Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1A. Nejstarší památky světové Literatury, kulturní obraz starověku - otázky

1) Nejstarší orientální Literatury
2) Antická Literatura
-řecká
-římská
3) Další druhy antického umění

...Bůh Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, to jest: muž ze země. Stvořil pro něho ráj Eden, překrásnou zahradu plnou rozkošného stromoví s ovocem chutným, svažovanou řekou, která jedním ze čtyř ramen obtékala zemi zlata a drahého kamení.

1) Z které knihy je tato ukázka. a co o tomto díle víte?
2) Inspirace tímto dílem v dalších druzích umění

...Tu Odysseus jasný se vzbudil ze spánku na milé půdě své otčiny, aniž ji poznal neboť byl předlouho vzdálen. Vždyť Athéna, Diova dcera, rozlila hustou mlhu kol něho, aby mu všechno řekla a učinila ho neznámým, aby ho nikdo nepoznal z občanů ve městě, ni z přátel ni manželka dříve, než by se plně pomstil všem ženichům za jejich zpupnost.

1) Určete, z které knihy je úryvek
2) Objasněte pojem epos1B. Základní principy českého pravopisu

1) Mluvená podoba jazyka -písemná podoba

2) Pravopis, Pravidla

3) Odchylky v českých slovech domácích:
a) písmena i (í) a y (ý), ú (ů)
b ) párové souhlásky
c) písmeno ě
d) souhláskové skupiny

4) Pravopis přejatých slov

5) Příklady:
vůl, úzkost, hrad, plot, plod, ve mně, k obědu, objedu, věřil, vjem, sbít, zbít, bez hub, z krabice, s dědou, být, bít, interview, hokej, dívky šly, Novákovy děti

6) Pravidla psaní velkých písmen:
.vlastních jmen
.víceslovných vlastních jmen

7) Hranice slov v písmu
.příslovečné spřežky
.přídavná jména složená

Žádné komentáře:

Okomentovat