Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Speciální metafyzika

Kvalita (jakost)
- je jeden ze způsobů projevu hmoty (věci), který s ní souvisí buď nutně, nebo nahodile
- kvalita je vnitřní, absolutní a od kvantity odlišné určení substance (červeň, kulatost, …)
- kvality rozlišujeme na: primární (vše vážitelné a měřitelné) a sekundární
Kvantita (množství)
- je vlastnost (případek), která odlišuje části tělesného (hmotného) jsoucna od všech ostatních druhů jsoucna a díky které je nějaké těleso (věc) také dělitelné na části
- kvantita vyvěrá z podstaty hmotné substance, ale není s ní totožná – je dokonce oddělitelná (můžeme mluvit o materiálu obecně)
- nejdůležitějším důsledkem kvantity je rozprostraněnost (zabírání a umístění v prostoru), rozlišujeme dva typy rozprostraněnosti:
o spojitá (nepřetržitá)
o nespojitá (přetržitá)
Pohyb
- jakákoli změna i zachování daného místa, popřípadě stavu
- prostředek, kterým se z možnosti stává skutečnost – umožňuje uskutečňování možností
- pohyb má dvě složky:
o trpnou: co je pohybováno, přesouváno, čím je pohybováno (možnost)
o činnou: co pohybuje, co uděluje pohyb (skutečnost)

Žádné komentáře:

Okomentovat