , tloušťka 4 mm = 71 rolí
Ochrana hydroizolace betonovou mazaninou tloušťky 80 mm : 237,3 m² * 0,08 m = 18,984 = 19 m³
Betonová směs málo měkká I - složení : kamenivo drobné těžené 0 - 4 mm 0,536 m³ / m³ = 10,2 m³
kamenivo hrubé těžené 4 - 8 mm 0,336 m³ / m³ = 6,4 m³
kamenivo hrubé drcené 8 - 16 mm 0,138 m³ / m³ = 2,6 m³
cement struskoportlandský 250 315 kg / m³ = 6 000kg
6 000 kg = 120 pytlů ā 50 kg
voda 0,161 m³ / m³ = 3,1 m³
Výztuž ochranné betonové mazaniny - svařované sítě - KARI - KY 14 - 8,00 / 150 x 150 - 2400 x 6000
237,3 m² * 1,2 = 284,8 m² / ( 2,4 x 6,0 ) m = 19,78 = 20 kusů4.) Technologický postup :

Na dostatečně zatvrdlou , upravenou a očištěnou základovou desku se vyznačí hrany nosných zdí a provede se penetrační nátěr v jedné vrstvě pod těmito nosnými zdmi v šířce 1200 mm . Asfaltový penetrační nátěr se před použitím musí dokonale promíchat pomocí nádstavce na elektrickou vrtačku . Na suchý a čistý podklad bude nanášen za studena štětcem . Na rovný a penetrací napuštěný podklad se natavují asfaltové pásy a to k sobě navzájem . Pásy BITAGIT S mají na spodní natavovací straně lehko tavitelnou polyethylenovou fólii . Před kladením se pásy rozloží , aby se narovnaly . Provede se položení pásů pod nosnými zdmi . Čelní přesahy na vazbu jsou minimálně 100 mm . Spoje pásů se zašpachtlují , aby byl spoj zacelený . V rozích a spojích zdí se pásy překládají na vazbu a spoje se opět zašpachtlují . Po provedení první vrstvy se hydroizolace překontroluje a případné závady se neprodleně odstraní . První vrstva bude pevně natavená k podkladnímu betonu . Potom se provede druhá vrstva přímo nad první . Spoje pásů druhé vrstvy nebudou přímo nad spoji pásů první vrstvy , ale minimálně o 1 m posunuty ( nejlépe v prostředku mezi spoji první vrstvy ) . Jednotlivé spoje budou opět za tepla zašpachtlovány . Druhá vrstva se nebude celá natavovat k první vrstvě , ale od hran pásů , kde dojde k napojení hydroizolace , která nebude pod nosnými zdmi , se nechá pruh asi 350 mm volně položený pro možnost dodatečného napojení . Ostatní část pásu bude natavena k první vrstvě . Po provedení druhé vrstvy bude hydroizolace znovu překontrolována a provede se zápis do stavebního deníku . Potom se provede vyzdění svislých nosných konstrukcí a provede se stropní konstrukce . Po odstranění podpůrné konstrukce pro montáž stropů se vnitřní prostory objektu vyklidí , podklad pro zbývající hydroizolace se očistí od zbytků malt a zamete se . Provede se penetrační nátěr zbývající betonové plochy . Po provedení penetračního nátěru se provede první vrstva hydroizolace , která se spojí s první vrstvou hydroizolace pod nosnými zdmi . Jednotlivé pásy budou přesahovat minimálně 100 mm a spoje se přešpachtlují . Po provedení první vrstvy se provede kontrola kvality hydroizolace a případné závady se odstraní . Potom se provede druhá vrstva hydroizolace , která se bude natavovat k první vrstvě . Ve druhé vrstvě se budou pásy klást ve stejném směru jako v první vrstvě , ale budou vzájemně provázány o polovinu šířky pásu . Po dokončení hydroizolací bude práce překontrolována a provede se zápis do stavebního deníku . Následně se provede ochranná vrstva z betonové mazaniny tloušťky 80 mm , která se vyztuží svařovanou sítí KARI - KY 14 . Betonová směs bude vyráběna přímo na staveništi a přeprava bude zajištěna pomocí koleček . Betonová směs se bude zhutňovat při pokládání ručně . Po provedení ochranné vrstvy hydroizolace musí být dodržena technologická přestávka 5 dní před pokračováním dalších stavebních prací . Po dobu technologické pauzy nemusí být beton zvlášť ošetřován , protože proti vysušování slunkečním zářením bude chráněn již hotovou stropní konstrukcí a svislými zdmi . Pouze v případě vysokých teplot se doporučuje kropení .

Stropní konstrukce

1.) Obecné informace :

V protokolu je zpracován technologický předpis pro provádění stropních konstrukcí na zadaném objektu . Jedná se o samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu , nepodsklepený , o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou . Konstrukční výška 1. NP je 3000 mm . Bude – li stropní konstrukce provádět zhotovitel , který prováděl zdící práce , má staveniště převzaté z dřívější doby . Bude – li zhotovitel pro stropní konstrukce jiný než zhotovitel pro svislé konstrukce , bude s hlavním dodavatelem dohodnut termín umožnění vstupu na staveniště , započetí stavebních prací a termín dokončení stavebních prací . Při převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku . Stropní konstrukce bude provedena ze systému POROTHERM ( nosníky POT , keramické vložky MIAKO , VĚNCOVKY ) . Celá konstrukce bude vyztužena ocelí třídy 10 335 J a zalita betonovou směsí B 20 .


2.) Pracovní podmínky :

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude již obsahovat všechny uvedené položky včetně rozvodu sítí a stavebního výtahu . Zahájení stavebních prací předpokládá již provedené svislé nosné konstrukce s dodrženými přesnými rozměry . Materiál určený pro tyto konstrukce bude skladován na určených skladovacích plochách . Tvarovky budou skladovány na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm . Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 °C . Předpokládá se , že stropní konstrukce se budou provádět v období , kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu , a proto nebudou uvažovány žádné opatření na ochranu proti mrazu . Na provádění stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobně , bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu , spotřebu materiálu a dodržení technologického a bezpečnostního předpisu . Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu prací , použitém stavebním a konstrukčním materiálu . Všichni pracovníci , kteří budou mít přístup na staveniště musí být proškoleni z BOZ .


3.) Výpočet kubatur :

Nosníky POT 600 / 902 : 68 kusů
Nosníky POT 425 / 902 : 5 kusů
Stropní vložky MIAKO 19 / 62,5 PTH : 29 palet = 1 392 kusů
Doplňkové stropní vložky MIAKO 8 / 50 PTH : 1 paleta = 144 kusů
Tepelná izolace polystyrén tloušťky 80 mm : 17,5 m²
VĚNCOVKA 23,5 : 1 paleta = 234 kusů
Ocel 10 335 J : ø 14 mm - délky 6,5 m = 12 kusů
ø 10 mm - délky 1,2 m = 16 kusů
ø 10 mm - délky 2,6 m = 6 kusů
ø 10 mm - délky 4,0 m = 4 kusů
ø 10 mm - délky 6,0 m = 80 kusů
ø 6 mm = délky 150 m
Betonová směs B 20 : 25 m³


4.) Technologický postup :

Na poslední vrstvu tvarovek vykazující požadovanou rovinu bude provedeno pomocí věžového jeřábu osazení nosníků POT . Nosníky se kladou do 10 mm tlustého lože z cementové malty a při montáži je třeba je podepřít provizorními podporami ( vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky ) symetricky tak , aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 m . Provizorní podpory musí být zavětrovány , podloženy a podklínovány , osová vzdálenost sloupků ve směru podpor ( hranolů ) nesmí překročit 1,5 m . Osazování nosníků bude prováděno pod dozorem stavbyvedoucího , který bude dohlížet na správné uložení nosníků , přesné dodržení osových vzdáleností nosníků a dodržení minimální délky uložení nosníků , která musí být minimálně 125 mm . Stropní vložky MIAKO se kladou na sucho na osazené a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníků ke druhému . Poté se vyzdí po obvodu objektu v úrovni stropní konstrukce pás z VĚNCOVKY a z vnitřní strany se doplní tepelně izolačními deskami z polystyrénu , které se přidrží maltou ve tvaru fabionu . Po vyzdění věncového pláště se provede položení výztuže železobetonového ztužujícího věnce , který se provaří s nosnou výztuží nosníků POT .

Výztuž pro věnce se bude chystat na zemi a ve stropní konstrukci se budou spojovat již jednotlivé hotové díly ( kostry ) . Výztuž se osadí do potřebné polohy pomocí distančníků . S betonáží lze započít , až když jsou vložky uloženy po celé délce nosníků , nachystána výztuž a provedený věncový pás po odvodu budovy . Před samotnou betonáží se provede kontrola stavu konstrukcí , které budou skryty betonovou vrstvou a provede se zápis do stavebního deníku . Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu , neboť délka záteků je pouze asi 100 mm . Po navlhčení celé konstrukce se mezery nad nosníky mezi stropními vložkami , případně nad plochými vložkami vyplní betonem třídy B 20 měkké konzistence , čímž se vytvoří betonová žebra . Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními vložkami , která doplňuje stropní konstrukce na potřebnou výšku . Stropní konstrukce se betonuje v pruzích , které mají směr nosníků . Betonáž pruhu nelze přerušit , pracovní spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek . Při manipulaci s materiálem během montáže a betonáže je nutné pokládat na osazené stropní vložky prkna nebo roznášecí plošiny tak , aby zatížení stropu bylo rozloženo , byly tlumeny otřesy a zároveň aby nebyla deformovaná ocelová příhradovina nosníků . Celkové plošné montážní zatížení stropu nesmí překročit 1,5 kN / m² ( před uložením betonu do konstrukce ) . Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na jednom místě . Ploché doplňkové stropní vložky se nesmí během montážního stavu až do zalití betonem nijak zatěžovat . Společně s prováděním stropní konstrukce budou provedeny dvě schodišťové desky ( dvojité lomenice ) , které budou na jedné straně zapuštěny do zdi a na druhé straně plynule přejdou do stropní desky . Na schodišťové desky bude použito systémového bednění Frame boarding . Betonová směs pro výrobu stropní konstrukce bude připravována dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 5 km od místa stavby . Přeprava betonové směsi na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem AM 330.1 . Na staveništi bude betonová směs přepravována pomocí věžového jeřábu a koše na betonovou směs KB 750.2 . Z koše bude betonová směs rozprostírána na stropní konstrukci . Po zhotovení stropu je nutno udržovat beton ve vlhkém stavu a chránit ho proti povětrnostním vlivům až do zatvrdnutí . PO technologické pauze , která potrvá 28 dní , bude provedeno odstranění podpor nosníků .


5.) Doprava a skladování materiálů :

Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna :
nákladním vozem Tatra 815 PR 3 208 - doplněným hydraulickou rukou HR 210 kNm
rozměr korby 6,9 x 2,29 m
pohotovostní hmotnost 17 000 kg
pojme max. 10 palet
nákladním vozem Avia A 31,1 A - doplněným hydraulickou rukou HR 3 001
přeprava břemene 1 200 kg / 4 500 mm
užitečná hmotnost 3 295 kg
Nosníky POT . . . 2 x Tatra po 36 a 37 kusech
MIAKO PTH . . . 3 x Tatra - ( 10 , 10 , 9 + 1 ) palet , hmotnost 1 palety je 745 kg
VĚNCOVKA 23,5 . . . 1 paleta na Tatře společně s 30 P + D a 11,5 P + D
Polystyren . . . společně s překlady
Výztuž . . . 1 x Avia

Komponenty pro výrobu maltové směsi budou na stavbu dopraveny společně s komponenty pro výrobu maltové směsi pro zdění svislých konstrukcí . Při manipulaci a skladování stropních nosníků je třeba zavěšovat , resp. pokládat nosníky ve vzdálenosti maximálně 500 mm od konců nosníků dřevěnými proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm . Proklady jednotlivých vrstev musí být uspořádány vždy svisle nad sebou a v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží . Při ukládání nosníků na ložnou plochu dopravního prostředku musí na ní nosníky ležet v celé své délce . Výšku slohy skladovaných nosníků volí výrobce ( eventuelně odběratel ) v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce . Nosníky se na skládkách ukládají podle délek . Nosníky budou skladovány na nekryté , zpevněné a uzamykatelné ploše vyznačené na výkrese Zařízení staveniště a budou překryty igelitem , který bude zajištěn proti odvátí větrem . Složení z dopravního prostředku bude pomocí hydraulické ruky přímo na skladovací plochu . Manipulace s nosníky během montáže bude zajištěna pomocí věžového jeřábu . Stropní vložky MIAKO budou na stavbu dopraveny na vratných EURO paletách ( 1180 x 1000 ) mm obalených fólií . Palety budou ukládány v jedné vrstvě a překryty igelitem , který bude zajištěn proti odvátí větrem . Na staveništi budou stropní vložky skladovány na otevřených , volných zpevněných plochách . Plochy , určené pro skladování stropních vložek jsou vyznačeny na výkrese Zařízení staveniště .


Plochy pro skladování stropních vložek musí být v manipulačním dosahu věžového jeřábu , který bude zajišťovat vnitrostaveništní dopravu . Doprava , skladování a vnitrostaveništní přeprava VĚNCOVEK bude stejná, jako u stropních vložek . Polystyrén , určený pro vkládání do ztužujícího věnce , bude dopraven na staveniště společně s polystyrénem určeným pro vkládání do překladů a jeho skladování bude stejné . Výztuž pro ztužující pozední věnce bude dopravena na staveniště na Avii doplněné hydraulickou rukou , pomocí které bude složena na určenou nekrytou , zpevněnou , uzamykatelnou plochu . Vratný obalový materiál ( palety ) bude skladován ve skladu obalového materiálu a bude dle potřeby ze stavby odvážen , nevratný obalový materiál bude postupně likvidován a odvážen na skládku .


6.) Pracovní pomůcky , časové rozvržení prací a složení pracovní čety :

Výroba maltové směsi : spádová míchačka SM 150 : užitečný objem mísícího bubnu : 0,15 m³
jmenovitý výkon míchačky při obsluze :
- jedním pracovníkem - beton / malta 2,57 / 1,70 m³/hod
- dvěma pracovníky - beton / malta 3,42 / 2,05 m³/hod
mísící cyklus při obsluze : jedním pracovníkem - beton / malta 190 / 280 s
dvěma pracovníky - beton / malta 140 / 240 s
mísící čas - beton / malta 50 / 140 s
napěťová soustava : 380 / 50 V/Hz
rozměry v přepravní poloze - délka 1610 mm
šířka 880 mm
výška 1515 mm
hmotnost míchačky : 153 kg
lopaty , kbelíky , šufan , kolečka

Osazení stropních nosníků POT : pojízdný věžový jeřáb s kyvným výložníkem MB 80/100 :
nosnost : 4 000 – 5 000 kg při vyložení 20 – 10,5 m
výška zdvihu : 32 – 44 m
rychlost zdvihu : 1 ( 0,42 ) m/s
do nosnosti : 2 100 ( 5 000 ) kg
prodloužený výložník - nosnost 2 900 – 4 500 kg
vyložení 25 – 14 m
výška zdvihu 33,4 – 47,3 m
doba zdvihu výložníku : 105 s
rychlost otáčení : 1 l/m
rozchod kolejí : 4,6 m
kolejnice jeřábové dráhy typu T 150 , S 49
lžíce , šufan , kbelíky , trubicová vodováha , kozové lešení Teron I , podlážky, metr , dřevěná sloupková podpůrná konstrukce

Provedení ocelové kostry ztužujících věnců a ostatních železobetonových prvků :
pojízdný věžový jeřáb , pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků , drát , pákové kleště , kleště , metr , bednění

Sestavení stropní plochy a provedení věncového obvodu : lžíce , šufan , kbelíky , kolečka , vodováha ,
kladívko , provázek , kozové lešení Teron I , podlážky , drát

Betonáž stropní plochy : rukavice , lopaty , šufan , lžíce , vodováha , lať na stahování délky 2 m ,
pojízdný věžový jeřáb MB 80 / 100
koš na betonovou směs KB 750.2 - užitečný objem nádoby : 0,75 m³
autodomíchávač AM 330.1 : podvozek Škoda 706 MTSch 24
užitečný objem bubnu - 3 m³
užitečná hmotnost - 6 900 kg
celková hmotnost - 15 800 kg

plnící / vyprazdňovací čas - 15 - 20 / 35 - 50 s / m³
maximální přepravní rychlost se směsí - 60 km / hod
průměrná rychlost se směsí ve městě - 40 km / hod

Osazení stropních nosníků POT : 4 zedníci + 4 pomocníci ( 1 míchací centrum , 3 pomocníci ) + strojník
jeřábu
Položení armatury : 2 svářeči + 2 pomocníci
Provedení věncového obvodu : 4 zedníci + 4 pomocníci ( 1 míchací centrum , 3 podavači )
Sestavení stropní plochy : 4 zedníci + 4 podavači
Betonáž stropní plochy a věnců : 6 dělníků + strojník jeřábu + 2 pomocníci pro obsluhu koše

Zřízení bednění pro schodiště přímočaré : plocha bednění - 12,48 m²
doba sestavení - 12,48 m² * 1,34 Nhod / m² = 16,72 hod
zřízení bednění schodiště = 16,7 hod

Výztuž schodiště J 10 335 : váha betonářské výztuže - 0,126 t
doba položení výztuže - 0,126 t * 36,11 Nhod / t = 4,5 hod
položení výztuže pro schodiště = 4,5 hod

Výztuž ztužujícího věnce J 10 335 : váha betonářské výztuže - 0,3284 t
doba položení výztuže - 0,3284 t * 27,67 Nhod / t = 9,1 hod
položení výztuže pro ztužující věnce = 9,1 hod

Sestavení a zmonolitnění stropní desky : plocha stropních desek - 223,26 m²
směrná pracnost stropu POROTHERM tl. 230 mm : 2,178 h / m²
doba montáže stropních desek - 223,26 m² * 2,178 h / m² = 486,3 hod
montáž stropní desky = 486,3 hod
plocha podepření - 223,26 m²
doba sestavení - 223,26 m² * 0,14 Nhod / m² = 31,26 hod
zřízení podepření stropní desky = 31,3 hod
objem betonáže - 14,735 m³
doba betonáže - 14,735 m³ * 0,99 Nhod / m³ = 14,59 hod
betonáž stropních desek = 14,6 hod
plocha podepření - 223,26 m²
doba rozebrání - 223,26 m² * 0,1 Nhod / m² = 22,33 hod
rozebrání podepření stropní desky = 22,3 hod

Betonáž schodišťových desek : objem betonáže - 2,08 m³
doba betonáže - 2,08 m³ * 2,45 Nhod / m³ = 5,1 hod
betonáž schodišťových desek = 5,1 hod

Betonování ztužujícího věnce : objem betonáže - 8,106 m³
doba betonáže - 8,106 m³ * 1,45 Nhod / m³ = 11,75 hod
betonáž ztužujících věnců = 11,75 hod

Doprava betonové směsi : 1 autodomíchávač
objem bubnu - 3 m³
plnící čas - 20 s / m³ * 3 m³ = 60 s = 1 min , cesta na staveniště - 450 s = 7,5 min
vyprazdňování bubnu + přeprava a vysypání koše - 4 * 210 s = 840 s = 14 min
jedno otočení autodomíchávače na stavbu - 30 min
počet otočení - 27 m³ / 3 m³ = 9 domíchávačů , 1 každých 40 minut
doprava betonové směsi - 1 autodomíchávač = 6 hod

Odstranění bednění schodiště přímočaré : plocha bednění - 12,48 m²
doba rozebráníí - 12,48 m² * 0,34 Nhod / m² = 4,24 hod
rozebrání bednění schodiště = 4,2 hod


7.) Jakost a kontrola kvality :

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů , bezpečnost práce , kvalitu provedené práce zodpovídá stavbyvedoucí , který může kontrolou dodržování předpisů pověřit mistra . Je třeba také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce , aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu . Je třeba dohlížet na správnou polohu nosníků , dodržení přesné osové vzdálenosti a uložení , celistvost skládané stropní plochy , správnost polohy a kladení výztuže podle platné ČSN . Před provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce , která se zabetonuje . Před započetím betonáže a po ukončení zbývajících prací bude proveden zápis do stavebního deníku .