Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

15. Generace buřičů

- až do 18 století se společnost úspěšně rozvíjela a to má za následek, že lidé jsou spokojení, ale v 19 století nastává změna
- básníci hledají nové cesty ve způsobu psaní, opouštějí tradiční témata a vyjadřují svůj odpor ke společnosti
- zdůrazňují svobodu jedince
- soustředí se na vnitřní život člověka a subjektivní vnímání světa
- vzniká víc uměleckých směrů vedle sebe , to je takový první průlom tradičními hodnotami
- v důsledku těchto událostí se začíná měnit pohled na člověka a svět v umění

Čeští básničtí buřiči
- vlivem anarchismu což bylo hnutí odmítající válku, civilismus což je oslava techniky a civilizace vitalismu což je oslava života, vzniká zejména op válkách a katastrofách, se vyvíjí odpor ke společnosti, pesimismus, to má za následek nespokojenost a buřičství a vzniká skupina anarchistických buřičů
- jsou to lidé naprosto individuální
- jsou sdruženi kolem časopisu Nový kult, který založil S.K.Neumann
- buřiče spojuje, pesimismus, reakce k současnosti, ale každý z toho hledá jiné východisko

Anarchičtí buřiči
Viktor Dyk
- básník, dramatik, vychází z pocitů skepse, píše satiry, je to největší ironik, zároveň romantik a lyrik, je také právníkem a politikem, v jeho dílech se odráží negace, vzpoury, skeptické nálady
- Síla života
- Marnosti
- Pohádka z naší vesnice
- Okno
- Poslední rok – sbírky
- Krysař – próza
- Zmoudření dona Quijota – drama psané pod vlivem symbolismu

František Kellner
– básník,prozaik, kreslíř, satirik, vedl bohémský život, používá pravidelné verše
– Po nás ať přijde potopa
– Radosti života

Fráňa Šrámek
- básník, prozaik, dramatik, impresionista, studoval gymnázium v písku a v Roudnici n/L, vojenská služba se odráží v jeho dílech, má hluboký vztah k jeho rodnému kraji
- Život a bído, přec tě mám rád
- Modrý a rudý – poezie
- Splav, rány ruže – milostná lyrika
- Tělo – román
- Léto, měsíc nad řekou – dramata

Petr Bezruč
- píše básně realistické i symbolické, impresionistické i sociální, na jeho tvorbu má vliv prostředí, ve kterém vyrůstal, horníci, havíři, jeho přínos do literatury spočívá v prolínání mnoha směrů, dokázal prolnout protiklady, jeho tvorba je velmi obsáhlá
- Slezské písně – jediná básnická sbírka
- Stužkonoska modrá – skladba v níž vzpomíná na mládí

Stanislav Kostka Neumann
- básník, prozaik, publicista, překladatel a politik, vyvíjel se od dekadence přes anarchismus, civilismus ke komunismu, proletářské poezii a stalinským postojům, je redaktorem časopisu Nový kult a Červen, spolupodílí se na budování devětsilu a na vypracování jeho programu
- Jsem apoštol žití
- Satanova sláva
- Mezi námi – sbírky
- Kniha lesů vod a strání – poslední předválečná kniha
- Nové zpěvy – po válce
- Rudé zpěvy – v rámci proletářské poezie
- Bezedný rok
- Zanořená léta – za okupace

Žádné komentáře:

Okomentovat