Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

21. Téma 2. Svět. Války a okupace c české i světové literatuře

- v září roku 1938 se Hitlerovy podařilo rozbít ČSR
- v březnu 1939 okupoval Čechy a Moravu a začal likvidovat stát i národ
- nacisté se pokusily zlikvidovat komunisty, uzavřely vysoké školy a umlčeli pokrokové spisovatele a umělce
- v oblasti kultury byli tvůrčí osobnosti omezeny na minimum
- oběťmi se staly Julius Fučík a Vladislav Vančura
- v koncentračních táborech byl umučen Josef Čapek, Karel Poláček, a další
- v polovině 30 let se objevuje nebezpečí fašismu
- v básních se projevují vzpomínky na dětství, rodný kraj, verše se obrací k intimní sféře, lásce , přátelství a pocitům

Spiritualistická poezie a poezie hledání ztracených jistot

František Halas
- byl to básník plný protikladů, psal subjektivní poezii, spoluzakladatel Brněnského Devětsilu, publikoval v komunistických časopisech Rovnost a Sršatec
- Kohout plaší smrt
- Tvář
- Tiše
- Hořec
- Dokořán
- Já se tam vrátím
- A co básník – sbírky

Jaroslav Seifert
- viz téma č. 16

Vladimír Holan
- originální moderní básník světového významu, tvůrce náročné abstraktní meditativní poezie, překladatel, jeho tvorba je ovlivněna Máchovým Májem a jeho vlastními zážitky z dětství, píše poezii, v níž se zabývá otázkami života a smrti
- Triumf smrti
- Vanutí – sbírky
- Kameni přicházíš – zašifrovanost
- Zahřmotí
- První testament
- Cesta mraku – koncem 30. let


Katolická poezie
- tento proud se hlásí od počátku 30 let našeho století mnohem intenzivněji než v 19 století, sociální otázku katoličtí autoři pojímali odlišně, nikoli podle zásady rovnosti všech lidí, zdůrazňovali úctu k zemi a půdě posvěcené tradicí a prací, obraceli pozornost k době Pobělohorské, kterou se snažili napravovat, jejich ústředním tématem je Bůh, život a smrt, proč jsme na světě, jaký je Bůh, co dělá

Jakub Deml
- katolický kněz, v rámci církve reformátor, básník a prozaik, silně ovlivněn Otokarem Březinou, později ovlivněn poetismem
- Šlépěje
- Hrad smrti
- Tanec smrti
- Zapomenuté světlo

Jan Zahradníček
- byl z početné rolnické rodiny, byl tělesně postižený, učil se krejčím, studoval gymnázium, od roku 1940 rediguje katolický časopis Akord, roku 1951 byl zatčen a odsouzen, roku 1960 byl amnestován
- Pokušení smrti
- Jeřáby
- Žíznivé léto
- La saletta
- Znamení noci

Karel Teute
- vydal práci Svět, Který voní, obsahující manifesty poetismu, stal se členem surrealistické skupiny a brzy i jejím hlavním teoretikem
- Stavba a báseň
- Jarmark umění

Počátek okupace v České poezii
- 29.9. 1938 se v Mnichově sešel Hitler, Mussolini a Chamberlein, a 30.9. 1938 podepsali Mnichovskou dohodu
- mění se u nás společenský život, dochází k převodům majetku, je omezena činnost některých politických stran – komunisté, fašisté
- literatura slouží k pozdvižení národního sebevědomí
- ilegální literatura slouží k přenosu informací
- koncem 30. let kdy se rozhodovalo o osudech národa české kultury, zapsala se nesmazatelně do dějin české poezie
- nebylo rozdílu mezi starší a mladou generací
- točí se romantické filmy, humorné a optimistické
- v básních převažují pocity marnosti, nicoty, cizoty a hnusu
- někteří spisovatelé emigrovaly, jiní byli vězněni

Jiří Orten
- nejtalentovanější básník, narodil se v Kutné Hoře, je židovského původu, a proto byl často rasově diskriminován
- Čítanka jaro – citová působivost
- Cesta k mrazu
- Jeremiášův pláč
- Ohnice
- Elegie

Kamil Bednář
- Ohlasy slova k mladým

Jiří Kolář
- Křestní list

Josef Kainar
- Příběhy a menší básně

Ivan Blatný
- Melancholické procházky

Jiří Wolker
- Těžká hodina
- Balada o očích topičových
- Svatý kopeček

Žádné komentáře:

Okomentovat