Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

13. Kritický realismus v české i světové literatuře

- 19.stol. - rozvoj přírodních a technických věd
- průmysl
- víra ve smyslové poznání = positivismus
- v Evropě různé podmínky:

Francie - revoluce; sociální problémy
Rak.Uh. - revoluce; porážka -> bachovský absolutismus
- literatura: - kritická analýza společnosti
- studium člověka
- realismus - rozvíjí se s romantismem
- pravdivé zobrazení skutečnosti
- v 19.stol. rozmach vědy a průmyslu
- soc. rozpory
- pozornost je věnována typickému jednotlivci
- charakter hrdiny se proměňuje a vyvíjí
- objektivní přístup
- autor se neúčastní
- osobní názory jsou vyjádřeny volbou osobností
- osudy postav jsou dobově podmíněny
- prolínání s romantismem
- na rozdíl od romantismu se postavy pohybují v prostředí sobě vlastním
- někdy naturalismus
- hudba: Buset, Puccini
- malíři: Purkyně, Chitussi, Pinkas


Anglie:
Charles Dickens (1812-1870)
- své nešťastné dětství zobrazuje ve svých dílech
Oliver Twist
David Copperfield
Malá Dorritka
Kronika Pickwickova klubu
- humorné líčení Anglie
- p.Pickwick ve vězení - horší
- končí dobře

William Makepeace Thackeray (1811-1863)
- výsměch a ironie
- společenské satiry
Kniha o snobech - vyšší anglická společnost
Trh marnosti

Thomas Hardy (1840-1928)
- mistr ženských postav
- pesimista
Tess d'Urbevilles
Neblahý Juda


Francie:
Honoré de Balzac (1799-1850)
- fr. společnost 19.stol. - město, venkov, chudí i bohatí
- člověk je ovlivněn spol. zákonitosti
- pečlivě propracován charakter postav
- mravy své doby (cyklus Lidská komedie - 90 románů a povídek)
- společenské hodnoty; rodinné vztahy
- některé postavy procházejí více díly
Otec Goriot
- všechen majetek daruje svým dcerám
- zklame se v nich
- umírá
- zločinec Vautrin, Rastignac
Lesk a bída kurtizán - kurtizána Ester + Lucien
- zločinec dožene Ester k sebevraždě
- Lucien obviněn - oběsí se
Evženie Grandetová - prosté děvče, lakotný otec, slabá matka
- ctižádostivý bratr
Sestřenice Běta
Bratranec Pons
Velikost a pád Césara Biroteaua
Ztracené iluze - venkovský básník Lucien Rubempré poznává v Paříži rub a líc umělecké slávy (úspěch záleží na zájmu těch, kterým umělec slouží) = dilema žít čestně nebo se zaprodat

Gustave Flaubert (1821-1880)
- zobrazení vášní a citů
- sondy do lidského nitra
Paní Bovaryová - Ema se provdá za lékaře, znechucena- podvedena, opuštěna, sebevražda
Citová výchova - zklamání mužského hrdiny
Salambo - hist. román z Kartága

Emile Zola (1840-1902)
- naturalismus (člověk je omezen na svou biolog.podstatu)
Rougon Macquartové, Štěstí Rougonů, Břicho Paříže, Nana, Zabiják, Germinal, Lidská bestie, Rozvrat, Doktor Pascal
- trilogie : Lourdy, Paříž, Řím
- nedokončená tetralogie: Plodnost, Práce, Pravda
- 1898 obhajoval Dreyfuse v aféře -> nucen odjet do Londýna


Rusko:
Nikolaj Vasiljevič Gogol (1809-1852)
Taras Bulba
Revizor - kritika úplátkářství, lidské hlouposti, podlézavosti, omezenosti
Ženitba
Mrtvé duše - Čičikov skupuje tzv. mrtvé duše; okrádá stát- popis různých typů statkářů
povídky: Večery na samotě u Dikaňky
Arabesky

Ivan Sergejevič Turgeněv (1818-1883)
Lovcovy zápisky - rámcové postavy - obrazy ruské přírody a života na venkově, kritika nevolnictví - řetěz scén ze života statkářů a nevolníků
Rudin
Šlechtické hnízdo
Otcové a děti - nihilista Bazarov; rozvrstvení spol.- střetnutí dvou generací, rozvrstvení ruské statkářské společnosti
romány Předvečer
Dým
Novina- básně v próze
- milostné povídky: Asja, První láska, Sen

Lev Nikolajevič Tolstoj (1828-1910)
- šlechtický původ
trilogie Dětství, Chlapectví, Jinošství
Sevastopolské povídky - zážitky z Krymské války
Vojna a mír - Napoleon v Rusku, bitva u Slavkova- Bolkonskij, Bezuchov
Anna Karenina - Karenina+Vronský
- popisuje citové stavy- nevěrná, skáče pod vlak

povídky Hadži Murat, Kreuzerova sonáta
dramata Vláda tmy, Živá mrtvola

Fjodor Michilovič Dostojevskij (1821-1881)
román Chudí lidé - lidé z periferie- formou dopisů
Dvojník, Bílé noci
z káznice: Zápisky z mrtvého domu
Ponížení a uražení
Zločin a trest - psychologie, vražda, právo na zabití?
romány: Běsi, Výrostek, Idiot, Hráč, Bratři Karamazovi
charakteristika doby : rozvoj přírodních a technických věd, filosofie.
: skutečné je to co lze dokázat smysly, tedy pozitivně.
- prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách).

- literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti
- znaky : kritika nedostatků ve společnosti (odtud název " kritický ")
pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace), přesné a všestranné studium života
společnosti a nitra člověka
Kritický realismus v české próze

l. historický román - s výchovnou tendencí národní - historická věrnost.
typizace (literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, někdy je jeden ústřední hrdina nahrazen
kolektivem).

2. venkovský román - znalost venkova, národopisné studie, regionální charakter prózy.
Kritický realismus v českém dramafu

- vliv evropského dramatu (Ibsen, Gogol)
Naturalismus

- krajní směr realismu, aplikuje teorii dědičnosti, nebo determinaci prostředím na literaturu- člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředi a dědičnosti {latinsky natura = příroda).
- v tomto realismu se objevuje ve společenském romána (dokument doby), záliba v negativních jevech, "pesimismus".


Historická próza

Alois J irásek ( 1851 - 1930) - narodil se v Hronově, působil jako středoškolský profesor v Litomyšli a v Praze.
- podporoval vznik Československa, měl malířské nadání.
Dílo - próza : téma - : Nejstarší období našich dějin - Staré pověsti české
: Husitství - Mezi proudy - obraz narůstání společenských rozporů za Václava IV, počátky reformního hnutí, osudy Jana Žižky.
- Proti všem - rozmach husitství po bitvě na Vítkově hoře
- Bratrstvo - doznívání husitských válek na Slovensku
- Z Čech až na konec světa - podle cestopisu Václava Šaška z Bířkova - mírové poselství Jiřího z Poděbrad do západní Evropy.
: národní Obrození - F.L.Věk - obraz počátků národního obrození,divadla, básnictví, vědy.
- zdůrazňuje zde vlastenectví, historické postavy : F.L.Věk, Václav Thám, Václav Matěj Kramerius, páter Vrba atd.
- U Nás - obrození na české vesnici
- Filozofská historie
: doba pobělohorská - T - obraz období protireformace,
působení jezuitů a cizí katolické šlechty v severních Čechách a v Praze, pálení Českých knih.
- Skály - o selské vzpouře na Čáslavsku.
- Psohlavci - o povstání Chodů koncem 17. století proti Lamingerovi (vystupuje zde Jan Sladký Kozina).

- drama - témata - : historická - husitská trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč-
symbolizují věrnost pravdě, boj za ni, vytrvalost v boji až do smrti.
: pohádková - Lucerna - lidové i humorné prvky - vlastenecký charakter.
Jiráskův přínos - nejrozsáhlejší, nejucelenější umělecký odraz českých dějin.
- jeho přínos byl také z hlediska výchovného - znalost dějin je posilou národního sebevědomí, vlastenectví.
- jeho vyprávění bylo živé, barvité, dramatické a dokonale vykreslovalo obraz hromadných davových scén (bitev).

Zikmund Winter ( 1846 - 1912) - profesor dějepisu, autor odborných publikací o České historii
- vynikající psycholog (studie rozvrácených duší, dokonalá povahokresba)
- mistr krátkých próz historických a humanistických.
Dílo : Mistr Kampanus - z doby pobělohorské, o českém vědci, básníkovi a rektoru pražské univerzity, očitém svědku Stavovského povstání.
- používá zde archaizovaný jazyk
Rakovnické obrázky, Pražské obrázky

Venkovská próza
- obraz vesnice i s jejími nedostatky - snaha hledat řešení (návratem k ideálům křeslanstvi ,
regionáiní charakter prózy (odraz autorova vztahu k určitému kraji).

Karel Václav Rais - narodil se v Lázních Bělohrad; byl vesnickým učitelem na Ceskomoravské vysočině, zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy....
Dílo : Zapadlí vlastenci - obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé,kněži) v době národního obrození.
- popisuje zde národnostní spory na česko-německém rozhraní.
Západ - autor zobrazuje dobu poobrozeneckou.Dějištěm je Studenec, hlavní postavou je farář Kalous.
Kalibův zločin - tragédie dobráka dohnaného intrikami a rozrvrácením manželství k sebevraždě.

povídkové soubory : otázka vztahu rodičů a dětí, touha po majetku.

Výminkáři

Rodiče a děti

Raisův přínos : realistický obraz sociálních poměrů na vesnici.Hlubší psychologická kresba
postav.Zájem o postavy starých lid, nebo dětí (citlivost, moudrost).

Josef Holeček - autor jihočeského původu, napsal desetidilnou románovou kroniku Naši-
zobrazuje vývoj jihočeského venkova v první polovině l9.století (rozhraní feudalismu a kapitalismu).

Tereza Nováková - navázala na Karolínu Světlou, narodila se v Praze.
- v jeji monografické romány (tzn. děj se týká jedné postavy)
Dila - Jiří Šmatlán - příběh tkalce, který hledá spravedlivější život.
- objevuje se zde dokumentárnî realismus, kritika společnosti.
- Na Librově gruntě - východočeská vesnice v polovíně 19 .století - popisuje zde útlak
roboty.

- Děti čistého živého - tragický osud příslušníků náboženské šlechty.
- Jan Jílek - o tajném návratu českobratrského emigranta z Německa, který byl věrný své víře a proto byl vězněn.

- Drašan - z doby národn o obrození.
- vedle umělecké tvorby je i autorkou řady studíí, napsala i slavnou monografii o Karolíně
Světlé, kterou považovala za svou učitelku.

Žádné komentáře:

Okomentovat