Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Karel Sabina – životopis (básně)

– narozen 29.13.1813
– vychován v rodině zedníka
– vystudoval gymnázium a filozofii v Praze(1833), práva nedokončil
– blízkým přítelem K.M.Máchy, který také bydlel v Praze a také studoval práva a filozofii
– krátce působil jako vychovatel, později se věnoval literatuře a žurnalistice
– r.1848 představoval vůdčí osobnost radikálních demokratů a podílel se na formulaci jejich
politického programu
– účastnil se přípravy povstání proti Rakousku
– v květnu r.1849 byl zatčen a odsouzen k trestu smrti, který mu však byl změněn na 18 let
vězení. Trest si odpikával v Praze a v Olomouci
– při amnestii r.1857 byl propuštěn, vrátil se do Prahy a věnoval se literární činnosti
– redigoval řadu časopisů, např.: Česká včela, Slovan, … a také přispíval do řady časopisů,
např.. Národní listy, Květy,...
– psal také německy, překládal z němčiny, polštiny
– užíval různých pseudonymů: Leo blass, Arian Želivský, Sabinský,...
– -,,- různých šifer: AB, K.S., 7,...
– Sabinův význam pro českou literaturu spočívá především v jeho kritické a teoretické činnosti
a aktivní činnosti na utváření českého kulturního života.
– Dílo: básník – sbírka: Vybrané spisy Karla Sabiny-svazek 1.
prozaik – prozaická povídka: Hrobník, Msta,... ( zobrazuje jedince složitých povah, vztahů)
- román: Oživené hroby (atobiografické prvky, jeho vězeňský deník)
Obrazy 14. a 15. věku ( historický román navazující na Máchu postavou
kata)
libretista – libreta (= texty pro jiné dílo, zvl. hudební) pro Bedřicha Smetanu: Prodaná
nevěsta, Braniboři v Čechách
literární historik – Dějepis literatury české a střední doby ( obsáhlý, ale nedokončený). Po
Jungmanově Historii literatury české prvnímcelistvým vylíčením staršího čes. písemnictví. Do
r.1620.
Politik a novinář – články do časopisů a novin

Žádné komentáře:

Okomentovat