Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Fašismus

fašismus
- vznikl ve 20. století v Itálii (Musollini), hlavně se rozrostl v době mezi válkami
- tzv. antiideologie
- směřoval proti demokracii, liberalismu
- kořeny hledá co nejhlouběji, pracují s názory Platóna, Aristotela, Machiavelliho, Nietzscheho
- základní hodnoty
• a) přísný kolektivismus : jednotlivec není nic, společnost všechno
• b) víra ve vůdce
- fašismus pracoval s nacionalistickým principem
- nacionalismus
• a) patriotismus
• b) šovinismus : patologický, hovoří o nadřazenosti národa
- modifikace fašismu
• Německo, Japonsko, Portugalsko
• všude se trochu odlišoval
- osobnosti
• Willfredo Pareto
: iracionální momenty ve společnost (proč se lidé chovají tak, jak se chovají)
• Gustav le Bon : psychologie ras
• Machiavelli, G. Geutile
- základní principy
• a) pospolitost
• b) antiintelektualismus
• c) vůle
- vždy vládl totalitarismus
• pokud stát plní těchto 6 bodů, jedná se o fašistickou zemi
: a) oficiální ideologie
: b) vláda jedné strany (vždy vedena jedním člověkem)
: c) likvidace legální opozice
: d) monopol na sdělovací prostředky
: e) monopol na zbraně a na strategické suroviny ve státě
: f) státní dohled nad všemi složkami veřejného a hospodářského života

Žádné komentáře:

Okomentovat