Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Etnometodologie

etnometodologie
- zástupci : P. Berger, T. Luckmann
- studium metod lidí, jak si lidí konstruují svět kolem sebe
- při narušení procesu každodenní reality a jejího fungování má člověk tendenci si realitu předefinovat, to právě zkoumá etnometodologie
- ruší objektivní normality (to, co je normální)
- zajímá ji, jak si lidé definují svůj svět
- Harold Garfinkel
• realita je přizpůsobení prostředí
• indexikalita -> kontext, v jakém komunikace probíhá
• společně s Goffmannem se snažili rozkrýt realitu a rituály nejobyčejnějšího světa
• pro naši existenci je důležité sdílené vědění (znalost kontextu), veškerá komunikace předpokládá znalost kontextu, jinak je nesrozumitelná
• reflexivita : udržování chodu věcí
• když se mění běžný chod věcí, dá se zjistit, jak si člověk konstruuje novou realitu
- Georgij Davidov Gurwitch
• Francouz ruského původu
• principy aplikuje na principy malých a velkých skupin
• sociální realita je proměnlivá, nemá stabilní povahu
• autor pojmu globální společnost

Žádné komentáře:

Okomentovat