Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kategorie obecné metafyziky

4) Kategorie obecné metafyziky
a) Možnost a skutečnost (potencia et actus)
- možnost, skutečnost, pohyb – jejich vzájemný vztah:
o možnost: nemůže se sama uskutečnit, k jejímu uskutečnění je zapotřebí pohybu/ hybatele
o skutečnost:
 měnitelná skutečnost: skrývá v sobě možnosti (př.: semeno – strom, ...)
 neměnitelná: nemá v sobě další možnosti
o pohyb: prostředek, skrze který se možnost stává skutečností
- Aristoteles a jeho pohled na možnost a skutečnost:
o možnost nemůže stát na počátku – nedošlo by k jejímu uskutečnění
o na počátku tedy musí stát skutečnost, nazývá ji: ACTUS PURUS (čistá skutečnost)
- Aristoteles a jsoucno:
o jsoucno podle něj má dvě složky: látku a tvar
 tvar:
• vnitřní tvar: podstatný tvar – poznáváme rozumem
o co je to – struktura, druh věci
• vnější tvar: případkový tvar, poznáváme smysly
o jaké to je – vzhled, vlastnosti (projev látky/ hmoty)
b) Podstata a případek (substancia et accidens)
- podstata: to co se na věci nemění, jejich základ
- případky: to, co se na věci mění, její vlastnosti
- vztah mezi podstatou a případky:
o substance je skutečná, je-li určena případky
o případky jsou skutečné jen v substanci
- změna podstaty a případků:
o změna: mění se případky, nemění se podstata (jestliže se něco mění, mění se to na základě své podstaty: stárnutí, změna barvy, opotřebení, ...)
o zánik (a vznik): mění se podstata i případky
o přepodstatnění (transsubstanciace): mění se podstata věci, ale nemění se případky

Žádné komentáře:

Okomentovat