Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Filozofické disciplíny

4) Filozofické disciplíny
- ontologie = obecná metafyzika: filozofická disciplina, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy; ontologie představuje v klasické filozofické systematice, která má svůj počátek u Christiana Wolffa, součást metafyziky, konkrétně obecnou metafyziku v protikladu ke speciální metafyzice; v tradiční ontologii nalezneme zvláště otázku, jaký je vztah esence a bytí
- noetika = gnoseologie = teorie poznání, filozofická disciplína zkoumající problémy a zákonitosti poznávacích procesů; zabývá se zejména poznávacími vztahy člověka ke světu, historicko-společenskými a individuálními podmínkami poznávací činnosti, zdroji, hybnými silami a cíli poznání, jeho stupni a metodami, problémy pravdy a podstatnými částmi teorie vědy
- přírodní filozofie = kosmologie: část speciální metafyziky, která se zabývá přírodními jevy a vesmírem/ zemí – jejich podstatami; respektuje výsledky zkoumání přírodních věd, ujednocuje jejich hlediska: fyzikální, biologická, psychologická, … a pokouší se vytvářet definice platné pro všechny vědní obory
- filozofická antropologie: část speciální metafyziky, předmětem jejího zájmu je člověk, zabývá se jím jako celkem – jeho podstatou, smyslem, perspektivami, zda je tvorem racionálním či iracionálním, čím je určován ve svém bytí, jaký je vztah duše s tělem; jejím cílem je odhalit celkový smysl lidského bytí
- přirozená teologie: část speciální metafyziky, která se snaží rozumem dokázat boha (logicky odvodit jeho existenci; řeší otázky rozumného důkazu boží existence

Žádné komentáře:

Okomentovat