Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Judaismus

judaismus
- označení pro celou židovskou kulturu, pochází ze jména jahahud
- Židé pochází z oblasti Kanán
- za zakladatele je považován Mojžíš, který vysvobodil Židy z otroctví z Egypta
- Mojžíš přijímá na hoře Sinaj od Boha Desatero
- judaismus je prvním monoteistickým náboženstvím
- základní knihou judaismu je Tanach, dělí se na 3 části
• a) tóra : pět knih Mojžíšových
• b) neviim : proroci
• c) ketubim : spisy
- tóra byla studována ústní tradicí, v 6. století byla sepsána a nazvána talmud, dělí se na
• a) mišna : ústní zákon, učení mudrců z prvních 2 století
• b) gemara : komentář k mišně
- tóra a mišna spolu obsahují 613 příkazů, kterými se řídí Židé
- Židé měli jeden chrám, který v r. 70 zničili Římané
- žijí v diaspoře, jsou rozptýleni po celém světě
- novými centry se staly synagogy, kolem kterých se shromažďují židovské komunity kehily, v jejich čele stojí rabínové
- hebrejský letopočet se počítá od stvoření světa (asi 3761 př. n. l.)
- židovský rok začíná 1. tišri (polovina září)
- svátky

Žádné komentáře:

Okomentovat