Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přehled nejznámějších ideologií

– Přehled nejznámějších ideologií

- ideologie = světonázor, zpracovává všechny složky života, má být neutrální
- doktrína : úhel pohledu na jednu určitou problematiku (hospodářství, ekonomie,…)
liberalismus
- nejrozšířenější ideologie současného světa, je antropocentrický
- kořeny má asi v 13. století
- etablovala se jako ideologie až v 19. století
- ideologie se zakládá na vzniku buržoazie (lidé bez původu, ale s výraznými schopnostmi)
- základní hodnoty
• a) princip univerzální rovnosti
• b) věří ve svobodu, každý člověk se rodí jako svobodný
• c) věří v toleranci (podle něj je svět kolem nás racionálně uspořádán)
- 1) raný liberalismus
• asi 1750 – 1850
• „revoluční liberalismus“
- 2) období etablované buržoazie
• 1850 – 1890
• nově vznikající vrstva se vymezuje, myšlenky se praktikují
• dochází k politickým střetům
- 3) období krize a úpadku
• 1890 – 1930
• stát nemá skoro vůbec zasahovat do svobod jednotlivce
• věřili, že každý trh je řízen samoregulací
• vznikla masa proletářů
• začíná vznikat konservatismus
- osobnosti
• Adam Smith
: napsal knihu Bohatství národů
: zakladatel ekonomie
• John Forbs Nash
: získal Nobelovku
: využíval teorii liberalismu a neoliberalismu v praxi
: tzv. nonkooperativní systémy
: dle Nashovy teorie rovnováhy = equilibrium
• John Stewart Mill, John Locke, Fridrich August von Hayek, John Rawls

Žádné komentáře:

Okomentovat