Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Další světové organizace

6) Další světové organizace
Červený kříž
- je mezinárodní nezisková organizace sídlící v Ženevě, která se zabývá poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech potřeby (přírodní katastrofy, válečné konflikty, boj s chudobou atd.), je větven do národních celků
- v Česku působí Český červený kříž, který se uvádí pod zkratkou ČČK. V současné době má ČČK celkem 70 381 členů sdružených v 1712 místních skupinách
- Červený kříž se snaží respektovat i náboženské odlišnosti světa a tak vznikla pro muslimský svět jeho obdoba, která se nazývá Červený půlměsíc a má stejné poslání a cíle jako mateřská organizace
- symbolem červeného kříže se stala jeho vlajka, která vychází z vlajky Švýcarska s tím rozdílem, že má přehozenou barevnou kombinaci: bílé pozadí a na něm situován červený kříž; pro muslimský svět má vlajka obdobu červeného půlměsíce na bílém pozadí, pro Izrael červený kosočtverec (krystal) na bílém pozadí
- vznikl z podnětu J. H. Dunanta, zásady činnosti Červeného kříže vypracované 1863 na konferenci v Ženevě, jsou uplatněny v Ženevské úmluvě na ochranu raněných a nemocných za války pozemní a námořní (1949) a vycházejí z nedotknutelnosti a neutrality zdravotnických zařízení i personálu červeného kříže
- mezinárodní výbor Červeného kříže, složený z 25 švýcarských občanů, vypracovává návrhy mezinárodních úmluv pro zmírnění účinků války a plní další funkce podle mezinárodního práva
WTO (Světová obchodní organizace)
- mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě (Švýcarsko)
- WTO je nástupnickou organizací Všeobecné dohody o clech a obchodu
- dohoda o zřízení WTO byla podepsána r. 1994 (s platností od 1.1.1995), organizace má 138 členských států (včetně České republiky) a dalších 34 zemí má statut pozorovatele
- cíly WTO jsou: trvale udržitelný světový rozvoj, zvyšování životní úrovně, snižování nezaměstnanosti, navýšit objem světového obchodu atd.
- hlavními orgány jsou: Konference ministrů, generální rada a Sekretariát řízený Generálním ředitelem; rozhodnutí jsou přijímána na základě všeobecného konsensu

Žádné komentáře:

Okomentovat