Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Prostředky ochrany práva

• když neexistovalo rozdělení moci, výkon spravedlnosti kontroloval panovník, buď prostřednictvím různých orgánů, nebo sám
• nejdříve se dnešní systém učlenil v Anglii, Americe, Prusku a ve Francii, u nás r. 1848
• akuzační princip = oddělená funkce žalobce a soudce
• inkviziční princip = ten, kdo obžalovává, také soudní
• nezávislost soudců : soudce nemůže být vázán pokyny, doporučeními, peticemi o tom, jak má rozhodovat, soudce je podřízen jen zákonům, ale ne aktům výkonné moci, soudce je doživotní funkce (ne ústavní), je neodvolatelný (odvolatelný v některým speciálních případech)
• soudcům jsou případy přidělovány, nelze si je vyměňovat
• soudce nemůže rozhodovat případ, ve kterém by se jednalo o jeho příbuzné či přátele
• vyjádření odchylného stanoviska : např. v USA, Německu, alternativní rozhodnutí, které se liší od vyřčeného rozsudku
• rozsudek se vyhlašuje veřejně, veřejný soud je určen ke kontrole soudnictví
• princip volného hodnocení důkazů : všichni se snaží dobrat se pravdy (víra v lidský rozum)
• princip legality : zákonnosti, stíhat lze někoho jen na základě zákona
• presumpce nevinny : s člověkem je jednáno jako s nevinným, dokud se nepotvrdí jeho vina soudem, při pochybnostech se rozhoduje ve prospěch obžalovaného
• právo na obhajobu : na advokáta, může se obhajovat sám, musí být seznámen s právy
• právnická komora zajišťuje právní ochranu těm, kteří nemají svého právníka
• zákaz retroaktivity : nelze nikoho odsoudit dle nového zákona za starý čin

Žádné komentáře:

Okomentovat