Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ústavnost

ústavnost
- konstitucionalismus = ústavnost
- historie moderních států je úzce spjatá s ústavností
- vyjádřením ústavnosti jsou ústavy
- ústava je považována za dokument nejvyšší právní síly (vliv na ostatní právní dokumenty a zákony, nižší právní síla nesmí odporovat vyšší právní síle)
- ústava vzniká z několika zdrojů
• a) teorie společenské smlouvy
: ústava je výrazem suverenity lidu a likvidaci absolutismu
: Rousseau, Hobbes
• b) teorie dělby moci
: útok proti absolutismu, jednotlivec má výkonnou moc a rozdělí se od něj moc soudní a zákonodárná
• c) teorie egalitarismu a liberalismu
: myšlenky rovnosti mezi lidmi a svobody lidské bytosti
- vývoj ústav
• 1) hlavní pozornost byla kladena na dělbu a organizaci státní moci
• 2) definice vztahů postavení jednotlivce vůči státu
• 3) ústava vyjadřovala svébytnost, definice cílů, hodnot státu
- druhy ústav
• - rigidní = pevné, lze je měnit jen velmi složitým způsobem, složitějším než u obyčejných zákonů, např. ústava České republiky
- flexibilní = volné, změna je stejná jako u odhlasování obyčejného zákona, např. v Izraeli
• - psané : je obsažena v jednom nebo více psaných dokumentech

Žádné komentáře:

Okomentovat