Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Niccolò Machiavelli (1469-1527)
- narodil se v patricijské rodině, a to ho předurčilo k diplomatické kariéře.
- tal se florentským státním sekretářem.
- jako vyslanec působil v Itálii, Tyrolsku a Francii.
- roku 1498 se stal na krátký čas kancléřem.
- v roce 1513, krátce po návratu rodu Medicejů, byl obviněn ze spiknutí proti nim, uvězněn a mučen, poté propuštěn a vykázán z Florencie.
- na svém statku se pak věnoval studiu antické literatury a vlastnímu psaní
- v roce 1520 byl omilostněn a stal se oficiálním dějepiscem Medicejských.
- po jejich porážce se už do státních služeb nevrátil a zemřel chudý.
- těsně před tím, než napsal Vladaře měl vést obranu Florenťanů proti útočníkům a kvůli jeho vůdčím NEschopnostem byla Florencie dobyta.
- dílo : Rozpravy nad prvními deseti knihami Tita Livia je velmi obsáhlé dílo Niccolò Machiavelliho, které se zabývá otázkami vzniku, udržení a vývoje republik.
: Vladař (1513, vydáno 1532)
: O umění válečném (1521)
- jako první popřel aristotelský názor, že politika je aplikovaná etika→politiku reguloval na technologii moci.
- ve svém díle Machiavelli nejprve dělí státy na republiky a autokracie (knížectví).
- dále se zabývá pouze autokraciemi.
: ty rozděluje podle způsobu vzniku na zděděné a nově vzniklé
: zaměřuje především na nově vzniklé, jelikož udržet moc ve zděděných knížectvích považuje, za normálních okolností, snadné
- Machiavelli například tvrdí, že je lepší být obáván, než milován.
- považuje lidi za spíše špatné, než dobré, proto prý snáze zapomenou na lásku k vladaři, než na strach z něho.
- tvrdí, že pokud se politik zásadově řídí občanskou morálkou, je špatným politikem.
- jeho povinností je učinit vše, co je potřeba pro zájmy svého státu a nesmí se ohlížet na nic jiného.

Žádné komentáře:

Okomentovat