Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Noetika = gnoseologie

Noetika = gnoseologie
- teorie poznání, filozofická disciplína zkoumající problémy a zákonitosti poznávacích procesů
- zabývá se zejména:
o poznávacími vztahy člověka ke světu
o historicko-společenskými a individuálními podmínkami poznávací činnosti
o zdroji, hybnými silami a cíli poznání
o stupni poznání a jeho metodami
o problémy pravdy
o podstatnými částmi teorie vědy
Názory na poznatelnost jsoucna/ pravdy:
o agnosticismus: svět je objektivně nepoznatelný (pouze subjektivně – nepravě), umírněný agnosticismus: poznat můžeme jen bezprostřední zkušeností
 David Hume, Immanuel Kant, Auguste Comte
o relativismus: každý má svou subjektivní pravdu, pravda se s dobou mění, prvky relativismu obsahují i názory skeptiků
 Protágoras, Berkley
o pragmatismus: posuzuje pravdu z hlediska účelnosti, pravda je to, co se osvědčí, praktickou užitečností však pragmatismus nerozumí potvrzení objektivní pravdy kritériem praxe, ale většinou pouze to, co vyhovuje subjektivním zájmům jednotlivce

Žádné komentáře:

Okomentovat