Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vymezení postmoderny u německého filosofa Wolfganga Welsche

1)Postmodernismus
Postmodernismus se dělí na bezbřehý a precizní. Bezbřehý modernismus se vymyká běžnému chápání a podléhá módním tlakům, na rozdíl od precizního postmodernismu, který je význačný svou přesností, rozvíjením plurality. Postmodernismus je vlastně odrazem dnešní společnosti. Postmoderna je stav radikální plurality, je to demokracie, jelikož obsahuje různé názory. Postmoderní pluralita je termín, který je spojen se svobodou, zodpovědností a má etický základ. Tuto novou etiku postmoderna vytváří a potřebuje ji. Nelze ji nikomu vnutit, je třeba se pro ni rozhodnout z vlastní vůle.

2)Postmoderna, moderna a věda
Postmoderna je naplněním moderny, to co dříve se v moderně dělo pouze ve výjimečných případech, v postmoderně se to uskutečňuje v rámci všedního dne. Pohled postmoderny na dnešní svět má vliv na vědecké poznání. Postmoderna umožnila vědě jiné formy vědění a poznání. Věda zrušila svou totalitu ze sebe sama a změna proběhla ze vnitř. Vědci došli k názoru, že nárok na absolutno moderní vědy není možný.

3)Postmoderna a společenská moderna
Postmoderna navazuje na modernu, jelikož i ona byla vázána na pluralitu. Postmoderna se vyznačuje každodenní pluralitou, protože jinak už se nelze ve světě orientovat. Pluralita se stala součástí postmoderny jako možnosti svobody, kterou musí rozvinout.

4)Postmoderní pluralita
V postmoderně pluralita rostla jak navenek tak i vnitřně. Pluralita je zde chápána jako cíl, který se musí rozvíjet. Pluralita se stala novou cestou, která vede ke spáse. Na rozdíl od moderny, kde je pluralita jen v určitých částech celku, v postmoderně je pluralita sama smyslem.

5)Závěr
Postmoderna sebou přinesla pluralitu, která je spojená s demokracií a zodpovědností. A právě ona demokracie je nejdůležitější přínos. Postmodernismus s sebou přinesl i svobodu a na každém z nás je možnost rozhodnout se samostatně. Rozhodnutí by mělo být od nás na základě etiky, kterou sebou postmodernismus nese a potřebuji ji. Avšak problém je ten, že vynutit to nemůže, bylo by to v rozporu programu postmoderny. Rozhodnutí tedy závisí jen na nás. Výsledek je nejistý, jediné co máme je pouze ono svobodné rozhodnutí.

Literatura:
Welsch, Wolfgang: Naše postmoderní moderna, Praha, Zvon 1994