Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Struktura a orgány NATO

Struktura a orgány NATO
- NATO je seskupení nezávislých států nikoli nadnárodní organizace, rozhodnutí jsou přijímána za všeobecného souhlasu všech členských zemí
- nejvyšším výkonným orgánem NATO (ustanoven již zakládající smlouvou NATO) je tzv. Severoatlantická rada
o je složena ze stálých zástupců členských států, schází se nejméně jednou týdně
o rada může podle smlouvy dále zakládat další podřízené instance podle potřeby
- mezi další důležité orgány patří:
o Výbor pro plánování obrany: který projednává většinu otázek týkajících se kolektivní obrany
o Skupina pro jaderné plánování
pod tyto dva orgány spadají ještě další výbory (např. Výbor pro vědu, pro protivzdušnou obranu, ...)
- v čele celé organizace stojí generální tajemník NATO:
o je mu podřízen Mezinárodní sekretariát, předsedá Radě, Výboru pro plánování obrany a dalším institucím
o jeho funkční období omezeno, od roku 2004 je generálním tajemníkem Jaap de Hoop Scheffer z Nizozemí
- Mezinárodní sekretariát zajišťuje činnost výkonných orgánů NATO, čítá přibližně 1300 zaměstnanců
- nejvyšším armádním orgánem je Vojenský výbor:
o je podřízen Radě a Výboru pro plánování obrany; schází se každý týden a je zastoupen stálými vojenskými představiteli jednotlivých států
o doporučuje politickým orgánům aliance opatření v otázkách vojenské strategie, rozvoje ozbrojených sil a předkládá doporučení k použití ozbrojené síly

Žádné komentáře:

Okomentovat