Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Jsoucno – jako pojem, jeho charakteristika

3) Jsoucno – jako pojem, jeho charakteristika
Co je to jsoucno
- je obecné filosofické označení pro cokoliv, co jest, nejčastěji pro jednotlivé věci, které se kolem nás vyskytují
- části jsoucna se tedy vyznačují tím, že jsou, že se účastní bytí
- opakem jsoucna je nicota
- entita:
o něco, co je schopné, nebo možné, se nějakým způsobem odlišit, samostatně existovat: jak konkrétně, hmotně tak abstraktně
o např. na objekty nebo právní fikce se obyčejně díváme jako na entity
- bytí:
o je filosofický výraz pro celek všeho, co bylo, jest a bude
o jakkoli se člověk s bytím setkává v nejrůznějších jsoucnech, událostech a zkušenostech, filosofie přemýšlí i o tom, co je spojuje a přesahuje právě jakožto bytí
Jsoucno jako pojem – o jeho definici
- rozsahem nejširší definice (co vše označuje)
- obsahem nejjednodušší definice (kolik společných znaků musí definované splňovat)
- vše co je skutečné/ přítomní/ existující, v možnosti nebo myslitelné
- jeho opakem je nicota, skládá se z entit

Žádné komentáře:

Okomentovat