Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR - NAUKA O STAVBÁCH

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace :
• Osoby postižené pohybovĚ, zejména osoby na vozíku pro invalidy
• Osoby postižené zrakovĚ, sluchově
• Osoby pokrocilého veku
• Těhotné ženy
• Osoby doprovázející dítě v kočárku
• Dítě do tří let
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby dočasně omezené např. po úraze nebo
Onemocněním

Hendikepovaný člověk není nemocný.
• Lidé s hendikepem mají pouze ztíženou
možnost pohybu nebo orientace v daném
prostředí.
Většina objektů slouží všem lidem – jsou to
prostory pro běžný život.
Malá část objektu je specializovaná – různá
zdravotnická zařízení a stavby pro sociální účely.

PŘÍSTUPNOST :
• Pozemní komunikace a veřejná prostranství
• Společné prostory a domovní vybavení
bytových domu s víc než 3 samostatnými
byty
• Občanské vybavení v částech určených pro
užívání veřejností
• Stavby pro výkon práce více než 25 osob,
pokud provoz umožnuje zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením

OBCANSKÉ VYBAVENÍ :
• Veřejná správa, soudy, státní zastupitelsví,policie,
zařízení pro obviněné a odsouzené
• Sdělovací prostředky
• Obchod a služby
• Ochrana obyvatelstva
• Stavby pro sport
• Školy, predškolní a školská zařízení
• Stavby pro kulturu a duchovní osvětu
• Stavby pro zdravotnictví a sociální péči
• Budova pro veřejnou dopravu
• Stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s
celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob

ZÁKLADNÍ POTŘEBY :
P R O S T O R
• Vozíčkář shora :
- manipulační prostor pro
otočení o 360°je kruh
o průměru 1500 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Výškový rozdíl max. 20 mm
• Pochozí šikmé plochy – sklon max. 1:12 (8,33%)
• Komunikace pro chodce – celková šířka 1500 mm
• RAMPY :
- sklon 1:16 (6,25%)
- šířka 1500 mm
- madlo po obou stranách do výšky 900 mm, doporučuje se druhé
madlo ve výšce 750 mm
- do délky rampy 3 m možný sklon 1:8 (12,5%)
- od délky rampy 9 m podesta min. 1500 mm
• SCHODIŠTĚ :
- Sklon schodišťového ramene max. 28°, výška stupně do 160 mm pro
hlavní a úniková schodiště (mimo bytové domy s výtahem)
- Schodišťová ramena musí být vybavena madly ve výšce 900 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Minimální šířka chodníku 1500 mm, v místě
přechodu snížený obrubník (max.2 cm)
• Vzdálenost mezi vymezujícími sloupky min. 900
(1200) mm
• Ovládací prvky ( zvonky, tlačítka, automaty ) cca
1000 mm ( horní hrana 1200 mm)

POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH :
• Vodicí linie – spojnice hmatných orientačních bodu v
pochozích plochách a na vnitřních i vnejších
komunikacích
• Přirozená vodicí linie – spojnice hmatných orientačních
bodu vzniklých usporádáním stavby
• Umělá vodicí linie – spojnice vytvořených hmatných
bodu v pochozích plochách
• Signální pás – umělá vodicí linie, která určuje přesný
směr chůze (při přecházení vozovky, při přístupu k
nástupu do vozidel MHD)
• Varovný pás – označuje místo trvale nebezpečné

PARKOVÁNÍ :
• 1 stání při celkovém počtu do 20 stání
• 2 stání při celkovém počtu 21 - 40 stání
• 3 stání při celkovém počtu 41 - 60 stání
• Dále dle vyhlášky 398 § 4 odst. 2
K temto stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup
z chodníku, blízko východu z parkoviště nebo vchodu do
budovy.
Šířka stání nejméně 3500 mm – z toho manipulační plocha
1200 mm, dvě stání můžou využívat jednu manipulační
plochu
Délka podélného stání 7000 mm.

VSTUPY :
Vstup do budovy vizuálně rozeznatelný vůči okolí.
Před vstupem do budovy :
- vodorovná plocha 1500x1500 mm
- při otvírání dveří ven 1500x2000 mm
- Vstup do objektu min. 1250 mm (hlavní
křídlo dvoukřídlových dveří min. 900 mm)
- ochrana proti mechanickému poškození
vozíkem (nerozbitné sklo) nebo sklo od
výšky 400 mm

VÝTAHY :
• Nástupní plocha před výtahem 1500x1500 mm
• Šířka šachetních a klecových dveří min. 900 mm
• Pouze samočinné posuvné dveře
• Klec výtahu š.1100 mm, hl. 1400 mm
(změna stavby š.1000, hl. 1250 mm, š. vstupu 800)

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Ve stavbě, kde je hygienické zařízení pro užívání veřejností,
musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina v
oddělení pro muže a nejméně jedna kabina v oddělení pro ženy
• Kabina nemusí mít předsíňku, je-li přístupná z prostoru, který
není pobytovou místností
• Pokud jsou záchodové kabiny maximálně dvě, může být
bezbariérová pouze jedna z nich, přístupná z veřejného
komunikačního prostoru určená pro obč pohlaví
• U změn staveb s více kabinami lze zřídit jednu kabinu
přístupnou z chodby

WC
š. 1800
hl. 2150

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Velikost WC kabiny šířka 1800, hloubka 2150 mm
• U změn dokončených staveb minimálně 1600 x 1600 mm
• V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, koš na odpadky
a háček na oděvy
• Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šírku nejméně
2200 mm a hloubku 2150 mm

SPECIÁLNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
• WC :
hloubka 750mm,
výška cca 450-500mm,
sklopná madla,
vedle mísy manipulační
prostor 850mm

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

BYTOVÉ DOMY
• Domy s byty zvláštního určení ( permanentní
asistenční služba )
• Domy s bezbariérovými byty
• Byty v bežné bytové výstavbě ( použitelné
s malými úpravami )
• Rodinné domy

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ
• Vstup do domu :
- krytý, osvětlený, vodorovná plocha před
vstupem 1500x1500 mm, protiskluzná,
žádné výškové stupně
- Prostor pro kočárky a vozíky
• Odpadové nádoby :
- Umístit v objektu v samostatné místnosti
nebo shoz na odpadky

• Recepce

• Chodba :
- postací šírka 1500-1800 mm
• Únikové cesty :
- Evakuační výtahy ve stavbách s více než 3
podlažími, pokud se tam pravidelně vyskytuje
více než 10 osob s omezenou schopností
pohybu a orientace
- Rampy
• Výtahy :
- Minimální velikost 1400x1100 mm + manipulační
prostor před vstupem 1500x1500 mm
• Centrální uzávěry a hlavní vypínače, hasící
Přístroje

PROSTOR BYTU
• Dostatek prostoru pro pohyb ( kruh
o průměru 1500 mm )
• Úložné prostory ( šatny, komory )
• Návaznost obývacího pokoje a kuchyně
• Zařízení kuchyně s možností podjetí
vozíkem – individuální řešení
• Pracovní místo
• Balkon, lodžie, terasa min.šířka 1500 mm

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
• Sloučit koupelnu a WC do jedné místnosti
• Dveře otvíravé ven - šířka min.800 mm
• Počítat s manipulačním prostorem pro
pomocníka
• Sprcha se sedátkem nebo vana s madlem
• Podlahová vpusť

5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace :
• Osoby postižené pohybovĚ, zejména osoby na vozíku pro invalidy
• Osoby postižené zrakovĚ, sluchově
• Osoby pokrocilého veku
• Těhotné ženy
• Osoby doprovázející dítě v kočárku
• Dítě do tří let
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby dočasně omezené např. po úraze nebo
Onemocněním

Hendikepovaný člověk není nemocný.
• Lidé s hendikepem mají pouze ztíženou
možnost pohybu nebo orientace v daném
prostředí.
Většina objektů slouží všem lidem – jsou to
prostory pro běžný život.
Malá část objektu je specializovaná – různá
zdravotnická zařízení a stavby pro sociální účely.

PŘÍSTUPNOST :
• Pozemní komunikace a veřejná prostranství
• Společné prostory a domovní vybavení
bytových domu s víc než 3 samostatnými
byty
• Občanské vybavení v částech určených pro
užívání veřejností
• Stavby pro výkon práce více než 25 osob,
pokud provoz umožnuje zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením

OBCANSKÉ VYBAVENÍ :
• Veřejná správa, soudy, státní zastupitelsví,policie,
zařízení pro obviněné a odsouzené
• Sdělovací prostředky
• Obchod a služby
• Ochrana obyvatelstva
• Stavby pro sport
• Školy, predškolní a školská zařízení
• Stavby pro kulturu a duchovní osvětu
• Stavby pro zdravotnictví a sociální péči
• Budova pro veřejnou dopravu
• Stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s
celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob

ZÁKLADNÍ POTŘEBY :
P R O S T O R
• Vozíčkář shora :
- manipulační prostor pro
otočení o 360°je kruh
o průměru 1500 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Výškový rozdíl max. 20 mm
• Pochozí šikmé plochy – sklon max. 1:12 (8,33%)
• Komunikace pro chodce – celková šířka 1500 mm
• RAMPY :
- sklon 1:16 (6,25%)
- šířka 1500 mm
- madlo po obou stranách do výšky 900 mm, doporučuje se druhé
madlo ve výšce 750 mm
- do délky rampy 3 m možný sklon 1:8 (12,5%)
- od délky rampy 9 m podesta min. 1500 mm
• SCHODIŠTĚ :
- Sklon schodišťového ramene max. 28°, výška stupně do 160 mm pro
hlavní a úniková schodiště (mimo bytové domy s výtahem)
- Schodišťová ramena musí být vybavena madly ve výšce 900 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Minimální šířka chodníku 1500 mm, v místě
přechodu snížený obrubník (max.2 cm)
• Vzdálenost mezi vymezujícími sloupky min. 900
(1200) mm
• Ovládací prvky ( zvonky, tlačítka, automaty ) cca
1000 mm ( horní hrana 1200 mm)

POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH :
• Vodicí linie – spojnice hmatných orientačních bodu v
pochozích plochách a na vnitřních i vnejších
komunikacích
• Přirozená vodicí linie – spojnice hmatných orientačních
bodu vzniklých usporádáním stavby
• Umělá vodicí linie – spojnice vytvořených hmatných
bodu v pochozích plochách
• Signální pás – umělá vodicí linie, která určuje přesný
směr chůze (při přecházení vozovky, při přístupu k
nástupu do vozidel MHD)
• Varovný pás – označuje místo trvale nebezpečné

PARKOVÁNÍ :
• 1 stání při celkovém počtu do 20 stání
• 2 stání při celkovém počtu 21 - 40 stání
• 3 stání při celkovém počtu 41 - 60 stání
• Dále dle vyhlášky 398 § 4 odst. 2
K temto stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup
z chodníku, blízko východu z parkoviště nebo vchodu do
budovy.
Šířka stání nejméně 3500 mm – z toho manipulační plocha
1200 mm, dvě stání můžou využívat jednu manipulační
plochu
Délka podélného stání 7000 mm.

VSTUPY :
Vstup do budovy vizuálně rozeznatelný vůči okolí.
Před vstupem do budovy :
- vodorovná plocha 1500x1500 mm
- při otvírání dveří ven 1500x2000 mm
- Vstup do objektu min. 1250 mm (hlavní
křídlo dvoukřídlových dveří min. 900 mm)
- ochrana proti mechanickému poškození
vozíkem (nerozbitné sklo) nebo sklo od
výšky 400 mm

VÝTAHY :
• Nástupní plocha před výtahem 1500x1500 mm
• Šířka šachetních a klecových dveří min. 900 mm
• Pouze samočinné posuvné dveře
• Klec výtahu š.1100 mm, hl. 1400 mm
(změna stavby š.1000, hl. 1250 mm, š. vstupu 800)

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Ve stavbě, kde je hygienické zařízení pro užívání veřejností,
musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina v
oddělení pro muže a nejméně jedna kabina v oddělení pro ženy
• Kabina nemusí mít předsíňku, je-li přístupná z prostoru, který
není pobytovou místností
• Pokud jsou záchodové kabiny maximálně dvě, může být
bezbariérová pouze jedna z nich, přístupná z veřejného
komunikačního prostoru určená pro obč pohlaví
• U změn staveb s více kabinami lze zřídit jednu kabinu
přístupnou z chodby

WC
š. 1800
hl. 2150

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Velikost WC kabiny šířka 1800, hloubka 2150 mm
• U změn dokončených staveb minimálně 1600 x 1600 mm
• V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, koš na odpadky
a háček na oděvy
• Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šírku nejméně
2200 mm a hloubku 2150 mm

SPECIÁLNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
• WC :
hloubka 750mm,
výška cca 450-500mm,
sklopná madla,
vedle mísy manipulační
prostor 850mm

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

BYTOVÉ DOMY
• Domy s byty zvláštního určení ( permanentní
asistenční služba )
• Domy s bezbariérovými byty
• Byty v bežné bytové výstavbě ( použitelné
s malými úpravami )
• Rodinné domy

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ
• Vstup do domu :
- krytý, osvětlený, vodorovná plocha před
vstupem 1500x1500 mm, protiskluzná,
žádné výškové stupně
- Prostor pro kočárky a vozíky
• Odpadové nádoby :
- Umístit v objektu v samostatné místnosti
nebo shoz na odpadky

• Recepce

• Chodba :
- postací šírka 1500-1800 mm
• Únikové cesty :
- Evakuační výtahy ve stavbách s více než 3
podlažími, pokud se tam pravidelně vyskytuje
více než 10 osob s omezenou schopností
pohybu a orientace
- Rampy
• Výtahy :
- Minimální velikost 1400x1100 mm + manipulační
prostor před vstupem 1500x1500 mm
• Centrální uzávěry a hlavní vypínače, hasící
Přístroje

PROSTOR BYTU
• Dostatek prostoru pro pohyb ( kruh
o průměru 1500 mm )
• Úložné prostory ( šatny, komory )
• Návaznost obývacího pokoje a kuchyně
• Zařízení kuchyně s možností podjetí
vozíkem – individuální řešení
• Pracovní místo
• Balkon, lodžie, terasa min.šířka 1500 mm

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
• Sloučit koupelnu a WC do jedné místnosti
• Dveře otvíravé ven - šířka min.800 mm
• Počítat s manipulačním prostorem pro
pomocníka
• Sprcha se sedátkem nebo vana s madlem
• Podlahová vpusť

4. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ - NAUKA O STAVBÁCH

HOTEL
odedávna místo setkávání
cestujících, Často poblíž
kostelu a obchodních cest.
Ottuv slovník naučný :
Hostinec (hotel), budova určená za
společenské shromáždiště, jejíž majitel
(hostinský) za určitý plat poskytuje nápoje
jídla, byt aj., v užším slova smyslu jest
hostinec závod, jehož majitel dle hostinského
řádu má právo cizincům a hostům vubec za
přiměřený plat poskytovati dočasné
zaopatření.

TYPY HOTELU PODLE FUNKCE :
• hotely
( ubytování, stravování, společenský styk,
zábava, sport )
• hotely garni „bed and breakfast“
( omezené společenské funkce, pouze
ubytování a snídaně )
- vetšinou městské hotely

HOTELY PODLE UMÍSTĚNÍ :
• Hotely městské
• Hotely v lázních nebo v turistických
oblastech
• Hotely v horských oblastech ( horský
hotel, horská chata, bouda )
• Hotely v historických objektech

HOTELY PODLE DÉLKY POBYTU :
• Hotely pasantní ( převážně do 1 týdne
pobytu )
• Hotely pobytové ( pro ubytování rodin,
skupin hostů i jednotlivců na delší dobu –
od 1 týdne – v lázních, rekreačních
oblastech turistických nebo horských )

HOTELY PODLE VELIKOSTI :
• Malé ( do 100 lůžek )
• Střední ( od 100 do 250 lůžek )
• Velké ( od 250 lůžek )

HOTELY PODLE KOMFORTU :
* hotely cenově výhodné
** ekonomická třída
*** střední třída
**** první třída
***** luxusní třída

PROVOZ HOTELU :
• Provoz hostu - oddelene od provozu
personálu !!!
• Vstupní prostory
• Komunikační prostory
• Ubytovací prostory
• Restaurační provoz
• Služby hotelu
• Zázemí hotelu

KOMUNIKACNÍ PROSTORY :
• Oddělené pro hosty a zaměstnance
• Schodiště : šířka 1100 mm
• Chodba hosté : šířka 1500 mm
(opt.1800mm)
• Chodba zaměstnanci : šířka 1200 mm
• Ubytovací zařízení s více než dvěma
nadzemními podlažími musí mít výtah, od
4.n.p. evakuační výtah

VELIKOST HOTELOVÉHO POKOJE :
* ** jednolůžkový pokoj 8 m2
dvoulůžkový pokoj 12,6 m2
*** jednolůžkový pokoj 9,5 m2
dvoulůžkový pokoj 13,3 m2
**** jednolůžkový pokoj 11,4 m2
dvoulůžkový pokoj 13,3 m2
***** jednolůžkový pokoj 12 m2
dvoulůžkový pokoj 16 m2

POKOJ HOSTA :
základní buňka hotelu
• Světlá výška : min. 2600 mm
• Předsíň : min. průchozí šířka 900 mm
• Hygienické zařízení ubytovací jednotky
min. 4 m2 , u *** až ***** přístupné z
předsíně, jinak alepoň umyvadlo v pokoji
( koupelna na každých 10 pokojů a záchod
oddělené pro muže a ženy )

VYBAVENÍ POKOJE :
• Postel 100x200 cm, queensize
165x200cm, kingsize 200x200 cm
(přestavitelné)
• Křesílka, židle podle počtu lůžek, stolek
(servírování jídla)
• Pracovní (toaletní) stůl s osvětlením
• Lavice na kufry
• Televize, minibar
• Možnost zastínění oken, zvuková izolace

VYBAVENÍ PREDSÍNKY A KOUPELNY :
• Předsíň :
- vestavěná skřín, zrcadlo,
lavice na zavazadla
• Koupelna :
- Umyvadlo a zrcadlo, sprcha (vana), WC,
bidet, fén, odkládací prostory

ZÁKLADNÍ KONFIGURACE HOTELU :
• PLÁT
• VĚŽ
• ATRIUM

HOTEL – PLÁT
jednostranná nebo oboustranná chodba
umístění jádra – vzdálenosti k pokojům

HOTEL – VĚŽ
centrální jádro obklopené chodbami a pokoji
omezený počet pokojů na podlaží (max.24)

HOTEL ATRIUM
pokoje spojené chodbou
s vyhlídkou do atria
skleněné výtahy
efektní prostor
méně ekonomické,
doplňuje se přímými
krídly

MOTELY
• Situované u dálnic a komunikací,
v blízkosti měst a rekreačních oblastí
• V blízkosti autoúdržba, čerpací stanice,
restaurace
• Průjezd přes recepci, parkování u pokoju
• Vetšinou přízemní na velké ploše
• Vetšina hostu na 1 noc

UBYTOVÁNÍ DETÍ - DETSKÉ DOMOVY
- Internátní
- Rodinné
- Dětské vesničky
- Pro obtížně vychovatelné děti
Základní jednotkou je výchovná skupina
pro 10 – 15 detí.

Provozní úseky dětského domova :
• Úsek ubytovací
• Úsek společenský
• Úsek zdravotnický
• Úsek hospodářský
• Úsek stravovací
• Úsek tělovýchovný
• Ubytování bývalých absolventů
• Vedení domova

DOMOVY MLÁDEŽE - INTERNÁTY
• Ubytování žáků středních škol
• Dělí se na domovy pro chlapce a dívky

VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE
• Vetšinou jsou součástí jednotlivých
vysokých škol
• Základem je obytná buňka – část
odpočinková, pracovní a spolecenská,
soucástí je hyg. Zařízení

4. PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

PŘECHODNÉ UBYTOVÁNÍ

HOTEL
odedávna místo setkávání
cestujících, Často poblíž
kostelu a obchodních cest.
Ottuv slovník naučný :
Hostinec (hotel), budova určená za
společenské shromáždiště, jejíž majitel
(hostinský) za určitý plat poskytuje nápoje
jídla, byt aj., v užším slova smyslu jest
hostinec závod, jehož majitel dle hostinského
řádu má právo cizincům a hostům vubec za
přiměřený plat poskytovati dočasné
zaopatření.

TYPY HOTELU PODLE FUNKCE :
• hotely
( ubytování, stravování, společenský styk,
zábava, sport )
• hotely garni „bed and breakfast“
( omezené společenské funkce, pouze
ubytování a snídaně )
- vetšinou městské hotely

HOTELY PODLE UMÍSTĚNÍ :
• Hotely městské
• Hotely v lázních nebo v turistických
oblastech
• Hotely v horských oblastech ( horský
hotel, horská chata, bouda )
• Hotely v historických objektech

HOTELY PODLE DÉLKY POBYTU :
• Hotely pasantní ( převážně do 1 týdne
pobytu )
• Hotely pobytové ( pro ubytování rodin,
skupin hostů i jednotlivců na delší dobu –
od 1 týdne – v lázních, rekreačních
oblastech turistických nebo horských )

HOTELY PODLE VELIKOSTI :
• Malé ( do 100 lůžek )
• Střední ( od 100 do 250 lůžek )
• Velké ( od 250 lůžek )

HOTELY PODLE KOMFORTU :
* hotely cenově výhodné
** ekonomická třída
*** střední třída
**** první třída
***** luxusní třída

PROVOZ HOTELU :
• Provoz hostu - oddelene od provozu
personálu !!!
• Vstupní prostory
• Komunikační prostory
• Ubytovací prostory
• Restaurační provoz
• Služby hotelu
• Zázemí hotelu

KOMUNIKACNÍ PROSTORY :
• Oddělené pro hosty a zaměstnance
• Schodiště : šířka 1100 mm
• Chodba hosté : šířka 1500 mm
(opt.1800mm)
• Chodba zaměstnanci : šířka 1200 mm
• Ubytovací zařízení s více než dvěma
nadzemními podlažími musí mít výtah, od
4.n.p. evakuační výtah

VELIKOST HOTELOVÉHO POKOJE :
* ** jednolůžkový pokoj 8 m2
dvoulůžkový pokoj 12,6 m2
*** jednolůžkový pokoj 9,5 m2
dvoulůžkový pokoj 13,3 m2
**** jednolůžkový pokoj 11,4 m2
dvoulůžkový pokoj 13,3 m2
***** jednolůžkový pokoj 12 m2
dvoulůžkový pokoj 16 m2

POKOJ HOSTA :
základní buňka hotelu
• Světlá výška : min. 2600 mm
• Předsíň : min. průchozí šířka 900 mm
• Hygienické zařízení ubytovací jednotky
min. 4 m2 , u *** až ***** přístupné z
předsíně, jinak alepoň umyvadlo v pokoji
( koupelna na každých 10 pokojů a záchod
oddělené pro muže a ženy )

VYBAVENÍ POKOJE :
• Postel 100x200 cm, queensize
165x200cm, kingsize 200x200 cm
(přestavitelné)
• Křesílka, židle podle počtu lůžek, stolek
(servírování jídla)
• Pracovní (toaletní) stůl s osvětlením
• Lavice na kufry
• Televize, minibar
• Možnost zastínění oken, zvuková izolace

VYBAVENÍ PREDSÍNKY A KOUPELNY :
• Předsíň :
- vestavěná skřín, zrcadlo,
lavice na zavazadla
• Koupelna :
- Umyvadlo a zrcadlo, sprcha (vana), WC,
bidet, fén, odkládací prostory

ZÁKLADNÍ KONFIGURACE HOTELU :
• PLÁT
• VĚŽ
• ATRIUM

HOTEL – PLÁT
jednostranná nebo oboustranná chodba
umístění jádra – vzdálenosti k pokojům

HOTEL – VĚŽ
centrální jádro obklopené chodbami a pokoji
omezený počet pokojů na podlaží (max.24)

HOTEL ATRIUM
pokoje spojené chodbou
s vyhlídkou do atria
skleněné výtahy
efektní prostor
méně ekonomické,
doplňuje se přímými
krídly

MOTELY
• Situované u dálnic a komunikací,
v blízkosti měst a rekreačních oblastí
• V blízkosti autoúdržba, čerpací stanice,
restaurace
• Průjezd přes recepci, parkování u pokoju
• Vetšinou přízemní na velké ploše
• Vetšina hostu na 1 noc

UBYTOVÁNÍ DETÍ - DETSKÉ DOMOVY
- Internátní
- Rodinné
- Dětské vesničky
- Pro obtížně vychovatelné děti
Základní jednotkou je výchovná skupina
pro 10 – 15 detí.

Provozní úseky dětského domova :
• Úsek ubytovací
• Úsek společenský
• Úsek zdravotnický
• Úsek hospodářský
• Úsek stravovací
• Úsek tělovýchovný
• Ubytování bývalých absolventů
• Vedení domova

DOMOVY MLÁDEŽE - INTERNÁTY
• Ubytování žáků středních škol
• Dělí se na domovy pro chlapce a dívky

VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE
• Vetšinou jsou součástí jednotlivých
vysokých škol
• Základem je obytná buňka – část
odpočinková, pracovní a spolecenská,
soucástí je hyg. Zařízení

3. BYTOVÉ DOMY - NAUKA O STAVBÁCH

DEFINICE :
• BYTOVÝ DUM : stavba pro bydlení, ve
které prevažuje funkce bydlení
• BYT : soubor místností, případně
jednotlivá obytná místnost, které svým
stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé
bydlení a je k tomuto účelu užívání určen

TRENDY V REŠENÍ BYTOVÝCH
DISPOZIC
• Individuální řešení bytu, variabilita dispozice
• Obývací prostor se prolíná s kuchyní a jídelnou – místo
pro společný život rodiny
( minimální pracovní kuchyně se v rodinných bytech
neosvedčila )
• Spaní je oddělené od obývání – samostatné ložnice
• Duraz na kvalitní hygienické vybavení bytu – relaxace
• Diferencované úložné prostory
• Nové audiovizuální a počítacové technologie
• Požadavek soukromého exteriérového obytného
Prostoru

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTENÍ
V SÍDELNÍ STRUKTURE :
• Bloková zástavba
• Radová zástavba
• Bodová zástavba
• Terasová zástavba
• Velkorozmerové objekty
• Multifunkční domy
• Prostorové struktury

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BLOKOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum tvoří blok
B) bytový dum doplňuje blok

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
ŘADOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum doplňuje řadu
B) bytový dum tvoří řadu
( řádková zástavba )
C) deskové objekty

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BODOVÁ ZÁSTAVBA :
A) Domy bodové
B) Domy věžové
C) Bytové vily – „viladomy“

BYTOVÉ DOMY PODLE
UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
• VELKOROZMĚROVÉ OBJEKTY
• MULTIFUNKČNÍ DOMY
• PROSTOROVÉ STRUKTURY

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Zástavba tvoří
menší bloky
• Zástavba tvoří
jeden velký blok

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Řadová ( řádková ) zástavba
• Bodová zástavba


BYDLENÍ
Poucení z minulosti
VŠB – TU Ostrava
25/03/2010

Bydlení – analýza pojmu
• bydlení = proces
• obydlí = stavba
• byt = prostor pro bydlení
• bytí = existence (sloveso „být“)
• bytelný = solidní
• dum = domov
• sídlo / sídliště / osídlení

Třídící kritéria / Hlediska
• Mnohost ruzných hledisek
• Funkce bydlení – základní + doplňkové
• Protiklady:
- město x venkov
- dům x byt
- jedinec / rodina x kolektiv
• Přechodnost a stálost obydlí
• Typologie obytných budov

Prapůvod bydlení
• Ochrana proti nepříznivému počasí (déšť,
vítr, zima)
• Obrana proti divoké zvěři a nepřátelům
• Skladování (potrava, nástroje,…)
• Kolektivní život kmene
• Lovci, sběrači a pastevci – přístřešky,
lehká, rozebíratelná obydlí
• Zemědělci – stabilní budovy, specializace

Bydlení zemedelcu
• Zemědělství – pobyt na jednom místě
• Vymezování hranic území a obrana
• Hospodářské budovy nezbytné – stáje,
kůlny, sýpky
• Obytný dvůr
• Dnes v podobě „druhého bydlení“
• Poučení z lidové architektury
• Sociální experimenty

Bydlení kolektivní
• Starší než individuální
• Společné funkce
• Malý osobní prostor (spaní, ukládání
osobních věcí)
• Přetrvává dodnes – hotely, internáty,
penziony
• Extrémní prípady – vězení, gulag,
koncentrační, zajatecké a pracovní tábory

Bydlení individuální
• Jedna rodina / jeden byt
• Přechodné typy – dvojdomky, čtyřdomky
• Nejvíce možností k rozvoji
• Spjatost s ideologiemi – zahradní města,
Zlín, Spořilov
• Považováno za nejkomfortnejší
• Možné spojení s podnikáním

Byt
• Základní jednotka bydlení
• Funguje jako celek
• Externí služby – technické, dodavatelské
• Proměnlivé složení a velikost místností
• Bytové domy se společným příslušenstvím
• Bydlení nájemné

Bydlení dnes
• Atomizace rodiny
• Velmi složité a proměnlivé vztahy
• Složitost technické infrastruktury domu
• Vysoké finanční náklady na pořízení domu
/ bytu
• Rekonstrukce a konverze objektu

3. BYTOVÉ DOMY - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

BYTOVÉ DOMY

DEFINICE :
• BYTOVÝ DUM : stavba pro bydlení, ve
které prevažuje funkce bydlení
• BYT : soubor místností, případně
jednotlivá obytná místnost, které svým
stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé
bydlení a je k tomuto účelu užívání určen

TRENDY V REŠENÍ BYTOVÝCH
DISPOZIC
• Individuální řešení bytu, variabilita dispozice
• Obývací prostor se prolíná s kuchyní a jídelnou – místo
pro společný život rodiny
( minimální pracovní kuchyně se v rodinných bytech
neosvedčila )
• Spaní je oddělené od obývání – samostatné ložnice
• Duraz na kvalitní hygienické vybavení bytu – relaxace
• Diferencované úložné prostory
• Nové audiovizuální a počítacové technologie
• Požadavek soukromého exteriérového obytného
Prostoru

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTENÍ
V SÍDELNÍ STRUKTURE :
• Bloková zástavba
• Radová zástavba
• Bodová zástavba
• Terasová zástavba
• Velkorozmerové objekty
• Multifunkční domy
• Prostorové struktury

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BLOKOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum tvoří blok
B) bytový dum doplňuje blok

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
ŘADOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum doplňuje řadu
B) bytový dum tvoří řadu
( řádková zástavba )
C) deskové objekty

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BODOVÁ ZÁSTAVBA :
A) Domy bodové
B) Domy věžové
C) Bytové vily – „viladomy“

BYTOVÉ DOMY PODLE
UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
• VELKOROZMĚROVÉ OBJEKTY
• MULTIFUNKČNÍ DOMY
• PROSTOROVÉ STRUKTURY

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Zástavba tvoří
menší bloky
• Zástavba tvoří
jeden velký blok

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Řadová ( řádková ) zástavba
• Bodová zástavba


BYDLENÍ
Poucení z minulosti
VŠB – TU Ostrava
25/03/2010

Bydlení – analýza pojmu
• bydlení = proces
• obydlí = stavba
• byt = prostor pro bydlení
• bytí = existence (sloveso „být“)
• bytelný = solidní
• dum = domov
• sídlo / sídliště / osídlení

Třídící kritéria / Hlediska
• Mnohost ruzných hledisek
• Funkce bydlení – základní + doplňkové
• Protiklady:
- město x venkov
- dům x byt
- jedinec / rodina x kolektiv
• Přechodnost a stálost obydlí
• Typologie obytných budov

Prapůvod bydlení
• Ochrana proti nepříznivému počasí (déšť,
vítr, zima)
• Obrana proti divoké zvěři a nepřátelům
• Skladování (potrava, nástroje,…)
• Kolektivní život kmene
• Lovci, sběrači a pastevci – přístřešky,
lehká, rozebíratelná obydlí
• Zemědělci – stabilní budovy, specializace

Bydlení zemedelcu
• Zemědělství – pobyt na jednom místě
• Vymezování hranic území a obrana
• Hospodářské budovy nezbytné – stáje,
kůlny, sýpky
• Obytný dvůr
• Dnes v podobě „druhého bydlení“
• Poučení z lidové architektury
• Sociální experimenty

Bydlení kolektivní
• Starší než individuální
• Společné funkce
• Malý osobní prostor (spaní, ukládání
osobních věcí)
• Přetrvává dodnes – hotely, internáty,
penziony
• Extrémní prípady – vězení, gulag,
koncentrační, zajatecké a pracovní tábory

Bydlení individuální
• Jedna rodina / jeden byt
• Přechodné typy – dvojdomky, čtyřdomky
• Nejvíce možností k rozvoji
• Spjatost s ideologiemi – zahradní města,
Zlín, Spořilov
• Považováno za nejkomfortnejší
• Možné spojení s podnikáním

Byt
• Základní jednotka bydlení
• Funguje jako celek
• Externí služby – technické, dodavatelské
• Proměnlivé složení a velikost místností
• Bytové domy se společným příslušenstvím
• Bydlení nájemné

Bydlení dnes
• Atomizace rodiny
• Velmi složité a proměnlivé vztahy
• Složitost technické infrastruktury domu
• Vysoké finanční náklady na pořízení domu
/ bytu
• Rekonstrukce a konverze objektu

2. DUM A MÍSTO - NAUKA O STAVBÁCH

UMÍSTOVÁNÍ STAVEB :
• Soulad s územne plánovací dokumentací
• Urbanistický a architektonický charakter
prostredí
• Zachování pohody bydlení
• Možnost napojení na síte technického vybavení a pozemní komunikace
• Umísťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí ( Stavební zákon )

VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB :
• Musí splnovat požadavky :
- urbanistické, architektonické
- životní prostředí, ochrana vod, hygiena
- ochrana památek
- požární ochrana, bezpečnost
- osvětlení a oslunění
- údržba a užívání prostoru mezi stavbami

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR :
• Požárně nebezpecný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení
požáru ( sáláním tepla nebo padajícími Částmi stavby ).
• Nesmí přesahovat hranici pozemku.

ODSTUPY MEZI RODINNÝMI DOMY :
• Volný prostor mezi rodinnými domy min. 7m
( 4 m, pokud tam nejsou okna obytných místností )
• Průčelí budov, kde jsou okna obytných místností,
min. 3 m od okraje vozovky

PRIPOJENÍ NA SÍTE
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :
• Prípojky :
- pitná ( užitková ) voda
- energie ( elektrická energie, plyn… )
- telekomunikační síť
- zneškodňování odpadních vod
( kanalizace, žumpa, malá čistírna )
Přípojky musí být samostatně uzavíratelné,
přístupné a označené.

OCHRANNÁ PÁSMA :
- Technická infrastruktura :
Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení určený
k zajištení jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví a majetku.
- Silnice, dráha, letište
- Státní hranice
- Ochranné pásmo kulturních památek
- Příroda : les, vodní zdroje, chráněná území

PRIPOJENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE,
PARKOVÁNÍ :
• Pripojení stavby na pozemní komunikaci
musí vyhovovat požadavkum bezpečného
užívání staveb a bezpečnosti a plynulosti
provozu na komunikaci.
• Podle charakteru stavby musí připojení
splňovat požadavky na dopravní
obslužnost, parkování a přístup požární
techniky.

PARKOVÁNÍ :
CSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
• Příjezdní ( výjezdní ) komunikace na vlastním pozemku pro osobní automobily :
- Jednopruhové 2,5 m
- Dvoupruhové 4,5 m
Zaústění príjezdu a výjezdu na komunikaci :
- prímo na místní sberné komunikace
- obslužné místní komunikace

ODSTAVNÁ A PARKOVACÍ STÁNÍ :
• Parkovací pruhy a
parkovací pásy podél
komunikací
• Samostatné plochy –
razení stání podél
vnitřních komunikací

ZAHRADA
Zahradu plánujete podle toho, co od ní chcete, jak ji
budete využívat a jak má sloužit domu, který na ní stojí.

USPOŘÁDÁNÍ ZAHRADY
Hmota zahrady ( listí ) vyvažuje otevřený prostor ( prázdnotu ).

BYDLENÍ UVNITŘ A VENKU
• Plánování se zřetelem k vzájemnému propojení interiéru
domu se zahradou během celého roku.
• Zima : výhled na zasněženou zahradu z obytného
prostoru
• Léto : možnost přecházet dovnitř a ven, stolování, hry a
zábava
• Historický puvod : starořímské atrium, maurské patio –
prostory zařízené nábytkem tak, jako se zařizuje obývací
pokoj ( fontána – bazén )
• Propojení zvenku dovnitř
• Propojení zevnitř ven

ETAPY PLÁNU ZAHRADY :
( autor : John Brookes )
• 1. etapa :
základní mřížka odvozená z
výchozího prostoru
• 2. etapa :
rozšírená mrížka
podmínky pozemku
možné charakteristické prvky
• 3. etapa
volba kompozice
charakteristické plochy a povrchy
• 4. etapa
Konečný základní plán

Další podrobné plány :
Výber vhodných rostlin
Technické provedení a
architektonické řešení staveb
( zpevněné plochy, bazén,
oplocení, posezení, pergoly …)

2. DUM A MÍSTO - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

DUM A MÍSTO

UMÍSTOVÁNÍ STAVEB :
• Soulad s územne plánovací dokumentací
• Urbanistický a architektonický charakter
prostredí
• Zachování pohody bydlení
• Možnost napojení na síte technického vybavení a pozemní komunikace
• Umísťovat stavby lze jen na základě územního rozhodnutí ( Stavební zákon )

VZÁJEMNÉ ODSTUPY STAVEB :
• Musí splnovat požadavky :
- urbanistické, architektonické
- životní prostředí, ochrana vod, hygiena
- ochrana památek
- požární ochrana, bezpečnost
- osvětlení a oslunění
- údržba a užívání prostoru mezi stavbami

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR :
• Požárně nebezpecný prostor je prostor kolem hořící stavby, ve kterém je nebezpečí přenesení
požáru ( sáláním tepla nebo padajícími Částmi stavby ).
• Nesmí přesahovat hranici pozemku.

ODSTUPY MEZI RODINNÝMI DOMY :
• Volný prostor mezi rodinnými domy min. 7m
( 4 m, pokud tam nejsou okna obytných místností )
• Průčelí budov, kde jsou okna obytných místností,
min. 3 m od okraje vozovky

PRIPOJENÍ NA SÍTE
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ :
• Prípojky :
- pitná ( užitková ) voda
- energie ( elektrická energie, plyn… )
- telekomunikační síť
- zneškodňování odpadních vod
( kanalizace, žumpa, malá čistírna )
Přípojky musí být samostatně uzavíratelné,
přístupné a označené.

OCHRANNÁ PÁSMA :
- Technická infrastruktura :
Prostor v bezprostřední blízkosti zařízení určený
k zajištení jeho spolehlivého provozu a k ochraně
života, zdraví a majetku.
- Silnice, dráha, letište
- Státní hranice
- Ochranné pásmo kulturních památek
- Příroda : les, vodní zdroje, chráněná území

PRIPOJENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE,
PARKOVÁNÍ :
• Pripojení stavby na pozemní komunikaci
musí vyhovovat požadavkum bezpečného
užívání staveb a bezpečnosti a plynulosti
provozu na komunikaci.
• Podle charakteru stavby musí připojení
splňovat požadavky na dopravní
obslužnost, parkování a přístup požární
techniky.

PARKOVÁNÍ :
CSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
• Příjezdní ( výjezdní ) komunikace na vlastním pozemku pro osobní automobily :
- Jednopruhové 2,5 m
- Dvoupruhové 4,5 m
Zaústění príjezdu a výjezdu na komunikaci :
- prímo na místní sberné komunikace
- obslužné místní komunikace

ODSTAVNÁ A PARKOVACÍ STÁNÍ :
• Parkovací pruhy a
parkovací pásy podél
komunikací
• Samostatné plochy –
razení stání podél
vnitřních komunikací

ZAHRADA
Zahradu plánujete podle toho, co od ní chcete, jak ji
budete využívat a jak má sloužit domu, který na ní stojí.

USPOŘÁDÁNÍ ZAHRADY
Hmota zahrady ( listí ) vyvažuje otevřený prostor ( prázdnotu ).

BYDLENÍ UVNITŘ A VENKU
• Plánování se zřetelem k vzájemnému propojení interiéru
domu se zahradou během celého roku.
• Zima : výhled na zasněženou zahradu z obytného
prostoru
• Léto : možnost přecházet dovnitř a ven, stolování, hry a
zábava
• Historický puvod : starořímské atrium, maurské patio –
prostory zařízené nábytkem tak, jako se zařizuje obývací
pokoj ( fontána – bazén )
• Propojení zvenku dovnitř
• Propojení zevnitř ven

ETAPY PLÁNU ZAHRADY :
( autor : John Brookes )
• 1. etapa :
základní mřížka odvozená z
výchozího prostoru
• 2. etapa :
rozšírená mrížka
podmínky pozemku
možné charakteristické prvky
• 3. etapa
volba kompozice
charakteristické plochy a povrchy
• 4. etapa
Konečný základní plán

Další podrobné plány :
Výber vhodných rostlin
Technické provedení a
architektonické řešení staveb
( zpevněné plochy, bazén,
oplocení, posezení, pergoly …)

1. POHYB V DOMĚ - NAUKA O STAVBÁCH

PROVOZ V DOMĚ
• PROVOZ – jakákoliv lidská činnost, která probíhá
v určitém prostoru
( práce, odpočinek, zábava, údržba apod.)
• Provoz celkový ( souhrn všech provozu )
• Provoz dílčí ( provoz jednotlivých místností, prostoru )
Provoz má ustálená pravidla, pohyb a rytmus, vznikají
provozní křivky ( stopy ).
Zásady provozu :
nekřížení, přímočarost, přiměrené vzdálenosti,
bezbariérovost

VSTUPNÍ PROSTORY
• VNEJŠÍ
- závetří ( pergola, veranda, markýza,
žudro - zapuštěné zádveří, pavlač, loubí…)
• VNITRNÍ
- zádveří
- předsín, hala

VNEJŠÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁVĚTŘÍ
• Závetří je krytý venkovní prostor ( min.100 cm),
který chrání vstup před nepřízní počasí (muže to
být i pavlač)
• Využívá se na očištění obuvi, případně
krátkodobé odložení věcí před vstupem
( deštník, kočárek, kolo)
• Umisťuje se zde zvonek, osvětlení vchodu,
případně označení domu a listovní schránka
• Vnejší vstupní prostory jsou vizitkou domu

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁDVEŘÍ
• Zádveří tvoří hygienický a akustický filtr domu
• Zádveří musí umožnit pohodlné otevírání a zavírání
vstupních dveří a dobrý průchod (stěhování, vstup více
osob najednou – rodič s dětmi, návštěva)
• Může sloužit k odkládání oděvů a obuvi
- šírka min.1100 mm
- výška podchodu 2100mm
Přes zádveří by neměla probíhat komunikace mezi
jednotlivými obytnými místnostmi.

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
PŘEDSÍŇ, HALA, CHODBA
• Předsíň, hala :
- tvorří komunikační jádro bytu
- Zvukový filtr mezi místnostmi bytu
- Musí umožnit stehování nábytku 180x60x180 cm do
všech obyt.místností
- Zařízení – skříňové stěny, odkládání oděvů
• Chodba :
- Spojuje jednotlivé prostory a místnosti, někdy úložný prostor
- Šířka spojovací chodby min. 80 cm
- V dispozici bytu má být co nejméně chodeb

NÁZVOSLOVÍ :
• Schodiště je vertikální komunikační prostor se schody, které
spojují jednotlivá podlaží
• Schodiště se skládá ze schodišťových ramen se stupni a
schodišťových podest.
• Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve
které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů
• Stupeň schodiště - schod vychází z délky lidského kroku
• Podesta – vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová
ramena, slouží pro přechod nebo odpočinek osob
• Stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně, na
kterou se našlapuje
• Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně
• Výstupní čára – myšlená čára spojující přední hrany schodišťových
stupňů v teoretické ose výstupu

• Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni
smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť, schodišť v rodinných
domcích a schodišť uvnitř bytu 18
• Šířka schodišťového ramene – násobek 550 mm, u rodinného domu
min. 900 mm, u bytového domu 1100 mm
• Pruchodná šírka podlažních a mezipodlažních podest musí být
nejméně tak široká, jako je šířka přilehlého schodišťového ramene
• Otvírání dveřního křídla do prostoru podesty nesmí zůžovat
pruchodnou šířku podesty
• Dveře otvíravé mimo prostor podesty mají vzdálenost vnitřní hrany
zárubně aspon 300 mm od hrany nejbližšího stupně

DRUHY SCHODIŠŤ
• Podle umístění :
- vnitřní – uvnitř budovy, chráněné před
povětrností
- vnější – vně budovy, vystavené vlivům počasí
• Podle použití :
- hlavní
- pomocné

SCHODIŠTĚ PODLE SKLONU :
• Podle sklonu ramen :
- rampové – sklon 10°až 20°, výška stupně 85 -130 mm
- mírné – sklon 20°až 25°, výška stupně 130 – 150 mm
- běžné – sklon 25°– 35°, výška stupně 150 – 180 mm (175 mm)
- strmé – sklon 35°- 45°, výška stupně 180 – 210 mm
- žebříkové – sklon 45°- 58°, výška stupně 210 – 240 mm

ZÁBRADLÍ
• Madlo – prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo
rampě, může být součástí zábradlí nebo samostatné
• Rameno schodiště širší než 2750 mm je vhodné rozdělit mezilehlým
zábradlím
• Zábradlí pro schodišťová ramena je min. 90 cm vysoké u rodinných
domu, 100 cm u bytových domu do 8 podlaží, 9 a více podlaží 110
cm
• Zábradlí na volném okraji pochuzné plochy – nejmenší povolená
výška zábradlí včetne madla :
- Snížená 90 cm ( hloubka do 3 m )
- Základní 100 cm
- Zvýšená 110 cm ( hloubka vetší než 12 m )
- Zvláštní 120 cm ( hloubka vetší než 30 m )

1. POHYB V DOMĚ - NAUKA O STAVBÁCH

NAUKA O STAVBÁCH

POHYB V DOMĚ

PROVOZ V DOMĚ
• PROVOZ – jakákoliv lidská činnost, která probíhá
v určitém prostoru
( práce, odpočinek, zábava, údržba apod.)
• Provoz celkový ( souhrn všech provozu )
• Provoz dílčí ( provoz jednotlivých místností, prostoru )
Provoz má ustálená pravidla, pohyb a rytmus, vznikají
provozní křivky ( stopy ).
Zásady provozu :
nekřížení, přímočarost, přiměrené vzdálenosti,
bezbariérovost

VSTUPNÍ PROSTORY
• VNEJŠÍ
- závetří ( pergola, veranda, markýza,
žudro - zapuštěné zádveří, pavlač, loubí…)
• VNITRNÍ
- zádveří
- předsín, hala

VNEJŠÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁVĚTŘÍ
• Závetří je krytý venkovní prostor ( min.100 cm),
který chrání vstup před nepřízní počasí (muže to
být i pavlač)
• Využívá se na očištění obuvi, případně
krátkodobé odložení věcí před vstupem
( deštník, kočárek, kolo)
• Umisťuje se zde zvonek, osvětlení vchodu,
případně označení domu a listovní schránka
• Vnejší vstupní prostory jsou vizitkou domu

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
ZÁDVEŘÍ
• Zádveří tvoří hygienický a akustický filtr domu
• Zádveří musí umožnit pohodlné otevírání a zavírání
vstupních dveří a dobrý průchod (stěhování, vstup více
osob najednou – rodič s dětmi, návštěva)
• Může sloužit k odkládání oděvů a obuvi
- šírka min.1100 mm
- výška podchodu 2100mm
Přes zádveří by neměla probíhat komunikace mezi
jednotlivými obytnými místnostmi.

VNITŘNÍ VSTUPNÍ PROSTORY
PŘEDSÍŇ, HALA, CHODBA
• Předsíň, hala :
- tvorří komunikační jádro bytu
- Zvukový filtr mezi místnostmi bytu
- Musí umožnit stehování nábytku 180x60x180 cm do
všech obyt.místností
- Zařízení – skříňové stěny, odkládání oděvů
• Chodba :
- Spojuje jednotlivé prostory a místnosti, někdy úložný prostor
- Šířka spojovací chodby min. 80 cm
- V dispozici bytu má být co nejméně chodeb

NÁZVOSLOVÍ :
• Schodiště je vertikální komunikační prostor se schody, které
spojují jednotlivá podlaží
• Schodiště se skládá ze schodišťových ramen se stupni a
schodišťových podest.
• Schodišťové rameno je souvislá sestava schodišťových stupňů, ve
které jsou nejméně tři výšky schodišťových stupňů
• Stupeň schodiště - schod vychází z délky lidského kroku
• Podesta – vodorovná plošina spojující nebo ukončující schodišťová
ramena, slouží pro přechod nebo odpočinek osob
• Stupnice – horní vodorovná plocha schodišťového stupně, na
kterou se našlapuje
• Podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně
• Výstupní čára – myšlená čára spojující přední hrany schodišťových
stupňů v teoretické ose výstupu

• Počet výšek schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni
smí být nejvýše 16, u pomocných schodišť, schodišť v rodinných
domcích a schodišť uvnitř bytu 18
• Šířka schodišťového ramene – násobek 550 mm, u rodinného domu
min. 900 mm, u bytového domu 1100 mm
• Pruchodná šírka podlažních a mezipodlažních podest musí být
nejméně tak široká, jako je šířka přilehlého schodišťového ramene
• Otvírání dveřního křídla do prostoru podesty nesmí zůžovat
pruchodnou šířku podesty
• Dveře otvíravé mimo prostor podesty mají vzdálenost vnitřní hrany
zárubně aspon 300 mm od hrany nejbližšího stupně

DRUHY SCHODIŠŤ
• Podle umístění :
- vnitřní – uvnitř budovy, chráněné před
povětrností
- vnější – vně budovy, vystavené vlivům počasí
• Podle použití :
- hlavní
- pomocné

SCHODIŠTĚ PODLE SKLONU :
• Podle sklonu ramen :
- rampové – sklon 10°až 20°, výška stupně 85 -130 mm
- mírné – sklon 20°až 25°, výška stupně 130 – 150 mm
- běžné – sklon 25°– 35°, výška stupně 150 – 180 mm (175 mm)
- strmé – sklon 35°- 45°, výška stupně 180 – 210 mm
- žebříkové – sklon 45°- 58°, výška stupně 210 – 240 mm

ZÁBRADLÍ
• Madlo – prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo
rampě, může být součástí zábradlí nebo samostatné
• Rameno schodiště širší než 2750 mm je vhodné rozdělit mezilehlým
zábradlím
• Zábradlí pro schodišťová ramena je min. 90 cm vysoké u rodinných
domu, 100 cm u bytových domu do 8 podlaží, 9 a více podlaží 110
cm
• Zábradlí na volném okraji pochuzné plochy – nejmenší povolená
výška zábradlí včetne madla :
- Snížená 90 cm ( hloubka do 3 m )
- Základní 100 cm
- Zvýšená 110 cm ( hloubka vetší než 12 m )
- Zvláštní 120 cm ( hloubka vetší než 30 m )