Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

5. PROSTŘEDÍ BEZ BARIÉR - NAUKA O STAVBÁCH

Osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace :
• Osoby postižené pohybovĚ, zejména osoby na vozíku pro invalidy
• Osoby postižené zrakovĚ, sluchově
• Osoby pokrocilého veku
• Těhotné ženy
• Osoby doprovázející dítě v kočárku
• Dítě do tří let
• Osoby s mentálním postižením
• Osoby dočasně omezené např. po úraze nebo
Onemocněním

Hendikepovaný člověk není nemocný.
• Lidé s hendikepem mají pouze ztíženou
možnost pohybu nebo orientace v daném
prostředí.
Většina objektů slouží všem lidem – jsou to
prostory pro běžný život.
Malá část objektu je specializovaná – různá
zdravotnická zařízení a stavby pro sociální účely.

PŘÍSTUPNOST :
• Pozemní komunikace a veřejná prostranství
• Společné prostory a domovní vybavení
bytových domu s víc než 3 samostatnými
byty
• Občanské vybavení v částech určených pro
užívání veřejností
• Stavby pro výkon práce více než 25 osob,
pokud provoz umožnuje zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením

OBCANSKÉ VYBAVENÍ :
• Veřejná správa, soudy, státní zastupitelsví,policie,
zařízení pro obviněné a odsouzené
• Sdělovací prostředky
• Obchod a služby
• Ochrana obyvatelstva
• Stavby pro sport
• Školy, predškolní a školská zařízení
• Stavby pro kulturu a duchovní osvětu
• Stavby pro zdravotnictví a sociální péči
• Budova pro veřejnou dopravu
• Stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s
celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob

ZÁKLADNÍ POTŘEBY :
P R O S T O R
• Vozíčkář shora :
- manipulační prostor pro
otočení o 360°je kruh
o průměru 1500 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Výškový rozdíl max. 20 mm
• Pochozí šikmé plochy – sklon max. 1:12 (8,33%)
• Komunikace pro chodce – celková šířka 1500 mm
• RAMPY :
- sklon 1:16 (6,25%)
- šířka 1500 mm
- madlo po obou stranách do výšky 900 mm, doporučuje se druhé
madlo ve výšce 750 mm
- do délky rampy 3 m možný sklon 1:8 (12,5%)
- od délky rampy 9 m podesta min. 1500 mm
• SCHODIŠTĚ :
- Sklon schodišťového ramene max. 28°, výška stupně do 160 mm pro
hlavní a úniková schodiště (mimo bytové domy s výtahem)
- Schodišťová ramena musí být vybavena madly ve výšce 900 mm

BEZBARIÉROVÝ PROSTOR :
• Minimální šířka chodníku 1500 mm, v místě
přechodu snížený obrubník (max.2 cm)
• Vzdálenost mezi vymezujícími sloupky min. 900
(1200) mm
• Ovládací prvky ( zvonky, tlačítka, automaty ) cca
1000 mm ( horní hrana 1200 mm)

POHYB ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH :
• Vodicí linie – spojnice hmatných orientačních bodu v
pochozích plochách a na vnitřních i vnejších
komunikacích
• Přirozená vodicí linie – spojnice hmatných orientačních
bodu vzniklých usporádáním stavby
• Umělá vodicí linie – spojnice vytvořených hmatných
bodu v pochozích plochách
• Signální pás – umělá vodicí linie, která určuje přesný
směr chůze (při přecházení vozovky, při přístupu k
nástupu do vozidel MHD)
• Varovný pás – označuje místo trvale nebezpečné

PARKOVÁNÍ :
• 1 stání při celkovém počtu do 20 stání
• 2 stání při celkovém počtu 21 - 40 stání
• 3 stání při celkovém počtu 41 - 60 stání
• Dále dle vyhlášky 398 § 4 odst. 2
K temto stáním musí být zajištěn bezbariérový přístup
z chodníku, blízko východu z parkoviště nebo vchodu do
budovy.
Šířka stání nejméně 3500 mm – z toho manipulační plocha
1200 mm, dvě stání můžou využívat jednu manipulační
plochu
Délka podélného stání 7000 mm.

VSTUPY :
Vstup do budovy vizuálně rozeznatelný vůči okolí.
Před vstupem do budovy :
- vodorovná plocha 1500x1500 mm
- při otvírání dveří ven 1500x2000 mm
- Vstup do objektu min. 1250 mm (hlavní
křídlo dvoukřídlových dveří min. 900 mm)
- ochrana proti mechanickému poškození
vozíkem (nerozbitné sklo) nebo sklo od
výšky 400 mm

VÝTAHY :
• Nástupní plocha před výtahem 1500x1500 mm
• Šířka šachetních a klecových dveří min. 900 mm
• Pouze samočinné posuvné dveře
• Klec výtahu š.1100 mm, hl. 1400 mm
(změna stavby š.1000, hl. 1250 mm, š. vstupu 800)

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Ve stavbě, kde je hygienické zařízení pro užívání veřejností,
musí být v každém tomto zařízení nejméně jedna kabina v
oddělení pro muže a nejméně jedna kabina v oddělení pro ženy
• Kabina nemusí mít předsíňku, je-li přístupná z prostoru, který
není pobytovou místností
• Pokud jsou záchodové kabiny maximálně dvě, může být
bezbariérová pouze jedna z nich, přístupná z veřejného
komunikačního prostoru určená pro obč pohlaví
• U změn staveb s více kabinami lze zřídit jednu kabinu
přístupnou z chodby

WC
š. 1800
hl. 2150

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ :
• Velikost WC kabiny šířka 1800, hloubka 2150 mm
• U změn dokončených staveb minimálně 1600 x 1600 mm
• V kabině musí být záchodová mísa, umyvadlo, koš na odpadky
a háček na oděvy
• Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šírku nejméně
2200 mm a hloubku 2150 mm

SPECIÁLNÍ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
• WC :
hloubka 750mm,
výška cca 450-500mm,
sklopná madla,
vedle mísy manipulační
prostor 850mm

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

BYTOVÉ DOMY
• Domy s byty zvláštního určení ( permanentní
asistenční služba )
• Domy s bezbariérovými byty
• Byty v bežné bytové výstavbě ( použitelné
s malými úpravami )
• Rodinné domy

BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ
• Vstup do domu :
- krytý, osvětlený, vodorovná plocha před
vstupem 1500x1500 mm, protiskluzná,
žádné výškové stupně
- Prostor pro kočárky a vozíky
• Odpadové nádoby :
- Umístit v objektu v samostatné místnosti
nebo shoz na odpadky

• Recepce

• Chodba :
- postací šírka 1500-1800 mm
• Únikové cesty :
- Evakuační výtahy ve stavbách s více než 3
podlažími, pokud se tam pravidelně vyskytuje
více než 10 osob s omezenou schopností
pohybu a orientace
- Rampy
• Výtahy :
- Minimální velikost 1400x1100 mm + manipulační
prostor před vstupem 1500x1500 mm
• Centrální uzávěry a hlavní vypínače, hasící
Přístroje

PROSTOR BYTU
• Dostatek prostoru pro pohyb ( kruh
o průměru 1500 mm )
• Úložné prostory ( šatny, komory )
• Návaznost obývacího pokoje a kuchyně
• Zařízení kuchyně s možností podjetí
vozíkem – individuální řešení
• Pracovní místo
• Balkon, lodžie, terasa min.šířka 1500 mm

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ
• Sloučit koupelnu a WC do jedné místnosti
• Dveře otvíravé ven - šířka min.800 mm
• Počítat s manipulačním prostorem pro
pomocníka
• Sprcha se sedátkem nebo vana s madlem
• Podlahová vpusť

Žádné komentáře:

Okomentovat