Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3. BYTOVÉ DOMY - NAUKA O STAVBÁCH

DEFINICE :
• BYTOVÝ DUM : stavba pro bydlení, ve
které prevažuje funkce bydlení
• BYT : soubor místností, případně
jednotlivá obytná místnost, které svým
stavebně technickým uspořádáním a
vybavením splňuje požadavky na trvalé
bydlení a je k tomuto účelu užívání určen

TRENDY V REŠENÍ BYTOVÝCH
DISPOZIC
• Individuální řešení bytu, variabilita dispozice
• Obývací prostor se prolíná s kuchyní a jídelnou – místo
pro společný život rodiny
( minimální pracovní kuchyně se v rodinných bytech
neosvedčila )
• Spaní je oddělené od obývání – samostatné ložnice
• Duraz na kvalitní hygienické vybavení bytu – relaxace
• Diferencované úložné prostory
• Nové audiovizuální a počítacové technologie
• Požadavek soukromého exteriérového obytného
Prostoru

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTENÍ
V SÍDELNÍ STRUKTURE :
• Bloková zástavba
• Radová zástavba
• Bodová zástavba
• Terasová zástavba
• Velkorozmerové objekty
• Multifunkční domy
• Prostorové struktury

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BLOKOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum tvoří blok
B) bytový dum doplňuje blok

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
ŘADOVÁ ZÁSTAVBA :
A) bytový dum doplňuje řadu
B) bytový dum tvoří řadu
( řádková zástavba )
C) deskové objekty

BYTOVÉ DOMY PODLE UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
BODOVÁ ZÁSTAVBA :
A) Domy bodové
B) Domy věžové
C) Bytové vily – „viladomy“

BYTOVÉ DOMY PODLE
UMÍSTĚNÍ
V SÍDELNÍ STRUKTUŘE :
• VELKOROZMĚROVÉ OBJEKTY
• MULTIFUNKČNÍ DOMY
• PROSTOROVÉ STRUKTURY

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Zástavba tvoří
menší bloky
• Zástavba tvoří
jeden velký blok

PŘÍKLADY ZÁSTAVBY RUZNÝMI
TYPY BYTOVÝCH DOMU :
• Řadová ( řádková ) zástavba
• Bodová zástavba


BYDLENÍ
Poucení z minulosti
VŠB – TU Ostrava
25/03/2010

Bydlení – analýza pojmu
• bydlení = proces
• obydlí = stavba
• byt = prostor pro bydlení
• bytí = existence (sloveso „být“)
• bytelný = solidní
• dum = domov
• sídlo / sídliště / osídlení

Třídící kritéria / Hlediska
• Mnohost ruzných hledisek
• Funkce bydlení – základní + doplňkové
• Protiklady:
- město x venkov
- dům x byt
- jedinec / rodina x kolektiv
• Přechodnost a stálost obydlí
• Typologie obytných budov

Prapůvod bydlení
• Ochrana proti nepříznivému počasí (déšť,
vítr, zima)
• Obrana proti divoké zvěři a nepřátelům
• Skladování (potrava, nástroje,…)
• Kolektivní život kmene
• Lovci, sběrači a pastevci – přístřešky,
lehká, rozebíratelná obydlí
• Zemědělci – stabilní budovy, specializace

Bydlení zemedelcu
• Zemědělství – pobyt na jednom místě
• Vymezování hranic území a obrana
• Hospodářské budovy nezbytné – stáje,
kůlny, sýpky
• Obytný dvůr
• Dnes v podobě „druhého bydlení“
• Poučení z lidové architektury
• Sociální experimenty

Bydlení kolektivní
• Starší než individuální
• Společné funkce
• Malý osobní prostor (spaní, ukládání
osobních věcí)
• Přetrvává dodnes – hotely, internáty,
penziony
• Extrémní prípady – vězení, gulag,
koncentrační, zajatecké a pracovní tábory

Bydlení individuální
• Jedna rodina / jeden byt
• Přechodné typy – dvojdomky, čtyřdomky
• Nejvíce možností k rozvoji
• Spjatost s ideologiemi – zahradní města,
Zlín, Spořilov
• Považováno za nejkomfortnejší
• Možné spojení s podnikáním

Byt
• Základní jednotka bydlení
• Funguje jako celek
• Externí služby – technické, dodavatelské
• Proměnlivé složení a velikost místností
• Bytové domy se společným příslušenstvím
• Bydlení nájemné

Bydlení dnes
• Atomizace rodiny
• Velmi složité a proměnlivé vztahy
• Složitost technické infrastruktury domu
• Vysoké finanční náklady na pořízení domu
/ bytu
• Rekonstrukce a konverze objektu

Žádné komentáře:

Okomentovat