Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Thomas Hobbes (1588-1679)

Thomas Hobbes (1588-1679)
- narodil se v Malmesbury.
- vycházel z filosofických názorů Francise Bacona.
- teorii božského původu společnosti nahradil teorií „společenské smlouvy“.
- stát je lidským vynálezem – Hobbes tvrdil, že člověk je nucen v zájmu přežití vytvářet stát, aby byl zachován mír ve společnosti.
- nepřipouštěl však sociální svobody a demokracii jako takovou, podporoval neomezenou moc a monarchii, v jejímž čele stojí jedinovládce, jemuž se všichni poddávají.
- jakožto racionalista kategoricky odmítal existenci jakýchkoli nehmotných substancí.
- zemřel v Hardwicku.
- Teorie společenské smlouvy
: Hobbes x Rousseau.
: Hobbes považuje předspolečenský stav (tzv. natural state) za nepřirozený, protože v takovém se lidi akorát hádají a bojují spolu…, neexistuje nic, co by lidi omezovalo (morálka, zákony,…), člověk má absolutní suverenitu→je třeba vytvořit stát, kdy dá každý kousek své suverenity panovníkovi a ten ho spravuje, zavádí pořádek, chrání lid před vnější agresí, … → absolutistická monarchie. Co stát dovolí, je správné, co nedovolí, špatné
: člověk si může vybrat mezi dvěma zly: původním stavem, tj. naprostou anarchií nebo úplným podřízením státu.
- Dílo : Leviathan neboli O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského

Žádné komentáře:

Okomentovat