Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Historie vzniku a rozšiřování NATO o další členské země

Historie vzniku a rozšiřování NATO o další členské země
- prvním, kdo vyzval k vytvoření nějaké formy poválečné spolupráce, podobné současné Severoatlantické aliance, byl v roce 1946 Winston Churchill, který počítal se vznikem sjednocené Evropy podporované USA s tím, že členem vzniklého bloku bude i Německo
- myšlenka začlenění agresora obou světových válek se však zdála zatím příliš moderní, proto zpočátku probíhala hlavně jednání západoevropských států v čele s Velkou Británií a Francií, brzy také se zeměmi Beneluxu
- ve výsledku byla mezi těmito zeměmi v březnu roku 1948 podepsána Bruselská smlouva o vzniku Západoevropské unie, která směřovala ke zvýšení spolupráce v oblasti obranné ale i kulturní a ekonomické.
- po dalších jednáních s USA, Kanadou a evropskými zeměmi byla 4. dubna 1949 ve Washingtonu podepsána tzv. Severoatlantická smlouva, ustavující NATO
- prvními členy nově vzniklé aliance se stalo 12 států: Belgie, Dánsko, Francie, Kanada, Nizozemsko, Island, Itálie, Norsko, Lucembursko, Portugalsko, Velká Británie a Spojené státy
- již od počátku se ale počítalo s tím, že Severoatlantická aliance se bude dále rozrůstat, např. v roce 1954 byl vznesen návrh Sovětského svazu o jeho začlenění do aliance za účelem zabezpečení míru v Evropě, ten byl ale zamítnut jako pokus o rozvrácení organizace zevnitř
- postupné rozšiřování NATO:
o 1952: Řecko a Turecko
o 1955: Spolková republika Německo
o 1982: Španělsko
o 1990: dřívější NDR ( v důsledku sjednocení Německa )
o 1999: Česká republika, Maďarsko, Polsko
o 2004: Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko
- v současnosti má tedy NATO 26 členů : Belgii, Nizozemsko, Lucembursko, Francii, Velkou Británii, Dánsko, Island, Itálii, Kanadu, Norsko, Portugalsko, USA, Řecko, Turecko, SRN, Španělsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko

Žádné komentáře:

Okomentovat