Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stupně abstrakce

2) Stupně abstrakce
Co je to abstrakce
- forma poznání zakládající se na myšlenkovém odhlížení od nepodstatných vlastností a vztahů předmětu a na vyčleňování vlastností a vztahů podstatných
- označuje jak činnost abstrahování, tj. proces abstrahování za měřený na získání abstrakce, tak jeho výsledek, tj. popis, pojem, zákon, model, a vědomé užití procesu abstrakce jako metody vědeckého poznávání
- náleží mezi důležité gnozeologické (teorie poznání) kategorie a mezi nejsložitější filozofické problémy
- protikladným postupem je konkretizace (spočívající ve vyhledání konkrétního předmětu v dané třídě); má velký význam v procesu učení, nebo podstatně napomáhá ujasňování abstraktních myšlenek - nemá však odtrhovat myšlení od obecných znaků
- rozvoj schopnosti abstrakce je jedním z předpokladů tvůrčího řešení problémů.
Stupně abstrakce
1. stupeň: odmyšlení jedinečných znaků části jsoucna (barva, charakter, vlastní jméno)
o obecnina, druh, podstata: (stůl, pes, ...): zůstává hmota
o typické pro: reálné vědy – hl. přírodní vědy
2. stupeň: zůstává pouze kvantita
o odmyšlení konkrétna
o typické pro: speciální vědy formální (matematika a logika)
3. stupeň: bytí věci
o věc jako pojem – odmyšlení hmoty: pouze forma
o typické pro: filozofie – ontologie

Žádné komentáře:

Okomentovat