Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Konflikt

- střet cílů (uspokojení potřeb)
- konflikty mohou být mezi lidmi, ale i v nás samotných
- prvky racionální X prvky emocionální

1. dvě kladné síly – snaha jedince dosáhnout dvou cílů, oba cíle stejně lákavé
2. dvě negativní síly – volba mezi dvěma zly
3. mezi kladnou a negativní sílou – přání vs. strach
4. dvojitý konflikt kladných a negativních sil – přání vs. strach

Reakce na zátěžové situace
a) agrese
– probíhá pouze v myšlení, projeví se nadávkou navenek, destrukce, fyzické napadení
b) bagatelizace – snižování hodnoty cíle
c) únik – vyhýbání se povinnostem nebo nepříjemnostem, izolace od ostatních
d) projekce – svalování vlastní viny za neúspěch na někoho jiného
- u lidí s přísnou výchovou
e) racionalizace – rozumové vysvětlení
- sladký citron – neuspokojený jedinec, který tvrdí, že je spokojený

Deprivace – chronické neuspokojení důležitých potřeb
1) fyzická deprivace – nedostatek spánku
2) psychická deprivace – chronické neuspokojování psychických potřeb
3) senzorická deprivace – nedostatek podnětů
4) sociální deprivace – příliš velká sociální izolace

Žádné komentáře:

Okomentovat