Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí
Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje
Dozer na pásovém podvozku
CATERPILLAR D8N
Šířka radlice: 4262 mm
Kapacita radlice:11,7 m3
Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h
vzad: 4,5 km/h
Dempr
VOLVO BM A 25C 6 x 6
Objem korby: 13,5 m3
Šířka vozidla: 2,8 m
Rychlost: max 65 km/h
Rypadlo na pásovém podvozku
DH 101
Výkon 180-280 m3 /h
Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3
Vodorovný dosah: 10,5m
Hloubkový dosah: 5,95 m
Výsypná výška: 6,75 m
Šířka lopaty: 1,5 m
Nákladní auto
Tatra 815 S1
Objem korby: 9m3
Výkon motoru: 208 kW
Max. rychlost: 88 km/h
Hydraulické rypadlo
TY 45
Šířka lopaty: 0,8m
Obsah lopaty: 0,33 m3
Šířka rypadla: 2480 mm
· nivelační přístroj, teodolit
· měrná lať, pásmo, metr

Složení pracovní čety

Profese
Počet
Stavbyvedoucí
1
Obsluha dozeru
1
Obsluha rypadla
1
Řidiči nákl. Automobilů
2
Pracovníci na vytyčení
3
Dělníci na začištění
4

Ochranné pomůcky a BOZP

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba.
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhláška o bezpečnosti práce 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provádění zemních prací VI

Pracovní stroje, pomůcky, nářadí
Použité stroje pro provádění zemních prací

Označení stroje

Parametry stroje
Dozer na pásovém podvozku
CATERPILLAR D8N
Šířka radlice: 4262 mm
Kapacita radlice:11,7 m3
Rychlost vpřed :5,3 – 11 km/h
vzad: 4,5 km/h
Dempr
VOLVO BM A 25C 6 x 6
Objem korby: 13,5 m3
Šířka vozidla: 2,8 m
Rychlost: max 65 km/h
Rypadlo na pásovém podvozku
DH 101
Výkon 180-280 m3 /h
Objem hloubkové lopaty: 1,6 m3
Vodorovný dosah: 10,5m
Hloubkový dosah: 5,95 m
Výsypná výška: 6,75 m
Šířka lopaty: 1,5 m
Nákladní auto
Tatra 815 S1
Objem korby: 9m3
Výkon motoru: 208 kW
Max. rychlost: 88 km/h
Hydraulické rypadlo
TY 45
Šířka lopaty: 0,8m
Obsah lopaty: 0,33 m3
Šířka rypadla: 2480 mm
· nivelační přístroj, teodolit
· měrná lať, pásmo, metr

Složení pracovní čety

Profese
Počet
Stavbyvedoucí
1
Obsluha dozeru
1
Obsluha rypadla
1
Řidiči nákl. Automobilů
2
Pracovníci na vytyčení
3
Dělníci na začištění
4

Ochranné pomůcky a BOZP

Ochranné pomůcky: brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba.
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhláška o bezpečnosti práce 324/1990 Sb.

Technologický předpis pro provádění zemních prací V

Časový plán

činnost

Objem (m3)

Výkon za hod.

Čas

Počet strojů

Vyznačení obvodu hrubých terénních úprav


Odhad

3 hod.

3

Hloubení jámy rýpadlem s hloubkovou lopatou DH 101 a naložení na dempr

5297

224

23hod. 40min

1

Odvoz výkopku na skládku

5297

40,5

130hod 47min.

2

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Vytyčení rýh


Odhad

2 hod

3

Výkop rýh TY 45

160,3

9,9

16hod 12min

1

Odvoz výkopku na skládku

160,3

27

6 hod

1

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Celková doba odkopu zeminy189hod 39min


- pracovní doba je stanovena n a8 hod/den => doba výkopů cca 24 dnů
– vzdálenost odvozu výkopku na skládku 14 km
– předpokládaná doba dopravy výkopku na skládku 36 min.

Technologický předpis pro provádění zemních prací V

Časový plán

činnost

Objem (m3)

Výkon za hod.

Čas

Počet strojů

Vyznačení obvodu hrubých terénních úprav


Odhad

3 hod.

3

Hloubení jámy rýpadlem s hloubkovou lopatou DH 101 a naložení na dempr

5297

224

23hod. 40min

1

Odvoz výkopku na skládku

5297

40,5

130hod 47min.

2

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Vytyčení rýh


Odhad

2 hod

3

Výkop rýh TY 45

160,3

9,9

16hod 12min

1

Odvoz výkopku na skládku

160,3

27

6 hod

1

Ruční dočištění


Odhad

4 hod

3

Celková doba odkopu zeminy189hod 39min


- pracovní doba je stanovena n a8 hod/den => doba výkopů cca 24 dnů
– vzdálenost odvozu výkopku na skládku 14 km
– předpokládaná doba dopravy výkopku na skládku 36 min.

Technologický předpis pro provádění zemních prací III

Časový plán

Činnost

Objem (m3)

Výkon za hod.

Čas

Počet strojů

Shrnutí ornice dozerem

912

98m3/h

9 h. 19m

1

- pracovní doba je stanovena n a8 hod/den => dozer bude pracovat 1 den a 1h19m

Vytyčení zemních prací:

Měřičské práce zahájíme ihned po skončení hrubých terénních úprav. Objekty stavby se vytyčují z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad body se postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvodů. Objekt se vytyčí ve směru vodorovném a svislém. Pro vytyčení použijeme rohových laviček, které umístíme 2 m od obrysu výkopu.

Nivelováním se pak ustanoví výška základních rovin staveniště. Vše se vyznačí geodetickými signály – vytyčovacími a zajišťovacími značkami.

Technologický předpis pro provádění zemních prací IV

Výkop jámy:

Zabezpečení jámy proti sesunutí se zjistí podle stavebního výkresu. Výkop je nepažený ve sklonu 1: 0,5. Stavební jáma je obdélník velikosti 36,0 x 31,3 m a hloubky 3,7 m. Zemina je hlína s částečným obsahem písku. Těžbu zeminy bude provádět hydraulické pásové rypadlo DH 101 o objemu hloubkové lopaty 1,6 m3a výkonem v rozmezí 180-280 m3/h. Šířka lopaty je 1,5 m. Předpokládaný dosah je 5 m. Způsob výkopu a pojezdu je patrný z přílohy.

Pro odvoz zeminy bude použit dempr Volvo BM A 25 C 6x6 o obsahu korby 13,5 m3 . Dempr bude pojíždět za rypadlem po stejné dráze, jakou vykoná rypadlo.

Množství vykopané a odvezené zeminy bez výkopů patek a základových pasů činí 5297 m3 , vytěžená zemina bude odvážena na úložiště do vzdálenosti 14 km. Dočištění dna provedou ručně kopáči pomocí lopat a krumpáčů.

Jámu je potřeba odvodnit od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýhy kolem jámy, která bude odvádět dešťovou vodu mimo jámu.

Hloubení rýh

Zaměření rýh provede geodet se dvěma pomocníky pomocí nivelačního přístroje, výtyček a olovnice. Pro výkop rýh pro patky a základové pasy bude použito hydraulické rypadlo TY 45 o šířce lopaty 0,8 m a objemu lopaty 0,33 m3 . Pro odvoz bude použita sklopka Tatra 815 S1. Objem vytěžené zeminy činí 160,3 m3. Způsob provedení rýh je patrný z přílohy Výkop patek a základových pasů.

Technologický předpis pro provádění zemních prací III

Časový plán

Činnost

Objem (m3)

Výkon za hod.

Čas

Počet strojů

Shrnutí ornice dozerem

912

98m3/h

9 h. 19m

1

- pracovní doba je stanovena n a8 hod/den => dozer bude pracovat 1 den a 1h19m

Vytyčení zemních prací:

Měřičské práce zahájíme ihned po skončení hrubých terénních úprav. Objekty stavby se vytyčují z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad body se postupně ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dány půdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvodů. Objekt se vytyčí ve směru vodorovném a svislém. Pro vytyčení použijeme rohových laviček, které umístíme 2 m od obrysu výkopu.

Nivelováním se pak ustanoví výška základních rovin staveniště. Vše se vyznačí geodetickými signály – vytyčovacími a zajišťovacími značkami.

Technologický předpis pro provádění zemních prací IV

Výkop jámy:

Zabezpečení jámy proti sesunutí se zjistí podle stavebního výkresu. Výkop je nepažený ve sklonu 1: 0,5. Stavební jáma je obdélník velikosti 36,0 x 31,3 m a hloubky 3,7 m. Zemina je hlína s částečným obsahem písku. Těžbu zeminy bude provádět hydraulické pásové rypadlo DH 101 o objemu hloubkové lopaty 1,6 m3a výkonem v rozmezí 180-280 m3/h. Šířka lopaty je 1,5 m. Předpokládaný dosah je 5 m. Způsob výkopu a pojezdu je patrný z přílohy.

Pro odvoz zeminy bude použit dempr Volvo BM A 25 C 6x6 o obsahu korby 13,5 m3 . Dempr bude pojíždět za rypadlem po stejné dráze, jakou vykoná rypadlo.

Množství vykopané a odvezené zeminy bez výkopů patek a základových pasů činí 5297 m3 , vytěžená zemina bude odvážena na úložiště do vzdálenosti 14 km. Dočištění dna provedou ručně kopáči pomocí lopat a krumpáčů.

Jámu je potřeba odvodnit od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýhy kolem jámy, která bude odvádět dešťovou vodu mimo jámu.

Hloubení rýh

Zaměření rýh provede geodet se dvěma pomocníky pomocí nivelačního přístroje, výtyček a olovnice. Pro výkop rýh pro patky a základové pasy bude použito hydraulické rypadlo TY 45 o šířce lopaty 0,8 m a objemu lopaty 0,33 m3 . Pro odvoz bude použita sklopka Tatra 815 S1. Objem vytěžené zeminy činí 160,3 m3. Způsob provedení rýh je patrný z přílohy Výkop patek a základových pasů.