Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ústavnost

- nepsané : pokud je i mimo to obsažena v jiných dokumentech (precedens, zvyky, obyčeje) hovoříme o nepsané
• - monolegální : ústava v jedné knize
- polylegální : ústava ve více knihách
• - reálné : všichni se chovají podle ústavy
- fiktivní : v ústavě je napsáno něco jiného než se dodržuje
• - nominalistická : obsahuje demokratické normy, správnou definici, ale nepoužívá se v plné míře (u nově vzniklé republiky)
- sémantická : realizuje se, ale jen v zájmu držitele moci (mění si ji pro udržení své moci)
• - původní : vznik v daném regionu k národu
- přenesená : na nově vzniklý stát je přenesena již existující ústava
• - dohodnutá : výsledkem dohody rozhodujících sil
- oktrojovaná : ústavy absolutních monarchů, vznikají jednostranným vyhlášením panovníka
- revoluční : většinou velmi nestabilní, zakotvují 1 rozhodující složku ve společnosti, která je v tu chvíli
- funkce ústavy
• a) právní
: primární funkce ústavy, ústava je právní dokument nejvyšší právní síly, ústava je základ právního řádu každého státu
• b) politická
: v ústavě jsou zakotveny normy a pravidla politické hry o moc
• c) ideologická
: v ústavě zaneseny základní názory, hodnoty, pohled na svět, výraz zaměření státu a společnosti
• d) kulturní
: zachycena kultura národa

Žádné komentáře:

Okomentovat