Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Socialismus

- kategorie
• a) evoluční socialismus
: E. Bernstein byl zakladatelem moderního socialismu
• b) revoluční socialismus
: reprezentovaný komunismem
: K. Marx byl zastáncem tvrdého materialismu, bojoval proti náboženství, napsal dílo Kapitál
: neomarxismus -> vznik nové ideologie, bojovala proti stávajícím ideologiím
- vývojové fáze
• 1) raný socialismus : formování myšlenek, utopický socialismus, do r. 1848
• 2) utváření organizovaných dělnických hnutí : do 1. světové války
• 3) štěpení sociálního hnutí na komunistické a sociálně demokratické
• 4) po r. 1989 : sociální demokracie

Žádné komentáře:

Okomentovat