Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Politická sociologie

politická sociologie
- Wilfredo Paretto
• Ital, velmi významný
• než se z něj stal sociolog, stavěl mosty
• pracoval na pomezí politologie a sociologie
• jeho pohled je deskriptivní, popisuje skutečnosti jaké jsou, neříká, jaké by měly být
• snaží se zjistit proč člověk jedná zcela iracionálně (racionalizace je jen zpětným ospravedlněním)
• rezidua : lidská sexualita, soudržnost skupin
• derivace : projev reziduí navenek
• zabýval se kritikou demokracie a zkoumáním autoritářských režimů, kvůli tomu byl nařčen z fašismu
• lidská povaha je nezměnitelná, racionalita je pouze výmysl poslední doby, lidské chování je ovlivněno pudy, instinkty (rezidua), to je nezměnitelné, spojuje nás to s předky
• pudy a instinkty rozdělil do dvou typů
: a) souvisí s konzervativní tendencí v nás
: b) jsou v rozporu, mají tendenci inovativnosti
• zjevný projev iracionálních pudů, instinktů, reziduí => derivace, derivace jsou významně racionální
• stejnou práci, akorát u zvířat, provedl Konrád Lorenz (etolog)
• vytvořil teorii elit
: cirkulace elit
: jeden z typů interakce je ovládaný-ovládající (=elita)
: ve společnosti se střídají 2 typy elit
-> a) mocenské elity => mají rozvinutá rezidua
-> b) intelektuální elity => mají spíše rozvinutou racionalizaci
: každá elita je uzavřený celek, přestává mít vliv na ovládané a tím degeneruje a je vystřídána novou elitou

Žádné komentáře:

Okomentovat