Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Co je to filozofie

1) Co je to filozofie
- slovní definice filozofie:
o je odvozeno z řeckých kořenů „filein“ a „sofia“ – filein znamená milovat a sofia moudrost, doslova láska k moudrosti
- věcná definice filozofie:
o univerzální věda, která na základě přirozeného rozumu usiluje poznat všech věcí v jejich nejhlubších příčinách
2) Systematická filozofie –filozofické disciplíny a vědy pomocné
Filozofické disciplíny
- průpravná část: logika
o logika minor = formální logika
o logika maior = materiální logika (noetika, epistemologie)
- teoretická část: metafyzika
o obecná = ontologie
o speciální (přírodní filozofie, filozofická antropologie a přirozená teologie)
- praktická část: etika
- dějiny filozofie: dějiny filozofického myšlení
Vědy pomocné
- estetika
- filozofie dějin
- historie

Žádné komentáře:

Okomentovat