Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vztah filozofie k ostatním vědám

3) Vztah filozofie k ostatním vědám
Dělení věd:
- univerzální vědy: filozofie a teologie (na vrcholu všech věd, řeší všechny jevy)
- speciální vědy (vědy, které se na něco specializují, řeší jen část jevů) dále se dělí na:
o formální vědy: logika a matematika
o reálné vědy: vědy zabývající se obsahem
 přírodní vědy: fyzika, biologie, astronomie, fyzický zeměpis, ...
 kulturní vědy: dále se dělí na:
duchovní vědy: historie, estetika, ...
sociálně-ekonomické vědy: ekonomie, sociologie, ...
Vztah filozofie a teologie
- teologie přesahuje rozum (zkoumaný předmět předmětem víry
- teologie obsahuje tajemství (Boží trojice, inkarnace, ...)
Vztah filozofie a speciálních věd
- zobecňuje a ujednocuje jejich poznatky, př. definice času, prostoru, ...

Žádné komentáře:

Okomentovat