Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Socialismus

socialismus
- socio = společný, sociální
- první z největších ideologií, diferencovaná
- kořeny u Platóna
- osobnosti
• utopisté : Thomas More, Francis Backen
• teoretici : R. Owen (Angličan, komunita Nová harmonie), Ch. Fourier (Francouz, zakládal
falangy), K. Marx, E. Bernstein
- základní hodnoty
• a) člověk je „součást pevniny“
• b) kolektivismus (práce je společným výsledkem)
• c) rovnost morálně i ve schopnostech (ideál bratrství)
• d) rovnost ve výsledcích
- váže se k proletářům
- dialektika
• vývoj prostřednictvím protikladů
• Hegerova teorie, nástupcem byl Marx
• první zmínka u Řeka Herakleita
• věci se nedějí náhodně, ale z nutnosti
- materialismus
• důležitější je, jak lidé žijí a pracují, teprve potom, jak myslí

Žádné komentáře:

Okomentovat