Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tématická a žánrová různorodost české meziválečné prózy

- témata odráží vývoj meziválečný, odráží formování samostatného českého státu
- působí zde starší generace realistů
- ruralisté
- sociální cítění
- pohled baladický
- psychologická tématika – začíná se rozvíjet v 1. pol. 20. stol.: Havlíček, I. Olbracht (Nikola Šuhaj loupežník), Beneš, Egon Hostovský
- téma civilizace a vývoj (rozvoj vědy a techniky) – Čapek
- člověk jako harmonická osobnost, renesanční přitakání k životu - Vančura
- biblické příběhy – Olbracht
- ženská tématika – Majerová, Pujmanová
- redakce Lidové noviny Þ představitelé tzv. demokratického proudu (Eduard Bass, Karel Poláček, Rudolf Těsnohlídek, Josef Čapek
- zaměření na město,venkov – Čep – je z venkova, vychází z něj, ale nepopisuje ho
- venkovská próza: Vojtěch Martínek, František Křelina, Jan Čep
- literatura společensky angažovaná: Ivan Olbracht (2 linie), Marie Majerová, Marie Pujmanová, Karel Nový, Jarmila Glazarová
- úplně mino: Jakub Deml – psal prózu i poezii, osobnost, která nenechávala v klidu
-

Ludvík Vaculík

dříve osobitý novinář, teď prozaik a publicista
-významná postava spol. života
-působil v Literárních novinách
-hodně se angažoval (2000 slov)
-jazyková virtuozita
-představitel samizdatové literatury, dával ty knihy dohromady, tajně
-hodně pronásledovaný, založil samizdatové nakl. Petlice

Český snář –velmi kritický a otevřený obraz disidentů a kult. života v Praze, těžko uchopitelné dílo, dokumentárnost, něco mezi publicistikou a osobní kronikou

Sekyra – hodně autobiografický román, smutek z proměny vesnice, konfrontace otce a syna, zmanipulovanost otce stranou proti celé rodině

Jaro je tady - fejtony, hodně v nich brání staré osvědčené hodnoty, stojí na straně ohrožených

Samizdat

-po roce 68 následuje druhá vlna emigrace, mnoha autorům je zakázána tvorba, vzniká samizdat, díla jsou vydávána v exilu, oficialně vydána díla jsou silně cenzurována
-mnoho autorů, hlavně mladých se uchýlí k emigraci a odchází a tvoří v zahraničí, patří mezi ně Pavel Kohout, Josef Škvorecký, Milan Kundera, ostatní zůstávají doma a vydávají svá díla v samizdatu, e.g. Ludvík Vaculík, Bohumil Hrabal
-Pavel Kohout -odchází do Rakouska
-August, august, august (drama)
-Katyně
-Kde je zakopán pes
-Konec velkých prázdnin (scénář)
-Josef Škvorecký -odchází do Toronta kde zakládá vydavatelství „68 publishers“
-Milan Kundera -odchází do Francie
-Nesmrtelnost
-Ludvík Vaculík -zůstává doma
-Český snář
-Jaro je tady
-Sekyra
-Bohumil Hrabal -Obsluhoval jsem anglického krále

Josef Škvorecký

prozaik a publicista
- odešel do exilu v Kanadě, kde se svou ženou, spisovatelkou Zdenou Salivarovou, založil významné exilové vydavatelství 68 Publishers

dílo:Zbabělci -odehrává se v posledních osmi dnech války
-protagonistou románu je Danny Smiřický, který je skeptický jak k ideálům komunismu, tak náboženství, více jej zajímá jazzová muzika a dívky
-Danny se stává hrdinou jen proto, že náhodou zničí německý tank
-dobová ideologická kritika román odmítla pro znesvěcování hrdinů odboje

Milan Kundera

do literatury vstoupil nepříliš zdařilou poezií
-proslavil se jako autor románů a dramat a též jako autor esejů o literatuře (Umění románu, Zrazenétestamenty)
-vztah k ženám v próze
-bezcitný erotický popis
-v próze chybí city, chybí upřímný prožitek vztahu
-zabývá se hrou s osudem (vlastním, cizím), vratkost hry => nebezpečí
-současný francouzský autor – na špičce soudobé světové prózy
-především prozaik a esejista

Směšné lásky
soubor povídek, ve kterém využil lehké hravosti námětů a ironizovaného a komentovaného vyprávění
jednotlivé povídky jsou provokací strážců ideologických a mravních ideálů
navzájem jsou spojeny tématy mystifikace, lidské identity, směšných milostných vztahů


Žert
román je vystavěn na hlavním příběhu Ludvíka Jahna, který z legrace pošle pohlednici dívce, na níž ironizuje marxistické učení; tento zdánlivě nevinný žert však rozběhne celou řadu neblahých událostí: Ludvík je vyloučen ze studia i ze strany, je odveden na vojnu atp.; po letech se pokusí o další žert, který se však nakonec též obrátí proti němu: svede ženu svému bývalému spolužákovi, který způsobil jeho nedobrý životní osud, jenže netuší, že ten o svou ženu vlastně nestojí
ve vyprávění událostí příběhu se střídají čtyři postavy, každá přitom vypráví svým osobitým stylem
románový příběh je proložen filozofujícími esejistickými pasážemi

v 60. letech Kundera napsal též dramata:
Majitelé klíčů
Jakub a jeho pán

Arnošt Lustig

mimořádný a obdivuhodné životní zkušenosti, žid, prošel Terezín, Buchenwald a Osvětim,
-v roce 1968 emigroval, USA profesor na univerzitě,
-prozaické dílo: převážně literatura Holocaustu, čerpá z vlastních zkušeností a zážitků
-zachycení: slabí jedinci(děti a staří lidé), židovská tématika: ve svém díle ztvárnil utrpení židů v 2 světových válkách,
-povídky: velké množství,inspiračním zdrojem osobní zážitky, povídky plné děje, hrdinové nejsou pasivní, ale snaží se situaci řešit, epizodky, prostředí koncentr. tábora, které znal, existencionalistické rozhodnutí činu, svědomí trpícího člověka(ponížení, pud sebezáchovy),

Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou - tragická příběh mladé židovky, psychologická studie postav a chování člověka v té nejvypjatější situaci, kdy se člověk nesnaží zachránit svůj život, ale svoji čest
prostředí: 2sv. válka, výměna 20 velmi bohatých amerických židů,
hl.postavy: Kateřina Horovitzová. lidské drama, Herman Cohen nacista
Nemilovaná(z deníku sedmnáctileté perly ich) - pozdější období tvorby AL, ztvárnění osudy židovské dívky
- děj: koncentrační tábor, psáno formou deníku zachycení krutého prostředí koncentračního tábora, dívka je prostitutkou nacistických důstojníků, dostává jídlo, základní věci hygieny,
- hlavní hrdinka pomáhá své přítelkyni Ludmile, rozpravy o minulosti( rodina, dětství, lidské tělo ), dvě dospívající dívky
- myšlenka:ponížený člověk na dně v sobě vzepře sílu v boj

Ota Pavel

původem žid, novinář, beletrista, sportovní novinář, publicista
- prozaické dílo: mistr drobné prózy, mistrovská kompozice a styl, židovský námět, - ryzí čeština, nenápadný smysl pro humor, díla neokázalá, nádherná, povídky líčí pomalu, neotřelá přirovnání, klidně laskavé zachycení lidské duše, vztah člověka k přírodě, miloval řeku, ryby a krajinu Buštěhradu, oblíbený u žen
- myšlenka: myšlenka humanity, hrdinové: členové vlastní rodiny,
- psychická nemoc, schizofrenie se projevila až v pozdějším období života, rozdvojení osobnosti

dílo:Jak jsem potkal ryby
Smrt krásných srnců – odtržení člověka a přírody

OFICIÁLNÍ ČESKÁ PRÓZA PRO R. 1948

-poznámky k úvodu:
-dochází k proměně prózy, vzniká nový charakter literatury,
mnohotvárnost, byl přerušen přirozený vývoj od meziválečné prózy po r.1945

-historická fakta: 1945 konce války, (Jalská konference, zájmy Ruska a USA),její vliv na českou společnost, 1948 převrat, mocenské zájmy SSSR v ČSR, počátek Studené války, západní a východní blok, železná opona, střet politických zájmů kapitalistického východu a socialistického, komunistického východu
-50. léta v ČSR: vykonstruované procesy proti nepřátelům a sabotérům vlasti,(Milada Horáková, čeští letci RAF, zahraniční legie z 2sv.války..), ve vězení básníci a spisovatelé …, Jan Zahradníček, František Křelina, Josef Palivec) teoretik Záviš Kalandra byl ve vykonstruovaném soudním procesu odsouzen k smrti a popraven.
období první vlny emigrace (Egon Hostovský, Jan Čep, Ivan Blatný)
literatura 50. léta. počátek tvorby v duchu socialistického realismu, budovatelská literatura, funkce děl byla především politicky agitační,
černobílé postavy, odkrytí kultu stalinismu, velké omezení tvůrčí svobodné aktivity
-v 60. a 70. letech - následuje doba uvolnění, tzv.liberalizace, dochází k uvolnění ve všech oblastech spol.života., vystřízlivění ze socialis. realismu-reakce na moderní avantgardní směry objevují se moderní liter, formy, noví autoři, snaha o syntézu avantgardního a tradičního, složitý styl psaní, čerpá z impulsu složitého období, světa; období liberalizace ukončeno příchodem vojsk varšavské dohody 21.srpna 1968, opětovné uzavření hranic
-počátek nejtěžšího období normalizace, období 2 emigrace obyvatel ČSR, u jednotlivých autorů rozlišovat dle tvůrčího období oficiální, samizdatové případně exulantské literatury-díla psaná po emigraci z ČSR-exulantská lit., díla psaná pod útlakem režimu(cenzura)-samizdatová lit.
surrealistické východisko
stylistika, kompozice, forma, jazyk, myšlenky
největší talenty poválečné literatury:
1.Hrabal
2.Ladislav Fuchs
3.Arnošt Lustig
4.Ota Pavel
5.Josef Škvorecký
6.Jan Otčenášek
7.Ludvík Vaculík pouze do 60. let, pak samizdatová
zahrnout socialistickou budovatelskou literaturu

Východisko existencionální a surrealistické

Bohumil Hrabal - Český prozaik světového ohlasu, který psal povídky, lyrickou prozu- tzv. reflexivně lyrický a epický proud(Milan Jankovič, nedá se říct román jako takový)
-život: -narodil se v Nymburku , otec v pivovaru( prostředí pivovaru použil pro zfilmované dílo Postřižiny), studoval práva v Praze, kde získal doktorát po II.sv.válce
-miloval lidové prostředí, hlavně pražskou periferii-oblast Libně a jejich hospůdek,
kde žil( oblíbená hodpoda U Zlatého tygra , Staré Město)
-oblíbenou oblastí bylo také Kersko(obalst Polabí, kterou si vybral jako místo dění jeho zfilmovaného románu Slavnosti Sněženek)
-během života vystřídal mnohá zaměstnání, i když byl právníkem s doktorátem)úředník ,skladník, obchodní cestující, brigádník)
-obdivoval Jacka Kerouaca a surrealisty Andreho Bretona a Salvatora Dalího
-navštívil USA(přítelkyně April Clifordová”Duběnka”, jeho překladatelka do angličtiny –dopisy, listy po r.1989)

dílo: -rozsáhlé, světově známé,
-psal povídky, lyrickou prozu- tzv. reflexivně lyrický a epický proud (není to román!)
-zajímal se o konkrétního jedince v konkrétní situaci
-publikační činnost děl:jeho díla měla složitou publičkační činnost, často podléhala cenzuře, vyšla také v samizdatu a exilu
-pro své dílo se inspiroval surrealismem, ale také proaziky jako Kerouac, J.Joyce…
-metoda psaní proudem, setřihem, montáž(Toto město je ve spol.) inspirace kolářem. a koláž(Inzerát nad dům,ve kterém..-surrealist. princip automat. psaní)
-metody surrealismu

-BH -vynikající práce s jazykem , řečí a mluvou
-hovorová řeč- slang, slang dodává hovorovému stylu šperky
-hrdinové zvláštní , atypičtí(pábitelé)
-považoval se za zapisovače a střihače

metoda pábení: zvláštní osobitá metoda BH, syntéza tradičního a avantgardního velice osobně pojaté prolnutí, filozofické obrazy světa
podstatná inspirace hodspodské prostředí, pražská periferie Libeň, z nich chtěl zachytit skutečný život, nepřikrášlený, surreálně groteskní, černohumorně absurdní
mísení a prolínání vysokého a nízkého, krutého a drsného, čerpá také ze života, životní zkušenosti

počátky tvorby: první povídky:60. léta zviditelnil se
1) Perlička na dně(1963),
2) Pábitelé(1964)-objevují se tzv. hrabalovské figurky, zachycuje velice pestré společenské prostředí
Pábitelé lidé: pábitelé (neologismus) lidé, kteří něco dělají až se směšným zaujetím. srandovní postavičky(chytač motýlů, Postřižiny, Slavnosti Sněženek)
3) Taneční hodiny pro starší a pokročilé – experimentální próza, psaná jedním šmahem
4) Ostře sledované vlaky - nejznámější dílo BH, které je proslaveno díky stejnojmenému filmu J.Menzela, který za toto dílo obdržel Oskara
-prostředí: malá železnicční stanice na konci II.světové války¸
-dílo se dá velice těžko interpretovat
-hl. postavou Miloš Hrma – zmatený, mladý, neúspěšný v lásce, na konci je však ukázán jako hrdina, v momentu, kdy hází bombu do jedoucího vlaku a umírá, přednosta stanice
průvodčí
-toto dílo obsahuje další existencionalistické prvky: odcizenost, absurditu, sebervražda, náh. a zbytečnou smrtí

Postřižiny – vzpomínka na otce, na své dětství (pivovar Nymburk), závěr románu je věnován rozvoji techniky, zkracování času => zkracování vlasů maminky, hrdinové se loučí s klidným životem pod náporem vývoje který se blíží
Městečko, kde se zastavil čas – vzpomínka na jeho dětsvtí, jak se městečko mění, jak se dostávají do domovů důchodců, něco upravil
Krasosmutnění – jak se vyvíjí městečko za války
Harleklýnovy miliony – nostalgická a pesimistická proza, dle filmové melodie, prastředí: domov důchodců, o jeho mamince v domově důchodců, nesmířila se se stárnutím
Obsluhoval jsem anglického krále – vydáno v samizdatu
Příliš hlučná samota -jeho nejoblíbenější dílo, hl.p.- balič starého papíru Hanťa, postava renesanční
-lidový filozof, vstřebává vše kolem sebe informace, svoji práci dělá s láskou
- na koci páchá sebevraždu, protože mu hrozí, že přijde o místo v, nezbude mu žádná jistota, žádné naplnění života
Myšlenka: likvidace kulturních a uměleckých hodnot, myšlenky k nimž lidstvo dospělo se proměňují v pouhý čistý papír


Slavnosti sněženek-dílem oslovil dvě čtenářské generace
prostředí:Karsko, chatová kolonie
-zfilmováno, úspěšná komedie

ukázka:Toto město je ve společné péči obyvatel-tak živé řeči, popis Prahy ( ulic, náměstí, parků)
-Praha- kosmopolitní město
-montáž
-těžké lepší být doma cizincem- člověk může objevovat stále nové
-na porozumění, části nezcela pochopitelné
-koláž výtvarné umění, pábení- posedlost něčím,, smyslnost pro krajinu kerska

ukázka:Postřižiny- příjezd maminky do města , renesanční prožitek
-maminka: pěkná, výstřední
-ukázka Jarmilka: typické Hrabalovské rysy
-postava Jarmilky- vztah k Jarouškovi, figurka na okraji -společnosti, netěší se žádnému postavení, dobré srdce, každý v životě něco dostal a je důležité to rozvinout, vychází ze životní zkušenosti

Ladislav Fuchs-osobitý poválečný spisovatel, originální autor světového významu, který proslavil český psychologický román
-studoval psychologii, filozofii, dobře situovaná rodina-Praha, introvert, samotář, kunsthistorik
-r.1963 vychází první jeho dílo Pan Theodor Mundstock
-Fuchsův psycholog. román: promyšlenost, napětí, nejtajnější záchvěvy lidské duše, vyžaduje soustředěné čtení, velmi osobitá kompozice, kritici je přirovnávají k hudebním dílům

Mí černovlasí bratři – prostředí ZŠ, Michael a jeho 3 židovští kamarádi, příchod nového učitele, zasedne si na Michaelovi 3 kamarády, oni ho chtějí zničit ale zničí on je, změní se bezstarostnost, jeden z kamarádů umře, jeho další dva kamarádi byli kvůli tomu že jsou židi vyloučeni ze školy, Michael je přesvědčen že válka skončí ale pak odtáhnou Ester (sestru jednoho kamaráda), pak už má jenom jednoho kamoše, ten chce aby s ním M. strávil jeden den, domluví se že spolu pojedou do Palestiny, nakonec zůstane jenom Michael

Pan Theodor Mundstock - příběh stárnoucího muže, prostého úředníka z Prahy, který je každý den vystavován obavám z vlastního osudu, strach z neznámého a příprava člověka na to , asi vlivem psychického tlaku se objevuje vnitřní dvojník Mon(vede dialog sám s sebou) PTM objevuje poté metodu jak se připravit na přežití koncentračního tábora, trénuje se v utrpení(domácí koncentrák)
- vše končí velice absurdně na seřadišti k transportu, kde ho při přehazování kufru z ruky do ruky srazí německý automobil
- absurdita na konci triumfuje(z odcizenosti a absurdity bytí není úniku, absurdní činy-existencionalismus)
„Člověk se není schopen připravit na úplně všechno.“ „Jak lze bojovat se zlem“

Variace pro temnou strunu - absence epiky, román popisující rodinné vztahy, vztahy v ponurém pražském domě z pohledu labilního chlapce Michala, objevuje se kafkovský pocit odcizení, zachycení přísného řádu rodiny, vyučovací proces na gymnáziu
- Michal se snaží uniknou, uzavřenost, vlastní dušení svět, těžko nachází vztahy k lide jeho okolí, ztráta komunikace s okolím

Spalovač mrtvol - novela krátkého rozsahu, příběh zaměstnance krematoria, prostřednictvím zla(nacismu, fašismu) se ze spořádaného manžela stává ďábel pod tlakem přítele Williho(člena NSDAP) se proměňuje a stává se z něj ďábel, udává židy v postupné kariéře mu brání položidovský původ jeho manželky a dětí m nakonec po válce nepochopí, že páchal zlo
-propracovanost kompozice, stírání hranice mezi snem a skutečností, symboličnost, propracovanost
cit:“Člověk je jako harfa, jsou v něm struny nevyšší, ale i ty nejslabší jako na harfě, takže je člověk ani nezaslechne. Na tu temnou strunu by se ale v životě nikdy nemělo hrát.“

Myši Nathalie Mooshabrové – krutá obžaloba nelidského zacházení člověka s člověkem, moderní horor,
-první plán – matka týraná vlastními dětmi se rozhodne vraždit jiné děti aby jejich matky ubránila před tyranií potomků
-druhý plán – alegorický obraz mechanismů nekontrolované pol. moci a kultu osobnosti, v paní Mooshabrové se objevuje zašantročená vládkyně
-hojná symbolika, dvě námětové linie, dopad dlouholeté přetvářky na psychiku jedince, vztah mezi rodiči a dětmi

Kriminální rada – vztah otec a syn

Jan Skácel

upírá se k základním lidským hodnotám, tradicím, domov
-obyčejná slova, je nám to blízké, je to tak těžké psát
-blízká slova, ryzí čeština, spisovná, metafory – není to zdobné, přívlastek, jde podstatě věci, ryzí charakter = ryzí poezie
-v metafoře je někdy celá pointa básně, metafory z přírody
-používá zdrobněliny ale není to romantik a není zdobnost
-„chlapská poezie“ – není rozcitlivělá, nejsou expresivní slova ale působivá
-pochází z moravského Slovácka
-vstoupil do lit. jako zralý autor
-redaktorem brněnského časopisu Host do domu
-poezie všedního dne
-v 68. hlasitý odpor = zákaz publikace
-dílo -Co zbylo z anděla – Chci to slyšet – víra k člověku, vyznání
-Hodina mezi psem a vlkem – Večer
„Na nebi sbírá se vítr,
zítřejší nachový vítr
a znova láska,
znova odedávna
zpovzdálí překáží smrti.“
-člověk touží, aby ho něco přesáhlo, vědomí, že život je neuchopitelný, tajemný, ale má to význam, důraz na lásku, život


-Smuténka-neologismus, Smlouva
„Chci jenom aby bolest opravdu bolela a slza byla slza.“
-aby člověk prožíval poctivě

-Malá recenze na stát-recenze a fejetony, na rozdíl od Vaculíka více nadčasové
-nezapře básníka, chce aby byl klid, svobodný prostor

-Jiná smuténka - lid. omezenost, člověk je někdy bezmocný

-O čínské princezně Čau – milostné
Píseň o srdci
„Na tomto světě na prodej je všechno
i čest a sláva všichni o tom ví.
jen čisté srdce, krásné čisté srdce.
Na žádném rinku není ke koupi.“

-Jan Zahradníček -představitel spirituálního, katolického proudu
-poezie vychází z existencialistického ohrožení člověka – poprvé po 2. SV a podruhé v komunistickém režimu
-poezie má smysl pro opravdové, nadčasové hodnoty, tolerance, láska, porozumění, duchovní hodnoty
-víra v Boha, chápal ho jako energii, je pevná od začátku tvorby
-chápal boha jako ztělesnění dobra, tolerance, lásky, porozumění => k tomu by se mělo lidstvo obrátit
-vytříbené verše, některé milostné, dokonalý verš
-ve vykonstruovaném procesu v 51. roce odsouzen za velezradu, v 60. roce propuštěn, pár měsíců na to umírá
-dílo -Korouhve – reakce na 2. SV, koncipováno jako motlitby k patronům české země, na obranu českého národa

-Znamení moci – reakce na poúnorový vývoj
-50 – 51
-jasně protikomunistická sbírka
-po roce 48, začíná to nenápadně
-přirovnává to k malomocenství, nejistota, samota
-všechno je všech a nikoho

Česká próza po roce 1945

v roce 48 dochazí k první vlně emigrace
-odchází třeba Jan Čep
-je zde existencinalistická a surrealistická próza zastoupená Bohumile Hrabalem a Ladislavem Fuksem
-díla jsou vydávána oficielně ale jsou v nich prováděny cenzurní zásahy
-Bohumil Hrabal -Perlička na dně
-Pábitelé
-Taneční hodiny pro starší a pokročilé
-Postřižiny
-Městečko kde se zastavil čas
-Krasosmutnění
-Harlekýnovy miliony
-Příliš hlučná samota
-Slavnosti sněženek
-Ladislav Fuks -Spalovač mrtvol
-Variace pro temnou strunu
-Myši Natalie Mooshabrové
-Kriminální rada
-Vévodkyně a kuchařka
-další odnož literatury tvoří socialistický realismus, jde většinou jenom o literaturu poplatnou své době
-jsou zde však i autoři kteří positivně vybočili, Jan Otčenášek a Jan Procházka
-Jan Otčenášek -Občan Brych
-Jan Procházka
­-autoři prózy histrické a historizující hodně preferovali kronikářský model, je kalden důraz na hist. události, jen vyjímečně jde o dobrá epická díla
-autoři píšící tuto litaraturu jsou Vladimír Neff, Václav Kaplický, Vladimír Körner, Jiří Šotola
-Valdimír Neff -Sňatky z rozumu
-Krásná čarodějka (až postmoderní)
-Václav Kaplický-Kladivo na čarodejnice
-Vladimír Körner -psal scénáře
-Jiří Šotola -Tovaryšstvo Ježíšovo
-jeden z našich významných autorů je také Ota Pavel, ve svém díle se věnuje jak problematice holocaustu tak i sportovním námětům
-Ota Pavel -Plná bedna šampaňského
-Dukla mezi mrakodrapy
-do roku 56 je atmosféra ve společnosti spíše špatná a napjatá, po roce 56 (stalinova smrt) následuje uvolnění napětí, začínají tvořit mladí autoři,
-svobodné období je násilně přerušeno vpádem vojsk varšavské smlouvy roku 68, je silně omezena svoboda projevu, mnozí autoři vydávají svoje díla v samizdatu nebo exilu
-nové talenty české prózy jsou Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Michal Viewegh
-Ludvík Vaculík -spíše vydával v samizdatu, sám založil samizdatové nakladatelství Petlice
-Pavel Kohout -v počátku své tvorby je to naivní chlapecká poezie, angažovaná
-v šedesátých letech náhle obrátil a vystoupil ze strany
-píše dramata, básně, romány
-emigrace do Rakouska
-Josef Škvorecký -Zbabělci
-Tankový prapor
-Prima sezóna
-Milan Kundera -Monology
-Sešity směšných lásek
-Žert
-Michal Viewehg -Výchova dívek v Čechách
-Báječná léta pod psa
-po roce 68 následuje druhá vlna emigrace, mnoha autorům je zakázána tvorba, vzniká samizdat, díla jsou vydávána v exilu, oficialně vydána díla jsou silně cenzurována
-mnoho autorů, hlavně mladých se uchýlí k emigraci a odchází a tvoří v zahraničí, patří mezi ně Pavel Kohout, Josef Škvorecký, Milan Kundera, ostatní zůstávají doma a vydávají svá díla v samizdatu, e.g. Ludvík Vaculík, Bohumil Hrabal
-Pavel Kohout -odchází do Rakouska
-August, august, august (drama)
-Katyně
-Kde je zakopán pes
-Konec velkých prázdnin (scénář)
-Josef Škvorecký -odchází do Toronta kde zakládá vydavatelství „68 publishers“
-Milan Kundera -odchází do Francie
-Nesmrtelnost
-Ludvík Vaculík -zůstává doma
-Český snář
-Jaro je tady
-Sekyra
-Bohumil Hrabal -Obsluhoval jsem anglického krále
-velká část autorů se věnuje tématice druhé světové války nebo holocaustu
-každý o těchto hrůzách píše vlastním stylem, Ota Pavel má velice humanistický styl a jen lehce nastiňuje mezi řádky, Arnošt Lustig zase předvádí chování člověka v krajních situacích, hrdinové jsou slabí ale ochotní se v mezní situaci odhodlat k činu, Bohumil Hrabal zpracovává téma existencionalismu, Ladislav Fuks zase rozehrává psychologické struny a soustředí se na vnitrní svět hrdiny, jde o po psychologické stránce velice propracovaná díla, Viktor Fischl píše taky o lidech v karjních situacích ale pro jeho hrdiny je hlavní přežít za jakoukoli cenu
-Ota Pavel -Jak sem potkal ryby
-Smrt krásných srnců
-Arnošt Lustig -Motlitba pro Kateřinu Horovitzovou
-Nemilovaná
-Bohumil Hrabal -Ostře sledované vlaky
-Ladislav Fuks -Mí černovlasí bratři
-Pan Theodor Mundstock
-Spalovač mrtvol
-Viktor Fischl -Dvorní šašci

František Halas

básník bolestné mezigenerace, osobitý, 2 póly: život x smrt, máchovský typ
- "Rod smutných, k němuž jsem patřil"
- pocit života jako "průvan tmy mezi narozením a smrtí"
- nepsal proletářskou p., ale měl takové cítění
- pocházel z Kunštátu
- verš těžkopádnější než Seifertův, expresivní (sugestivní) výrazy, ne tak líbivé slovech, postupná harmonizace, barvité metafory, neologismy

dílo: sb. Sépie - melancholie, život, pasivita

dílo: sb. Kohout plaší smrt - Amundsen
- hrůza pomíjejícnosti, rozkladu, nicota, nedůvěřivý, klade si otázky
- protiklady života a smrti: "je tady růže a v růži červ"
- název básní signalizují obsah

dílo: báseň: Nikde - vrchol nihilismu, pesimistická

dílo: báseň: Dělnice - volný verš, vnitřní myšlení, monolog ženy, vcítil se do ženy

dílo: báseň: Staré ženy - vcítění se do stárnutí žen- o fyzickém, věnováno samotě žen

dílo: sb. Torzo naděje - Praze, vyburcoval v sobě torzo naděje - Mnichov

- okupace: symbol statečnosti
dílo: sb. Naše paní Božena Němcová
- přistupuje k ní s láskou a úctou, zachytil její tragiku (plná ideálů, musel se provdat)
- "podobizna naší paní, byla krásná až to k víře není"

dílo: sb. Ladění
- dětem, vzpomínka do kraje dětství

dílo: sb. Já se tam vrátím
- lyrizovaná próza, rozděleno do 4 ročních období, vyznání kraji Vysočiny

- poválečné:
dílo: sb. V řadě
- touha po osamocení, bál se poválečného vývoje
dílo: sb. A co básník
- zklamání, vzpomínka na oběti, uvědomění zbytečnosti války a že budou ještě horší časy, chce aby ho někdo četl, chce aby se po válce neztratila svoboda v básních

Poezie po r. 1945

vývoj odpovídá společenskému
- tvoří gen. meziválečná
- problémy s publikováním
- prvně působí starší generace: Seifert, Holan, Hrubín, Halas, Nezval, Hora

Vladimír Holan
- složitý básník, trochu podobný Halasovi - bolestná generace
- samotář, introvert, originální
- meditace à rozjímání
- snaží se dostat k podstatě poznání skrz verš - poznat nepoznané
- složitá metafora, filosofické
- překladatel
- abstraktní pojmy, nové paradoxní vztahy ß nedůvěra ke slovům
- "jakou lžíci máš tolik nabereš"

- 30. léta:
dílo: sb. Vanutí - abstrakce, filosofie

dílo: sb. Blouznivý vějíř

dílo: sb. Září 1938 - reakce na Mnichov

- 40. léta:
dílo: epická skladba: Terezka Planetová

dílo: epika: Rudoarmějci - portrét rus. vojáků

- r. 48. - odmlčel se

dílo: Mozartiána - pocta, r. 63.

dílo: skladba: Noc s Hamletem - r. 64
- nejvýznam. bás. filosof. epická skladba čes. povál. poezie
- polytemat. skladba, najít podstatu poznání, básník by měl ukázat pravdivý obraz - i zlo
- zákl. rysy H. tvorby: tvořil v noci, vrací se k Hamletovi
- téma poznání: neexistuje, žijeme v přeludech
- je zde i pasáž o matce - největší vyznání mateřské lásky (matku má i vrah)

dílo: sb. Bolest
- názvy: otázky, básník se ptá, hledá
- básně: Jak?; Co asi čtla?; Ale

dílo: básně: Ptala se tě; Kdo jsi?; Na postupu; Není; I když;

dílo: báseň: Poznání
- " Pluje-li život po proudu a smrt proti proudu - nemůžeme poznat ústí,
Pluje-li život proti proudu a smrt po proudu - nemůžeme poznat pramen"

dílo: sb. Sbohem? - 70. léta


František Hrubín
- básník bezprostředního prožitku, opojení životem, marnivá melodika <= líbí se
- moderní vynikající básník pro děti
- překladatel franc. poezie
- psal lyriku a epiku
- lyrika: milostná a přírodní (jeho kraj - Lešany u Sázavy a J Čechy - rybníky)

dílo: Jobova noc
- psáno za války, tragický osud národa, metafory protektorátních Čech, obraz těžce stíhané vlasti: "Ach Čechy krásné, Čechy mé."

.....Ach, Čechy krásné, Čechy mé!Obraze rámu prastarého,kolikrát vytrhli tě z něho,že odprýskaly barvy tvéaž po tmu hrobů. A v den slavnýznovu pro zraky žárlivénapjal tě rámař starodávný .....

- po válce opojení životem, svoboda až Hirošima

dílo: Hirošima
- hraje s časovými rovinami (konfrontuje Prahu s Hirošimou), bezmoc básníka

- do 56. se odmlčel - za Hirošimu kritika, že je pesimistický, pak dětská poezie

dílo: Romance pro křídlovku
- lyricko-epická skladba, vrcholné dílo, zfilmováno
- volný verš, prolínání děj. a čas. rovin, ale je tam datum
- úvahy, reflexivní vzpomínky na rodné Posázaví, na mládí, na 1. kontakt s láskou a smrtí

dílo: Můj zpěv
- láska k vlasti, rodné místo, kantilena, intenzivní prožitek, jistota

dílo: Dřevo se listem odívá

dílo: dětské: Říkejte si se mnou; Kuřátko v obilí; Špalíček

Noví autoři české poezie po 2. světové válce

-socialistická poezie
-Pavel Kohout – Čas lásky a boje

-Ivan Skála – pěknej hajzl :-(((((

-skupina 42 – pocity deziluze, formovali program Nahého člověka, existencialismus
-Josef Kainar -básník, dramatik, textař, fotograf)
-je s ním spojen všední, střízlivý tón, četli ho mladí, hovorová čeština, demokratizoval poezii
-ironický pohled na svět
-psal hodně příběhy = příběhovost, epika
-po 48 chvíli budovatelská poezie
-v 60. letech se přiblížil mladým lidem, střízlivý pohled
-byl moderní – kontrast hovorové a spisovné češtiny
dílo-Nové mýty -příběhovost, dívá se na mladé lidi mluví jejich jazykem
-poprvé v naší poezii hovorová čeština
-Stříhali dohola malého chlapečka

-Člověka hořce mám rád -už je to jiné život

-Blues

-Jaký to s ním bylo -dospívání mladého muže
-fyzické pády a dospívání, pak dospělost, myslí, že už všechno zvládl
-kritizuje hloupý a namyšlený postoj k životu mladých
-pak i ironie soudu :“esli směl takhle upadnout“

-spirituální proud

Poetismus:

jména: Nezval, Seifert, Biebl, Vančura (některá díla), Karel Konrád, Jindřich Honzl, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Teige, O. Mrkvička, Voskovec

- básníci chtěli něco nového, nechtěli být spoutáni, ale chtěli plout jako Rimbaudův opilý koráb
- spojení evropské a české avantgardy
- manifest: "svět, který se směje, svět, který voní"
- má obšťastňovat, skončila s úkoly, ukázat svět v celé své šíři, poezie má být hra (se slovy), objevení fantazie, nechtějí filosofování, ale svoje myšlenky

Karel Teige
- založil s Nezvalem poetismus během dlouhých procházek a hovorů noční Prahou
- král moderního umění, napsal manifest poetismu
- miloval moderní umění, nesnášel klasické


- manifesty: Nezval: - Kapka inkoustu
- Papoušek na motocyklu
- je třeba rozbít běžné vazby mezi slovy, hledá nezvyklé asociace mezi zdánlivě nespolečnými předměty, dát slovům nový význam, vytrhnutí z kontextu

- manifest: "Dosti Wolkera"
- některé prvky společné s dadaismem
- píšou se i kaligramy a slovní hříčky

V. Nezval
- mág, kouzelník české mezivál. poezie, nejvýzn. představitel moderní avantgardy
- renesanční osobnost
- fantazie, rutinér, plodný, tvořil lehce (někdy to ale stojí za prd)
- navázal na Vrchlického v milostné poezii

- poetismus:
dílo: básně: Abeceda, Pantomima, Podivuhodný kouzelník
"B - druhé písmenko dětského slabikáře a obrázek prsu milenčina"

manifesty: Papoušek na motocyklu, Kapka inkoustu

dílo: sb. Básně noci
básně: Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Edison
Edison: kontrast mezi vynálezcem a hazardním hráčem, melancholie, skepse po probdělé noci osvobození je tvůrčí práce, úzkost, smutek, hrůza
hráč: "Bylo tu však něco těžkého co drtí / smutek stesk a úzkost z života a smrti" (po probdělé noci)
vynálezce: "Bylo tu však něco krásného co drtí / odvaha a radost z života a smrti"

dílo: sb. Sbohem a šáteček - rozloučení s poetismem

- surrealismus:
- vydal manifest surrealismu s Teigem
- silné básnické individuality, spolu s ním i Biebl
- 3 skladby:

dílo: sb. Žena v množném čísle
- metafory, není asociace !!!, opěvuje ženy

dílo: sb. Praha s prsty deště
- vrcholná imaginace

dílo: sb. Absolutní hrobař

- další:
dílo: sb. Hořké balady
- reakce na sociál. situaci

dílo: sb. 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida
- vrchol české milostné poezie, erotické J

dílo: Matka naděje 38
- jeho matka nemocná, reaguje na mnichovský diktát

dílo: hra: Manon Lescaut
- veršované, román o lásce mezi Manon a rytířem, láska je zrazována ze strany M. (zmatená, mladá, lehkomyslná, půvabná), ničí ho krásou, přelétavostí
"Manom je motýl, Manon je včela, Manon je růže vhozená do kostela."

- po r. 45. - politické

Jaroslav Seifert

Nobelovka 1984 (zemřel 1986)
- opojný lyrik milostných veršů, ryzí český lyrik, lyrik lásky k Praze, k rodné zemi, láska k matce a k ženě, která ho doprovázela celým životem
- nar. na Žižkove v chudém prostředí => prvně proletářská poezie
- Devětsil, dětská poezie, pak za totáče podepisuje Manifesty

dílo: jediná próza: Všecky krásy světa - v 80. letech, autobiografické

- proletářská poezie:
dílo: sb. Město v slzách
- romantický lyrismus, vlastní prožitky, volný verš, básně vyplynuly z atmosféry doby a prostředí
dílo: sb. Samá láska
- "celou tu smutnou a ošklivou zemi přebásnit v krásné sladké roztoužení"

- poetismus: 1924
dílo: sb. Na vlnách TSF
- obšťastňuje, po jeho cestách po SSSR

dílo: sb. Slavík zpívá špatně
- rozloučení s poetismem

dílo: sb. Poštovní holub
- přechod k písňovému období, motiv domova, zvukomalebnost

- písňové, melodické období: - 30. léta, prav. verš, rým, refrén (opakování motivů), motiv, domova, lásky, ženy, matky, zvuková souhra - dlouhé samohlásky, jemná melancholie
dílo: sb. Jablko z klína
- subjekt. lyrika, nostalgie vzpomínek nad tušenými ale neprožitými krásami

dílo: sb. Ruce Venušiny
- bez přívlastků, metafory, jednoduché, krátké geniální verše

dílo: sb. Jaro, Sbohem
- nostalgie, hazardní smutek

- před válkou:
dílo: sb. Zhasněte světla
- katastrofa Mnichova - reakce na něj

dílo: sb. Píseň o vlasti
- ještě myšlenka obrany proti Německu, nevěda výsledku Mnichova

- období okupace: cenzura, během války se vrací k minulosti, Praze (K. M.), B. Němcové (V. B. N.), snaha posilnit českou státnost, vlastenectví

dílo: sb. Kamenný most

dílo: sb. Vějíř Boženy Němcové - motiv B. N.

dílo: sb. Světlem oděná
- motivy Prahy, sv. Vít, Karel IV.

dílo: sb. To kalné ráno
- reakce na smrt TGM, lehce před okupací

- po r. 1945:
dílo: sb. Přilba hlíny
- konec války, začíná doba míru, chaotická poválečná léta

- r. 1948: - rozdělení Evropy na bloky, útlum: psala se budovatelská poezie, černobílé vidění, Seifert se odmlčel na nějakou dobu a zastával statečné a klidné postoje

dílo: sb. Píseň o Viktorce
- lyr.- epická bás. skladba o síle a osudovosti lásky, paralela mezi Viktorkou a B. Němcovou (obě se oddaly) ; B. N. toužila po lásce, ale nikdy se jí nedočkala)
- r. 1954:
dílo: sb. Maminka
- naplněná vroucím citem, vyjádřená prostota a něha

- 60. léta: - nová tvůrčí perioda - zákl. životní existenc. úzkost, objevují se rozpory, střízlivé období
- nová témata pro rozpor. života
- změna formy: - už ne píseň, ale volný verš (prozaizovaný), už není melodie
- uvědomuje si přítomnost smrti,život. zkušenost
"Snad je možné bez lásky žít, však umírat bez ní je zoufalství"

dílo: sb. Koncert na ostrově (r. 65)

dílo: sb. Halleyova kometa, Odlévání zvonu (r.67)

dílo: sb. Morový sloup (r. 68)
- vyšlo v samizdatu, vzpomíná na přátele, popisuje úpadek po 68., úpadek mravů

dílo: sb. Deštník v Piccadelli

- r. 1984:
dílo: sb. Býti básníkem - poslední sbírka


Josef Hora
- Seifert vysoce hodnotil jeho verše
- začínal jako proletář. básník - etické verše, mravní, ne plamenné revoluční

- proletářská poezie:
dílo: sb. Pracující den
- vidí dělníka srdcem, tendenční, ne bojovné
báseň: Dělnická madona
- paralela bibl. příběhu o Marii, a Kristovi, 3 králové ???

- 30. léta: - vrchol jeho poezie, inspirovala ho návštěva SSSR, jeho nekonečnost, téma prožitku času, meditativnější poezie, subjektivizace poezie, chce aby po něm něco zůstalo

dílo: sb. Struny ve větru
- zkratkovitost výrazu, meditativní čtení
báseň: Čas, bratr mého srdce - složité obsahem, touha zastavit čas a život

báseň: Struny ve větru - zvláštní odlehčenost veršů, čistota veršů

- r. 36:
dílo: sb. Máchovská variace

- reakce na Mnichov:
dílo: sb. Jan houslista - spjatost umělce s rodnou zemí

- během okupace hodně překládal, hlavně z ruštiny

Divadlo v letech 1970-89

normalizace snaha politiků zasahovat a omezovat kulturní dění , ideologicky ho usměrnit
-úprava divadle zrušení některých divadlem, výměna vedení divadla , výměna učitelů na uměleckých školách
změna repertoáru divadel socialistické hry , realistická klasika
omezení či zákaz činnosti některých režisérů, dramatiků Václav Havel Milan Kundera
odchodiv osobností do exilu:Landovský, A.Radok , J Tříska omezení činnosti J. Grossman nemohl režírovat v divadle Na zábradlí
-odchod řady režisérů do regionů, zapříčinilo zlepšení kvality her regionálních divadel
- rozvoj loutkového divadla, pantomimy
divadelní scéna
neoficiální divadla: samizdatová tvorba Bytové divadla Vlasty Chramostové
divadlo na Na tahu, vede Andrej Krob, Havlovy hry
studiová divadla Divadlo na provázku Studio Y, Ha divadlo

Divadlo po r.1989
-návrat dramatiků i her
- obnova některých divadel Na Fidlovačce T.Töpfer
-autoři: Dürrenmatt, Ionesco, Beckett
-divadlo vstoupilo do konkurenčního boje o diváky

Pozdější básnická tvorba předválečných autorů

- pozn.: zde je celá starší generace meziválečných a poválečných autorů

M.V. poezie
- doba svobody, ale trvala krátce
- meziválečná doba - demokratický stát, roztříštěný stát à budování
- pestrá doba, oproštění čes. lit, 1. sv. v. - krize rozumu, hledání nových cest, experimenty
- 20. léta - rozmach, stabilizace
- 30. léta - hospodář. krize, NSDAP - Chlupatej Dolfek J - napjatá situace

- literatura: nemuseli spisovatelé přijímat politické cíle, nemuseli bojovat o českou identitu, literatura zbavena služebných úkolů

- proudy: - proletářská - končí v r. 1924 smrtí Wolkera
- poetismus - obveseluje, je po Wolkerovi

- 30. léta: Nezvalovsko - halasovská generace - profilace, individuální, nemají společné rysy, není jednotný směr, kultura kvetla


proletářská poezie
- spolek Devětsil - spojoval různé umělce, umělecké sdružení mladá avantgarda
- jména: Wolker, Píša, Seifert, Hora, Hořejší, Neumann

- angažovaná, kolektivní, optimistická, revoluční
- chtěli upozornit na nespravedlnost světa
- Šalda to nazval "poezie chlapců"

- Hora - má širší pojetí prol. poezie, vidí dělníka s prací a intimitou
- Neumann - zaměřil se na politický boj, společenský zápas

Jiří Wolker
- láskyplný vztah k lidem, k věcem, soucit s trpícími, touha po štěstí s harmonií, radost z života
- nar. v Prostějově

dílo: sb. Host do domu
- vzpomínky na domov, o lásce k lidem, k věcem, štěstí stojí na obyčejných věcech
báseň: Žebrák - náboženský motiv, pánbůh přirovnáván k žebrákovi
"Pánbůh jedenkráte přišel ke mně, jak žebrák s mošnou a holí "

báseň: Věci - myšlenka: láskou jde zlidštit svět

dílo: sb. Těžká hodina
- vyrůstá z bolesti, hodina přerodu, umělecké a názorové dozrání, cítí mravní zodpovědnost za svět
báseň: Balada o nenarozeném dítěti - soc. balada, mohou se milovat bohatí a chudí
báseň: Umírající - nebojí smrti ale umírání

dílo: pásmo: Svatý kopečku - vzpomínky na babičku a dědečka

Drama a divadlo 1948-1956

-nástup socialistického realismu
-divadelní zákon vymezil funkci divadla, posílil úlohu st. orgánů při řízení a ovlivňování divadelního života, státní dozor na divadelní praxí a dramaturgií
Josef Kainar - Ubu se vrací aneb Drštky nebudou
1.české absurdní drama
zneužití moci pomocí verbální demagogie, absurdní černý humor, sarkasmus, jazyková ekvilibristika
Divadlo satiry navázal na tradice meziválečné avantgardy
Herci:H.Horníček, S.Zázvorková,M.Kopecký,V.Brodský

Divadlo ABC
-vzniklo z divadla V a W

Werich obnovil s Horníčkem hry osvobozeného divadla Balda z hadrů a Těžká Barbora
+ forbíny
Horníček vtiskl forbínám svůj guáno Havel ho nazval „jevištním komikem intelektuála“

2.Polovina 50.let- 1969
-zlatý věk českého dramatu a divadla
politické uvolnění)
-inspirace meziválečnou avantgardou, světovým dramatem, brechtovské divadlo- absurdní drama
-durrenmattovské drama
-vznik a rozvoj malých scén-vznikala spontánně, autorské divadlo, diváci jako spolutvůrci představení

Semafor, Nedivadlo, Studio Ypsilon, Husa na provázku, Studio LŠU(Prostějov, Ha –
divadlo
-vznik profesionálních scén:činoherní klub divadlo za Branou(Otomar Krejča), Laterna Magika(Alfréd Radok)
-rozvoj loutkového divadla a pantomimy
Miloš Kirschner+ rozvoj animovaného filmu J.Trnka, J. Švankmajer
Ladislav Fiala-divadlo Na zábradlí
František Hrubín+ Josef Topol jejich dramatická činnost spojena s režiséry Karlem Krausem, Otomarem Krejčou(Národní divadlo, Divadlo za Branou)
František Hrubín
Srpnová neděle - lyrická atmosféra horkého leptán a hrázi rybníka x téma zmarnění, tragika lidského života u postav střední starší generace
-rozporuplné postavy, repliky plné metaforických obrazů podtexty
repliky plné metaforických obrazů
Křišťálová noc
Václav Havel
Zahradní slavnost
Audience
scény: Divadlo Na zábradlí –uvádělo Havlovy hry Jan Grosmann režisér
Činoherní klub ruská dramaturgie Čechov Dostojevskij, Gogol absurdní hry
-režiséři: Jan Kačer, Jiží Menzl, Jiří Krejčík
-herci : Landovský, Somr
Jan Vodňaský, Petr Skoumal
hry s úsměvem idiota s úsměvem Donkichota absurdita, koláž, idiotie-maska Jan Vodňanského, který vystudoval ČVUT a FF UK

Německá próza

- nastala pauza, odmlka = fašismus
- úloha vypořádat se s minulostí, zhostili se toho: Heinrich Böll, Günter Grass
- kritika vlastních řad, splečenských poměrů

Heinrich Böll - prozaik, publicista
- psal romány, povídky, eseje
- kritizoval úpadek německé splečnosti

dílo: Ženy v krajině s řekou - kritika německé bohaté společnosti
-román v dialozích a samomluvách=knižní drama(80.léta)
-arizace židovských majetků

Günter Grass

dílo: Plechový bubínek - román, zachycuje obraz předválečného, hitlerovského a poválečného Německa
-autor vytváří groteskní, společenskokritický a současně psychologický a historický obraz německé společnosti
dílo: Mé století - mozajka právě končícího století(99)-konfrontuje jednotlivé roky
-zachytil významné události 20.stol.
-ukázka:Akce Love Parade(kapitola 1995) - technoparty v Berlíně

České drama 20.století

Národní divadlo, Vinohradské divadlo-vynikající dramatici autoři, styk s Evropou
režiséři: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo- Vinohradské divadlo-Národní divadlo
-vliv expresionismu působí silou nitra na vnější skutečnost, subjektivní pocity, představy počátek 20.století ve Francii,
-objevuje se herecká stylizace –mluva, pohyb
-také vliv civilismu-občanská střízlivost
-celkově ale průměrná představení
naše drama:
Viktor Dyk - Zmoudření dona Quichota, konfrontace iluzí a reality

Fráňa Šrámek - lyrické drama Měsíc nad řekou, střet generací

V.Nezval - Mannon Lescaut

Karel Čapek - Loupežník - generační drama
- RUR - utopistické drama, práce důležitý morální činitel, robot odlidštění člověka nemyslící dav, filosofické drama , presentuje zde svoje myšlenky
- Věc Makropulos
- Bílá nemoc - humanistické tradice, fašismus protifašistické drama
- Matka - polemika pro a proti boji

Vladislav Vančura

avantgardní scény:
1)osvobozené divadlo
2) D34
E.F Burian, Voskovec a Werich
viz. sešit a píry
hraje se stále: Mrštíci: Maryša, F.L.Stroupežnický Naši furianti
doplnit ze sešitu

Drama a divadlo 1945-1948
- ztráta smrt bří Čapků, Vladislava Vančury a herců Karla Hašlera
- návrat z koncentračních táborů E.F.Burian J.Skupa, z USA přijíždí V a W + Hugo Haas
- divadelní život dynamický a dramatický střetávají se různé koncepce, programy, osobnosti, - divadelní život po tlakem politickým tápání a hledání (Burian, Honzl, Frenka)
- snaha naplnit jeviště hlavně z hlediska komerčního - ideová náplň divadla
- návrat k meziválečné avantgardě poetické, syntetického(Burian, Déčko, obnovuje inscenace z r.1941 Krysař
- Déčko zahájilo svoji poválečnou činnost provedením Jobovy noci(Hrubín)
- původní tvorba málo

Jan Drda
Hrátky s čertem - hrou se přihlásil k tylovské tradici české dramatiky lidový duch , Káča řada lidových rčení,
Ferdinand Peroutka :představuje humanistickou prvorepublikovou tradici
Oblak a valčík - zobrazuje chování lidí na různých místech Evropy, obnažuje jejich charaktery zobrazuje 2 světy, svět humanity a fašismu –cynický povýšenecký , ponižování lidí
Divadlo V a W
-hry cizích autorů obohacovali improvizovanými glosami občanského života
1948-Voskovec emigroval konec divadla

Britská próza

John Braine
dílo: Místo nahoře - hl.hrdina využije sexu, aby se dostal do leší společnosti
- z duchovní prázdnoty v angl.vysoké společnosti je však rozčarován

Graham Greene - anglický prozaik, dramatik, novinář
- problematika viny a trestu
- pokračovatel psychologického románu, existencionalistické prvky

dílo: Jádro věci - hl.hrdina balancuje mei věrností vl.ženy a věrností k lásce mimomanželské (je katolík)
- existencionalistický hrdina - osamocen v rozhodujícím okamžiku volby, rozpolcený mezi Bohem a dvěma ženami, nekonec spáchá sebevraždu

Italská próza

Neoreailismus
- vzniká v Itálii po 2.světové válce
- reakce na válku, zhnusení kulturou fašistické Itálie
- snaží se zachytit realitu poválečné Itálie, střízlivý pohled, surová, krutá, tvrdá realita
- střízlivost, zachycení všedního dne

Alberto Moravia - prozaik, dramatik, esejista
- obraz poválečné Itálie i války, sociální a milostná tématika, lidový jazyk
- surová realita, znudění, nevíra v lásku, vztahy

Horalka
Římanka - hl.hrdinka prostitutka, aby uživila sebe a matku
Nuda - hl.hrdina opovrhuje bohatstvím, vše ho nudí
- nudí ho i vztah k dívce, začíná se o ní však zajímat, až když jí ztrácí
- po autonehodě vnímá realitu, pozná věci kolem sebe skutečněji
- román je plný erotiky
- požitek k dívce se snaží získat přes sex

Postmodernismus
- od 60. let
- vznikl jako reakce na moderní umění
- kniha má promlouvat k náročnému i méně náročnému čtenáři
- autoři se snaží zavést do prózy dějovost, a tak se přiblížit obyčejnému čtenáři
- mísení různých žánrů
- reakce na abstraktní literaturu - je tam dějovost ale i filosofické úvahy
- u nás Kundera

Umberto Eco - italský prozaik a estetik,(žijící-2x byl v Praze)
-všestranný: „chodící encyklopedie“

dílo: Jméno růže - napínavý historický román(dá se označit i za detektivku)
- 2 roviny:vyšetřovací a filozofická
- knížka je rozdělena do 7 dnů
- živé vyprávění
- forma:deník, detektivka, symbolika, promyšlená kompozice, problematika středověku
Mladý benediktýn Adso doprovází mistra Viléma do it .opatství, kde se stávají svědky záhadných vražd. Vilém je požádán, aby je vyšetřil. Vilém zjišťuje, že všichni zavražděni toužili po záhadné knize, jejichž stránky byly napouštěny jedem.(kniha - Aristotelova poetika - Pojednání o smíchu) Vrahem je slepý stařec(mnich kláštera), který v závěru umírá a zakládá požár, jenž zničí celý klášter a knihovnu.

Francouzská próza

Existencionalismus
-vychází ze ztráty jistot, víry v Boha
1) je uznávána jen čistá existence člověka
2) vidí čl. ve světě úplně opuštěného Bohem=osamoceného
3) život je pro člověka břímě(starost) a vysvobození nalezne ve svobodě, kterou však poznává až ve vyhrocených situacích(úzkost, smrt, strach)
4) čl.prožívá úzkost, strach, existenční starosti, tísně, deprese
-vrcholu dosáhl tento směr ve Francii

Albert Camus-francouzský prozaik, dramatik, publicista, filosof
-nositel Nobelovy ceny
-ve svých dílech se zabývá životní nesmyslností, lhostejností; člověk se proti osudu může vzbouřit, může proti němu bojovat

dílo: Mor - román-hodně depresivní dílo
- popisuje chování lidí ve městě(symbolizuje svět)zamořeném morem
- mor (nemoc či nějaký násilný režim)

dílo: Cizinec - novela, vydána v době okupace
2 části: 1.č.: líčení, dějovost(lyrická část)
2.č.: filozofické myšlenky
- detailně líčené fyzické prožitky

Hlavnímu hrdinovi a vypravěči románu Marsaultovi(úředník) zemře matka., necítí žádné city, necítí potřebu se s ní rozloučit. Na pohřbu potkává dívku Marii, do které se zamiluje. Román vrcholí procházkou Masaulta s Marií po pláži(strašné horko, fyzicky vyčerpaný), kde bezdůvodně zabije Araba.
Druhý díl popisuje vyslýchání, život ve vězení a odsouzení k smrti.(necítí vinu ani lítost, čeká na smrt)
Hrdina je ve společnosti cizinec-zůstává osamocen, nevěří v Boha, popírá lidské hodnoty, věří jen v existenci smrti.(představy normálního života, detaily pokoje, bez naděje, víry, přirozených lidských citů)

Jean Paul Sartre - filozof, prozaik, dramtik
- odmítl Nobelovu cenu za literaturu
- zabývá se lidskou existencí a svobodou člověka
- zajímají ho mezní situace v životě člověka
- soda náhod, reakce lidí

dílo: Zeď - zeď je symbolem oddělenosti lidí, nutí je uzavřít se do sebe
- postavy se dostávají do krajních situací(jedině čl.dohnaný do krajní situace projeví svůj charakter)
- povídky-jednotící prostor:uzavřené prostory(cely, sklepy, pokoje..)

Muž odsouzen k smrti, schovával jiného muže, nechce prozradit, kde je. Jen z legrace řekl: „na hřbitově“ On tam skutečně byl-shoda absurdních náhod. Je smířen se smrtí.přehlíží svojí osobnost.

Jean Paul Sartre(filozofické, abstraktní) x Albert Camus(dějové)


Boris Vian - předchůdce amer. beatníků
- kritizuje Sarterův existencionalismus
- spíše parodující autor

- dílo: Pěna dní - proti Sarterovi


Francoie Saganová - zachycuje ve své próze existencialistický smutek, nudu,
- hrdinky představují opojení z tělesnosti a lásky, bezstarostného života, milostných dobrodružství, po jejich vypracování zůstává samota a smutek


Nový román
- nazýván též antirománem, základem je detailní popis, jde proti ději, proti postavě
- děj je subjektivní, není postava, není děj, není časová, příčinná souvislost, nejsou přesné osoby
- co vidíme, popřípadě vnímáme jinými smysly
Alain Robbe-Grillet - dílo: Žárlivost

Marguerite Durasová

Americká próza

projevuje se multikulturnost-vliv emigrace
- útěk evropských intelektuálů do USA, Kanady (poč.r.1948,1868) = obohacení am.lit. o nové kulturní tradice, hodnoty,...
(především rozvoj židovské a afroamerické literatury)
- experimentální styl v amer. lit. je minimalismus

Norman Mailer - ve svých dílech zachycoval obraz války

dílo: Nazí a mrtví - naturalistický obraz 2.světové války
-osobní zážitky a zkušenosti z bojů v Tichomoří
- román o ponižování člověka, o útoku na jeho svobodu, soustředění moci do rukou jednotlivců
-zobrazení krutosti války a chování jednotlivců

Americký sen
Proč jsme ve Vietnamu
Armády noci
Katova píseň

Joseph Heller - americký spisovatel pocházející z rodiny židovského přistěhovalce
- obraz války v literatuře
- působil za 2.svět.vál. jako letec
- kromě tří divadelních her se zaměřuje především románovou tvorbu
- ironický

dílo: Hlava XXII - (paragraf, který neexistuje)
- jeho vrcholné dílo, protiválečný satirický román
- snaží se v něm co nejpřesněji popsat zážitky a pocity z války, tímto přesným obrazem skutečnosti může teprve vyjít najevo absurdita lidského konání(voják může být propuštěn z armády, je-li blázen; pozná-li, že je blázen, je vlastně normální, nemůže tedy být propuštěn z armády)
- psáno ironickým tónem
(netradiční pohled na válku, dá se srovnat s Haškovým románem-černý humor)
- naturalistické scény, prolínání časových rovin, nadsázka, černý humor, absurdita
Odehrává se na malém ostrově, kde má základnu am.armáda.
Konflikt am.armády s am.vojákem

Beat generation
- beat - zbitý, unavený a zároveň blažený
- kultura 60. let
- neuspořádaná revolta bez východiska
- vnitřně různorodé hnutí
- vyjádření negativních pocitů, postojů vůči starší generaci
- výsměch tradičním hodnotám (bohatství, kariéra, rodina) příklon k orientálním filosofiím, hledání vnitřní svobody (výstředně se oblékají) a touha po rozkoši (drogy, rychlá jízda, jazz, tuláctví, sex), dobrovolná chudoba
-co cítí to napíšou, bezprostřední odvážná výpověď, erotická otevřenost, vulgarismy
- slang = snaha šokovat, provokovat

Allen Ginsberg - americký rozporuplný básník
- inspiroval undergroundovou poezii
- vyjadřuje hrůza smutek ze současného světa

dílo: Kvílení - básnická sbírka
- básně, které provázely skandály
- text bez zábran - naturalistické obrazy, vize a sny, autentický prožitek, extáze

Jack Kerouac - americký prozaik, uměl Fr. a Angl.(překládal)
- měl vytvořený vlastní vnitřní svět, spontánní próza - bezprostřední záznam zažitků, pojmů, myšlenek, volný tok slov
- živil se příležitostnými pracemi
- alkohol, drogy

dílo: Na cestě - román
- označován také jako „Reportáž ze silnice“
- stal se „biblí“pro bídnickou generaci
- zachycuje poválečné toulání Amerikou (4 cesty napříč Amerikou)
- myšlenka:jít vlastní cestou, nežít správně, ale spokojeně
- pocit blaženosti bez vazby na minulost
- stavy extáze-podstata bytí
-žijí život darebáků, dealerů, pijí alkohol, kradou auta atd.


Ken Kesey
dílo: Vyhoďme ho z kola ven - „Přelet nad kukaččím hnízdem“
- děj se odehrává v psychiatrické léčebně
- hl.postavy:Mc Murphy, Velká sestra Ratchedová, děj vypráví Indián (předstírá, že je hluchoněmý)
- tělesněním am.řádu, dusící projev individualismu je sestra Ratchedová-nemůže se smířit s tím, že Mc Murphy vrací pacientům alespoň na chvíli svobodu a sebevědomí (symbol beat generation)

William Saroyan - prozaik, dramatik, dramatik (arménského původu)
- zobrazování radosti x smutku
- široký kult. rozhled, humorné, nostalgické romány, pohled humanismu
- podobné jako Fulghum

dílo: Tati, tobě přeskočilo - rozhovory otce se synem- „příběh o všem“
dílo: Tracyho tygr - (ve skutečnosti to není tygr, ale černý panter)
- poetický příběh o chlapci Tracym, který má svého tygra
- konfrontace dvou světů reálný x fantaskní
Tygr-černý panter, láska, sen, touha, radost
Tracy-dobrotivý, dětsky naivní

Philips Roth [ros]

dílo: Portnoyův komplex - 2 generace, generační střet
- syn nevěří v boha a otec se ho snaží přesvědčit o tom, že bůh je
- otec se ho snaží donutit k víře (diktátor) - nikdo nechce ustoupit

není beat generation, ale psycholog. román

William Styron - obraz války v literatuře
- snaží se zkonfrontovat dvě podoby otrokářství: amerického x fašistického
- psychologický román

dílo: Sophiina volba - román - autor se vněm zaměřuje především na psychiku lidí, kteří přežili válku, nepřežili však hrůzy, které v nich toto období zanechalo
- tento román je někdy považován za publicistickou beletrii
Začínající spisovatel Stingo se seznamuje s Polkou Sophií a jejím milencem(schizofrenik). Partneři žijí opravdu naplno, snaží se zapomenout na hrůznou minulost(Sophie byla za války donucena k rozhodnutí, které z dvou svých dětí zachrání - druhé do plynové komory)=celoživotní pocit viny
Nakonec spáchají sebevraždu, neboť s prožitými hrůzani a pocitem trag. provinění nelze žít.
jedinec je 100% zodpovědný za své činy - Jaspers
,,Fašismus dovedl metody moder. otrok. řádu do dokonalé podoby tím, že ho zbavil jakýkoliv rozměrů."

Robert Fulghum - lidový filosof - přemýšlí o obyčejných věcech

dílo: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
- Fulghum je v knize velmi upřímný a sentimentální
- zabývá se problémy běžného života
- drobné příběhy, zamyšlení, fejetony
- v úvodu autor seznámí čtenáře, o čem bude psát-zápletka - pointa

Robert Fulghum + William Saroyan….úsměvný pohled

Společenskokritická (baladická) próza

Ivan Olbracht
zájem o osudy a proměny jednotlivcebyl prozaikem orientovaným na sociální tematiku, dále pak levicově orientovaným politikem, publicistoubyl synem Antala Staškanarodil se v Semilech a po studiích se věnoval novinářské a politické činnosti- předválečná tvorba a tvorba ve 20. letech- povídky O zlých samotářích- jsou o vyděděncích společnosti - osamělí jedince v odboji proti nespravedlnosti- živí se způsobem společensky neuznávaným - jsou individualisty proti své vůli a mají touhu po svobodě- psychologický román Žalář nejtemnější- vypráví o chorobné žárlivosti a sobectví slepce - komisař Mach - ztrácí kontakt se světem a má silnou nedůvěru k nejbližším- je kritikou měšťáckého individualismu- román Podivné přátelství herce Jesenina- je o konfrontaci dvou herců - Jan Veselý versus Jiří Jesenius- je to kontrast romantické a realistické koncepce- román Anna Proletářka- je v něm vykreslen obraz politické situace ve 20. letech a revolučního dělnického hnutí- 30. léta- v tomto období autor projevuje zvýšený zájem o Podkarpatskou Rus - je to civilizací nedotčená krásná země- reportáže Země beze jména - rozšířeny jsou pod názvem Hory a staletí- baladický román Nikola Šuhaj loupežník- děj tohoto románu se odehrává na konci světové války a poválečných let ve vesnici Koločava- soubor tří povídek Golet v údolí- je o světě ortodoxních židů - golet je židovská osada
dílo: - O zlých samotářích
- Žalář nejtemnější
- Podivné přátelství herce Jessenia
- Nikola Šuhaj Loupežník
- Golet v údolí
- Anna Proletářka
- Biblické příběhy
- Ze starých letopisů

Marie Majerová - problematika postavení ženy ve společnosti
-autorka společenské prózy, autorka realistického socialismu, zaměření na postavení ženy ve společnosti emancipace, reálné portréty žen, které jsou většinou hlavními hrdinkami, některé se dokáží vzepřít, prostředí Kladna, postavení nezaměstnaných dělníků, dělnická hnutí
studium na Sorboně, anarchistické dílo Náměstí republiky

dílo: - Siréna - socialistické dílo, odehrává se na Kladně, pohled na život havířů, velice těžký život, 4 generace rodu Hudců

- Havířská balada - navazuje na Sirénu, villonská (3 části a poslání), motiv svět.války, chudoby, vyjádřen optimismus s novým řádem)


Marie Pujmanová
dílo: - Pacientka doktora Hegla
- Lidé na křižovatce třídílný společenský román
prostředí 1.republiky, ovlivněno socialistickým realismem
Baťův Zlín pohled na podnikatelské prostředí, příčiny úspěchu
klady a zápory podnikání a dopadu na lidi prostředí dělnická levicově orientovaná x prostředí podnikatelské smetánky
pohled na rozvrstvenou společnost


- Předtucha

Jarmila Glazarová
dílo: - román: Vlčí jáma
- román: Advent

Jan Čep
dílo: - povídka - Tvář pod pavučinou
- Cikáni
- Sestra úzkost - autobiografie

Jakub Deml - těžko se dá zařadit, spjat s Katolickou modernou
dílo: ­- Zapomenuté světlo
- Miriam, Moji přátelé, O. Březina více než básník, Umění

Světová próza 2.pol.20.stol.

- druhá polovina 20.stol. je ovlivněna hlavně 2.světovou válkou.
- válka se stala hlavním motivem tvorby mnoha autorů
- liší se však pohled spisovatelů západních a východních zemí:
liter.východní- prosazuje patetický pohled(„černobílý“)…přítel x nepřítel, velkolepé scény, heroistické
liter.západní - pohled „zdola“, zachycuje lidské nitro-více se čtenáře dotýká
složitější, pravdivější, dívá se do vlastních řad(ironie, satira)
- dalšími impuls pro psaní bylo použití atomové bomby v Japonsku, Černobyl, Studená válka, poznání vesmíru, prudký rozvoj vědy a techniky, holocaust…
- krize v mezilidských vztazích (u nás Kafka) - odlidštění, osamocení, pocity ohroženosti, úzkosti, odcizení
- nekonvenční postoje vůči společnosti - bídníci-postoje mladých, snaha distancovat se od těch co mají moc, patří k elitě = vytvořit si vlastní svět, drogy, různé komunity
- poznání - ovlivnila to krize vědy a techniky-pouhým racionálním myšlením se nedá vše vyřešit
- nevíra v racionalismus -
- v literatuře se objevují experimenty
- obrací se k mýtům a legendám, příběhy z minulosti
- nárůst katastrofické vize v literatuře (SCI-FI)
- čtivá literatura - „řemeslná literatura“(rutinérně dobře napsaná)


Literární směry: Existencionalismus (Jean Paul Sartre, Albert Camus)
Beat generation (Allen Ginsberb, Jack Kerouac)
Neorealismus (Alberto Moravia)
Magický realismus (Michail Bulgakov, Gabriel García Márquez)
Postmodernismus (Umberto Eco)

Obraz války v literatuře (Norman Mailer, William Styron, Joseph Heller, Heinrich Böll, Günter Grass)

Karel Poláček

- původem žid, Rychnov nad Kněžnou, syn židovského kupce
- zaměření na maloměstské a židovské prostředí

1.život na maloměstě- popisuje lidičky malého města, snaha zobrazit malého člověka
2.prostředí českých židů

dílo: - Okresní město - 4 svazky, zmapování života na maloměstě
maloměšťáctví: snaží se vypadat, velmi konzervativní, nerad mění názory, nepřijímá cizí názory, žádný vlastní názor, kdo vybočuje je hned odsouzen, okázalá gesta strnulost

- Hostinec u Kamenného stolu - humoristický román

- Muži v ofsajdu - román ze sportovního prostředí
- Židovské anekdoty
- Bylo nás 5 - různé groteskní příběhy 5 chlapců na maloměstě vyprávění malého chlape, klenot české literatury, jazykové mistrovství Karla Poláčka
jazkové mistrovství- střet mezi světem dospělých (spisovný jazyk, hoch, nobl forma a světem 5 chlapců-nespisovný vulgární jazyk, vznik kontrastů)


Eduard Bass
dílo: - Klabzubova 11
- román: Cirkus Humberto - lidská solidarita, osudy Vaška Karase, jehož otec našel práci v cirkuse, exotičnost, náročná práce cirkusáků, Lidé z maringotek - psych.povídky, nevýhody tohoto zaměstnání, lásky, problémy,


Jan Drda
dílo: - Městečko na dlani

Rudolf Těsnohlídek
dílo: - Příběhy lišky Bystroušky

Vladislav Vančura

Vladislav Vančura - avantgardní poetistická próza
všestranně nadaný, člen Devětsilu, zajímal se o výtvarné umění- malíř
stal se však doktorem, režísér, publicista, psal také pro děti
-komunistický pohled- levicové zaměření, protiklad Karla Čapka v myšlení a pohledu na svět
-experiment s jazykem, svým dílem řeší jako Čapek meziválečnou epickou krizi
próza: netypické historické romány, imaginativní próza- vliv postupů avantgardy, zvláště pak moderní poezie (metoda asociace, lyričnost, obraznost)rysy:
Vančura "renesanční prozaik"-krásy nahého těla, obdiv ženského těla, metafory, smysl pro fantazii(lehce naturalistické obrazy)
vypravěč vstupuje od děje, dlouhá souvětí, archaismy- přechodníky, humanismu, renesance popis
jazyk od argotu až po biblické archaismy- prolínání
-20. léta- na jeho díle byl patrný vliv proletářské literatury - próza esteticky působivá, formálně neobvyklá a originální
-některá díla mají pomalý spád, lyrizuje je

dílo: - Rozmarné léto - poetistická humoristická knížečka, maloměsto během jednoho léta, atmosféra pohody, plavčík Antonín Důra, jediné vzrušení - do městečka přijíždí kouzelník Arnošt a jeho pomocnice Anna,

- Dlouhý, široký a bystrozraký
- Markéta Lazarová - baladický román, příběh středověkých lapků, příběh je oslavou lásky, i když končí tragicky- prozaicky romantický příběh, odehrává se v hluboké minulosti, klan Kozlíka (Roháček) - syn Mikuláš × klan Lazara (Obořiště) - dcera Markéta,

- Pekař Jan Marhoul - tragický příběh pekaře, básnická metafora, o znehodnocení lidské práce a vykořisťování lidí, je to tragický osud zchudlého benešovského pekaře (baladické ladění), děj:pekař půjčuje zákazníkům na dluh, důvěřuje lidem, kteří ho vykořisťují, přichází o pekárny, onemocní a umírá v okamžiku když se mu nesplní jeho poslední přání, aby alespoň jeho syn mohl studovat- mýtus o proletářské duši, pekař je typem poctivého a pracovitého člověka, který rozdával všem kteří to potřebovali, ale je zničen v nelidském bezcitném světě sobectví
-pekař má určité ideály, ale ve světe, kde žije, je nemůže naplnit a sám na to doplácí

- Konec starých časů
- psal v době okupace: Obrazy z dějin národa českého - předválečné období monumentální dílo s nádherným jazykem
-pohnutkou bylo ohrožení země fašismem, chce povzbudit národní cítění, zdůraznit slavnou minulost, stačil napsat 2 díly-je to historické pásmo, obsahující oddělené povídky nebo cykly (např. novela Kosmas)-význam tohoto díla je v národní minulosti - poučení a posílení národního sebevědomí-je psáno dokonalým jazykem
-obohacení prózy lyrikou a tím řeší krizi epiky, cit:"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.",


Jan Havlíček - psychologická próza
dílo: - Helimadoe
- Petrolejové lampy
- Neviditelný

Karel Josef Beneš
dílo: - Kouzelný dům
- Uloupený život

Egon Hostovský - existencionalistická próza
dílo: - Úkryt

Václav Řezáč - psychologická a socialistická budovatelská próza
dílo: -Rozhraní- pojednává o vnitřním morálním zrání středoškolského učitele Austa, začínajícího spisovatele všechny tři psychologické romány vznikly z okupace

Karel Čapek

významná osobnost národní a světové literatury, velice talentovaný a to nejen literárně, ale také výtvarně
-všestranný široký rozhled: prozaik, dramatik, překladatel, básník, novinář, esejista, cestovatel filozof, literární divadelní a výtvarný kritik, publicista
-určující osobnost české meziválečné literatury, pozvedl svým dílem úroveň české literatury
život: narodil se v rodině lékaře v Malých Svatoňovicích
-po gymnáziu studium v Praze, Berlíně a Paříži
-doktor filozofie( estetiky, dějin výtvarného umění)
-bratr Josef -společná tvorba , výtvarně nadaný- malíř, spisovatel a básník
-sestra Helena osobní známost s Masarykem(Hovory s TGM) jeho politiku a osobnost podporoval -v letech 1921-23 dramaturg a režisér Vinohradského divadla
-později publicista Lidové noviny(1917-21) tvůrce sloupku(stručnější než fejeton) o morálce a vkusu, vymyslel termín robot
- v 40.letech po Mnichově ztrácí naději, je ohromně zklamán vzniklou situací, jeho zdravotní stav se zhoršuje, umírá také TGM, v posledních letech života pronásledován fašisty a napadán vážně v tisku,
-zemřel předčasně v Praze roku 1938

filozofie: Karel Čapek byl zastánce pragmatismu, jinými slovy filozofie praktického života, věci nabývají svého významu tím , že jsou na něco užitečné
na pravdu se dívá na základě vnitřního prožitku, pravda je velice subjektivní , osobní pravda může existovat, ale měla by být podložena osobním svědomím , pravdu tvoří menší, měně podstatné pravdy, na pragmatismu se Čapkovi líbí u všeho kolem nás možnosti různého výkladu a hodnocení-uznával mnohost názorů , dále dobré a pravdivé je to, co se v praxi osvědčuje,
cit:"Lidé jednají špatně, ale z ohledu na jejich osobní zkušenost je nemůžeme odsuzovat."
-smýšlením demokrat, velice liberální- svoboda pro každého
relativismus: pravda je relativním pohlížení na věc různými způsoby, relativita hodnot, uznával názor každého, ale musel být podložen osobním svědomým
dílo:
- pro své dílo čerpá z hovorové obecné češtiny
- z jeho díla je cítit lidskost blízká každému
- svým dílem překonává epickou krizi v 30 a 40.letech 20.století
svým dílem řeší vlastní cestou problémy 20.století, víra v rozum není vhodná, rozpadá se pozitivní výklad světa, Čapkovo dílo není vysoké umění-dílo psal pro vrstvy chudé i bohaté, pro všechny vrstvy , celospolečenský záběr, snažil se krizi epiky řešit pře nízký žánr tomu vyššímu snažil se lidem ukázat, že se dá žít
míšení žánrů-román, drama, povídky, úvahy, eseje, cestopisy, rozhovory, novinové články, drobné filozof.práce, smysl pro humor

hlavní období tvorby:
1)do 1920 povídky, hry, novinové sloupky,
2)1920-1928 dramatické a románové utopie
3)1928-1933 soubor próz psaných původně pro noviny, cestopisy
4)1933-1935 trilogie
5)1935-1938 protiválečná díla

dílo: 1. období

- první dílo s bratrem: Karkonošova zahrada
- Boží muka
- Trapné povídky - realistické zachycení života, banalita, otázky života, svobody člověka tajemství základy(motivy), život je chvíle vzpoury v životě kvůli nepříjemným podmínkám, člověk se však snadno vzdává
20. léta zaměření Čapka na drama, 6 her inscenováno

- Pragmatismus, čili filosofie praktického života
- drama: Loupežník - 1.hra pro vinohradské divadlo, kde pracoval jako režisér" generační drama" ,střetnutí mladé a starší generace (pokrytectví a opatrnictví dospělých)

2. období
- drama: RUR -drama pojednávají o obavě z budoucího střetnutí člověka s technikou, varování před přetechnizovaným světem
-děj: vynález umělého robota, člověka ohrozí existenci lidstva, ve chvíli, kdy se u robotů objeví city jsou lidé zachráněni
-myšlenka: člověk, který je schopný pracovat a není schopný myslet je robotem, ukázka jak by to vypadalo, kdyby byl člověk osvobozen od práce, práce je důležitý morální činitel, roboti způsobují odlidštění člověka( práce u pásu- odlidštěná práce) tím vzniká nemyslící dav, kterého se Čapek velice obává(Bílá nemoc)
-s davem není možné diskutovat
cit:"Děsím se davu je nejhloupější a nejkrutější ze všech davů."
"Lidstvo je pouze vlaštovka, která si pracně ulepila hnízdo pod krovem kosmické prachárny."

- román: Továrna na Absolutno - fejetonový román, netypická románová forma

- román: Krakatit - ničivá síla převratného vynálezu vymyšleného lidmi obrácená proti nim, "Kdo myslí na nejvyšší odvrátil se od lidí."

- román: Adam Stvořitel - kritika kritiků, kteří kritizují ,ale nic netvoří, svět není třeba měnit , protože každá změna vede k horšímu

- drama: Věc Makropulos - polemika, založená na tématu nesmrtelnosti a dlouhověkosti

- komedie: Ze života hmyzu - nemilosrdná alegorie lidského života, zesměšnění lidí, kteří jsou zaslepení majetkem


3. období
- drobné prózy: Zahradníkův rok, Dášenka, čili život štěněte, Jak se co dělá, Devatero pohádek, Kniha Apokryfů, Měl jsem psa a kočku, Sloupkový ambit,

Hovory s TGM - -zachycení názorů a postřehů prvního prezidenta republiky, o demokracii, životě, vzpomínky na různá období života, politika, náboženství, kultura

Povídky z jedné a druhé kapsy - experiment s jazykem hovorový jazyk umělecká funkce posílení vztahu autora a čtenáře
povídky různorodé, kriminální námět"nedetektivní detektivky"
- Čapkovi jde o chování, morálku pachatele, zabývá se duší zločince
Modrá chryzantéma- p.Fulius, Klára , hlídač


4. období
- poznávací trilogie: Hordubal, Povětřoň, Obyčejný život -odvrat od utopie, nadsázka, ústřední téma: poznání člověka- snaží se o niterné řešení,
-současně přibývá dobová atmosféra

Hordubal
-tři pásma:
1.příběh přistěhovalce do Ameriky, který se vrací po 8 letech z Ameriky
2. příběh pokračuje vyšetřuje se smrt
3.soudní líčení, veřejné mínění o Hordubalovi a jeho zavraždění
-pravda není to, co se rýsuje na první pohled poznat člověk a znamená poznat ho v hlubinách jeho duše
"Tím neznamená, že pravd neexistuje"
-Hordubal: pasivní postava, pokorný, politováníhodný hrdina, je zabyt
-obraz venkova, který je změněn penězi hospod. a politickou situací
Povětroň
-3 interpretace osudu 1 člověka, portrét neznámého letce, který havaroval, leží v nemocnici
-střídají se u něj jeptiška, jasnovidec a básník
-myšlenka: jednotlivá pravda se skládá z menších pravd, když nás ví bude hodnot urč. osobu budeme do toho vkládat subjektivní pocity, ale můžeme i přesto určit rys člověka, zamyšlení nad životními etapami, člověk má možnost volby a každý má mnoho tváří
cit:"Člověk je zástup skutečných a možných osob."
-lidská duše se nedá spoutat ani přesně určit

- protifašistické drama: Bílá nemoc - utopické dílo, rozpad human. ideálů lidstva
-děj: odehrává se v neznámé zemi, v této zemi se zbrojí do války a objevuje se nemoc, kterou není nikdo schopen léčit pouze Dr. Galén, podmínkou jeho léčby je zastavení války a bojů, chce mír proto odmítá léčit bohaté, kteří mohou ovlivnit válku
-baron Krug: nakažený ředitel zbrojních závodů; Galén po něm chce zastavení zbrojení Krug se spojuje s Maršálem a a oznamuje ,
že zastaví výrobu, Maršál naléhá na barona a později mu schvaluje výrobu, Krug se zastřelí

- román: Válka s mloky - varující a pesimistické dílo, napsáno v r.1935-36, dílo reagující do velké míry na politické dění 40. a 30.let
-utopický román, Jak by to vypadalo kdyby přišli na zemi mloci, kteří by ohrozili lidstvo
-forma: netypický román, novinové články, interview, obrázky, vkládání různých bílých papírů,
-myšlenka: vystupuje proti buržoazní kultuře, bezmyšlenkovitost filmů, divadel
-ukazuje nebezpečí, negativa doby, dívá se na oblast hospodářství, politiky, kultury
Kam se ubírají dějiny lidstva?
-politické: uzavírají se dohody, ale dohody se nedodržují, kritizování společnosti národů, svět konvence, které nic neřeší
-hospod. kapitál usměrnil obchod na ohavný kšeft( Amerika, Itálie, Francie)
mloků si lidé nejdříve nevšímají, ale mloci se vyvíjejí odděleně, samostatně, vznikají spolky lidí a mloků, začínají srážky mezi lidmi a mloky, Čapek zde vystupuje proti fašismu, jako pacifista se vzdává názoru, že situaci lze vyřešit bez boje, mloky lze porazit jedině až se pustí sami do sebe- výzva k boji s mloky

- román: První parta - skupina horníků je zavalena v dolu, hledá se osoba, která horníky zachrání, hrdinství, mužné přátelství, solidarita, pevnost charakteru, chvála práce obyčejných lidí

- drama: Matka - drama reálné a fiktivní-2 roviny
- reálná - matka ztrácí rodinu
- fiktivní - matka ve své pracovně vede rozhovory s duchy zemřelých, matka obhajuje princip ženství
cit:"Kdyby se za vlast, pravdu a svobodu neplatilo životem, neměly by tu ohromnou strašnou cenu."

- román: Život a dílo skladatele Foltýna - dílo nedokončeno, román, umění je služba

Poetismus

jména: Nezval, Seifert, Biebl, Vančura (některá díla), Karel Konrád, Jindřich Honzl, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Teige, O. Mrkvička, Voskovec

- básníci chtěli něco nového, nechtěli být spoutáni, ale chtěli plout jako Rimbaudův opilý koráb
- spojení evropské a české avantgardy
- manifest: "svět, který se směje, svět, který voní"
- má obšťastňovat, skončila s úkoly, ukázat svět v celé své šíři, poezie má být hra (se slovy), objevení fantazie, nechtějí filosofování, ale svoje myšlenky

Karel Teige
- založil s Nezvalem poetismus během dlouhých procházek a hovorů noční Prahou
- král moderního umění, napsal manifest poetismu
- miloval moderní umění, nesnášel klasické


- manifesty: Nezval: - Kapka inkoustu
- Papoušek na motocyklu
- je třeba rozbít běžné vazby mezi slovy, hledá nezvyklé asociace mezi zdánlivě nespolečnými předměty, dát slovům nový význam, vytrhnutí z kontextu

- manifest: "Dosti Wolkera"
- některé prvky společné s dadaismem
- píšou se i kaligramy a slovní hříčkyČSR - proletářská poezie
- jména: Wolker, Píša, Seifert, Hora, Hořejší, Neumann

Jiří Wolker
dílo: sb. Host do domu
báseň: Žebrák
báseň: Věci

dílo: sb. Těžká hodina
báseň: Balada o nenarozeném dítěti
báseň: Umírající

dílo: pásmo: Svatý kopečku

Jaroslav Seifert
dílo: sb. Město v slzách

dílo: sb. Samá láska


Josef Hora
dílo: sb. Pracující den
báseň: Dělnická madona


ČSR - poetismus
- jména: Nezval, Seifert, Biebl, Vančura (některá díla), Karel Konrád, Jindřich Honzl, Jindřich Štýrský, Toyen, Karel Teige, O. Mrkvička, Voskovec

Karel Teige
- založil s Nezvalem poetismus během dlouhých procházek a hovorů noční Prahou
- král moderního umění, napsal manifest poetismu
- miloval moderní umění, nesnášel klasické

Vítězslav Nezval
dílo: básně: Abeceda, Pantomima, Podivuhodný kouzelník

manifesty: Papoušek na motocyklu, Kapka inkoustu

dílo: sb. Básně noci
básně: Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Edison

dílo: sb. Sbohem a šáteček - rozloučení s poetismem


Jaroslav Seifert
dílo: sb. Na vlnách TSF

dílo: sb. Slavík zpívá špatně
dílo: sb. Poštovní holub


ČSR - surrealismus
Vítězslav Nezval - vydal manifest surrealismu s Teigem
dílo: sb. Žena v množném čísle

dílo: sb. Praha s prsty deště

dílo: sb. Absolutní hrobař

Konstantin Biebl


pozn.: celí autoři v otázce číslo 25 nebo v sešitě

Jazyková, kompoziční,a stylistická mnohotvárnost naší meziválečné prozy

doba meziválečná – trvala pouze 20 let, ale bylo to pestré období, kdy se literatura odprostila od tradičního smyslu pro společenskou zodpovědnost
- je to období, kdy poprvé vzniká samostatný československý stát
- tvoří zde ještě starší generace ( realisté, naturalisté, Alois Jirásek (1851-1930))
- přešla tady 1.sv. válka Þ literatura je poznamenána, během 1. sv. války dochází ke krizi v rozumu, hledání nových cest, experimenty Þ objevují se zde témata osamocení, vytržení člověka, hledají se nové cesty Þ experimenty,vznikají díla jedinečná Þ mnoho autorů posunuje literaturu dopředu
- objevují se nové proudy:
- demokratický proud
- společenský román
- experimentální proud (existencialismus – Franz Kafka)
- dochází ke změnám v kompozici, stylu Þ přispělo k formování české literatury
- spisovatelé řeší krizi epiky Þ krize epiky souvisí s vývojem epiky ve 20. stol .Þ odraz 1.sv. války (ztráta víry, jistot, hledání Þ racionalismus, vývoj vědy a techniky se obrátil proti člověku)

- hl. představitelé: Čapek, Vančura
- doba svobody, ale trvala krátce
- meziválečná doba - demokratický stát, roztříštěný stát à budování
- pestrá doba, oproštění čes. lit, 1. sv. v. - krize rozumu, hledání nových cest, experimenty
- rozmach literatury, překlad do jiných jazyků, realistická, psychologická, utopická, katolicky orientována, zaměření na venkov, historické romány, reportáže a sociální tematika
- téma osamocení, vytržení člověka, byrokracie (podobnost s Kafkou)
- 20. léta - rozmach, stabilizace
- 30. léta - hospodář. krize, NSDAP - Chlupatej Dolfek J - napjatá situace

- literatura: nemuseli spisovatelé přijímat politické cíle, nemuseli bojovat o českou identitu, literatura zbavena služebných úkolů

- představitelé:
- v Lidových novinách: Eduard Bass, K. Čapek, K. Poláček, R. Těsnohlídek, J. Čapek, Vl. Vančura, I. Olbracht, M. Majerová, M. Pujmanová, Karel Nový
- psychologická próza: Jar. Havlíček, Egon Hostovský
- venkovská próza: Vojtěch Martínek, Frant. Krepina, Jan Čep
- mimo stojí: Jakub Deml (katol. lit., próza, statě)
- 2 pilíře: K. Čapek (mísení žánrů, jazyk, rozmanitost tvorby) Vl. Vančura( poetizace prózy)
K. Čapek
- krizi epiky řeší tím, že povyšuje nižší liter. žánr na vyšší (např. detektivku),
- povýšil hovorovou češtinu na jazyk literární, mísí styly, kompoziční mnohotvárnost,
- intelek. obsah (řeší problémy své doby)
- chtěl, aby si jeho díla dokázala přečíst služka i intelektuál
- rozložený na 2 osobnosti:
Čapek – spisovatel: sleduje vyšší témata
Čapek - novinář : zabývá se každodenním životem
- mistr synonym, smysl pro humor, jeho díla jsou nasáklé lidstvím blízkým každému
- mnoho žánrů: drama, romány, povídky, publicistika (fejetony), cestopisy (sám je ilustroval), úvahy eseje, drobné práce, úvahy do novin, za,myšlení
- význam jeho tvorby překročil význam české literatury (už ve své době), kandidátem na Nobelovu cenu (kdyby bývaly nepřišly hrůzné události)
V. Vančura
– protipól K. Čapka, stylistická rovina je jiná než Čapkova stylistická řeší krizi epiky zvýšeným lyrismem (přes lyriku se dostává k epice), zvýšená emotivnost, fantazijní metaforika, napomáhá mu výtvarné vidění (představivost), děj je roztříštěn – narušuje klasickou dějovou linii, košatá souvětí (inspirace v humanistické veleslavínské češtině), používá neologismy, archaismy, zastaralé vazby
– tvorba rozmanitá – povídky, romány, dramata, filmové práce, atypické historické romány, poetis. hříčky

Civilismus - americká a anglická poezie

Walt Whitman – civilismus – technika, svoboda (vychází z postoje svobodného Američana)

dílo: sbírka: Stébla trávy - zákl. téma: Zpěv o mě ???, různé obměny, symbolické motivy, téma lidské práce, oslava demokracie a lidství, oslava všedních věcí, přírody, života, člověka, vědy a technikyExpresionismus – německá a rakouská poezie
Gottfried Benn – 1 z největších expresionistických básníků

Christian Morgenstern - expresion. humor, groteskní, černý
- šibeniční humor, hra se slovy
dílo: Šibeniční písněKubofuturismus – ruská poezie
Alexandr Blok

Osip Mandelštam
dílo: Kámen – motiv hvězd, nebes, hl. motiv láska, lyrická báseň

Anna Achmatová

Boris Paster – mistr metonymie (př.: vypil sklenici H2O)
dílo: báseň: Hodina angličtiny

Vladimír Majakovskij
dílo: báseň: Oblak v kalhotáchM.V. poezie
- doba svobody, ale trvala krátce
- meziválečná doba - demokratický stát, roztříštěný stát à budování
- pestrá doba, oproštění čes. lit, 1. sv. v. - krize rozumu, hledání nových cest, experimenty
- 20. léta - rozmach, stabilizace
- 30. léta - hospodář. krize, NSDAP - Chlupatej Dolfek J - napjatá situace

- literatura: nemuseli spisovatelé přijímat politické cíle, nemuseli bojovat o českou identitu, literatura zbavena služebných úkolů

- proudy: - proletářská - končí v r. 1924 smrtí Wolkera
- poetismus - obveseluje, je po Wolkerovi

- 30. léta: Nezvalovsko - halasovská generace - profilace, individuální, nemají společné rysy, není jednotný směr, kultura kvetla

Proletářská poezie

spolek Devětsil - spojoval různé umělce, umělecké sdružení mladá avantgarda
- jména: Wolker, Píša, Seifert, Hora, Hořejší, Neumann

- angažovaná, kolektivní, optimistická, revoluční
- chtěli upozornit na nespravedlnost světa
- Šalda to nazval "poezie chlapců"

- Hora - má širší pojetí prol. poezie, vidí dělníka s prací a intimitou
- Neumann - zaměřil se na politický boj, společenský zápas

Jiří Wolker
- láskyplný vztah k lidem, k věcem, soucit s trpícími, touha po štěstí s harmonií, radost z života
- nar. v Prostějově

dílo: sb. Host do domu
- vzpomínky na domov, o lásce k lidem, k věcem, štěstí stojí na obyčejných věcech
báseň: Žebrák - náboženský motiv, pánbůh přirovnáván k žebrákovi
"Pánbůh jedenkráte přišel ke mně, jak žebrák s mošnou a holí "

báseň: Věci - myšlenka: láskou jde zlidštit svět

dílo: sb. Těžká hodina
- vyrůstá z bolesti, hodina přerodu, umělecké a názorové dozrání, cítí mravní zodpovědnost za svět
báseň: Balada o nenarozeném dítěti - soc. balada, mohou se milovat bohatí a chudí
báseň: Umírající - nebojí smrti ale umírání

dílo: pásmo: Svatý kopečku - vzpomínky na babičku a dědečka

Moderní básnické směry 1. pol. 20. stol.Futurismus,Kubismus...

doznívají individualisté, pak nastupuje futurismus, kubismus, kubofuturismus, dadaismus, surrealismus, civilismus (Whitman, Volta), vitalismus
- je třeba zmínit i český poetismus (Teige, Nezval, Seifert, Biebl)
- výtvarné umění spojeno s poezií
- umění vnímaní reality – jiný přístup k ní, originální přístup k realitě
- vůdčí osoba Apollinaire

cit: ,, Kubisté rozpárali břicho přírodě a zapomněli jej sešít."

- vnímání – intenzivnější a hlubší vjem


Futurismus
- vznik v Itálii 1909
- básník Fillippo Marinetti: - vydal manifest futurismu:
- požadavky: krása neklidu, rychlosti a boje, poezie odvahy a revolta
- oslava moderní techniky, pohybu (auto), rychlosti, nebezpečí, napětí
- žádná skladba, sloveso jen v infinitivu, žádné přídavné jméno, chaos ve skladbě, žádná interpunkce
- zavrhoval všechny hisorické tradice, boří se všechny řády
- př.: Majakovský


Kubismus
- vnímání reality jinak – rozložení vnější reality na geometrické tvary, v přírodě jsou zákl. geometr. tvary (trojúhelník, čtverec, hranol, kužel, válec)
- předchůdce: malíř: Paul Cézanne - v přírodě jsou 3 zákl. tvary (koule, kužel, válec)
- je třeba se naučit kreslit zákl. tvary a pak ostatní
- základy v geometrii, perspektiva, prostor
- představitelé: Pablo Picasso – obraz Guerenica, portrét ženy
Georges Braque
Josef Čapek, Václav Špála, Rudolf Kremlička


Kubofuturismus
Guillama Apollinaira - spojení výtvarného a slovesného umění
- nemanželský syn Polky
- mládí v Monaku, žil v Paříži, dobrodružný život, cestoval, i Praha
- v 1. sv. válce – dělostřelec – zraněn
- po válce umírá na španělskou chřipku
- propagoval výtv. umění kubismus a futurismus
- psal básně, dramata, esesje
- rozbíjel tradiční formy, dokázal vystihnout podstatu
- básně tvoří svébytný celek (nezávislé)
- fantazie, hra se slovy, pracuje s asociací
- vznikají kaligramy (výtv. + sloves. umění) = básně psané do tvarů
- tvůrce polytematické skladby

dílo: sbírka: Kaligramy
sbírka: Alkoholy – Pásmo
- vyjadřuje rytmus moderní doby – den a noc v Paříži
- není interpunkce, počet veršů dle námětu (hodně důležité)
- není to klasická kompozice
- vzal moderní symbol - Pastýřka Eiffelka
- automobily jsou podle něj už antické – je jich hodně => klasika
- princip asociace (na něco myslí a vybaví se mu něco jiného) – proud nápadů, obrazů, postřehů
- pásmo nesouvislých myšlenek
- polytematická báseň (moderní život v Paříži – pestrý , barevný život)
- přeložil K. Čapek
- záměr: vyjádření radosti ze života, smyslové opojení, okouzlení životem à lyrický výraz nové skutečnosti a doby i snu, obdiv k civilizaci, touha po životě
- volný spontánní proud představ, dojmů, pocitů, vzpomínek, každodenních zážitků, úvah (spojování představ), prolínání časových rovin, pocit radosti, nostalgie
- životní zažity se mísí se snovými obrazy, dynamičnost, tempo moder. doby, nejsou rozdíly mezi lyrikou a epikou
- jazyk hovorový, lidový, technické výrazy, archaismy, neologismy
- i moderní člověk hledá víru (ale jinou)

Básně pro Madeleine – verš volný, metafory (abstraktní, vnitřní podobnost fantazie), básně o skutečné ženě , erotické


Dadaismus
- zakladatel Tristan Tzara – Francouz rumunského původu , metoda stříhaní
- vznik ve Švýcarsku, smysl burcovat, šokovat
- dada = hloupost
- trochu umělecká provokace
- v 1. sv. v. – protest proti všemu, osvobodit člověka a pobavit ho
- manifest


Surrealismus
= nadrealismus
- zrozen ve Francii, zakladatel Francouz André Breton
- vychází z nauky Sikmunda Freuda – zabývá se lidským podvědomím a sny
- je čistý psychický automatismus, který přesnou vědeckou metodou chce zjistit vznik a průběh lidského myšlení
- tok myšlení bez souvislostí – tak jak básníka to napadne, tak to napíše
- myšlenky nedávají smysl, zachytit stav svého nitra, používání erotických námětů, fantastický svět
André Breton
dílo: Revolver s bílými vlasy – Volná láska – popis ženy, óda na ženu, věnuje se kráse a jejímu

,,Žena uvolňovala imaginaci básníků do rozměrů dosud nevídaných."

- metafora: Má žena se kšticí hořícího lesa.


dadaismus x surrealismus
- nepracuje s podvědomím (není psychoanalýza)
- je to hra, absurdita, šok