Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Narcis a Goldmund, Siddhártha

Stepní vlk – román, krize intelektuála na sklonku rozpadu klasické kultury. Muž, který se pro jeho zvláštní povahu říkalo stepní vlk. Vše je líčeno z pozice člověka žijícího v sousedství. Je zde filozoficko-psychologická analýza stepního vlka a zároveň analýza světa analogicky rozdvojeného. Dochází k jakési převýchově pana Hallera, který má pokračování v Magickém divadle. Nemoc, kterou trpí Heller, je vlastně nemocí samého světa, jenž již není celistvý a zpochybnil všechny tradiční hodnoty.

Stefan Zweig
Jeho knihy jsou trvalým mementem před jakoukoliv podobou násilí a před degradací lidství. Pro své smýšlení musel opustit Evropu, spáchal sebevraždu v Brazílii.
Strach, Amok – psychoanalytické novely, vynikající biografie Rollanda, Balzaca, Dostojevského, Marie Stuartovny...

14. Německá meziválečná próza

Heinrich Mann
Profesor Neřád – satirická studie profesora latiny a řečtiny Raata, který je znám svými despotickými sklony. Při slídění za třema studentama se v hostinci seznamuje se zpěvačkou té nejnižší kategorie. Po čase se s ní ožení. Jejich dům se stane lákadlem pro pány. Orgiím je učiněna přítrž zásahem policie, kterou povolal Neřádův úhlavní nepřítel, aristokraticky povýšený žák Lohman. Kniha je sondou do zvrácené maloměstské „elity“.
Mládí krále Jindřicha IV., Zrání krále Jindřicha IV.

Thomas Mann
Svou pozornost věnoval především patricijským vrstvám. Držitel NC. Oba bratři se stali v Německu nepohodlnými, oba zbavili občanství, oba končí v USA.
Buddenbrookové, Doktor Faustus

Lion Feuchtwanger
Židovský spisovatel, roku 1933 rovněž musel opustit Německo. Vynikajícím vypravěčem sáhodlouhých příběhů, psal převážně historické romány s židovskou tématikou. Napsal vynikající román o malíři Goyovi.
Žid Süss, Židovská válka, Židovka z Toleda, Lišky na vinici

Erich Maria Remarque

Velká část díla zfilmována, lehce vypráví, umí zvolit přitažlivý námět, dokáže napínat čtenáře až do konce.
Tři kamarádi, Miluj bližního svého, Černý obelisk, Cesta zpátky, Noc v Lisabonu Jiskra života Vítězný oblouk
Na západní frontě klid – osudy Pavla Bäumera, v závěru je jen konstatování, že padl roku 1918.


Hermann Hesse
Nositel NC, jedním z nejúspěšnějších moderních autorů. Beatníci a hippies nacházeli v jeho díle odkazy na vlastní životní postoje. Za protinacionalistický článek je pronásledován, později se podrobuje psychoanalytické léčbě. Dílo je výrazem hledání v období nejistých duchovních hodnot evropské civilizace, ústřední otázkou je „jak žít“ v odcizeném světě, knihy jsou náročné.

André Gide

Laureát NC, představitel krajního intelektuálního individualismu, tvorba se vyznačuje naprostou upřímností. Pojetím osobnosti navázal na tradici Nietzscheho nadčlověka. Jeho cílem je znepokojit čtenáře kladením otázek, jeho knihy vyžadují myšlenkově vyspělého čtenáře.
Návrat ze Sovětského svazu – ostrá reakce S.K. Neumanna – Anti-Gide.
Penězokazi, Škola žen – romány, Vatikánské kobky – povídka, Prometheus špatně připoutaný - komedie

Franocis Mauriac
Katolicky orientované romány, držitel NC. Ve svém díle hledá východisko z meziválečné „krize hodnot“. Děje jsou zasazeny do okolí Bordeaux, kde vyrůstal. Jeho romány se nazývají „rodinné“, jsou psychologicky laděné.
Polibek malomocnému, Klubko zmijí, Pustina lásky, Cesty k moři – u nás celek 6 románů pod názvem Romány lásky a nenávisti, krásný vypravěčský jazyk.

André Maurois
Uznáván jako humanista se širokým rozhledem a vytříbeným vypravěčským vkusem.
Dějiny Anglie, Dějiny Francie, životopisy Voltaira, Shelleyho, Byrona, Sandové, Fleminga...

Antoine de Saint Exupéry

Malý princ – pilot havarující na Sahaře se setkává s malým princem, který opustil planetu, když začal pochybovat o lásce květiny, kterou miloval. Během svého putování navštívil pět planet, kde poznal bytosti z různorodým pokřiveným postojem ke světu. Nakonec pomáhá letci najít studnu a vrací se zpět ke květině prostřednictvím hadího uštknutí, zanechává tak letce-vypravěče v nejistotě.
Země lidí – román, Válečný zajatec - povídky

Gabriel Chevallier
Světově oblíbený humorista.
Zvonokosy – osudy postav malého francouzského městečka

Louis Aragon – Vydáni na smrt, Velikonoční týden, Pařížský venkovan.

Marcel Aymé – Zelená kobyla – humoristicko-satirický román

Henri Charriére – Motýlek

Louis Ferdinand Céline – Cesta do hlubin noci

Petr a Lucie –

Petr a Lucie – děj mezi 30. lednem a 29. březnem 1918. Petr Aubier se v Paříži sužované nálety setká v metru s Lucií. Na Velký pátek hynou za náletu v troskách chrámu.
Dobrý člověk ještě žije, životopisy Beethovena, Gándího, Michelangela

Anatole France
Nositelem Nobelovy ceny, aktivně se zapojoval do politického života.
Historie našich dnů, Ostrov tučňáků – satirický a alegorický román, parodie na francouzské dějiny. Začíná přijetím tučňáků do lidské společnosti poté, kdy byli omylem pokřtěni krátkozrakým misionářem Malem. Pak sledujeme osudy tučňáků od starověku až po zánik společnosti.

Henri Barbusse
Oheň – protiválečný román, více než 60 překladů. Podtitul Deník bojového družstva dává najevo, o jaký typ se jedná. Román se snaží z mnoha zorných úhlů zachytit autenticky epizody ze života vojáků v 1.sv.v.
Peklo – psáno pod vlivem naturalismu Zoly.

Svatá Jana, Caesar a Kleopatra, ...

Svatá Jana, Caesar a Kleopatra, Živnost paní Warrenové, Dům zlomených srdcí – dramata
Pygmalion – divadelní komedie, byla i zfilmována, podle ní vznikla hra My fair Lady. Profesor fonetiky, zapřísáhlý starý mládenec Higgins, uzavře se svým přítelem plukovníkem Pickeringem sázku, že z pouliční květinářky Lízy Doolittlové učiní dámu tak, že ji naučí dokonale a spisovně mluvit. Když na slavnosti okouzlí celou společnost, samolibý Higgins nemá zájem o její další osud. Pomoc nachází u Higginsovy matky. Po čase se do ní zamiluje mladík Fredy, který nic neumí a nic nemá. Líza dává přednost Freddymu před Higginsem, který jí začíná postrádat. Hra je o emancipaci ženy, která se mění vlastním sebeuvědoměním.

Robert Graves
Já, Claudius, Claudius bůh – antické romány, skloubení suchých historických fakta s citlivě líčenými osudy hlavních postav. Hledal v antické minulosti senzaci.
13. Francouzská literatura mezi válkami

Romain Rolland
Jako 3. Francouz laureátem Nobelovy ceny, znám jako zanícený znalec hudby, spolu s dalšími spisovateli bojoval o založení jednotné kulturní fronty proti válce a fašismu.
Jan Kryštof – románová epopej, Okouzlená duše – psychologický román

Stephen Butler Leacock

Pochází z Anglie, žil v Kanadě i USA. Jeden z nejlepších světových humoristů.
Literární poklesky

12.b) Anglická meziválečná próza
Elliot Thomas Stearns
Narodil se v USA. Nositel Nobelovy ceny, u nás dlouho utajovaný. V moderní literatuře má výjimečné postavení. Na jeho tvorbu má vliv francouzský symbolismus a imagismus. Nejvíce mu vyhovuje poéma – ta splňuje jeho představy o smyslu moderní poezie, zprostředkovává tak emoce a pocity pomocí konkrétních básnických obrazů. Poezie prý nevysvětluje a neobhajuje emoce a názory, ale pouze je zprostředkovává, do poezie se tak dostává proud vědomí. Cítíme zde neschopnost komunikace mezi lidmi.
Pustina – jednou rovinou je lyrická výpověď autorského subjektu s motivy moderního velkoměsta, druhou jsou verše inspirované starověkými mýty a středověkou legendou o hledání svatého Grálu (kalich, z něhož pil Ježíš při poslední večeři).

Čtyři kvarteta

John Galsworthy
Romány mají tradiční románové rysy, ve své tvorbě se věnoval především rodině Forsytů – sleduje pozvolný rozklad vyšší střední vrstvy. Nejvýraznější vlastnostmi Forsytů, jakými jsou smysl pro majetek, pro rodinnou pospolitost a pro stabilní společenské uspořádání, se dostávají do střetu s krásou a vášní, to jest vlastnostmi, které jim jsou cizí. Obdržel Nobelovu cenu.
Sága rodu forsytů, Moderní komedie, Konec kapitoly – vše trilogie – 1. umělecky nejsilnější.

Bernard George Shaw
Nositelem Nobelovy ceny, velmi plodným autorem. Jeho názory na počátku století doslova utvářely veřejné mínění. Uznání si vydobyl jako dramatik, mistr vtipu, ostrého slova a paradoxu. Slavné jsou jeho citáty, satirické komentáře. V dramatech pranýřoval doslova vše, využíval i historická témata, které oživoval neodolatelnými dialogy. Napsal přes 70 her.

Theodore Dreiser

Jeden z hlavních představitelů amerického naturalismu a sociálního realismu.
Americká tragédie – problém zločinu a trestu. Clyde Griffiths jde bezostyšně za svou kariérou, pracuje jako vedoucí oddělení strýcovy továrny. Po milostných pletkách pocítí nakonec hlubší vztah k dívce Robertě. I tu, těhotnou, chce opustit – cítí totiž reálnou možnost oženit se s dcerou milionáře. Při projížďce na jezeře se rozhodne Roberty zbavit – po dlouhém vyšetřování je usvědčen a umírá na elektrickém křesle. Námět je podle skutečné události.

Lewis Harry Sinclair
Společenská kritičnost, bystré vidění, kousavý humor...Jako 1. američan získal Nobelovu cenu.
Babbit, Arrowsmith, Vzduch zdarma
Hlavní třída – ostrá kritika pokrytecké morálky a omezenosti středozápadního maloměsta.

Sinclair Upton
Džungle

West Nathanael

Přítelkyně osamělých srdcí, Den kobylek – nenaplněný americký sen.

John Steinbeck
Spjat s Kalifornií, obdržel Nobelovu cenu. Venkov je mu útočištěm před chaosem velkoměsta. Menší schopnost vytvářet psychologicky propracované charaktery.
Pláň Tortilla, Na plechárně, Hrozny hněvu, Na východ od ráje, Toulky s Charliem
O myších a lidech – přátelství dvou námezdních zemědělských dělníků, kteří přicházejí pracovat na farmu. Jeden je slabomyslný silák a dobrák Lenda Small. Jakýmsi ochráncem mu je Jiří Milton, který alespoň trochu usměrňuje Lendovu zálibu v hlazení hebkých věcí. Novela vrcholí v momentě, kdy manželka šéfova syna, jež obdivuje živočišnou sílu Lenda a snaží se mu přiblížit, dovolí Lendovi hladit své vlasy. Ten jí však zlomí vaz. Jiří, který ho chce uchránit před lynčováním, vypráví svému příteli naposledy příběh o budoucím štěstí a pak ho zastřelí.

Henry Miller
Detabuizoval téma sexu, k jeho odkazu se hlásila beatnická generace.
Obratník Raka – obraz života v prvních letech pobytu v Paříži, je zde spontánní sled různých historek a výjevů.
Obratník Kozoroha, Černé jaro

Sbohem armádo –

Sbohem armádo – příběh lásky mezi raněným americkým vojákem a anglickou zdravotní sestrou.
Zelené pahorky africké, Pátá kolona, Smrt odpoledne
Komu zvoní hrana – dramatický příběh z občanské války ve Španělsku, jejž prožívá americký lektor španělštiny Robert Jordan. Má za úkol vyhodit do vzduchu most a znemožnit tak přísun nepřátelských posil, prožívá lásku k mladé Španělce Marii. Děj je situován do tří dnů.
Stařec a moře – novela, starý kubánský rybář dva dny a dvě noci zápasí s obrovskou mečounovitou rybou, kterou nakonec harpunuje a připoutá ke člunu. Téměř okamžitě poté úlovek sežerou žraloci.
William Faulkner
Žil na jihu USA, kde se setkával s prostředím staré bělošské aristokracie z doby otroctví, proto se mnohdy setkáváme s pojmem jižanská sága. Za 1. sv. v. byl pilotem. Celý život se vyhýbal publicitě. Vytvořil si svůj yoknapatawpský okres, v příbězích zde se odehrávajících, proniká do psychologie lidí, na individuálních osudech analyzuje život amerického Jihu.

Pro jeho vypravěčskou metodu ...

Pro jeho vypravěčskou metodu jsou charakteristické dějové odbočky a epizodičnost, z plynulého vyprávění se stává spíše proměnlivá mozaika žánrů, dramatického tónu i citového zabarvení – pronikal ke čtenářům těžko a pomalu. Oceněn byl ve Francii.
Vojákův žold, Absolone, Absolone!, Pobertové
Vesnice - trilogie
Město a Sídlo, Divoké palmy

Francis Scott Fitzgerald
Autorem džezového věku, dílo je kritickou a nemilosrdnou, psychologicky dobře orientovanou sondou do života americké společnosti 20. a 30. let. Byl „hlavním“ mluvčím americké mládeže.
Velký Gatsby, Krásní a prokletí
Něžná je noc – román, životní příběh psychiatra Dicka Divera, který se odehrává především v Evropě. Ve švýcarském sanatoriu se setkává s duševně nemocnou dívkou Nicole, na níž má citový vztah blahodárný vliv. Následuje svatba, ale harmonický vztah narušuje sobeckost filmové hvězdy Rosemary. Nemoc se vrací a Dick postupně ztrácí veškeré iluze, hledá východisko v opětovné práci v sanatoriu, Vědomí závislosti na bohatých jej přivádí k alkoholu. Román vrcholí citovým rozvratem v rodině a útěkem od „velké“ společnosti.

Je zatčen a po propuštění se usadí ...

Je zatčen a po propuštění se usadí v domě, kde zmizel dle legendy Golem. Při požáru náhodou objevuje tajemnou místnost a v ní mudrce a jeho dceru Mirjam. Na samém prahu dosaženého poznání, jež mu opět uniká, vypravěč opouští Pernathovo tělo a probouzí se v hotelu v současné Praze. Přitom objeví klobouk s Pernathovým jménem – jde ho vrátit a přitom spatří Pernatha,svého dvojníka, po boku Mirjam. Myšlenkově se příběh pohybuje v blízkosti staroegyptské filozofie, židovské kabaly a buddhismu – Pernathova cesta je poutí k duševní dokonalosti postupným odpoutáváním se od materiálního světa. Román představuje Prahu mystickou a tajemnou.
Zelená tvář, Anděl západního okna, Bílý dominikán
Zajímavost: Starnbergské jezero, u něhož Meyrink žil je pojmem pro alchymisty a okultisty z celého světa.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Prozaik, dramatik, ale především básník, jenž dosáhl světové proslulosti. Matčina přehnaná a úzkostlivá péče se projevila v plaché a samotářské povaze. Do svých 5 let byl vychováván a oblékán jako holčička – matkou byl chápán jako náhrada za zemřelou dceru. Žil různě po Evropě, nakonec ve Švýcarsku. Zprvu píše poezii, která je spíše dialogem s Bohem, vyslovuje v ní všechny své mučivé nejistoty a zároveň víru v harmonickou sílu Boha.
Poezie není čtenářsky snadná.

Kniha hodinek – básnický triptych, ...

Kniha hodinek – básnický triptych, meditace a rozhovory s Bohem (vliv středověkých mystiků).
Sonety Orfeovi, Duinské elegie – vrcholná díla

Franz Werfel (1890-1945)
Čtenářsky nejpřístupnější z okruhu pražských německých autorů. Byl velmi úspěšný, v r. 1924 mu byla udělena československá státní cena. Jediný syn židovského továrníka, později emigroval do USA. Morální ladění románů lze vypozorovat i z povah hrdinů, je nositelem vzácných myšlenek. Ač žid, celý život tíhnul spíše ke křesťanství.
Kozlí zpěv, Pavel mezi Židy – dramata, první až hororové
Verdi, Píseň o Bernadetě – romány
Hvězda nenarozených – sci-fi předpovídající degeneraci lidstva, jež ztratilo oporu v morálce, lásce a svobodě.
Čtyřicet dnů – poutavě napsaný nejslavnější román plný napětí. Zachycuje jednu z nejdrastičtějších událostí v době 1. sv. v. pokus turecké armády vyhladit v rámci zajištění týlů arménský národ. Hlavní postavou je doslova prototyp jakési mojžíšovské postavy Armén Gabriel Bagratjan, žijící dlouhá léta šťastně v Paříži. Aby ukázal svému synovi rodná místa, vrací se sem a stane se vůdcem arménských sedláků proti mnohonásobné přesile. Když splní svou svatou povinnost, umírá.

Edmon Erwin Kisch (1885-1948)

Spisovatel, novinář, prožil mnoho dobrodružství, pocházel z rodiny zámožného židovského obchodníka, po studiích pracoval především pro německé noviny. Byl v každém ohledu reportérem světové proslulosti – přezdívka zuřivý reportér, která se stala i názvem jedné knihy. Reportáže jsou psány s obrovskou lehkostí a elegancí, s nadhledem, který však nesmazává sílu a bezprostřednost zážitku. Byl znalcem pražského podsvětí současně přítelem pasáku a drobných zlodějíčků. Dokonale znal jejich filozofii a jejich zvyky: perfektní znalost hovorové češtiny.
Pasák – román
Pražská dobrodružství – soubor drobných próz
Zuřivý reportér – soubor reportáží
Pražský pitaval – kriminalistické studie
Tržiště senzací - autobiografie

a) Americká próza mezi válkami

Ernest Hemingway
Romanopisec, povídkář a novinář, reportér. Roku 1918 odchází na italskou frontu, kde je vážně raněn. Na vrcholu podléhá stále více duševní depresi – 1961 spáchá sebevraždu.Vynikal zobrazením psychických dějů v člověku a hlubokým zájmem až fascinací mezními životními situacemi, psal tzv. metodou ledovce. Roku 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu.

1.Psychika Kafky byla ubíjena

1. . Psychika Kafky byla ubíjena Mnoho hlavních postav nemá příjmení, je tím jasně vyslovena všeobecná platnost zákonitostí Kafkova světa.
2. Filozof Kosík vyslovil přesvědčení, že „hlavním hrdinou“ Proměny není Řehoř, ale jeho sestra. V jejím chování totiž můžeme odhalit myšlenkovou rovinu 20. století: Kafkův geniální postřeh totiž spočívá v tom, že moderní svět pomalu odsouvá do pozadí a nahrazuje ji groteskním pojímáním reality.

Gustav Meyrink (1868-1932)
Vystihnul tajemnou atmosféru magické Prahy. Jeho původ jakoby předurčoval konflikty se společností (nemanželské dítě herečky a ministra), pohyboval se v pražských bankovních kruzích, ale zároveň provokoval svými aférami – sklon k mystice a orientálním vědám – zatčen. Jeho dílo má dvě základní polohy – mystická rovina a pak sarkasmus, ironie a groteskno. Má to svou logiku, vždyť sžíravá ironie a parodie hraničící s absurditou k literární Praze vždy patřily.
Golem – román situovaný do bizarního prostředí pražského ghetta, kde je nezřetelná hranice mezi snem a skutečností. vypravěč příběhu je na základě náhodné změny klobouku přenesen ve snu o několik desítek let zpět a prožívá během jediné noci část života rytce kamejí Pernatha. Tento umělec, který prodělal těžkou duševní nemoc, při níž ztratil paměť, se s pomocí mudrce Hillela prodírá spletí záhad a dobrodružství v pražském židovském městě.

Advent – prostředí valašských Beskyd, ...

Advent – prostředí valašských Beskyd, děj je kompozičně zhuštěn do jedné noci. Trpící a obětavá Františka, která se provdala za staršího gazdu, vdovce, protože chce, aby její syn vyrůstal v dobrém rodinném prostředí, hledá svého syna. Nachází ho až po dlouhém hledání v seníku, ale současně se zde střetává s gazdou a Rozinou, k níž je zlý gazda vázán živočišným vztahem. Ve vzteku po nich hodí lucernu, oba milenci zahynou v požáru.
Roky v kruhu, Chudá přadlena, filmové adaptace – Advent, Vlčí jáma.

Václav Řezáč 1901-1956)
V. jm. Václav Voňavka, žil a pracoval jako úředník statistického úřadu v Praze, během války redaktorem LD, po válce redaktorem Práce. Byl ředitelem v nakladatelství Čs.spisovatel. Psal od dětské prózy až po psychologický a schématický román, vyznačuje se tím, že ukazuje prapříčiny psychické výjimečnosti a společenský dosah činů.
Kluci, hurá za ním, Poplach v Kovářské uličce – povinná četba
Černé světlo – psychologický román – mladík Karel Kukla, slaboch, jenž je pocitem méněcennosti hnán ke zlu. V dětství byl svědkem scény, kdy obyvatelé domu v čele s hromotluckým řezníkem pronásledují na dvoře potkana, kterého ubíjí. Kukla se zařekl, že se nikdy nesmí dostat do podobné situace, navíc ho tento zážitek zbavil navždy rovnováhy a vyvolal v něm úzkost před fyzickou silou. Sílu nahrazuje obelstíváním a pokrytectvím. Svým podlým a chladně kalkulovaným jednáním sám sebe vhání do obdobné pasti. Končí jako mrzák s dřevěnou nohou.

Svědek – méněcenností poznamenaný ...

Svědek – méněcenností poznamenaný a nemocný stařec Kvis je vědomým strůjcem zla, který v lidech rozpoutává temné pudy a vášně.
Rozhraní – román o vzniku románu. Spisovatel Jindra Aust je posedlý novým námětem a především svým literárním hrdinou hercem Habou. První rovinou jsou životopisné osudy Austovy, druhou fiktivní příběhy Habovy. Aust své životní zkušenosti, prožitky i to, co jen cítí jako ohrožení vlastního lidského a uměleckého vzestupu metamorfuje do osudů Habových. Avšak recipročně formováním Habova lidského i hereckého osudu poznává Aust hlouběji sám sebe, vnitřně se tím vychovává a osvobozuje.

11. Německy psaná literatura v českých zemích

Franz Kafka (1883-1924)
Potlačován komunisty ve výuce. Narodil se na Starém Městě. Po gymnáziu chtěl studovat práva, neboť Židé nemohli pracovat ve státním úřadu, pracoval v pojišťovně. Propukl u něj chrlení krve, následně tuberkulóza, umřel v rakouském léčebném ústavu. Za jeho života bylo vydáno jen několik povídek. Jeho přítel Max Brod, sám spisovatel, propagátor Janáčka, vydával díla po jeho smrti. V některých nedokončených románech musel určovat chronologii příběhu. Měl syna, o kterém nevěděl, ten ale v sedmi letech umřel.
1. Židovský rodokmen – výjimečné postavení mezi českou a německou komunitou.

2. Psychika Kafky byla ubíjena ...

2. Psychika Kafky byla ubíjena jeho otcem – uzavírání do vlastního světa, pocit viny.
3. Jeho povaha se odrazila ve vztahu k ženám – bojoval proti manželství.
4. Existenciální problémy související se nástupem 20. století.
Proces – nedokončený román skládající se z 10 poměrně samostatných kapitol, jejichž pořadí není zcela jednoznačné. V den svých 30. narozenin se Josef K., prokurista velké banky, probudí a ke svému překvapení zjistí, že dva neznámí muži vnikli do jeho bytu, aby jej zatkli, protože je obžalován pro neznámé provinění před záhadným soudem. Začíná proces, prozatím je ponechán na svobodě a jen občas je předvolán k podivnému vyšetřování, jež se koná na zaprášené půdě odlehlého činžáku. Zpočátku považuje obžalobu za nesmyslnou, cítí se nevinen a snaží se zlehčovat svůj případ. Teprve později se snaží různými prostředky soudní řízení ovlivnit – přitom se zdá, že soud má jen tolik moci, kolik mu ji sám obžalovaný přizná. Proces zabírá stále více energie a času, rozrušuje jeho život, poddává se víc a víc neviditelnému soudu, až nakonec bez odporu přijímá jeho ortel. Proces končí popravou, umírá jako pes v opuštěném lomu za městem.
Josef K. se v podstatě provinil tím, že připustil zmechanizování svého života a odpadl od pomyslného zákona lidství.

Ta třetí, Helimadoe –

Ta třetí, Helimadoe – název románu je sestaven ze začátečních písmen jmen pěti dcer ovdovělého a podivínského vesnického lékaře, dirigujícího život svých dětí tak, že jim předěluje povinnosti v pravidelných turnusech, ty se nakonec osvobodí. Důležitou roli zde má vypravěč, mladý zvídavý a nezkušený chlapec, dívající se na veškeré dění zpovzdálí.
Filmové adaptace – Petrolejové lampy (Herz), Prokletí domu Hajnů, Helimadoe.

Jarmila Glazarová (1901-1977)
Vlastním jménem Podivínská, prodělala šok, když jí v patnácti v rozmezí jednoho roku umřeli rodiče. Po válce se svým patolízalským přístupem ke komunistům se morálně znehodnotila, věnovala se publicistice, byla 2 roky v Moskvě jako velvyslanec. V prózách vyjadřuje touhu po harmonii lidských vztahů, je to ironie, aktivně se zúčastňovala politických procesů a kupila osobní urážky na smrt odsouzených spisovatelů či politiků.
Vlčí jáma – román sledující manželství dvou povahově protichůdných lidí, starší ženy, sobecké, pyšné a chorobně svárlivé, navenek okázale laskavé, ale doma tyranské, a o 16 let mladšího manžela, dobráckého veterináře. Stereotyp je narušen příchodem 18tileté schovanky Jany, něžné a křehké dívky.

Helena Malířová (1877 – 1940)

Žurnalistka, manželka spisovatele Olbrachta.
Dědictví – román, osudy dívky, která se z klášterního prostředí přes anarchistické postoje dostane až k dělnickému hnutí.

Géza Včelička (1901-1967)
Novinář Rudého práva, tramp, důvěrný znalec pražské chudinské čtvrti Na Františku.
Kavárna na hlavní třídě – sociálně laděné románové reportáže
Policejní hodina – román

Karel Nový (1890-1980)
Novinář.
Železný kruh (Samota Křešín, Srdce ve vichru, Tváří v tvář) – trilogie, námětově čerpá z rodného Benešovska. Jednotlivé díly sledují zápas chalupníků, kameníků a cihlářů s bezohledným majitelem konopišťského panství, osudy pytláků a dalších venkovských obyvatel Benešovska.
Atentát – román o atentátnících, kteří způsobili vznik 1. sv. v. (r. 1948 přejmenován na Sarajevský atentát).
Rytíři a lapkové – historický román z doby předhusitské.
Rybaříci na modré zátoce, Potulný lovec – knihy pro děti.

10. Psychologická próza

Jedna z nejlepších a nejpřínosnějších literatur v meziválečném období. Okupační léta neumožňovala velký výběr námětů, a tak zákaz psát otevřeně o soudobé společnosti vedl paradoxně ke vzniku mimořádných děl.
1. Vykreslení duševního života, zobrazují niterné reakce postav, nálady a prožitky jsou předkládány v detailním záběru.
2. 20. stol. pod vlivem Freudovy psychoanalýzy posunulo literaturu do jiné roviny. Odhalované procesy podvědomí se staly nepřeberným zdrojem inspirace, ale někdy i spekulací.
3. V centru pozornosti jsou pudové stránky člověka, patologické jevy a další aspekty hlubinné psychologie.
4. Na vývoj psycholog. literatury 20. stol. měli vliv zejména Dostojevskij, Hesse, Kafka, Musil, Proust, Joyce.

Egon Hostovský (1908-1973)
Prozaik, jenž ve svých románech dokázal postihnout pocity odcizení lidí, kteří se snaží nalézt svou identitu. Byl židovského původu – r. 1939 odjel do Francie, nakonec zakotvil v USA (poradcem pro evropské literatury). Prózy jsou intelektuální, vliv Dostojevského a Kafky.

Případ profesora Kőrnera –

Případ profesora Kőrnera – román, židovský intelektuál trpí komplexem méněcennosti. Touha po splynutí s okolím ho žene k silným osobnostem, kolem nichž se slabošsky ovíjí. Vyslechne posudek o smrtelnosti své cukrovky z úst svého přítele lékaře ve chvíli, kdy zjistí, že má poměr s jeho ženou.Postupující choroba ho nutí ke krokům, které ještě více podlamují jeho fyzický a duševní stav. Vysnil si svůj svět, kde je hrdinou velkých činů. V předtuše blížící se smrti se znovu přibližuje se svou ženou, snaží se pomoci zběhlému studentu, na jehož vyloučení má podíl viny. Každý jeho čin se mění v opak jeho dobrého úmyslu.Ve chvíli, kdy se potvrdí mylná diagnóza, nešťastnou náhodou umírá.
Žhář – patnáctiletý Kamil prožívá pubertální krizi. Je osamocený, nepochopený, poměry v rodině jsou odcizené. Dívka Dora si začne s Kamilem eroticky zahrávat, současně ho ale pokořuje. Kamil trpí svou ošklivostí, chce dokázat Doře svou hodnotu, využívá náhodného požáru ve městě a píše dva paličské listy. Jenže právě psychózy kolem oněch listů využívají tři žháři, kteří si vyřizují své účty. Román končí přelomem ve vztahu matky a hráz cizoty v rodině se začíná bortit.
Dobročinný večírek, Všeobecné spiknutí – umělecky vynikající romány.

Jaroslav Havlíček (1896-1943)

Vynikající spisovatel, jehož dnešní doba opětovně objevuje. Oproti evropskému a intelektuálně orientovanému psychologickému románu Hostovského je spíše ryze českým spisovatelem. V jeho knihách jsou rozmanitě degenerovaní jedinci, je mistrem v sugestivním líčení tragických lidských osudů, vypráví střízlivě, bez patosu, až téměř chladnokrevně.
Petrolejové lampy – dramaticky gradovaný příběh vitální Štěpánky Kiliánové, sice nehezké, ale smyslové a citové, která touží po ukojení svých snů. Touha po dětech a po sňatku ji vžene do manželství s cynickým, zatrpklým bratrancem.
Neviditelný – román, klenot naší literatury. Monotónně pochmurný příběh o dědičném šílenství měšťanského domu Hajnů, do něhož se přižení sobecký a chladnokrevně vypočítavý Petr Švejcar. Střetává se však s degenerovaným člověkem, členem rodiny, který zasahuje do jeho vlastního osudu. Ten se totiž domnívá být neviditelným a naruší manželské soužití obou mladých lidí. Petrovi se hroutí jeho plány a nakonec ani on neujde zhoubě rodu, když nejprve ztrácí ženu a duševně je postižen i jeho syn. Psychologický příběh je líčen s vysokou slovesnou kulturou, formou retrospektivy, kdy jsou neustále konfrontovány dvě krajní psychické polohy – chladná racionalita a fantasmagorické šílenství. Etické řešení celého příběhu dává jasně najevo – faleš a bezcitnost jsou tu potrestány způsobem, který má symbolickou platnost.

Nikola Šohaj loupežník –

Nikola Šohaj loupežník – čerpá námětově z Podkarpatské Rusi. Tato Bohem zapomenutá oblast byla na počátku století pestrou mozaikou různých národností. Svérázný způsob života je zdrojem mnoha mýtů a legend. A právě propojení lidového mýtu o loupežníkovi, který bohatým bral a chudým dával se skutečným příběhem vojenského zběha z 1. sv.v. dalo konečnou podobu tomuto románu. Samotný příběh není komplikovaný – Nikola, pronásledovaný četníky, chce po svatbě s Eržikou žít v klidu. Je však okolnostmi přinucen k prvním loupežím, v podvědomí lidí je chápán jako hrdina, nakonec je zabit díky zradě svých kamarádů.
Golet v údolí (židovská osada) – nádherné povídky o světě ortodoxních židů v Podkarpatské Rusi.
Hory a staletí – reportáže z téže oblasti, Biblické příběhy – starý zákon
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách – staroindické bajky pro mládež
Dobyvatel – převyprávěné Dějiny dobytí Mexika.
Filmové adaptace – Nikola Šuhaj, Anna proletářka, Balada pro banditu, Golet v údolí.

Jiří Weil (1900- 1959)

Žurnalista, překladatel z ruštiny, studoval slovanskou filosofickou fakultu UK v Praze. Roku 1942 byl jako Žid povolán do transportu, kam však nenastoupil. Během války se skrýval a v 50. letech byl pracovníkem Státního židovského muzea v Praze. Jeho dílo bylo dlouhou zamlčováno, jako vůbec první umělecky ztvárnil vznik a tvrdé prosazování Stalinovy diktatury v tehdejším SSSR
Moskva – hranice – čeští dogmatičtí komunisté se proti tomuto románu ohrazovali, tři lidé se v něm trojím způsobem vyrovnávají se složitými poměry v Rusku, se stalinskými procesy, intrikami apod.
Dřevěná lžíce – román byl zakázán, vyšel ve samizdatu, ve středoasijském táboře jsou drženi nepřátelé komunistického režimu.
Život s hvězdou – román, vyšel po válce, přibližuje tragické peripetie židovského úředníka v době protektorátní Prahy (socialistickou kritikou rázně odsouzena).

Marie Majerová (1882-1967)
Pracovala jako služebná, krátkou dobu jako písařka. Roku 1921 vstoupila do KSČ a stala se redaktorkou Rudého práva, po roztržce se stranou se věnuje jen literatuře. Po válce se opět politicky angažovala a své pozice zneužívala při určování knižní produkce, kdy selektovala jednotlivé autory.
Nejkrásnější svět – román

Přehrada – utopický román s ...

Přehrada – utopický román s motivem proletářské revoluce.
Siréna – sociální román, její představa o socialistickém realismu. Široký obraz vývoje Kladenska od počátků průmyslu v 19.stol. po 1. sv.v., formování dělnické třídy, to vše na pozadí několika generací rodiny Hudců.
Havířská balada – knížka pro děti
Robinsonka
Filmové adaptace – Siréna (oceněna zlatým lvem v Benátkách), Robinsonka, Kde řeky mají slunce.

Marie Pujmanová (1893-1958)
Spolu s Majerovou patří k nejvýraznějším představitelkám socialistického realismu. Od dětství vychovávána ke kultuře. Po válce se natolik zpronevěřila morálním zásadám, že literární kritik Černý ji nazval prototypem nejhustěji smetanového patricijského snobismu a nejnedůstojnější českou ženou tohoto století.
Pacientka doktora Hegla – červená knihovna
Lidé na křižovatce, Hra s ohněm a Život proti smrti – románová trilogie, umělecky nejvýše je hodnocen 1. díl – slovesná dovednost, promyšlená kompozice. Román je širokým obrazem české společnosti prvních poválečných let až po hospodářskou krizi, osudy textilního velkopodnikatele Kazmara (inspirace Baťou).
Předtucha – komorně laděna novela, zfilmována r. 1947 O. Vávrou.

Ivan Olbracht (1892-1952)

Vlastním jménem Kamil Zeman, synem A. Staška, vystudoval gymnázium ve Dvoře Králové, nedokončil práva a historii. Pracoval ve vídeňských Dělnických listech, pak Právo lidu a Rudé právo. Pro svou intenzivní činnost v KSČ byl vězněn, ve 30. letech často pobýval na Podkarpatské Ukrajině. Po 2. sv.v. byl činný ve vysokých stranických funkcích.
a) Vynikající vypravěč, až baladický jazyk, šťastné skloubení reality s mýtem a legendou.
b) Osudy jedinců, kteří jsou výjimeční, vedou aktivní vzdor vůči okolí, psychologicky prokreslení.
c) Zdroj inspirace v panenském kraji Zakarpatí, problematika židovství.
Anna proletářka – román, příběh venkovského děvčete, které přichází do Prahy sloužit v revolučním roce 1920. Pomalu se pod vlivem přítele Toníka proměňuje v uvědomělou levicovou bojovnici. Kniha měla ve své době plnit didaktickou funkci. Byl hodnocen jako povinná četba.

O zlých samotářích – 3 povídky (Bratr Žak – zfilmováno), osudy společenských vyděděnců, u nichž beznaděj životního ztroskotání se projevuje pudově zlem. Jsou nuceni se z existenčních důvodů živit takovým způsobem, že jsou nakonec zahnáni do izolace.

Žalář nejtemnější –

Žalář nejtemnější – vynikající psychologický román, ambiciózní bývalý policejní komisař Mach je vehnán do izolace nešťastným oslepnutím. Po svém oslepnutí nevěří, že jeho mladá žena nebude jeho tragédie zneužívat. Mučí jí proto chorobnou žárlivostí, až se jeho vztah rozpadne. Je to zarytý egocentrik, nesoucí svůj osud slepce, mučící svou ženu i sebe, odsoudil se totiž žít osamocen. Tím žalářem nejtemnějším není tedy jen jeho slepota a žárlivost, ale hlavně sobectví.
Podivné přátelství herce Jesenia – kombinace románu psychologického a divadelního, na pozadí sv. v. se odehrává příběh dvou herců, kteří jsou po umělecké stránce zcela kontrastními typy. Intelektuální a ukázněný Jiří Jesenius tvořící své postavy po pečlivém studiu lidských typů, živelný a vášnivý Jan Veselý, hraje intuitivně, bez připraveného studia, ale o to lépe. Je romanticky neklidný, neukázněný, přináší utrpení. Vzájemný vnitřní pocit přátelství a vědomí sounáležitosti jsou tak silné, že v době, kdy na frontě umírá Veselý po pokusu o vzpouru, zabraňuje osudné znamení sebevraždě Jesenia.
Zamřížované zrcadlo – jakási symbióza reportáže a umělecké prózy, v níž se zrcadlí příběhy tří vězňů a jednoho dozorce. Kniha je jakousi odpovědí na pochybnosti některých autorů, kteří zastávali názor, že tradiční román je již mrtev a že bude v plné míře zastoupen reportáží.

Pole orná a válečná, ...

Pole orná a válečná, Útěk do Budína, Tři řeky – romány
Luk královny Dorotky – soubor povídek
Hrdelní pře anebo Přísloví – experimentální román, dějová linie s kriminální zápletkou je pouhým pozadím pro jazykovou hru. Text je charakteristický nadměrnou frekvencí lidových rčení a přísloví.
Kubula a Kuba Kubikula – dětská knížka i ve večerníčkové podobě.
Filmové adaptace – Markéta Lazarová, Rozmarné léto, Luk královny Dorotky, konce starých časů. Přepisy Vančurových děl jsou řazeny k vrcholům české kinematografie.

9. Próza levicově orientovaných autorů

1. Roku 1921 vznikla komunistická strana s programem nutnosti revolučního převratu ve prospěch proletariátu. Někteří levicoví autoři přeorientovali svou literaturu tak, aby byla ve shodě s revolučními náladami a především v souladu s komunisty, pro jiné byla vize sociální svobody a spravedlnosti impulsem pro inklinaci k avantgardním uměleckým směrům (surrealismus, poetismus). Vliv marxistické filozofie byl během první republiky poměrně velký.

2. Socialisticky orientované ...

2. Socialisticky orientované strany se čím dál více vzdalovaly pragmaticky uvažujícím intelektuálům a
demokratům, kteří se soustředili především kolem redakce lidových novin.
3. Na přelomu 20. a 30. let dochází k vnitřní diferenciaci levicových autorů. Roku 1929 bylo vyloučeno z řad komunistů Neumann, Hora, Majerová, Malířová, Olbracht, Seifert, Vančura, kteří nesouhlasili s Gottwaldem (bolševizace strany po vzoru ruských komunistů). Někteří z nich se vrátili.
4. Socialistický realismus – způsob uměleckého vnímání, který má v sobě zakódovaný marxistický výklad společenského vývoje, a tím logicky i přesvědčení o společenské podmíněnosti člověka. Dílo musí mít společenskou funkci, musí být ideologické, a teprve poté přichází na řadu stránka estetická. Na literaturu tohoto typu měla velký vliv názorová hladina v tehdejším SSSR, kdy například teze o možnosti proletariátu vybudovat si vlastní kulturu deformovala uvažování i našich autorů.
5. Spisovatel se sice snaží postihnout člověka v jeho vztazích k okolí, ale nezastírané sympatie jsou jednoznačně na straně proletáře. Literatura má svůj úkol – bojuje svými prostředky za vítězství proletariátu, to vedlo mnohdy k nesnášenlivosti a netoleranci, marxistické stanovisko spisovatele deformovalo, utlumovalo estetickou hodnotu díla.

7. Humor v české literatuře – Poláček, Bass, Langer

František Langer (1888-1965)
Dramatik, prozaik, autor knih pro děti a mládež, představitel čapkovské generace. Povoláním vojenský lékař, hodností generál, člen čs. legií, zajat na Sibiři. Částečně židovský původ – 1939 emigroval na Západ, účastnil se i operací čs. brigády. Mistrovské vyprávění povídek a pohádek.
Filatelistické povídky – kořeny v jeho předválečné zálibě, kouzelný jazyk, blízký čapkovskému.
Bratrstvo Bílého klíče – pohádka pro děti, Periférie, Jízdní hlídka – dramata

8. Vladislav Vančura a jeho imaginativní (básnická) próza

Vladislav Vančura (1891-1942)
Prozaik, publicista, režisér a dramatik, jehož dílo je díky nevšednímu a monumentalizujícímu slohu řazeno do kategorie imaginativní prózy. Narodil se v Háji u Opavy, dětství trávil v Praze. Absolvoval gymnásium, vystudoval Lékařskou fakultu UK. Byl prvním předsedou uměleckého sdružení Devětsil, 1929 po roztržce opustil komunisty. Za okupace působil jako předseda spisovatelské sekce Výboru inteligence. Za stanného práva byl 12.5. 1942 zastřelen v Kobylisech.
a) Jedinečný rukopis, záliba ve starých etapách vývoje prózy, slova z 19.stol. a z humanistické prózy. Neočekávané kombinace archaismu a výrazů knižních s jadrnými výrazy a obraty z lidového jazyka.

b) Přejímání složitých, ...

b) Přejímání složitých, někdy až šroubovitých větných konstrukcí humanistické češtiny, poetická kouzelnost.
c) Komunikuje se čtenářem, dovolává se cizího názoru, zvýrazněná role vypravěče.
d) Ve středu pozornosti postavy vychutnávající život, přímočaré, nekomplikované, chlapsky robustní.

Amazonský proud, Dlouhý, Široký, Bystrozraký – povídkové soubory plné poetistické imaginace, mnohoznačnosti, ale i satiry a grotesky.
Pekař Jan Marhoul – románová prvotina, sleduje osudy radostného, bezelstného a prostého člověka, který umí vše, jen ne obchodovat. Uniká mu, kdo zaplatil, dává zboží na dluh a půjčuje peníze. Jeho dobroty je zneužíváno, a tak zcela zadlužen, je vyhnán z vlastního majetku i z města, nakonec končí jako dělník v jeho pekárně. Román souzní s revolučními tendencemi na počátku dvacátých let 20. stol.
Rozmarné léto – legendární humoristická novela, poetistická idyla lázeňského městečka Krokovy Vary je narušena příjezdem potulného kouzelníka Arnoštka a krásné dívky Anny. Anna poblázní plavčíka Důru, kanovníka Rocha a majora Huga a alespoň na pár okamžiků otevírá oči místním měšťáčkům a vnáší do jejich stereotypu alespoň zlomek kouzla. Novela je charakteristická formální jazykovou vytříbeností.

Markéta Lazarová

Markéta Lazarová – jeden z vrcholů české prózy, historický román z období lapkovského středověku, baladický příběh plný lásky. Markéta, dcera šlechtického lupiče Lazara z Obořiště, je připoutána mocným citovým vztahem k hromotluku a rváči Mikulášovi z nepřátelské rodiny Kozlíků z tvrze Roháčku. Unesena zbojníky prožívá s nimi boje a šarvátky, lásky i nenávisti, až se nakonec stane sama kořistí vražedného i milostného běsnění. Román vyniká promyšlenou kompozicí, metaforičností a monumentální stavbou věty, v níž se prolíná několik jazykových rovin. Vytříbeným jazykem evokuje zašlý svět velkých skutků, který však není blíže určen. Je to však svět lidí zemitých, nezkrotných a neurvalých, kteří jsou bezuzdní jak ve své lásce, tak i nenávisti.
Konec starých časů – román, na jihočeský statek na počátku 20. let zavítá pro místí obyvatele zcela neznámý ruský emigrant, romantický hrdina, renesančního ražení, kníže Megalrogova, je konfrontován v satirickém duchu s místním maloměšťáckým prostředím. V kontextu české prózy 30. let je vrcholným dílem.
Obrazy z dějin národu českého – původně kolektivní dílo, jež mělo přinést beletristický pohled na počátky národní historie,nakonec psal Vančura zcela sám. Toto monumentální dílo, jazykově precizní, mělo posilovat národní sebevědomí v osudových chvílích pomnichovských.

1. Literatura pro děti

Edudant a Francimor, Bylo nás pět – užívá zde brilantní jazyk a fantazii. Klukovské příhody snažně líčené spisovnou češtinou.

2. Knihy humoristické
Povídky pana Kočkodana – prvotina, karikatura lidských figurek z byrokracie a městské společnosti obecně.
Mariáš a jiné živnosti, Povídky izraelského vyznání, Hráči, Michelup a motocykl.
Muži v ofsajdu – osudy otce a syna Emanuelů Habásků, stoupenců žižkovské Viktorky, a pana Načeradce, majitele obchodu s konfekcí, fandy Slávie. Karikovaná psychologie klubových přívrženců a komické situace vyplývající z vášnivého zaujetí jsou nejsilnějšími atributy knihy.
Hostinec u kamenného stolu – odlehčený román o venkovských lázních, mozaika různých svérázných figurek, jejichž vzájemné střetávání navozuje úsměvné situace. Tento román nemohl kvůli židovskému původu vyjít, jeho vydání zaštítil svým jménem malíř Vlastimil Rada, který knihu ilustroval.

3. Další beletristické dílo

Tyto knihy mají příhodnou charakteristiku „přírodopis maloměšťáctví“.
Dům na předměstí – zdánlivě humoristické dílo, tupý a nesnášenlivý nadstrážník Faktor, který vlastní dům na pražské periferii, se snaží z nájemníků nejen více vyždímat, ale současně si z nich udělá objekt své touhy po moci.
Hlavní přelíčení – román o scestném smýšlení a zvrhlé morálce podvodníka a loupežného vraha Maršíka.
Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno - pentalogie. Z posledního dílu se našlo jen torzo 60 stránek. Zobrazuje zde své rodné maloměsto, je představováno jako panoptikum figurek, vytvářejí zatuchlou atmosféru města.

4. Filmové adaptace a zajímavosti
Muži v ofsajdu, Dům na předměstí, Hostinec u kamenného stolu, Bylo nás pět.
Humor se často úmyslně obracel i k samotnému autorovi. Vyprávěl vtipy o Židech, se stejnou grácií přijal svůj osud při transportu. Několikrát předtím měl možnost emigrovat, ale vždy odmítl. Nakonec se na cestu za smrtí vydal dobrovolně, když měla jít do transportu jeho družka.

Eduard Bass (1888-1946)

Všestranně orientovaný, doslova renesanční umělec, který doplňuje známý trojúhelník autorů kolem Lidových novin. Spisovatel, novinář, redaktor, herec a autor kabaretních textů. Vlastním jménem Eduard Schmidt, profesionální kabaretním umělcem (červená sedma). Všestranný rozhled, postřeh, smysl pro lidový humor.
Klabzubova jedenáctka – moderní pohádka o světoznámé fotbalové jedenáctce, kterou tvoří 11 synů chalupníka.
Cirkus Humberto – vrcholný klasický román. Nálepka oslavy české píle, tvůrčích schopností, podnikavosti. Poutavě vyprávěný příběh Vaška, syna jihočeského zedníka, který díky své schopnosti a ctižádosti dělá rychlou kariéru ve slavném Humbertu. Barvité líčení mnohotvárného světa cirkusového prostředí, jednou z nejčtenějších českých knih.
Lidé z maringotek – novela, deset milostných příběhů, které si jedné noci vypráví deset artistů.
To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil – kabaretní texty
Rozhlásky – výbor, sobotní přehled týdenních zveršovaných událostí.
Filmové adaptace – Klapzubova jedenáctka, Cirkus Humberto.

6. Filmové adaptace a zajímavosti

Hordubalové, Bílá nemoc, První parta, Krakatit, Čapkovy povídky, O věcech nadpřirozených, Čintamani a podvodník.
V Čapkově vile se scházeli každý pátek tzv.“pátečníci“, tedy přátelé, kteří probírali politiku, kulturu...(T.G. M., Firt, Peroutka...).

5. Malíř a spisovatel Josef Čapek (1887-1945)

Výtvarník, umělecký kritik a teoretik, básník, prozaik, dramatik, psal společně se svým bratrem (Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu, Adam stvořitel). Jeho tvorba v obou uměleckých oblastech byla osobitá a paralelní, vnějším pojítkem obou činností byla výtvarná publicistika. Ovlivněn byl předválečnou modernou, ve třicátých letech se angažoval v protifašistickém hnutí.
Stín kapradiny – baladická novela, dějovostí vybočuje z celkového kontextu jeho prací. Dva venkovští mladíci zabíjí hajného, když jsou přistiženi při pytláctví.
Kulhavý poutník – ojedinělá kniha v celé moderní české literatuře. Esejistická próza s existenciální problematikou – jeho meditace o životě, z nichž jasně vyplývá odhodlanost nezpronevěřit se lidskému údělu, ať již je život jakkoliv trpký a těžký.
Povídání o pejskovi a kočičce, Jak se dívat na moderní obrazy, Umění přírodních národů – pohádky.
Psáno do mraků, Básně z koncentračního tábora – deníkové záznamy.

6. Česká novinářská tradice – Peroutka, Poláček, Bass

Ferdinand Peroutka (1895-1972)
Vynikající novinář, prozaik, literární a výtvarný kritik, šéfredaktor týdeníků Přítomnost, politický redaktor lidových novin, demokrat a velký odpůrce komunismu. Během celé okupace v koncentračním táboře, po roce 1948 emigrace do Anglie, pak Francie a nakonec USA. 10 let byl šéfem oddělení Svobodné Evropy.
Budování státu – jeho největší několikasvazkové veledílo o politice nově vzniklého Československa.

Karel Poláček (1892-1944)
Žurnalista, humorista a prozaik židovského původu, pochází z Rychnova nad Kněžnou. Studoval gymnasium, byl i úředníkem. Za okupace pracoval jako zaměstnanec Židovské náboženské obce při registraci zabavených knihoven, roku 1943 byl odvlečen transportem přes Terezín do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře.
a) vynikající vypravěč, inteligentní humor
b) sžíravý sarkasmus, občas příliš nesmiřitelný
c) tvůrcem mnoha vtipných novotvarů a vět (muži v ofsajdu – „ten mi může být ukradenej“).
d) tvůrce sloupku a soudniček-do redakce přinesl článek na pomezí povídky a fejetonu s nímž si nevěděli rady - sloupek.

Matka – autorkou námětu je ...

Matka – autorkou námětu je O. Scheinpflugová, jedná se o reakci na válku ve Španělsku. Matka vede dialogy a spory s mrtvými muži své rodiny, naživu zůstává jen Toni, jehož matka úzkostlivě střeží. V dramatu je proti sobě dvojí pojetí života: mužský princip, který stále směřuje k plnění úkolů nadosobních, přesahujících lidské soukromí, a princip ženský, soustředěný na zachování života.

5. Karel Čapek a pohádky
a) svět pohádek není fantastický nebo vyloženě nadpřirozený, bytosti jsou polidštěny.
b) místem děje jsou často skutečná místa
c) není zde vysloveně špatná postava, loupežníci jsou spíše k politování, ostatní mají své lidské slabiny.
d) rozkošnická záliba ve vypravování, hromadění synonym, užívání novotvarů.
Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek
Dášeňka čili Život štěněte
Zářivé hlubiny – povídková prvotina, psána společně s bratrem
Boží muka, Trapné povídky – hlubší filozofické pojetí
Loupežník – drama, alegorická komedie
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy – detektivní žánr
První parta, Kniha apokryfů
Práce nebeletritického charakteru – Francouzská poezie nové doby, Hovory s T. G. Masarykem, Marsyas čili Na okraj literatury.

Věc Makropulos

Věc Makropulos – drama, jde o problém dlouhověkosti. Recept je spálen, protože herečka Elina Makr., která objevu využívala a procházela historií v mnoha podobách, je člověkem hluboce nešťastným, je unavená životem, vnitřně vyprahlá. Řeší se zde morálně etický problém. Je zde opět Čapkův námět odlidštění – herečka není schopna soucitu, je duševně odumřelá, téměř jako robot.
Krakatit – román, sugestivně řešen problém odpovědnosti člověka za důsledky zneužití vynálezu. Hrdinou je vědec ing. Prokop, který objeví třaskavinu, jež by byla schopna zničit svět. Je mu odcizena a on v hořečnaté cestě za ukradeným vynálezem prochází různým prostředím. Naráží jen na snahu vynález zneužít ve prospěch jedné ze skupin. Konec je téměř pohádkový, uštvaný a téměř zdecimovaný Prokop se potkává se staříkem, aby došel k humanistickému krédu, že je třeba dělat malé věci „dobré lidem“.
Válka s mloky – román s fejetonistickými rysy, i zde se setkáváme s převratným vynálezem, který vede ke zkáze, ale utopie jako celek je povýšena na důrazné varování před hrozícím nebezpečím fašismu. Dochází k objevu velice inteligentních mloků, kteří představují neobyčejně levnou pracovní sílu. Mloci však pomocí trhavin ukrajují lidem pevninu, aby získali svůj životní prostor. Končí objevem mloka ve vltavské vodě v Praze.

3. Čapkova filozofie a jeho „noetická“ (poznávací) trilogie. (nauka o podstatě,teorie poznání)

Pragmatismus – filosofický směr 20.stol., který se zrodil v USA. Zvláštní pojem pravdy, pravdivé je to, co se osvědčuje svými praktickými důsledky, neexistuje žádná absolutní pravda, ale je relativní.
Hordubal, Povětroň, Obyčejný život – dějově samostatné romány spojuje možnost poznání druhého člověka. (Povětroň – umírající člověk, jako jediný přežil pád letadla, je zcela bez dokumentů, jeptiška, jasnovidec a básník se pokoušejí o rekonstrukci jeho života. Vznikají tak tři příběhy, neboť každý vkládá do poznání druhého člověka něco ze své povahy a zkušeností.
Život a dílo skladatele Foltýna – nedokončené román. torzo (zlomek díla, vzniklý nedokončením, porušením)

4. Karel Čapek a varování před totalitou
Bílá nemoc – konflikt mezi doktorem Galénem, charakterním, přirozeně inteligentním a skromným člověkem, a diktátorem Maršálem, který má jasné rysy fašistického vůdce. Galén má lék proti smrtelné bílé nemoci a je ochoten ho poskytnout nemocnému diktátorovi jen za slib míru. Zápas doktora je tragický, protože tato snaha ho nutí porušovat příkaz lékařské etiky poskytnout pomoc každému, kdo ji potřebuje. Je ušlapán zfanatizovaným davem, když se blíží k cílu svého zápasu. Sebeušlechtilejší jedinec je slabý v boji proti organizovanému zločinu.

Některé výbory novinových textů (posmrtně vydané soubory uspořádal M. Halík):

a) O věcech obecných čili Zóon politikon – slavný článek Proč nejsem komunistou, následně opětovně vyřazovaný.
b) Kritika slov a úsloví
c) Sloupkový ambit
d) Na břehu dnů
e) V zajetí slov – věnuje se zde např. frázím, ta není dle něj ustáleným rčením, ale ustáleným lhaní. Fráze sama podvádí svého uživatele, stírá rozdíl mezi pravdou a nepravdou. Stává se nástrojem demagogie, veřejných lží.
Fejetony – existují nejen známé fejetony cestopisné, ale i s obecně lidskými náměty. Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Kalendář, Měl jsem psa a kočku, Italské listy, Anglické listy, Obrázky z Holandska, Výlet do Španěl, Cesta na sever.
Čapek je ve svých fejetonech výtečným vypravěčem. Srší vtipnými a bystrými postřehy, dokáže „vyhmátnout“ povahu národa. Přitom jazyk je srozumitelný, je jako pohlazení. Čapek nepoučuje, pouze glosuje, důvěrně přibližuje, vše s porozuměním.

2. Karel Čapek jako utopista

Ve všech těchto dílech se jedná o nějaký převratný vynález a jeho neblahé důsledky pro lidstvo. Čapkovi je jasné, že technický pokrok se ubírá vpřed daleko rychlejším tempem než lidská morálka, a proto ve vzduchu neustále visí jakási pomyslná hrozba zneužití lidských vynálezů – má na mysli katastrofu s dalekosáhlými důsledky, které barvitě zobrazil ve své literární fantazii. Jeho katastrofy mají představovat varování. Nevěří, že převratný technický vynález může lidstvu otevřít lepší perspektivy, odráží se to i v základních konfliktech utopií, kdy je všude protiklad přírody a vyspělé civilizace, stejně tak ale protiklad přirozeného s umělým.
R.U.R. – světoznámé drama, ačkoliv sám se k němu stavil kriticky. Domin, ředitel závodů na výrobu robotů, je přesvědčen o schopnosti robotů nahradit plně člověka. Roboti se však vzbouří, lidstvo je vyhubeno, až na stavitele Alquista, který je dominantní postavou v jedné z vrcholných scén dramatu. Má totiž za úkol obnovit zničený recept na výrobu robotů. Jeho úsilí je však marné. Naděje pro záchranu přichází ve chvíli, kdy se mezi dvěma roboty objevuje zárodek citu. Roboti se tak znovu stávají lidmi a civilizace začíná opět od úplného začátku.
Továrna na absolutno – román, v němž dojde k objevu zvláštního karburátoru, který rozbíjí atomy, ale současně uvolňuje absolutno, tato síla vyvolává v lidech náboženský fanatismus, důsledkem je válka a ničení.

Stanislav Kostka Neumann ( 1875 – 1947 )

Básník, prozaik, publicista, překladatel, jeho tvorba nás provádí snad všemi literárními proudy. Pochází z rodiny zámožného advokáta a poslance. Přerušil studia a stal se novinářem, později spisovatelem. Od mládí se zabýval politikou. Po návratu z vězení spolupracoval s časopisem Moderní revue, později vydával časopis Nový kult. Po válce pracoval krátce jako úředník ministerstva školství, vstoupil do KSČ a věnoval se politické práci. Ovlivnil zejména rozkvět symbolistické a proletářské poezie.
Apostrofy hrdé a vášnivé – symbolistické znaky poezie.
Sen o zástupu zoufajících - víra v lid, individualismus, touha po životní harmonii a plnosti.
Kniha lesů, vod a strání – milostná přírodní poezie.
S městem za zády – fejetony.
Nové zpěvy – oslavuje moderní technickou civilizaci.
Rudé zpěvy – jeho politický postoj
Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života – společenská aktivita před 2.sv.v.
Bezedný rok, Zamořená léta – mohli vyjít až po 2.sv.v.

Fráňa Šrámek ( 1877 – 1952 )

Básník mládí. Prozaik, fanatik, publicista. Po návratu z vojny se plně věnoval literatuře. Politicky spolupracoval s anarchisty, za své protiválečné projevy několikrát vězněn. Působil silou smyslové svěžesti, ovlivnil nejmladší básnickou generaci. Do literatury vstoupil jako antimilitarista a protispolečenský vzbouřenec sbírkou:
Života bído, přec mám tě rád, Modrý a rudý – odlišnost od ostatních především v osobní citové zainteresovanosti, prostý jazyk a veršová písňová forma.
Splav – poezie, Měsíc na řekou – drama – jeho mládí s touhami, radostmi, smutky. Tuto tvorbu můžeme označit jako impresionistickou a vitalistickou.
Léto, Hagenbek – působivá dramata.
Žasnoucí voják, Elbasan – povídky

Václav Kaplický
Gornostaj

3. Vliv 1. sv. v. na českou literaturu – J. Hašek – viz. otázka 2
4. Osobnost Karla Čapka a jeho literární dílo

Karel Čapek ( 1890 – 1938 )

Narodil se v Malých Svatoňovicích, o rok později se přestěhovali do Úpice. Studoval gymnasium v Hradci Králové, Brně a Praze, Filosofickou fakultu UK v Praze, Berlíně a Paříži. Byl výtvarným kritikem Národních listů, od roku 1921 redaktorem Lidových novin.
Odborný a částečně objektivní zájem proudil především z východu, proto bylo kolem Čapka přerušeno mlčení, jež způsobil především ministr V. Kopecký. Ten po roce 1948 zakázal nově ustanovenou společnost Bratří Čapků, Čapek se současně dostal na seznam nevhodných spisovatelů (tzv. Index).
V současnosti jsou za nejlepší monografické práce o Čapkovi považovány monografie I. Klímy – Karel Čapek, A. Matušky – Člověk proti zkáze, O. Králíka – První řada v díle Karla Čapka, M. Halíka – Karel Čapek. Život a dílo v datech...

1. Novinář, autor drobných prozaických útvarů
Má schopnost vnímat nejobyčejnější maličkosti kolem sebe a využívat je ke sdělení vážných společenských či filozofických problémů, napsat text pro potěšení samotné krásy věci. V těchto souvislostech byl Čapek mistrem zkratky a slovesné miniatury. Neodděloval ostře žurnalistickou tvorbu od románové či povídkové, svou tvorbou výrazně přispěl k rozvoji fejetonu, sloupku a causerie (vtipná zábavná literární èrta, úvaha)

Začal publikovat nejprve v novinách ...

Začal publikovat nejprve v novinách a časopisech, načas byl redaktorem Světa zvířat. Typické je jeho pohrdání dobovými literárními konvencemi i nezastíraným příklonem k lidové povaze, což nakonec krystalizuje v umělecky celistvý typ lidového chytráka a šibala, jehož činorodá aktivita je v komickém kontrastu s vládnoucí autoritou.
Trampoty pana Tenkráta, Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i z domova, Můj obchod se psy a jiné humoresky, Dva tucty povídek, Tři muži se žralokem, Mírová konference – soubory povídek.
Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky – I. podoba Švejka, tento pravzor je pouhým prosťáčkem, který nadšeným plněním svých povinností přivádí k zoufalství své nadřízené.
Dobrý voják Švejk v zajetí – druhá verze Švejka, vznikla v době Haškova působení v ruských legiích.
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – definitivní verze, románová tetralogie, poslední díl dokončil přítel Karel Vaněk. Švejk ztělesňuje prohnanost a bodrou hloupost. Všechny epizody směřují k zesměšnění války a starých nesmyslných pořádků prostřednictvím lidového humoru. Je to satira, groteska.

Švejkovina

Švejkovina – jednání, při němž je popírán smysl každého řádu, disciplíny, je to negace odpovědnosti. Časem se chápání pojmu rozšířilo ( avšak nesprávně) i na provádění směšných kousků.
Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona – jedna z podob mystifikačního mistrovství Haška. Roku 1911 založil svou vlastní politickou Stranu mírného pokroku v mezích zákona, a dokonce za ni kandidoval ve Vinohradech. Právě tato iniciativa se spoustou neuvěřitelných příhod je obsahem této humoristické knihy.
Haškovy povídky ze starého mocnářství, Dobrý voják Švejk – filmové adaptace.

František Langer - Železný vlk – povídková kronika legií, Jízdní hlídka – drama o osudech českých legionářů na Sibiři.

Jaromír John - Večery na slamníku – soubor povídek.

Vladislav Vančura - Pole orná a válečná – román
Jaroslav Kratochvíl - Prameny – román

Dalšími významnými představiteli surrealismu ...

Dalšími významnými představiteli surrealismu v literatuře byl Francouz Marcel Proust a Ir James Joyce. Francouzský spisovatel Marcel Proust napsal v letech 1913-1927 sedm svazků svého nejvýznamnějšího díla Hledání ztraceného času. Podobně jako H. de Balzac popisuje mravy, morálku a chování aristokratického měšťanského obyvatelstva Paříže. Do textu však silně pronikají vlastní zážitky a úvahy o smyslu lidského bytí. Anglicky píšící Ir James Joyce začal svou spisovatelskou dráhu na poli poezie. O mnoho zajímavější se stal jeho soubor povídek Dubliňané. Joyce se pak věnoval už hlavně próze. Využíval v ní metodu proudu vědomí, osoby byly vykresleny po psychické stránce a postaveny mezi neobvyklé prostředí času a prostoru. Joyceova tvorba vyvrcholila, po Portrétu umělce v jinošských letech, v románu Odysseus. Přesně do jednoho dne zahrnul celé dění knížky, podrobně vylíčil nejdrobnější a nejniternější stavy a podoby lidského nitra. Hlavní postavou je bloudící Odysseus. Autor tak volně navazuje na Homérovu Odysseu. Významným představitelem surrealismu u nás byl Vítězslav Nezval. Český surrealismus se začal rozvíjet až po Nezvalově cestě do Paříže. Roku 1934 vyšel Manifest surrealismu stavící se proti třídní společnosti a usilující o individualismus. Jeho surrealistické sbírky reprezentují Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař.

2. Legionářská literatura

Josef Kopta ( 1894 – 1962 )
Osobní zážitky z revolučního Ruska, legionářská problematika v jeho díle mnohdy měla autobiografické rysy. Mezi válkami byl čtenářsky oblíbený díky vnější romantice příběhů, posléze však upadá.
Třetí rota – románová trilogie, sledovala nejen osudy čs legií, ale i komplikace se Sověty, konec carismu a počátek ruské revoluce. Nadšení z 1. dílu osláblo po uveřejnění pokračování, v němž stále kritičtěji hodnotil úlohu českých legií v sovětském Rusku.

Rudolf Medek ( 1890 – 1940 )
Považován za jakéhosi oficiálního spisovatele tohoto směru. Dosáhl hodnosti generála, byl konzervativec. Proslul ostrými výpady proti demokratickým spisovatelům, jeho názory vyústily do fašistického postoje. Některé skutečnosti vědomě zkresloval a nahrazoval je průhlednou demagogií. Otcem malíře Mikuláše Medka.
Anabáze – románová pentalogie, která sleduje posledních 20 měsíců legií až po návrat domů.

Plukovník Švec –

Plukovník Švec – drama, uvedeno v ND, vyvolalo obrovskou polemiku o hrdinství českého člověka za války. Založeno za skutečné události, dobrovolné smrti velitele vojenské jednotky, který prožíval vnitřní zápas mezi nacionalistickou a bolševickou orientací.
Zborov – patetická báseň oslavující heroismus legionářů v jedné z nejslavnějších bitev 1. sv. v.

Jaroslav Hašek ( 1883 – 1923 )
Bohém, geniální mystifikátor, dobrodruh a hospodský povaleč, vynikající spisovatel se smyslem pro humor, provokatér a milovník zvířat, anarchista na černé listině.
Narodil se v Praze, kde rovněž studoval na gymnáziu – zde neprospíval – dokončil obchodní akademii. Pracoval v bance, poté odešel na Balkán pomáhat makedonským povstalcům. Poté se potuloval po Evropě, živil se obchodem se psy, několikrát byl zatčen, zasahuje do politiky, nakonec vojákem v čs legiích. Roku 1918 se však rozchází s oficiálním velením odboje a vstupuje do Rudé armády ( vojáci čs legií ho chtěli zato oběsit ). Před legionáři se skrývá v tatarských vesnicích a nakonec se stává pracovníkem politického oddělení Rudé armády. Teprve roku 1920 se vrací do vlasti a začíná psát knihu o Švejkovi.

Jakousi vůdčí a teoretickou osobností ...

Jakousi vůdčí a teoretickou osobností se stal rumunský básník Tristan Tzara (Kalendářní biograf abstraktního srdce, Dvacet pět básní) jenž napsal s malířem Picabiou dadaistický manifest, v němž se píše, že Dada se zrodilo z potřeby nezávislosti, z nedůvěřivosti vůči společenství, hlavním principem je náhoda.Chce burcovat, šokovat, provokovat. Dadaisté jako první objevili tzv. automatické texty, které později využil surrealismus. Od surrealismu se liší tím, že nepracuje s podvědomím. Výtvarní umělci: Duchamp, Picabia, Man, Arp, Ernst.

c) surrealismus
Surrealismus ovlivnila psychoanalýza rakouského lékaře Sigmunda Freuda, který se jako jeden z prvních zabýval lidskými podvědomými duševními pochody. Zde se objevil pojem tzv. „automatismu“, jenž je protikladem mechanického vnímání. S automatismem souvisí hlavní z motivů surrealismu - plynulý tok impulsů vycházející z lidského podvědomí. Surrealistické umění neomezoval předem zhotovený plán, logická výstavba. Texty byly spontánní, překvapivé, nepravděpodobné. Za literaturou nezůstalo opožděné ani výtvarné umění, prezentované malíři Maxem Ernstem, Salvatorem Dalím, Joanem Miró a dalšími.

a) Futurismus

Vznikl roku 1909 zveřejněním Manifestu futurismu italského básníka Filippa Marinettiho. Futurismus (futurus = budoucí) se bouřil proti tradici v umění. Rychlost, proměnu a pohyb světa se futuristé snažili promítnout do výtvarnictví i literatury. Neuznávali jakékoli předchůdce, hlásali revoltu, anarchii, destrukci a věřili ve svět techniky. Pro literaturu se stala výchozí tzv. teorie osvobozených slov, která usilovala o svobodu slova a nevázanost verše. Jednalo se o odstranění interpunkce, slovesa byla užívána pouze v infinitivu. Kromě Marinettiho (Zzang tůmp tůmp, Ohnivý buben, Futurismus a fašismus) futurismus zastupoval také Rus Vladimír Majakovskij a Velemír Chlebnikov – vytvářel nová slova bez jakéhokoliv významu.

b) expresionismus
Vzniká v 1. pol. 20. stol. v Německu, je zde také nejvíce rozšířený. Zakladatelem je německý dramatik Bertold Brecht. U nás je to tzv. Literární skupina (tj. básníci, kteří tvořili v Brně) - Ladislav Klíma, Richard Weiner. Je to reakce na 1. světovou válku. V jeho centru pozornosti jsou citové stavy a projevy lidské psychiky. Tyto psychické momenty jsou však pesimistického až katastrofického rázu – poezie je plná zoufalství, prázdnoty a bolesti. V malířství byl představitelem Nor Edward Munch a jeho obraz Výkřik, Emil Nolde, James Ensor.
Dalšími představiteli jsou Franz Kafka, Johannes R. Becher, Gottfried Benn.

c) Kubismus

Název „kubismus“ pochází z latinského slova „cubus“, což česky znamená „krychle“. Kubismus jako jeden z moderních uměleckých směrů začátku století vznikl roku 1907. Kubisté se snažili rozložit svět na jeho nejjednodušší části, jimiž se stávaly geometrické útvary - především krychle. Jeho vůdčími osobnostmi se stali Pablo Picasso, Georges Braque. Z českých umělců to byli Otto Gutfreund, Bohumil Kubišta a Emil Filla.
Kubismus se promítl také do světa literatury. Umělci však nerozbíjeli realitu, ale text. Na jeho nejmenších prvcích - slovech - tvořili nový obraz světa. Kromě G. Apollinaira tvořil kubistické básně Francouz Jean Cocteau (sbírky Chorál a Rekviem). Kubismus má tendenci k mnohotématičnosti, k prolínání časů. Základním prostředkem jsou asociace (tj. spojování různorodých skutečností), osvobozená slova, nesouvislosti, výtvarné uspořádání textu.

d) dadaismus
Dadaismus jako umělecké hnutí vzniklo už za první světové války. Hnutí dada se stalo jakýmsi intelektuálním protestem proti všem dosavadním uměleckým i lidským konvencím. Je spojováno se vznikem literárního klubu Kabaret Voltaire v Curychu, kde se recitovali verše Christiana Morgensterna (humor, groteskní lyrika a hra s absurdními jazykovými tvary).

11. Německy psaná literatura v českých zemích 13

Franz Kafka (1883-1824) 13
Gustav Meyrink (1868-1932) 14
Rainer Maria Rilke (1875-1926) 14
Franz Werfel (1890-1945) 14
Edmon Erwin Kisch (1885-1948) 14
12.a) Americká próza mezi válkami 15
Ernest Hemingway 15
William Faulkner 15
Francis Scott Fitzgerald 15
Theodore Dreiser 15
Lewis Harry Sinclair 15
Sinclair Upton 15
West Nathanael 15
John Steinbeck 16
Henry Miller 16
Stephen Butler Leacock 16
12.b) Anglická meziválečná próza 16
13. Francouzská literatura mezi válkami 17
14. Německá meziválečná próza 18

1. Umělecké a myšlenkové směry v próze 1. pol. 20. stol.

Počátek 20. století znamená zvrat v klasickém pojetí literatury. Umělci - nejen literáti - hledali nové cesty k zobrazení světa a přiléhavější, nápaditější a barvitější způsoby postižení reality. Ruku v ruce šlo výtvarné umění s uměním spisovatelským a básnickým.
Za jistého předchůdce moderních uměleckých směrů lze považovat Francouze Guillauma Apollinaira (1880-1918), jenž se vlastním jménem jmenoval de Kostrowicki. Dětství strávil v Monaku, pak se však usídlil v Paříži. Po válce, kde bojoval jako dělostřelec, zemřel na nákazu španělskou chřipkou.

Apollinairova tvorba nejvíce tíhne ke kubismu a futurismu. Tvrdě se postavil proti tradičnosti literatury. Vytvořil nový přístup k textu, nový básnický jazyk. Uplatňoval hru se slovy, do kterých zapojil fantazii, a nechal tak vzniknout zcela jiným představám a kontextům. Z jeho díla jsou nejznámější básnické sbírky Kaligramy a Alkoholy, odkud pochází nejúspěšnější báseň Pásmo. Jde o nevázaný tok nálad, vzpomínek a dojmů, které utvářejí a zachycují jedinečnost lidského života. Kromě básní psal Apollinaire také drama. Jeho Prsy Tiréziovy byly zároveň programem divadelního novátorství.

7. Humor v české literatuře –

7. Humor v české literatuře – Poláček, Bass, Langer 8
František Langer (1888-1965) 8
8. Vladislav Vančura a jeho imaginativní (básnická) próza 8
Vladislav Vančura (1891-1942) 8
9. Próza levicově orientovaných autorů 9
Ivan Olbracht (1892-1952) 9
Jiří Weil (1900- 1959) 10
Marie Majerová (1882-1967) 10
Marie Pujmanová (1893-1958) 11
Helena Malířová (1877 – 1940) 11
Géza Včelička (1901-1967) 11
Karel Nový (1890-1980) 11
10. Psychologická próza 11
Egon Hostovský (1908-1973) 11
Jaroslav Havlíček (1896-1í43) 12
Jarmila Glazarová (1901-1977) 12
Václav Řezáč 1901-1956) 12

1. Umělecké a myšlenkové ...

1. Umělecké a myšlenkové směry v próze 1. pol. 20. stol. 2
2. Legionářská literatura 3
Josef Kopta ( 1894 – 1962 ) 3
Rudolf Medek ( 1890 – 1940 ) 3
Jaroslav Hašek ( 1883 – 1923 ) 3
František Langer - Železný vlk – povídková kronika legií, Jízdní hlídka – drama o osudech českých legionářů na Sibiři. 4
Jaromír John - Večery na slamníku – soubor povídek. 4
Vladislav Vančura - Pole orná a válečná – román 4
Jaroslav Kratochvíl - Prameny – román 4
Stanislav Kostka Neumann ( 1875 – 1947 ) 4
Fráňa Šrámek ( 1877 – 1952 ) 4
Václav Kaplický 4
3. Vliv 1. sv. v. na českou literaturu – J. Hašek – viz. otázka 2 5
4. Osobnost Karla Čapka a jeho literární dílo 5
Karel Čapek ( 1890 – 1938 ) 5
5. Malíř a spisovatel Josef Čapek (1887-1945) 7
6. Česká novinářská tradice – Peroutka, Poláček, Bass 7
Ferdinand Peroutka (1895-1972) 7
Karel Poláček (1892-1944) 7
Eduard Bass (1888-1946) 8