Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Mezinárodní organizace

mezinárodní organizace
- Evropská unie – EU
• historie
: počátky jsou v r. 1957, kdy byly tzv. Římskou smlouvou vytvořeny 2 organizace
-> Euratom => sektorový přístup, mírový výzkum
-> EHS => Evropské společenství uhlí a oceli, komplexní přístup, sjednocení hospodářství členských zemí
: úpravou Římské smlouvy vznikla Slučovací smlouva v r. 1965 (1967), vzala výkonné orgány těchto organizací a sloučila je, ESUO+Euratom+EHS = Evropská společenství
: další revize smlouvy je z r. 1986 (1987), Jednotný evropský akt, byl vytvořen jednotný evropský trh
: v r. 1991 (1993) byla Maastrichtskou smlouvou vytvořena Evropská unie
: v r. 1997 (1999) vytvořena Amsterodamská smlouva, která přehodila Schengenskou smlouvu a problémy víz a azylů do 1. pilíře
: r. 2001 (2003) vytvořena Smlouva z Nice, v rámci 3. pilíře vytvořila organizaci Eurojust (prohloubení Europolu)
• 3 pilíře
: Maastrichtská smlouva rozdělila fungování EU do 3 pilířů
-> 1. pilíř => Evropské společenství, politiky (rozlišené dle toho, jak do nich zasahuje ES a stát), jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, občanství EU
-> 2. pilíř => spol. zahraniční a bezpečnostní politika, západoevropská unie
-> 3. pilíř => justice, vnitro, spolupráce policejních sil, Schengenská dohoda (volný pohyb osob)

Žádné komentáře:

Okomentovat