Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přirozená teologie

4) Přirozená teologie
- část speciální metafyziky, která se snaží rozumem dokázat boha (logicky odvodit jeho existenci)
- řeší otázky rozumného důkazu boží existence
Přímé důkazy boží existence (vyvozování Boha z Boha)
např.: René Déscartes, Anselm z Canterbury
- přímý důkaz boží existence podle Anselma z Canterbury:
o vyvozuje Boha z pojmu dokonalost
o pojem dokonalost máme obsažen v mysli, kdyby byl pouze v mysli, nebyl by pravdivý, skutečný, tudíž by nebyl důvod, aby tento pojem existoval
o pojem dokonalost ale existuje, z toho vyplývá, že něco dokonalého musí existovat
o na světě není nic skutečně dokonalého, proto musí existovat Bůh, který je dokonalý
Nepřímé důkazy boží existence (vyvozování Boha ze světa)
např.: Tomáš Akvinský
- nepřímé důkazy Boží existence podle Tomáše Akvinského:
o je přesvědčen, že nic nemohlo vzniknout samo – každé dílo, tudíž i svět, má svého autora/ mistra
o o jednotlivých důkazech boží existence se rozepisuje v díle Cesty (Viae)
• důkaz boží existence vyplývající z pohybu
• důkaz vyplývající z nahodilosti
• důkaz vyplývající z z příčiny
• důkaz vyplývající ze stupňů dokonalosti
• důkaz boží existence vyplývající z účelného uspořádání přírody

Žádné komentáře:

Okomentovat