Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Max Weber

Max Weber
• německý sociální ekonom a sociolog, pozitivista
• všestranný člověk, dosahoval vysoké kvality
• ideální typ
: systematizoval obor metodologie zavedením kategorie ideální typ
: slouží ke kategorizaci, abstraktum, reálně neexistuje
: jsou v něm zahrnuty všechny charakteristické prvky pro daný fenomén
: typologie jednání, chování
: legitimita moci = ospravedlnění moci, vztah mezi ovládanými a ovládajícími
: autorita = respektovaná moc, 3 typy
-> a) tradiční (moc přechází dle tradice,zvyků, princip aristokracie)
-> b) charismatická (lidé mají tendenci vytlačit si ze středu někoho, kdo si vybude důvěru ostatních, člověk opírá svou moc o víru lidí)
-> c) racionální (lidé volí ostatní zástupce)
• snažil se vysvětlit vznik kapitalismu
: „protestantská etika a druh kapitalismu“
: důležitým faktorem je protestantismus, usilovná práce a střídmost
• zavedl do sociologie tzv. typologický přístup
: pro všechny druhy fenoménů vytvoříme obecné typy, ideální, které reálně neexistují
: typologie jednání
-> rozdělil jednání do několika typů
=> a) účelově-racionální
=> b) hodnotově-racionální
=> c) afektivní
=> d) tradiční
: zabývá se také byrokracií -> chápal ji jako příklad účelově-racionálního jednání, toto jednání je v této kategorii kvůli formálnosti

Žádné komentáře:

Okomentovat