Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

12. Základní podmínky výběrových šetření

12. Základní podmínky výběrových šetření

Nenašla jsem, máme pouze Zichův názor.

1. podmínka minimální velikosti výběrového souboru
- záleží na zkoumané věci
- minimum je 400 jednotek (pokud menší skupina -> velká výběrová chyba)
- prakticky: je 1000, 1200, 1500 jednotek
- optimum: 3000 až 5000 jednotek

2. každá jednotka výběrového souboru musí mít stejnou šanci výběru (pravděpodobnost)
- např. nevybírám z telefonního seznamu, protože každý nemá telefon
- metody zajištění máme: (podle Zicha)

a) náhodný výběr s oporou – nejjistější metoda. Musí být opora výběru (z čeho vybírat, např. kartotéka atd. – to je zakázáno, používají se např. staré volební seznamy)

b) náhodný výběr procházkou – při výběru máme nejen teoretické, ale i praktické okolnosti (např. kdo to udělá)
Např. z kraje vybereme: obce, ulice, číslo, byt, člověk (pravidlo nejbližších narozenin). Tazatel musí projít cestu k odpovídajícímu, celou cestu dělá protokol.

c) kvótní výběr – máme info o základním souboru (např. struktura podle pohlaví)
Tazateli se napíše kvótní instrukce.
Tazatel = nejslabší článek, volí respondenta
d) samovýběr (anketa) – není representativní

(Tady jsou metody výběru podle Zicha, v učebnicích jsou jinak. Viz otázka č. 13.)

Žádné komentáře:

Okomentovat