Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Prostředky ochrany práva

prostředky ochrany práva
- soudy, státní zastupitelství, ombudsman (dává jen podměty k prošetření), další subjekty, kterým stát přiznává právo sloužit jako ochrana práva (advokacie, notářství)
- v moderním světě je nejvýznamnějším subjektem práva stát, existují i mezinárodní organizace, které fungují jako ochrana práva
• soud v Haagu, evropský soudní dvůr v Lucemburku
- soudnictví
• nejvyšší soud – nejvyšší správní soud- vrchní soudy – okresní soudy
• podle toho, jaké otázky řeší soudy je rozdělujeme na 4 kategorie
: a) civilně-právní (rozhodování o právo mezi stranami=občanské právo)
: b) trestně-právní (rozhodují o vině a o trestu)
: c) správně-právní (přezkoumává rozhodnutí vydané správními orgány, chrání občany před státem)
: d) ústavně-právní (rozhodování o ústavnosti zákonů či jiných právních norem)
• když neexistovalo rozdělení moci, výkon spravedlnosti kontroloval panovník, buď prostřednictvím různých orgánů, nebo sám
• nejdříve se dnešní systém učlenil v Anglii, Americe, Prusku a ve Francii, u nás r. 1848

Žádné komentáře:

Okomentovat