Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Speciální metafyzika

1) Speciální metafyzika
- speciální metafyzika se zabývá nehmotnými skutečnostmi (nehmotným jsoucnem)
o části speciální metafyziky:
• přírodní filozofie
• filozofická antropologie/ kosmologie
• přirozená teologie
2) Přírodní filozofie (dříve nazývaná kosmologie)
- část speciální metafyziky, která se zabývá přírodními jevy a vesmírem/ zemí – jejich podstatami
- respektuje výsledky zkoumání přírodních věd, ujednocuje jejich hlediska: fyzikální, biologická, psychologická, … – pokouší se vytvářet definice platné pro všechny vědní obory – univerzální definice
Prostor
- je reálný způsob existence hmoty: myslitelné jsoucno se základem ve skutečnosti, které je dáno reálnými rozměry reálných těles v něm umístěných
- tam, kde jsou tělesa, existuje i prostor, kde nejsou tělesa, není ani prostor
Čas
- kontinuum, které plyne z minulosti přes přítomnost do budoucnosti: plyne jedním směrem – nelze vrátit ani zastavit
- slouží k vyjadřování změny, doprovází hmotu – uskutečňují se v něm změny
- má dvě funkce: metrickou (jak dlouho) a topologickou (místo na časové ose)
Časoprostor
- spojení času a prostoru – čas vnímán jako 4 rozměr (prostor – 3 rozměry)
- je řád toho, jak jsou za sebou a vedle sebe uspořádány části jsoucna

Žádné komentáře:

Okomentovat