Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

14. Metody kvalitativního výzkumu

14. Metody kvalitativního výzkumu

Kvalitativní výzkum

- je, pokud jde o jeho zaměření, doplňkem výzkumu kvantitativního (né ve smyslu podřízené části).
- jeho úkolem je odhalovat neznámé skutečnosti o sociálních a sociálně psychických jevech, odhalovat jejich obsah, a to především
- existenci jevů a jejich strukturu
- jejich vlastnosti a funkce
- faktory, které jevy ovlivňují a nebo s nimi souvisejí
- orientuje se na pochopení smyslu jednajících sociálních subjektů
- více odhaluje reálné souvislosti mezi jevy jako faktické závislosti, a to, pokud možno v jejich úplnosti
- cílem není změření jednotlivých parametrů stanovených ukazatelů, ale vyjádření adekvátního popisu nebo logické konstrukce celku jevu
- novost, proměnlivost, individuální specifičnost těchto jevů způsobují, že standardizace postupů zkoumání není možná

Techniky sběru dat: (podle Zicha)
1. pozorování
- pozorování chování, ze kterého usuzujeme
- tato metoda není příliš využívána, používá se např. před reorganizací
rozlišujeme: zúčastněné utajené
zúčastněné neutajené

2. rozhovor (houbkový)

a) biografický rozhovor (životopisný)
- získává poznatky identity, např. k zemi
- člověk o sobě a o svém životě vypráví -> odráží se vnitřní stav člověka

b) skupinový rozhovor (focus group)
- rozhovor ve skupině vedený za účelem zjištění konkrétní věci (např. reklama)
- skupina lidí z cílové skupiny
- sociolog pozoruje reakce ve skupině, vytvoří se příjemná atmosféra
- rozhovor vede moderátor, snímá se na kameru, přip. neviditelná skleněná zeď)
více viz. otázka č. 15

Žádné komentáře:

Okomentovat