Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Státní suverenita

státní suverenita=svrchovanost
- politický subjekt –stát– rozhoduje s konečnou platností a závazně o svých záležitostech.
- dělíme na
:vnitřní-občané se musí podřídit normám vydaným státem, stát jediný má právo je vydávat, uplatňovat a dohlížet na jejich dodržování
:vnější- nezávislost vůči jiným státům, všechny státy jsou si rovny (jsou ale podřízeny mezinárodním smlouvám,…)
politické strany
- skupiny občanů, které jsou názorově sjednoceny a vytkly si za cíl svůj názor prosadit
- aby fgovaly, musí existovat jistota právního řádu a pluralita zájmů
- řazení členů: členové, sympatizanti, voliči

Žádné komentáře:

Okomentovat