Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jak si vybrat barvu do bytu, domu, fasády, jak vymalovat

Barvy nás provázejí od chvíle, co otevřeme oči. Jsou pro nás také samozřejmé, že si bez nich neumíme představit život, a myslíme si, že jim i rozumíme. Zatímco v dávné minulosti lidé používali výhradně produkci samotné přírody, dnes si domácnosti zkrášluje barvami, které jsou vyrobeny průmyslově. A to je hotová věda. Výrobci o tom vědí své, vždyť stále přísnější ekologické normy je nutí vyvíjet nátěrové látky, které jsou nejen pěkné, ale také neškodné.

Pojem ekologické barvy není výmyslem současnosti. Již v 60. letech minulého století se vývojem barev s klesajícím negativním vlivem na životní prostředí začali zabývat v USA. Rychle se rozvíjející automobilový průmysl do té doby používal pouze syntetické nátěry s obsahem organických rozpouštědel, které zamorovali životní prostředí. Na tlak veřejnosti přijala tamní vláda vůbec první vyhlášku (tzv. Rule 66), která stanovila na to období přísné emisní limity pro používání organických rozpouštědel. Lakovny museli rozšířit své linky o drahé čisticí jednotky, což byl impuls pro vývoj nových nátěrových hmot ředitelných vodou. Po automobilovém průmyslu se touto cestou vybralo stavebnictví s ekologicky příznivějšími nátěry na fasády a omítky. Ekologické barvy nejsou módním rozmarem, vždyť každý z nás chce bydlet nejen ve vizuálně přitažlivém, ale i neškodným prostředí. Výrobci pečlivě sledují společenské trendy a názory spotřebitelů. Informace využívají při inovaci výrobních procesů a postupně ekologizujú své výrobky, zejména snížením podílu nebo úplným odstraněním organických rozpouštědel v barvách a nátěrech.

Proč ekologické barvy?
Ekologické barvy nezatěžují životní prostředí, protože obsahují biologicky rozložitelné složky. Konvenční barvy obsahují organická rozpouštědla, které se vedle negativním vlivu na zdraví lidí podílejí i na rozšiřování ozonové díry. Výrobci proto neustále vyvíjejí nové, neškodnou receptury. Evropská environmentální legislativa "nutí" výrobců ekologizovať technologii výroby i samotné výrobky. Obecně lze říci, že ekologické barvy a nátěry se vyrábějí na bázi pojiv, které se ředí obyčejnou, neškodnou vodou. Nátěry na bázi vody mají řadu výhod. Při sušení se z nich neuvolňují škodlivé výpary a při malování netreba intenzivně větrat. Rychlé sušení zkracuje čas potřebný na malování, což umožňuje nanést více vrstev v kratších intervalech. Nátěry na bázi vody nezapáchají. Zpravidla je není třeba ředit, a pokud taková potřeba nastane, ředidlem je obyčejná voda. A kromě toho si dlouhodobě udržují estetický vzhled, protože časem nežloutnou.

Pozor na těkavé organické sloučeniny
Od 1. ledna 2010 vstoupila v platnost evropská směrnice VOC 97 / C 99/02, která bude upravovat podíl těkavých organických sloučenin v nátěrech. VOC (Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) jsou organické látky obsahující uhlík a jeden nebo více těchto prvků: vodík, kterýkoli halogen, kyslík, síra, fosfor, silikon nebo dusík s výjimkou oxidů uhlíku, uhlíků a bikarbonátov. Množství rozpouštědel v nátěrech umožňuje kontrolovat aplikační vlastnosti barev, jakož i proces schnutí. Při vypařuje rozpustných složek se uvolňují škodlivé výpary, které mají negativní dopad nejen na bezprostřední okolí, ale také přispívají ke vzniku ozonové díry. Proto se dnes výrobci ve zvýšené míře snaží nahrazovat organická rozpouštědla jejich ekvivalentem na vodní bázi. Lze tedy očekávat vyostření boj výrobců o co nejlepší vlastnosti nátěrových látek nové generace, ale to může nás zákazníků jen těšit. V našich domech a bytech používáme nejvíce dekorativní nátěry. Ty v Evropě představují 54% všech použitých nátěrů, přičemž 72% z nich je založených na vodní bázi. Tlakem na životnímu prostředí šetrnější podíl nátěrů na vodní bázi ještě poroste.

Ekologie optikou výrobců
Výrobci nátěrů ve stále větší míře používají vodu jako základní složku iv případě nátěrů, při kterých byli domácí kutilové donedávna zvyklí na přítomnost organických rozpouštědel (zejména nátěry na dřevo a kovy). Dnes jsou na trhu i ekologicky příznivější nátěrové hmoty a zákazníci je na pultech najdou označené vizuálním znakem evokující odkaz na přírodní původ. "Vedle výrobcích, které vyhovují přísným standardům směrnice VOC už dnes, máme připravenou generaci produktů, které vyhoví přísným ekologickým normám od roku 2010. Známe tři různé postupy: zvýšení obsahu suché látky v nátěrech na bázi organických rozpouštědel tak, aby se dosáhlo přípustný limit, přesměrování na nátěry na bázi vody nebo přidávání podílu vody do nátěrů na bázi organických rozpouštědel. Využíváme všechny tři postupy, abychom našim zákazníkům nabídli široký sortiment a zejména ekologicky příznivé řešení všech výzev, kterým se štětcem v ruce čelí v prostředí svých domácností. Kvůli přehlednosti jsou tyto výrobky vizuálně spojeny jednotným grafickým znakem, rybkou ve slunci "říká obchodní ředitel společnosti v oboru.

Výběr barev
Profesionální malíři dbají na své zdraví si vybírají barvy s přívlastkem ekologické. Dělejte to jako oni. Dobrým znakem je, pokud je výrobce držitelem certifikátu podle mezinárodní normy ISO 14001. Nátěry na bázi vody se doporučují zejména v případech, kdy je třeba natřít větší plochy v interiérech, a všude tam, kde se zdržují lidé. Díky složení jsou vhodné i do interiérů gastronomických provozů (kuchyně, restaurace atd..). Dnes už není problém mít hezké stěny, je třeba však myslet i na to, aby byly zdravé.

Chystáme se doma malovat
To je dostatečný důvod na stres, který přináší dočasná nepohoda. Pohodlí má nyní svou váhu, ale domácí mistr, natož profesionální malíř, by měl myslet především na bezpečnost. Zatímco před třiceti lety odcházelo mnoho profesionálních malířů do předčasného důchodu, zahraniční prameny uvádějí, že dnes je více než těkavé látky ohrožují úrazy - pády ze žebříků a lešení či uklouznutí na rozlitých barvách. Platí tedy zásada mít kolem sebe pořádek a dopřát si častěji přestávky na odpočinek. Měly by na to myslet i domácí mistři, kteří se do zkrášlování stěn a fasád svých příbytků pouštějí svépomocí.

Jak si vybrat barvu do bytu, domu, fasády, jak vymalovat

Barvy nás provázejí od chvíle, co otevřeme oči. Jsou pro nás také samozřejmé, že si bez nich neumíme představit život, a myslíme si, že jim i rozumíme. Zatímco v dávné minulosti lidé používali výhradně produkci samotné přírody, dnes si domácnosti zkrášluje barvami, které jsou vyrobeny průmyslově. A to je hotová věda. Výrobci o tom vědí své, vždyť stále přísnější ekologické normy je nutí vyvíjet nátěrové látky, které jsou nejen pěkné, ale také neškodné.

Pojem ekologické barvy není výmyslem současnosti. Již v 60. letech minulého století se vývojem barev s klesajícím negativním vlivem na životní prostředí začali zabývat v USA. Rychle se rozvíjející automobilový průmysl do té doby používal pouze syntetické nátěry s obsahem organických rozpouštědel, které zamorovali životní prostředí. Na tlak veřejnosti přijala tamní vláda vůbec první vyhlášku (tzv. Rule 66), která stanovila na to období přísné emisní limity pro používání organických rozpouštědel. Lakovny museli rozšířit své linky o drahé čisticí jednotky, což byl impuls pro vývoj nových nátěrových hmot ředitelných vodou. Po automobilovém průmyslu se touto cestou vybralo stavebnictví s ekologicky příznivějšími nátěry na fasády a omítky. Ekologické barvy nejsou módním rozmarem, vždyť každý z nás chce bydlet nejen ve vizuálně přitažlivém, ale i neškodným prostředí. Výrobci pečlivě sledují společenské trendy a názory spotřebitelů. Informace využívají při inovaci výrobních procesů a postupně ekologizujú své výrobky, zejména snížením podílu nebo úplným odstraněním organických rozpouštědel v barvách a nátěrech.

Proč ekologické barvy?
Ekologické barvy nezatěžují životní prostředí, protože obsahují biologicky rozložitelné složky. Konvenční barvy obsahují organická rozpouštědla, které se vedle negativním vlivu na zdraví lidí podílejí i na rozšiřování ozonové díry. Výrobci proto neustále vyvíjejí nové, neškodnou receptury. Evropská environmentální legislativa "nutí" výrobců ekologizovať technologii výroby i samotné výrobky. Obecně lze říci, že ekologické barvy a nátěry se vyrábějí na bázi pojiv, které se ředí obyčejnou, neškodnou vodou. Nátěry na bázi vody mají řadu výhod. Při sušení se z nich neuvolňují škodlivé výpary a při malování netreba intenzivně větrat. Rychlé sušení zkracuje čas potřebný na malování, což umožňuje nanést více vrstev v kratších intervalech. Nátěry na bázi vody nezapáchají. Zpravidla je není třeba ředit, a pokud taková potřeba nastane, ředidlem je obyčejná voda. A kromě toho si dlouhodobě udržují estetický vzhled, protože časem nežloutnou.

Pozor na těkavé organické sloučeniny
Od 1. ledna 2010 vstoupila v platnost evropská směrnice VOC 97 / C 99/02, která bude upravovat podíl těkavých organických sloučenin v nátěrech. VOC (Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) jsou organické látky obsahující uhlík a jeden nebo více těchto prvků: vodík, kterýkoli halogen, kyslík, síra, fosfor, silikon nebo dusík s výjimkou oxidů uhlíku, uhlíků a bikarbonátov. Množství rozpouštědel v nátěrech umožňuje kontrolovat aplikační vlastnosti barev, jakož i proces schnutí. Při vypařuje rozpustných složek se uvolňují škodlivé výpary, které mají negativní dopad nejen na bezprostřední okolí, ale také přispívají ke vzniku ozonové díry. Proto se dnes výrobci ve zvýšené míře snaží nahrazovat organická rozpouštědla jejich ekvivalentem na vodní bázi. Lze tedy očekávat vyostření boj výrobců o co nejlepší vlastnosti nátěrových látek nové generace, ale to může nás zákazníků jen těšit. V našich domech a bytech používáme nejvíce dekorativní nátěry. Ty v Evropě představují 54% všech použitých nátěrů, přičemž 72% z nich je založených na vodní bázi. Tlakem na životnímu prostředí šetrnější podíl nátěrů na vodní bázi ještě poroste.

Ekologie optikou výrobců
Výrobci nátěrů ve stále větší míře používají vodu jako základní složku iv případě nátěrů, při kterých byli domácí kutilové donedávna zvyklí na přítomnost organických rozpouštědel (zejména nátěry na dřevo a kovy). Dnes jsou na trhu i ekologicky příznivější nátěrové hmoty a zákazníci je na pultech najdou označené vizuálním znakem evokující odkaz na přírodní původ. "Vedle výrobcích, které vyhovují přísným standardům směrnice VOC už dnes, máme připravenou generaci produktů, které vyhoví přísným ekologickým normám od roku 2010. Známe tři různé postupy: zvýšení obsahu suché látky v nátěrech na bázi organických rozpouštědel tak, aby se dosáhlo přípustný limit, přesměrování na nátěry na bázi vody nebo přidávání podílu vody do nátěrů na bázi organických rozpouštědel. Využíváme všechny tři postupy, abychom našim zákazníkům nabídli široký sortiment a zejména ekologicky příznivé řešení všech výzev, kterým se štětcem v ruce čelí v prostředí svých domácností. Kvůli přehlednosti jsou tyto výrobky vizuálně spojeny jednotným grafickým znakem, rybkou ve slunci "říká obchodní ředitel společnosti v oboru.

Výběr barev
Profesionální malíři dbají na své zdraví si vybírají barvy s přívlastkem ekologické. Dělejte to jako oni. Dobrým znakem je, pokud je výrobce držitelem certifikátu podle mezinárodní normy ISO 14001. Nátěry na bázi vody se doporučují zejména v případech, kdy je třeba natřít větší plochy v interiérech, a všude tam, kde se zdržují lidé. Díky složení jsou vhodné i do interiérů gastronomických provozů (kuchyně, restaurace atd..). Dnes už není problém mít hezké stěny, je třeba však myslet i na to, aby byly zdravé.

Chystáme se doma malovat
To je dostatečný důvod na stres, který přináší dočasná nepohoda. Pohodlí má nyní svou váhu, ale domácí mistr, natož profesionální malíř, by měl myslet především na bezpečnost. Zatímco před třiceti lety odcházelo mnoho profesionálních malířů do předčasného důchodu, zahraniční prameny uvádějí, že dnes je více než těkavé látky ohrožují úrazy - pády ze žebříků a lešení či uklouznutí na rozlitých barvách. Platí tedy zásada mít kolem sebe pořádek a dopřát si častěji přestávky na odpočinek. Měly by na to myslet i domácí mistři, kteří se do zkrášlování stěn a fasád svých příbytků pouštějí svépomocí.

Jak vybrat správný kotel do bytu, domu

Vybrat správný kotel na chatu či chalupu vyžaduje pečlivou přípravu. Při projektování otopné soustavy je nutno vycházet z energetické bilance domu, která se skládá z bilance energie, tepelných ztrát budovy, tepelného příkonu systému, přípojných hodnot a ze spotřeby paliva. Správné určení tepelného výkonu zdroje tepla a větví rozvodů otopné soustavy je přímo závislé na přesných technických a projektových podkladů.

K technickým a projektovým podkladem pro stanovení výkonu kotle jsou nezbytné: klimatické údaje o lokalitě, dispoziční řešení domu a jeho orientace na světové strany, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů, požadavky na dodávané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Na základě těchto informací lze navrhnout správný zdroj tepla spolu s celou otopnou soustavou, která ve vaší chatě či chalupě bude fungovat efektivně a úsporně.

Zdroj tepla

Vytápění, při němž je jeden zdroj tepla - kotel, je v našich podmínkách nejrozšířenější. Převažují kotle s výkonem od 50 do 70 kW, které spalují tuhá, kapalná nebo plynná paliva. V posledních letech k nim stále častěji patří i alternativní zdroje tepla. V chalupách a chatách se zvyknou využívat kombinované kotle, které zároveň připravují i teplou užitkovou vodu. Ve zdroji tepla se mění energie z paliva na teplo, které se předává teplonosné látce. Prostřednictvím potrubního rozvodu se tato látka dále distribuuje do topných těles.

Kotle mohou být závěsné nebo stacionární:
Závěsné (nebo nástěnné) kotle lze osadit na volně přístupnou stěnu v kterékoli místnosti. Jsou určeny výhradně pro spalování plynných paliv a navrhují se pouze pro vodní vytápěcí soustavy a na ohřev teplé vody.
Stacionární kotle se umísťují ve vyhrazeném prostoru. Obvykle jsou osazeny na základní podstavec a připojené na odvod spalin do komínového tělesa. Stacionární kotle jsou určeny pro teplovodní otopné soustavy větších dispozičních prostorů a na přípravu teplé vody. Mohou spalovat všechny druhy paliv.

Kotle na tuhá paliva
Mohou spalovat černé a hnědé uhlí, koks, kusové dřevo, dřevěné brikety a štěpky, pelety. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena, nevýhodou znečištěný interiér, tak namáhavá a pracným obsluha. Automatické přikládací zařízení může částečně usnadnit obsluhu kotle. Toto zařízení však musí být připojeny na elektrickou síť 230 V. Kotel s takovým přídavkem přirozeně vyžaduje větší prostor. Při volbě kotle na tuhá paliva je nutné myslet předem na dostatečně velký sklad na palivo az praktických důvodů ho situovat co nejblíže ke zdroji tepla.

Elektrické kotle
Obvykle mají třífázové elektrické vedení, přičemž každá fáze musí mít své samostatné jištění. Elektrokotle jsou konstruovány na různý výkon. V chalupách a chatách jsou instalovány podle počtu topných místností obvykle s výkonem od 8 do 20 kW. Jejich instalaci a provoz musí schválit příslušný elektrorozvodných závod - z důvodu, zda je v dané lokalitě k dispozici dostatečná elektrická kapacita. Elektrické vytápění je nejčistší a nejpružnější, má vysokou účinnost - až do 99%. Dalšími výhodami eklektický kotlů jsou jednoduchost obsluhy a nehlučnost. Výraznou nevýhodou je, že oproti jinému vytápění jde o finančně náročnější řešení a statisticky vykazuje větší zátěž na životní prostředí.

Kombinované kotle
Jsou ty, které fungují díky dřevu a elektřině. Jednotlivé modely mají v sobě zabudovanou elektrickou přímotopnou jednotku pro temperování a elektrické vytápění. Teplota vratné vody by však neměla klesnout pod 65 ° C.

Faktory, které ovlivňují výběr kotle:
• typ umístění: stacionární nebo závěsný,
• způsob přikládání paliva: ruční, poloautomatické, plnoautomatické,
• druh paliva: elektrická energie, zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, lehký a těžký topný olej, mazut, černé a hnědé uhlí, lignit, brikety, koks, dřevo, pelety a jiný bioodpad,
• odvod spalin: s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou,
• přívod vzduchu: otevřený, uzavřený, se zvláštním přívodem,
• předávání tepla: vodotrubné, ohnivzdornými.

Kritéria pro umístění kotle:
• před kotlem má být minimální manipulační prostor 80 cm,
• vzdálenost kotle od hořlavých předmětů nesmí být menší než 20 cm,
• minimální rozměry místnosti musí mít 0,8 m3 na každý 1 kW výkonu kotle,
• v místnosti se nesmí skladovat hořlavý materiál,
• místnost musí být snadno větratelných, suchá, bez možnosti vzniku a víření prachu,
• dveře a okna nesmí být pevně utěsněny.

Kotle na plynná paliva
Mohou spalovat zemní plyn, propan-butan a bioplyn. U nás jsou nejpoužívanější kotle na zemní plyn, a to buď klasické, nebo kondenzační. Odborníci považují kondenzační kotle za druh vyšší generace, protože při vysokoteplotním i kondenzačním režimu pracují spolehlivěji a efektivněji. Jejich normovaný stupeň účinnosti je až 105%. Největší výhodou však je, že dokáží zužitkovat i odpadní teplo. Z ekologického hlediska jsou některé typy kondenzačních kotlů s ohledem na dopad na životní prostředí posuzovány dokonce jako neutrální. Takové pozitivum získali díky minimálním hodnotám emisních látek volně úniku do ovzduší.

Zplyňovací kotle
Jsou vysoce ekologické, protože z nich uniká do ovzduší minimální množství exhalací. Jejich účinnost se udává od 80 do 90%. V útlmová režimu vydrží bez obsluhy 12 až 16 hodin. Zplyňování, tedy pyrolýza, je proces, při kterém se dřevo spaluje účinněji než v klasickém kotli. Důvodem je, že v pyrolytického kotle probíhají následující procesy: vysušení dřeva, ohřev dřevěné hmoty s uvolňováním plynných složek, spalování pevné složky a hoření plynu. Palivo má předepsaná kritéria: kusové dřevo musí být suché, s maximální vlhkostí do 20%.

Splyňovací kotel se skládá z horní a dolní komory a může být i kombinovaný. V některých typech lze topit například dřevem i uhlím. V univerzálních splyňovacích kotlích lze díky výměnným hořáku používat více druhů paliv, kromě dřeva např. pelety, zemní plyn a extra lehké topné oleje.

Jak vybrat správný kotel do bytu, domu

Vybrat správný kotel na chatu či chalupu vyžaduje pečlivou přípravu. Při projektování otopné soustavy je nutno vycházet z energetické bilance domu, která se skládá z bilance energie, tepelných ztrát budovy, tepelného příkonu systému, přípojných hodnot a ze spotřeby paliva. Správné určení tepelného výkonu zdroje tepla a větví rozvodů otopné soustavy je přímo závislé na přesných technických a projektových podkladů.

K technickým a projektovým podkladem pro stanovení výkonu kotle jsou nezbytné: klimatické údaje o lokalitě, dispoziční řešení domu a jeho orientace na světové strany, tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů, požadavky na dodávané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Na základě těchto informací lze navrhnout správný zdroj tepla spolu s celou otopnou soustavou, která ve vaší chatě či chalupě bude fungovat efektivně a úsporně.

Zdroj tepla

Vytápění, při němž je jeden zdroj tepla - kotel, je v našich podmínkách nejrozšířenější. Převažují kotle s výkonem od 50 do 70 kW, které spalují tuhá, kapalná nebo plynná paliva. V posledních letech k nim stále častěji patří i alternativní zdroje tepla. V chalupách a chatách se zvyknou využívat kombinované kotle, které zároveň připravují i teplou užitkovou vodu. Ve zdroji tepla se mění energie z paliva na teplo, které se předává teplonosné látce. Prostřednictvím potrubního rozvodu se tato látka dále distribuuje do topných těles.

Kotle mohou být závěsné nebo stacionární:
Závěsné (nebo nástěnné) kotle lze osadit na volně přístupnou stěnu v kterékoli místnosti. Jsou určeny výhradně pro spalování plynných paliv a navrhují se pouze pro vodní vytápěcí soustavy a na ohřev teplé vody.
Stacionární kotle se umísťují ve vyhrazeném prostoru. Obvykle jsou osazeny na základní podstavec a připojené na odvod spalin do komínového tělesa. Stacionární kotle jsou určeny pro teplovodní otopné soustavy větších dispozičních prostorů a na přípravu teplé vody. Mohou spalovat všechny druhy paliv.

Kotle na tuhá paliva
Mohou spalovat černé a hnědé uhlí, koks, kusové dřevo, dřevěné brikety a štěpky, pelety. Jejich výhodou je nižší pořizovací cena, nevýhodou znečištěný interiér, tak namáhavá a pracným obsluha. Automatické přikládací zařízení může částečně usnadnit obsluhu kotle. Toto zařízení však musí být připojeny na elektrickou síť 230 V. Kotel s takovým přídavkem přirozeně vyžaduje větší prostor. Při volbě kotle na tuhá paliva je nutné myslet předem na dostatečně velký sklad na palivo az praktických důvodů ho situovat co nejblíže ke zdroji tepla.

Elektrické kotle
Obvykle mají třífázové elektrické vedení, přičemž každá fáze musí mít své samostatné jištění. Elektrokotle jsou konstruovány na různý výkon. V chalupách a chatách jsou instalovány podle počtu topných místností obvykle s výkonem od 8 do 20 kW. Jejich instalaci a provoz musí schválit příslušný elektrorozvodných závod - z důvodu, zda je v dané lokalitě k dispozici dostatečná elektrická kapacita. Elektrické vytápění je nejčistší a nejpružnější, má vysokou účinnost - až do 99%. Dalšími výhodami eklektický kotlů jsou jednoduchost obsluhy a nehlučnost. Výraznou nevýhodou je, že oproti jinému vytápění jde o finančně náročnější řešení a statisticky vykazuje větší zátěž na životní prostředí.

Kombinované kotle
Jsou ty, které fungují díky dřevu a elektřině. Jednotlivé modely mají v sobě zabudovanou elektrickou přímotopnou jednotku pro temperování a elektrické vytápění. Teplota vratné vody by však neměla klesnout pod 65 ° C.

Faktory, které ovlivňují výběr kotle:
• typ umístění: stacionární nebo závěsný,
• způsob přikládání paliva: ruční, poloautomatické, plnoautomatické,
• druh paliva: elektrická energie, zemní plyn, svítiplyn, propan-butan, lehký a těžký topný olej, mazut, černé a hnědé uhlí, lignit, brikety, koks, dřevo, pelety a jiný bioodpad,
• odvod spalin: s otevřenou nebo uzavřenou spalovací komorou,
• přívod vzduchu: otevřený, uzavřený, se zvláštním přívodem,
• předávání tepla: vodotrubné, ohnivzdornými.

Kritéria pro umístění kotle:
• před kotlem má být minimální manipulační prostor 80 cm,
• vzdálenost kotle od hořlavých předmětů nesmí být menší než 20 cm,
• minimální rozměry místnosti musí mít 0,8 m3 na každý 1 kW výkonu kotle,
• v místnosti se nesmí skladovat hořlavý materiál,
• místnost musí být snadno větratelných, suchá, bez možnosti vzniku a víření prachu,
• dveře a okna nesmí být pevně utěsněny.

Kotle na plynná paliva
Mohou spalovat zemní plyn, propan-butan a bioplyn. U nás jsou nejpoužívanější kotle na zemní plyn, a to buď klasické, nebo kondenzační. Odborníci považují kondenzační kotle za druh vyšší generace, protože při vysokoteplotním i kondenzačním režimu pracují spolehlivěji a efektivněji. Jejich normovaný stupeň účinnosti je až 105%. Největší výhodou však je, že dokáží zužitkovat i odpadní teplo. Z ekologického hlediska jsou některé typy kondenzačních kotlů s ohledem na dopad na životní prostředí posuzovány dokonce jako neutrální. Takové pozitivum získali díky minimálním hodnotám emisních látek volně úniku do ovzduší.

Zplyňovací kotle
Jsou vysoce ekologické, protože z nich uniká do ovzduší minimální množství exhalací. Jejich účinnost se udává od 80 do 90%. V útlmová režimu vydrží bez obsluhy 12 až 16 hodin. Zplyňování, tedy pyrolýza, je proces, při kterém se dřevo spaluje účinněji než v klasickém kotli. Důvodem je, že v pyrolytického kotle probíhají následující procesy: vysušení dřeva, ohřev dřevěné hmoty s uvolňováním plynných složek, spalování pevné složky a hoření plynu. Palivo má předepsaná kritéria: kusové dřevo musí být suché, s maximální vlhkostí do 20%.

Splyňovací kotel se skládá z horní a dolní komory a může být i kombinovaný. V některých typech lze topit například dřevem i uhlím. V univerzálních splyňovacích kotlích lze díky výměnným hořáku používat více druhů paliv, kromě dřeva např. pelety, zemní plyn a extra lehké topné oleje.